Så här hanterar och granskar du markeringar med filterlistan | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Filterlistan

Med filterlistan är det nu enklare än någonsin att filtrera markeringsdata i Revu. Du kan skapa egna, anpassade filter eller välja bland en rad olika dynamiska filter baserade på din PDF.

Allmänna funktioner och navigering

 • För att filtrera dina markeringsdata går du till markeringslistan och väljer Filterlista. När funktionen Filterlista är aktiv är knappen orangemarkerad. Du kan stänga av och sätta på filterlistan när som helst.
 • När filterlistan är aktiv ser du filterraden längst upp i markeringslistan. Om du väljer en kolumnrubrik i filterraden visas dynamiska filter som hör till kolumnnamnet nedanför, till exempel Ämne eller Datum. Varje kolumn är inställd på Alla som standard.

 • Du kan rensa specifika filter genom att välja en kolumnrubrik i filterraden och välja Rensa alla längst ner i listan.
 • Ikonen till höger om filterlistan visar sparade filter. Här kan du lägga till och välja bland anpassade filter som du har skapat. Du kan också rensa alla aktiva filter genom att välja Rensa alla längst upp i dialogrutan.

Så här använder du filterlistan

En av filterlistans mest användbara egenskaper är att den kan användas för att snabbt tillämpa en rad olika filter på ditt dokument. Du har till exempel kanske fått en uppdaterad ritning med flera olika markeringar, men är bara intresserad av de ändringar som har gjorts inom VVS och golvläggning under den senaste veckan.

Så här filtrerar du snabbt fram dessa specifika markeringar:

 1. Öppna ett dokument med markeringar i Revu.
  För att hänga med bättre i exemplet kan du ladda ner Filterlista_exempel. Du måste inte ha filen för att förstå följande exempel, men det kan hända att andra markeringsfilter används i ditt dokument.
 2. Gå till markeringslistan och välj Filterlista. Filterraden visas.
 3. Välj den grå cellen ovanför kolumnen Ämne i filterraden (filtret är inställt på Alla som standard). En lista över ämnen baserat på de markeringar som finns i ditt dokument visas.
 4. Välj två markeringsämnen som finns i ditt dokument (till exempel Golvläggning och VVS). När båda ämnena är valda är de markerade i orange. Stäng listan genom att klicka utanför den (eller trycka på ESC).
 5. Välj sedan den grå cellen ovanför kolumnen Datum.
 6. Välj Senaste 7 dagarna och stäng sedan listan genom att klicka utanför den (eller trycka på ESC).

Spara ett anpassat filter

Med funktionen Sparade filter kan du tillämpa anpassade filter på vilket dokument som helst när som helst, utan att behöva återskapa filtren varje gång du behöver dem. I samma exempel som ovan, låt säga att du vill behålla filtren Ämne och Datum, men också lägga till ytterligare ett filter som endast visar väntande objekt och utesluter stängda eller slutförda objekt. När vi har filtrerat bort dessa kommer vi att ha kvar väntande markeringar för golvläggning och VVS som har gjorts de senaste sju dagarna. Vi kan sedan spara det här filtret och använda det i vårt vanliga arbetsflöde.

Gör så här:

 1. Upprepa steg 1–6 ovan om du inte har kvar det filtret.
 2. Välj sedan cellen ovanför kolumnen Status i filterraden och välj Anpassat. Rutan Anpassat filter visas.
 3. Under Välj en filtreringsregel väljer du inte lika med. Under Välj ett filtreringsvärde väljer du Stängd.
 4. Välj ELLER för att lägga till ytterligare ett villkor. Enskilda villkor kan ändras eller raderas utan att resten av formeln påverkas.
 5. Under Välj en filtreringsregel väljer du är lika med. Under Välj ett filtreringsvärde väljer du Väntar.
 6. Välj Verkställ. Filtret är nu aktivt.
 7. Spara filtret genom att välja Sparade filter och ange ett namn på filtret i namnrutan för Sparade filter. Välj bocken för att lägga till filtret till dina sparade filter.

Ditt filter har nu sparats och kan användas när som helst genom att aktivera filterlistan och välja filtret under Sparade filter.

Instruktioner

Markering

I Revu kan du skapa filter för dina markeringar, så att du enkelt kan hantera och granska markeringar i dina PDF-filer. Läs mer här.

Related Articles