Jag kan inte avregistrera min licens eftersom min dator kraschade, försvann, blev stulen eller omformaterade

Denna artikel gäller:

 • Alla versioner av Revu

Läs och följ stegen nedan för en snabb lösning på det här problemet

Om din dator har kraschat, återavbildats eller formaterats om, eller om du inte längre har tillgång till den registrerade enheten, måste du kontakta oss för att få klientlicensen släppt (avregistrerad). Följ de här anvisningarna för att skicka in ett supportärende. Vi kan inte ta hand om denna begäran per telefon.

 1. Go to Questions About Licensing and navigate to the bottom of the page.
 2. Select Get in Touch. 
 3. Ange ditt namn och din e-postadress. 
  E-postadressen du anger måste stämma överens med adressen som angetts som kontakt för din licens.
 4. Under Comments, copy the template below and paste it into the box. Be sure to include your computer name, serial number, and a brief explanation of why you need the seat released.

  Hej,

  Jag skulle vilja ha min klientlicens släppt för datorn {datornamn} under serienummer {ange ditt serienummer här}.

  Jag behöver få klientlicensen släppt av följande skäl:

  {kort förklaring till varför du behöver få klientlicensen släppt}.

  Tack! {Ditt namn}

  Kopierad!

 5. Your request should look like the image below. After you have filled in the contact form, select Get in Touch.

När du har skickat in din förfrågan får du ett e-postmeddelande som bekräftar att din licens har släppts och är tillgänglig för registrering igen. 

Felsökning

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Licensiering och registrering

Om din dator har kraschat, återavbildats eller formaterats om, eller om du inte längre har tillgång till den registrerade enheten, måste du kontakta oss för att få klientlicensen släppt (avregistrerad). Följ de här anvisningarna för att skicka in ett supportärende. Vi kan inte ta hand om denna begäran per telefon.

Related Articles