Så här ställer du in mappbehörigheter i Studio-projekt | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Inställningar för projektbehörigheter

Har du inte startat Studio-projekt tidigare? Här kommer en översikt över de behörighetsinställningar som du har tillgång till när du har startat ett projekt, lagt till dina filer och bjudit in användare. För att öppna dialogrutan för projektinställningar väljer du Inställningar i sidofältet Studio-projekt. Där hittar du följande flikar:

Allmänt

På fliken Allmänt visas allmän information om projektet, som projektnamn, projekt-ID, antal filer och mappar samt projektets totala storlek. Här kan du också hantera meddelanden och varningar för olika projektaktiviteter samt dokumentens delade länkar.

Användaråtkomst

På fliken Användaråtkomst kan du lägga till enskilda användare och användargrupper samt ge eller neka dem åtkomst inom Studio-projektet. Om du aktiverar Begränsa användare måste en användare läggas till i listan med alternativet Åtkomst inställt på Tillåt för att kunna komma åt projektet. I annat fall, om Begränsa användare inte är aktiverat, är projektet öppet för alla användare utom de på listan vars åtkomst är inställd på Neka.

Att lägga till en användare eller användargrupp på fliken Användaråtkomst är en separat process som skiljer sig från att bjuda in användare till projektet.

Behörigheter

I Revu 21 kan du definiera behörigheter för enskilda användare eller grupper av användare. Du kan också ställa in behörigheter innan användare går med i projektet.

På fliken Behörigheter kan du kontrollera vilka administrativa uppgifter som deltagarna får utföra i projektet. Som standard innehåller varje nytt projekt en grupp som kallas Deltagare i listan över användare/grupper. Den används för att styra aktiviteterna för alla Studio-användare som släpps in i projektet enligt inställningarna på fliken Användaråtkomst. Men du kan också skapa ytterligare grupper.

Det kan till exempel vara användbart när en projektägare vill ha någon till hjälp med att hantera projektet. I det fallet kan projektägaren lägga till användaren i listan över användare/grupper, markera användaren och sedan välja en behörighetsinställning (Tillåt eller Neka) i listrutan för var och en av de tillämpade behörigheterna.

Om du ger en användare eller grupp full kontroll innebär det att de får fullständig kontroll över flikarna Användaråtkomst, Behörigheter och Mappbehörigheter samt möjlighet att ta bort projektet. Eftersom det är projektägaren som äger projektet och alla grupper som han eller hon har skapat kan administratörer inte blockera eller ta bort värden från projektet, eller redigera värdens grupper.

Mappbehörigheter

På fliken Mappbehörigheter kan du ställa in användar- och gruppbehörigheter för alla mappar och undermappar i ett Studio-projekt. Precis som på fliken Behörigheter innehåller varje nytt projekt en grupp som kallas Deltagare i listan över användare/grupper och som används för att styra mappbehörigheterna för samtliga Studio-användare.

Stegen för att lägga till användare och grupper och ange deras respektive behörighetsuppsättningar fungerar på samma sätt som på fliken Behörigheter. Lägg till varje användare och/eller grupp och välj sedan en behörighetsinställning i listrutan för varje mapp i den lista över tillämpade behörigheter som du vill ändra.

Tillgängliga mappbehörigheter visas i listan nedan. Du hittar mer information om dem i hjälpguiden för Revu.

 • Ärv från överordnad (standard)
 • Dold
 • Läs
 • Läs/skriv
 • Läs/skriv/ta bort
De här behörigheterna gäller inte för värden eller projektadministratörerna.

Behörighetshierarkier

Kom ihåg att Studio använder behörighetshierarkier för att fastställa förhållandet mellan behörighetsuppsättningar och de behörighetsinställningar som har tilldelats till användare och grupper:

 • Behörigheter som tilldelas till gruppen Deltagare är mest restriktiva, eftersom de är inställda på Neka för alla tillämpade behörigheter.
 • Individuella användarbehörigheter har företräde framför gruppbehörigheter.
 • Om en användare ingår i två olika grupper med motstridiga behörighetsuppsättningar hämtas användarens åtkomst och rättigheter från den mest restriktiva av de två.

Läs mer

Du hittar mer ingående information i hjälpmanualen för Revu under Definiera åtkomst och behörigheter för Studio-projekt.

Instruktioner

Studio

Säkerhet

En översikt över de behörighetsinställningar som du kan komma åt när du har startat ett projekt, lagt till dina filer och bjudit in användare.

Related Articles