Färgmarkeringar är ogenomskinliga och döljer ritningar eller text | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Problem

När du använder färgmarkören blir markeringar ogenomskinliga och döljer ritningar eller text.

Lösning

För att lösa problemet kan du prova följande lösningar i angiven ordning.

Ändra egenskaperna för markeringsverktyget:

 1. Välj markeringen Markera. En prickad blå konturlinje visas runt markeringen när den är vald.
 2. Öppna panelen Egenskaper (Alt+P).
 3. Under Utseende redigerar du färgmarkeringens färg och opacitet så att innehållet under den syns bättre.
  Egenskaper för färgmarkering
 4. Spara egenskaperna genom att välja Ange som standard under Alternativ.
  Ange som standard

Aktivera blandlägen

Om problemet inte löstes genom att du ändrade egenskaperna för färgmarkeringen kan du följa de här stegen:

 1. Välj Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 2. Gå till sidofältet och välj Avancerat och 2D-rendering.
 3. Markera kryssrutan Blandlägen.
 4. Välj OK.

Använd färgmarkören igen för att kontrollera att problemet är löst.

Läs mer

Om du vill ha tips om hur du använder markeringsverktyget kan du läsa Tips för att markera och välja text eller gå till hjälpguiden.

Felsökning

Markering

När du använder färgmarkören blir markeringar ogenomskinliga och döljer ritningar eller text. Här är några tips på hur du kan lösa problemet.

Related Articles