Windows S-läge, Windows RT, Windows 8 och Microsoft Surface

Gäller för:

  • Revu 20 eller tidigare

Stöder Bluebeam Microsoft Surface Pro?

Ja, förutsatt att enheten använder en Intel-processor och inte kör Windows i S-läge. Enheter som Surface RT och Surface Pro X är inte kompatibla med Revu på grund av att dessa enheter använder mobila ARM-processorer.

Fungerar Revu i Windows 10 i S-läge?

Nej. Med Windows 10 in S-läge går det bara att installera program från Microsoft Store. Revu är inte tillgängligt i Microsoft Store. 

Fungerar Revu med Windows 8?

Ja. Revu 11 och senare är kompatibla med Windows 8.

Fungerar Revu med Windows RT?

Nej. Windows RT är ett operativsystem för mobilenheter som använder ARM-processorer snarare än Intel-processorer, och är inte en fullständig version av Windows.

sidan Kompatibilitet och systemkrav hittar du mer information om kompatibiliteten mellan Revu och olika program- och maskinvaruprodukter.

Konfiguration

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Kompatibilitet

System och miljö

Läs specifik information om kompatibiliteten mellan Revu och Windows 8, Windows S-läge, Windows RT och Microsoft Surface.

Related Articles