Installationsguide för Revu

Den här artikeln gäller:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
I den här handledningen får du lära dig hur du installerar Revu på en enstaka dator. Om du är IT-administratör och försöker distribuera Revu till flera datorer kan du läsa handboken för IT-administratörer.

Checklista före installationen

 • Uppdatera Windows: Kontrollera dina Windows-uppdateringar och slutför eventuella väntande omstarter. Annars kan det uppstå problem med installationerna av .NET Framework och Revu.
 • Spara ditt arbete och stäng eventuella öppna program, eftersom systemet kan behöva startas om för att slutföra installationen. Om du är Studio-användare ska du checka in alla projektfiler och försäkra dig om att väntande sessionsobjekt har laddats upp för att förhindra möjliga datakonflikter mellan olika versioner. Klicka här för mer information om avstämning av ändringar.
 • Behöver du behålla din befintliga Revu-installation? Ta reda på om du behöver en installation sida vid sida.

Installera Revu

 1. Besök vårt nerladdningscenter för att ladda ner den senaste versionen av Revu:
  Om du vill installera Revu 2019 eller tidigare går du till nerladdningsarkivet.
 2. Öppna installationsfilen för Revu som du har laddat ner från nerladdningscentret.
 3. När dialogrutan InstallShield Wizard visas väljer du önskat språk och klickar på Nästa.
  Bild av installationsfönstret
  Välj ditt språk i listrutan.
 4. Om en senare version av Revu redan finns installerad (Revu 2016 eller senare) visas dialogrutan Installationsalternativ.
  • Klicka på Uppgradera om du vill uppdatera din befintliga programvara till den senaste versionen (t.ex. från Revu 2019 till Revu 20).
  • Klicka på Sida vid sida om du installerar en ny version av Revu för att utvärdera den innan du köper. På så sätt kan du behålla båda instanserna av Revu på datorn.

  Bild av installationsfönstret med installationsalternativ
  Välj ett installationsalternativ om du redan har en tidigare version av Revu installerad.
 5. Klicka på Installera när du har gjort ditt val.
 6. När registreringsfönstret för Bluebeam öppnas anger du det serienummer och den produktnyckel som anges på det licenscertifikat som skickades till din e-postadress från registration@bluebeamops.com vid köptillfället.
  Bild av dialogrutan för registrering
  Ange ditt serienummer och din produktnyckel för att registrera Revu, eller välj Använd som testversion.
 7. Klicka på Registrera. Om du inte har köpt någon licens ännu, eller vill slutföra registreringen senare, klickar du på Använd som testversion.
 8. Klicka på Slutför när den sista installationsdialogrutan visas. Starta inte Revu eller Bluebeam Administrator förrän du har klickat på Slutför och det sista installationsfönstret har stängts.

Installationen är nu klar. Du kan behöva starta om Windows innan du fortsätter. Spara ditt arbete och stäng alla öppna program innan du startar om.

Felsökning

Om du behöver hjälp med eventuella felmeddelanden under registreringen kan du gå till Fel vid registrering av Revu där du hittar en lista över vanliga problemlösningar. Om något problem kvarstår kan du kontakta oss för att få mer hjälp med installation och registrering.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Konfiguration

Konfiguration

Related Articles