Tecken ändras eller försvinner när jag slutar redigera en markering | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Problem

Bokstäver ändras eller försvinner när en markering har redigerats.

Orsak

Det här problemet uppstår när det teckensnitt som används är skadat.

Lösning

Om du inte måste använda just det teckensnitt som orsakar problemet räcker det förmodligen att byta till ett annat teckensnitt för texten. Om du måste använda just det teckensnittet kan du börja med att testa om problemet orsakas av systemteckensnittet eller av det teckensnitt som är inbäddat i PDF-filen.

Skapa ett testdokument:

 1. Skapa en tom PDF-fil.
 2. Infoga en textruta och skriv in text med det teckensnitt som orsakar problemet.

Om problemet kvarstår är det teckensnittet i ditt system som behöver felsökas. Om problemet löser sig är teckensnittet som är inbäddat i PDF-filen skadat och måste tas bort.

Så här tar du bort ett inbäddat teckensnitt:

 1. Gå till Dokument > Minska filstorlek. Fönstret Minska filstorlek visas.
 2. Välj Redigera under Alternativ för utdata. Dialogrutan Anpassade inställningar för minskning av filstorlek visas.
 3. Gå till fliken Bilder och avmarkera alla kryssrutor. Gå sedan till fliken Diverse och avmarkera alla kryssrutor.
 4. Gå till fliken Teckensnitt och kontrollera att rutan Släpp inbäddade är markerad.
 5. Klicka på OK.
 6. Välj Spara längst ner i fönstret Minska filstorlek.
 7. Du blir ombedd att antingen skriva över den befintliga filen eller spara den som en ny kopia.
  1. Klicka på Ja om du vill ersätta den befintliga filen med dina nya ändringar.
  2. Klicka på Nej om du vill spara PDF-filen som en kopia med ett nytt namn.
 8. Vi rekommenderar att du sparar filen som en kopia eftersom du då även kan behålla PDF-filen som den var, om du skulle behöva den senare.
 9. Dubbelklicka på textrutan för att se om problemet är löst.

Felsökning

Revu 21

Redigera dokument

Related Articles