Dialogrutan Spara som visas inte när du skapar PDF-dokument

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

Dialogrutan Spara som visas inte, och det skapas inte någon PDF-fil när du skriver ut med Bluebeam PDF Printer, Bluebeam Stapler eller Bluebeam-pluginprogrammet .Du kan följa relevanta steg nedan beroende på om problemet uppstår när du använder Bluebeam PDF Printer eller Bluebeam-pluginprogrammet i ett tredjepartsprogram.

Lösning

För problem med Bluebeam PDF Printer

Om du skapar PDF-filer med Bluebeam PDF Printer , funktionen Bluebeam Stapler i Revu

 1. Välj Start och skriv Bluebeam Administrator.
 2. Högerklicka på Bluebeam Administrator och välj Kör som administratör.
 3. Klicka på fliken Skrivare i Bluebeam Administrator och se till att rutorna Fråga efter filnamn och Öppna i visningsprogram har markerats.
 4. Högerklicka på Ominstallera skrivare och klicka på Avinstallera skrivare.
 5. När skrivaren har avinstallerats klickar du på Ominstallera skrivare för att installera om den.
 6. Klicka på Starta om i avsnittet Portövervakare i det nedre högra hörnet av sidan.
  Portövervakaren fungerar bara om processen BBPrint.exe körs. Ta inte bort den från listan över autostartobjekt.
 7. Klicka på Verkställ och OK för att tillämpa inställningarna och stäng Bluebeam Administrator.

Första gången du försöker skapa en PDF-fil efter detta kan det hända att dialogrutan Spara som visas för tidigare PDF-konverteringar som inte har slutförts. Du kan klicka på Avbryt för att avbryta dem du inte vill ha.

Vid problem med Bluebeam Plugin

Om du använder Bluebeam-pluginprogrammet för Office®, AutoCAD®, Navisworks®, Revit® eller SolidWorks®

 1. Slutför stegen ovan i Bluebeam Administrator.
 2. Öppna filen i Office, AutoCAD eller SolidWorks.
 3. På menyfliken klickar du på Bluebeam och sedan Ändra inställningar.
 4. Säkerställ att inställningarna Fråga efter filnamn och Öppna i visningsprogram har markerats.
 5. Klicka på Skapa fil.
Första gången du försöker skapa en PDF-fil efter detta kan det hända att dialogrutan Spara som visas för tidigare PDF-konverteringar som inte har slutförts. Du kan klicka på Avbryt för att avbryta dem du inte vill ha.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Felsökning

Skriva ut

PDF-hantering

Om du väljer alternativet Sida vid sida under installationsprocessen installeras en testversion av Revu samtidigt som du behåller din befintliga installation av Revu. Läs mer.

Related Articles