Implementeringsguide för Bluebeam® Revu® 20

revu
Implementeringsguide för Bluebeam® Revu® 20

Den här artikeln gäller:

 • Revu 20

Gå till andra versioner:

Ladda ner distributionspaketen (MSI)

Innan du fortsätter måste du ladda ner 64-eller 32-bitarsversionen av distributionspaketet. De här paketen innehåller samtliga tre Revu-utgåvor: Standard, CAD och eXtreme. De innehåller även konfigurationsredigeraren, OCR-biblioteket och SharePoint-integrationsappen för Revu.

Ladda ner Revu 20.3.15

Ladda ner 64-bitarsversionen    Ladda ner 32-bitarsversionen

Söker du en äldre version?

Inledning

Stora företag ställs vanligtvis inför en rad olika utmaningar, till exempel att hitta den mest effektiva distributionsmetoden eller att konfigurera ett program för flera användare i ett nätverk. På följande sidor presenterar vi riktlinjer för planering och implementering av din Bluebeam Revu-distribution.

Den här guiden är skriven för IT-administratörer, och förutsätter att läsaren har en bra förståelse av grundläggande koncept som programvaruinstallation, kommandoraden i Windows samt att skriva och köra batchfiler.

Du hittar riktlinjer för hantering av distributionen efter installationen i administrationshandboken för Revu 20.

Om du letar efter information om hur du använder Revu i din Citrix-miljö kan du läsa Bluebeam Revu i en Citrix-miljö.

Vad är nytt i Revu 20?

 • Från och med Revu 20 kommer MSP-filer inte längre att användas för att uppdatera befintliga installationer av Revu. Varje ny uppdatering kommer nu att tillämpas genom att en MSI-fil skickas ut. Du kommer dock fortfarande att kunna uppdatera äldre versioner av Revu (2016–2019) med MSP-filerna som finns här.
 • OCR-komponenten för Revu har nu separerats till en andra MSI-fil. Syftet med separationen var att minska filstorleken och den tid som krävs för installationen. Mer information finns i Distribuera OCR-modulen.
 •  Det går nu att skicka ut en ny registernyckel efter installationen för att ta bort rullgardinsmenyn Startläge ur Revu-inställningarna. Det här är användbart för IT-administratörer som använder Open Licensing och distribuerar Revu i visningsläge. Mer information finns i Begränsa Startläge i Revu-inställningarna.
 • ARP_Modifier-parametrarna har uppdaterats för att underlätta den här processen. Mer information finns i avsnittet ARP_Modifier i den här guiden.
 • Från och med Revu 20.0.30 kommerBB_AUTO_UPDATE, den egenskap som styr uppdateraren i appen, nu att vara aktiverad som standard.Om du inte vill att dina användare ska få ett uppdateringsmeddelande i appen varje gång en ny version släpps, måste du inaktivera den här egenskapen.
 • Från och med Revu 20.1 introducerades en ny SharePoint-integration som gör det möjligt att öppna PDF-filer direkt i Revu från alla moderna webbläsare. Integrationen kräver att Bluebeams app för SharePoint-integration installeras på en SharePoint-webbplats. För mer information kan du läsa Installera SharePoint-integrationsappen.

Planera din distribution

Kompatibilitet och systemkrav

Den senaste informationen om kompatibilitet finns under Kompatibilitet och systemkrav för Revu 20.

Adminstrationshandboken för Revu 20

Administrationshandboken för Revu 20 omfattar olika ämnen efter installationen, till exempel konsolprogrammet Bluebeam Kontrollpanel, inställningar i Revu, licenshantering, Bluebeam Studio samt elektroniska och digitala signaturer.

Konfigurationsredigeraren för Revu

Konfigurationsredigeraren för Revu är ett valfritt verktyg som gör att du enkelt kan konfigurera skript för din MSI-distribution eller MSP-uppdatering av Revu eller skapa skript för distribution av anpassade resurser efter installationen, till exempel profiler, verktygssatser, skrafferingsmönster och linjeformat.

Vi rekommenderar starkt att du använder det här konfigurationsverktyget för att skapa alla dina distributionsskript, som kan användas med distributionsverktyget eller någon annan metod som du väljer. Du kan fortfarande skapa distributionsskript manuellt enligt beskrivningen i avsnittet om distributionsprocessen.

Distributionspaket för större företag

Från och med Revu 20 finns det bara ett paket (Distributionsfiler (MSI) för Revu 20) tillgängligt för nedladdning från vår sida för företagsdistribution. Paketet fungerar både för att uppdatera Revu och för att utföra en fullständig installation.

Installationsprogrammet använder Microsoft Windows Installer-ramverket (msiexec.exe), Det är därför mycket viktigt att rätt version av Windows Installer redan finns installerat på dina datorer.

MSI-paketet

Det här är den fil som du kommer att använda för att distribuera en fullständig installation av någon Revu-utgåva.

Det är mycket viktigt att du laddar ner rätt distributionspaket för din miljö. När du har gjort det, öppnar du .zip-filen och bekantar dig med dess innehåll:

 • En readme-fil med en lista över innehållet i MSI-paketet samt installationskrav.
 • Installationsfilen Revu MSI.
 • Installationsfilen OCR MSI
 • Bluebeam Revu konfigurationsredigerare
 • Offline-installationsprogrammet för Microsoft .NET Framework 4.7.1. Installationen av .NET Framework 4.7.1 under Windows 10 kräver antingen Windows 10 Anniversary Update eller Windows 10 Creators Update.Besök Microsofts webbplats för mer information.
 • En Visual C++ Redistributable för Visual Studio 2015. Om denna inte redan finns installerad på datorerna måste den distribueras före MSI-distributionen.
 • Ett skript för att ta bort tidigare versioner av Revu. (Uninstall Previous Version.txt – ändra filtillägget till .bat innan filen körs. När filen har ändrats från en textfil till en batchfil kör du den med förhöjd behörighet. Batchfilen avregistrerar och avinstallerar Revu (alla versioner) på datorn).
 • En ARP-modifierare (Add-Remove-Programs), om du vill visa Revu-programvarans utgåva utöver produktnamnet och versionsnumret.
 • Ett SharePoint-tillägg. Stöds i SharePoint 2019 eller senare för lokala servrar och instanser av SharePoint Online (Office 365).
 • Ett SharePoint-tillägg. Stöds i SharePoint 2013 eller senare för lokala servrar och instanser av SharePoint Online (Office 365).

Om du vill veta mer om hur du installerar Bluebeams app för SharePoint-integration i en SharePoint-miljö kan du läsa Installera SharePoint-integrationsappen.

Avinstallationsskriptet för varje mindre uppdatering kan användas för att ta bort eventuella tidigare utgåvor, men det är INTE ett krav att köra det om du uppdaterar till en mindre utgåva inom samma version. Det här betyder att alla framtida MSI-uppdateringar för Revu 20 kan köras ovanpå den tidigare Revu 20-installationen.

Hur du kör installationsprogrammet beskrivs senare i den här guiden, och du bör följa instruktionerna noggrant.Ta inga genvägar och ändra inte arbetsflödet på något sätt.

Anpassade inställningar och tillgångar

Använder din organisation anpassade eller delade inställningar och tillgångar, till exempel profiler, verktygssatser och stämplar? I Administrationshandbok för Bluebeam® Revu 20® finns information om bästa praxis för att exportera, samla och mellanlagra dessa objekt.

Konfigurera en mellanlagringsdator

Om du behöver skapa ovannämnda anpassade inställningar och tillgångar måste du manuellt installera Revu på en dator så att du kan skapa och mellanlagra tillgångarna så som beskrivs i avsnittet Centrala inställningar i Administrationshandbok för Bluebeam® Revu 20®.

För den här enstaka installationen kan du ladda ner installationsprogrammet från vårt nedladdningscenter.

Distributionsprocessen

Bästa praxis

Innan vi går in på de olika stegen i själva distributionsprocessen finns det en del viktig information att tänka på:

För att undvika potentiella uppdateringsproblem när du planerar en ny distribution är det bäst att låta din tidigare MSI-fil ligga kvar på sin ursprungliga plats. Mer information finns i den här artikeln.
 • Bluebeam stöder inte manuell redigering av MSI-filen (eller MSP-filen) eftersom det gör att filernas digitala signaturer blir ogiltiga.
 • Vi rekommenderar starkt att du använder konfigurationsredigeraren för Bluebeam Revu för att konfigurera dina distributionsalternativ och -skript.
 • Om du uppgraderar till Revu 20 från en befintlig installation av en äldre Revu-version måste du först ta bort den äldre programvaran genom att distribuera skriptet Uninstall Previous Versions (Avinstallera tidigare versioner) som ingår i MSI-distributionspaketet för Revu 20. Alla konton som du använder för att avregistrera Revu kräver internetåtkomst.
 • Kör avinstallationsskriptet med förhöjd behörighet.
  Om du använder SCCM kan skriptet Uninstall Previous Versions distribueras genom en uppgiftssekvens. Läs SCCM-dokumentationen från Microsoft SCCM om du behöver hjälp med SCCM-processen.
 • Vi rekommenderar starkt att du skapar en pilotgrupp av användare som kan testa nya Revu-versioner innan du distribuerar dem i hela organisationen.

  Om du inte har den nya licensinformationen vid det tillfället kan du distribuera Revu till pilotgruppen som en fullt fungerande 30-dagars testversion genom att aktivera reglaget TRIAL.

  Du kan också uppnå detta manuellt genom att ställa in egenskapen BB_SERIALNUMBER på “TRIAL” (BB_SERIALNUMBER=TRIAL) i MST-filen eller direkt i distributionsskriptet.

 • MSI-filen måste köras med förhöjd behörighet, oavsett om det konto som används ingår i administrationsgruppen för de lokala datorerna eller inte. Windows 10-användare bör läsa Windows User Account Control som referens. Vanligtvis används Windows SYSTEM-kontot för att installera MSI-filen, eftersom detta konto har de nödvändiga behörigheterna för att installera programvara. Detta konto har dock normalt inte tillgång till internet. Om detta konto används för att avinstallera tidigare versioner av Revu ska du se till att kontot har tillgång till internet så att Revu kan avregistreras under avinstallationsprocessen.
 • När du använder SCCM

  När du skapar ett MSI-applikationspaket kan du välja beteendet Installera för användare istället för SYSTEM-kontot (Installera för systemet). Med den här installationsmetoden kan den användare som är inloggad på klientdatorn installera Revu.

  Användaren måste ha internetåtkomst för att kunna registrera och avregistrera Revu.

Distributionsverktyg

Oavsett vilket paket eller distributionsverktyg du använder gör kommandoradsskriptet att Windows Installer (msiexec.exe) startas under installationerna.

Det finns olika distributionsverktyg som utnyttjar kommandoraden för att köra en MSI-installationsfil, till exempel System Center Configuration Manager (SCCM), Quest KACE (formerly Dell KACE) och Microsoft Windows Group Policy.

Det är viktigt att notera att vi endast tillhandahåller support för användning av kommandoradsskripten, och inte för själva distributionsverktygen.

När du skapar ett MSI-applikationspaket kan du välja beteendet Installera för användare istället för SYSTEM-kontot (Installera för systemet). Med den här installationsmetoden kan den användare som är inloggad på klientdatorn installera Revu.

Auktorisering

För att säkerställa att din programvara är auktoriserad måste din brandvägg eller proxyserver konfigureras för att tillåta åtkomst till våra licensservrar som anges nedan, via HTTPS på port 443.

Fördröjd auktorisering

Fördröjd auktorisering är den registreringsmetod som stöds vid användning av distributionsverktyg som SCCM, och/eller i situationer där systemkontot inte har tillgång till internet. I det här fallet kommer Revu inte att försöka kommunicera med licensservrarna förrän slutanvändaren öppnar Revu efter installationen och försöker spara ett dokument. Registreringsprocessen körs ”tyst” i bakgrunden och kräver åtkomst.

För att aktivera fördröjd auktorisering måste du använda DA-egenskapen som finns i MSI-egenskapstabellen.

Om du använder en Revu Open License för dina installationer krävs ingen fördröjd auktorisering.Faktum är att det då rekommenderas starkt att du inte använder fördröjd auktorisering.

Licensinformation

I Revu 2019 och senare är alla funktioner i eXtreme-utgåvan installerade och aktiverade som standard. Utgåvan fastställs av serienumret och produktnyckeln. När en Standard- eller CAD-licens har registrerats, aktiveras funktionerna för respektive utgåva. Kontrollera att den licensinformation som du använder stämmer överens med den Revu-utgåva (Standard, CAD eller eXtreme) som du distribuerar. Se sidan Versionsöversikt för detaljerad information om funktionerna i varje utgåva.

Egenskapstabell för Revu MSI

I egenskapstabellen för MSI-filen visas de egenskaper som du kan använda för att konfigurera och anpassa Revu-installationen.

Obligatoriska egenskaper

Dessa egenskaper krävs för att programvaran ska auktoriseras.

I Revu 2019 och senare avgörs vilken utgåva av programvaran som ska göras tillgänglig för användarna av serienumret och produktnyckeln som används, och vilken version och utgåva som anges på licenscertifikatet.

Kontakta oss om du har tappat bort ditt licenscertifikat.

BB_SERIALNUMMER Ange serienumret för Revu. Ange TRIAL för att installera som en 30-dagars testversion.
BB_PRODUCTKEY Ange produktnyckeln för Revu. Använd endast versaler.

Valfria egenskaper som stöds

BB_AUTO_UPDATE Aktivera eller inaktivera uppdateringsmeddelanden i programmet: Aktiverade (standard) = 1, Inaktiverade = 0. Se anmärkningarna.
BB_DISABLEANALYTICS Aktivera eller inaktivera skickande av information om programanvändning till Bluebeam. Skicka (standard) = 0, Skicka inte = 1. Se anmärkningarna.
BB_DEFAULTVIEWER Ställ in som standardprogram (standard) = 1, Ändra inte standardinställningen = 0. Se anmärkningarna.
BB_DESKSHORTCUT Skrivbordsgenväg till Bluebeam Revu (standard) = 1, Ingen genväg = 0
BB_DESKSTAPLER Skrivbordsgenväg till Bluebeam Stapler = 1, Ingen genväg (standard) = 0
BB_FEATURES Inaktiverar olika Revu-funktioner: Alla funktioner aktiverade = 65535 (standard). Se Aktivera och inaktivera Revu-funktioner med BB_FEATURES för mer information.
BB_IE_PLUGIN Installera och aktivera = 1, Inaktivera (standard) = 0
BB_JOBOPTIONS Ange UNC eller fullständig sökväg för din anpassade .jobOptions-fil.
BB_NETCONFIG Ange UNC eller fullständig sökväg för mappen med de centrala NetConfig-inställningarna.
BB_PAGESIZE Ange A4 för att åsidosätta standardsidstorleken för Bluebeam PDF-skrivare.
DISABLE_WELCOME

Inaktiverar HTML-välkomstsidan och sidan om utbildningsvideor för arbetsflöden för Revu. Aktivera (standard) = 0, Inaktivera = 1

Skapar registerposten Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Revu och DWORD kallad WorkflowsInitialized“.

BB_REVUPREFERENCES Ange UNC eller fullständig sökväg för din RevuPreferences.xml-fil.
DA Fördröjd auktorisering = 1, normal standardauktorisering (standard) = 0
IGNORE_RBT Inaktivera kontroll av väntande omstart = 1, Kontrollera väntande omstart = 0. Se anmärkningarna.
MBCODE Avgör vilka av Bluebeam-pluginprogrammen som ska aktiveras. Standardvärdet 1023 gör att samtliga aktiveras. Se Aktivera Bluebeam-pluginprogram med MBCODE för mer information
Egenskapen BB_AUTO_UPDATE

Från och med Revu 20.0.30 kommer egenskapen BB_AUTO_UPDATE att vara aktiverad som standard. Om du låter den vara aktiverad får användare ett meddelande i programmet när det finns en ny Revu-uppdatering tillgänglig. Om du inte vill att dina användare ska få ett meddelande i programmet när en ny version släpps måste du inaktivera den här egenskapen.

På grund av den här ändringen rekommenderar vi att du inte använder dina äldre MST-filer för att undvika konflikter .
Egenskapen BB_DISABLEANALYTICS

Som standard skickar Revu användningsdata till Bluebeam för att hjälpa till med att förbättra programmet. Den information som du lämnar hjälper oss att bättre förstå användares beteenden och trender, så att vi kan fortsätta att förbättra våra produkter och tjänster. All information som lämnas är anonym, och delas inte med tredje part. Bluebeam samlar inte in någon personlig information om dig. Om du vill inaktivera den här inställningen ska du distribuera dina installationer med egenskapen BB_DISABLEANALYTICS inställd på Ett (BB_DISABLEANALYTICS=1) i kommandoradsskriptet för MSI eller i MST-filen.

Användare som öppnar Revu 20 för första gången ser ett nytt fönster, ”berätta om dig själv”, där de blir ombedda att ange grundläggande kunduppgifter.

Om du väljer att avstå från att skicka användningsdata genom att ange BB_DISABLEANALYTICS=1, kommer även ”berätta om dig själv”-fönstret att inaktiveras. Mer information om de uppgifter som vi samlar in finns i Bluebeams Privacy Policy.

Ställa in standardprogrammet för PDF med BB_DEFAULTVIEWER

Microsoft har ändrat hur standardprogram väljs i Windows 8 och senare, vilket gör att inställningen i BB_DEFAULTVIEWER åsidosätts. Det betyder att dina användare måste följa stegen i Ändra standardprogram för PDF-visning. Mer information finns på Microsofts webbplats.

Aktivera och inaktivera Revu-funktioner med BB_FEATURES

Varje Revu-funktion har tilldelats ett numeriskt värde enligt tabellen nedan. För att inaktivera en funktion drar du av dess numeriska värde från standardvärdet för egenskapen BB_FEATURES (65535) som visas i tabellen i Valfria egenskaper som stöds ovan, och anger resultatet som det nya värdet för egenskapen BB_FEATURES.

För att till exempel inaktivera funktionen Bearbetning i en Revu eXtreme-distribution drar du av den funktionens värde (2) från 65535, och anger sedan resultatet (65533) som nytt värde för BB_FEATURES.

Revu-funktionerna och deras numeriska värden:

Administrator Button (Revu Menu) = 128 Product Updates Button (Help menu) = 16
AllFeatures = 1023 Redaction in eXtreme (inkluderar Cut Content och Erase Content i alla utgåvor) = 2
DigitalSignatures = 4 Registration Button (Revu Menu) = 256
EditText = 1 SelfSignCertificates = 8
ExportToOffice = 64 TranslateMarkups = 32
Session Following Feature = 512  
Mer information om funktionen för att följa en session (Session Following Feature)

Vissa användare kan behöva kunna hindra andra användare från att följa dem i en Studio-session för att uppfylla sekretess- och arbetsmarknadsregler. Följande scenarier illustrerar vad som händer om den här funktionen stängs av:

Användare X försöker följa användare Y
– på användare X skärm ser det ut som om hen fortfarande följer användare Y, men hen kommer inte att få några positionsuppdateringar från användare Y.

Användare X skickar en Följ mig-begäran till alla användare
– dialogrutan med begäran visas inte hos användare Y

Användare Y försöker följa användare X
– användare Y kan inte följa någon annan användare (alla gränssnittskomponenter som gäller att följa sessioner tas bort)

Inaktivera kontroll av väntande omstart

Som standard ställer installationsprogrammet in egenskapen IGNORE_RBT på 0. När MSI körs kontrollerar installationsprogrammet om det finns någon väntande omstart av datorn. Installationen stoppas om IGNORE_RBT=0 och det finns en väntande omstart. Om egenskapen istället anges som IGNORE_RBT=1 stoppas inte installationen även om det finns en väntande omstart. Utan den här flaggan stoppas installationen om en användare inte startar om på begäran.

Dessutom finns det en Microsoft-parameter som kallas REBOOT=ReallySuppress, och som ger dig möjlighet att styra när en dator ska startas om. Parametern måste läggas till manuellt i MSI-installationsskriptet eftersom den inte är en parameter som ingår i konfigurationsredigeraren.

För att Revu ska fungera som avsett måste den väntande omstarten göras någon gång efter att installationen är klar.

Aktivera Bluebeam-pluginprogrammen med MBCODE

Vart och ett av Bluebeam-pluginprogrammen för tredjeparter som stöds har tilldelats ett numeriskt värde enligt tabellen nedan. Om du bara vill aktivera ett enda pluginprogram – till exempel det för CAD – ersätter du standardvärdet för MBCODE på 1023 (alla pluginprogram är aktiverade) med siffran 2. Om du behöver aktivera fler än ett pluginprogram lägger du ihop deras numeriska värden och anger totalsumman som nytt MBCODE-värde. Om du ändrar värdet till 0 inaktiveras samtliga pluginprogram.

Bluebeam-pluginprogram aktiveras bara om det aktuella tredjepartsprogrammet finns installerat. Se kompatibilitetstabellen för Revu för att kontrollera att dina tredjepartsprogram stöds.

Revu-pluginprogrammen och deras numeriska värden

Alla pluginprogram är inaktiverade = 0 Microsoft Outlook = 128
AutoCAD = 2 ProjectWise = 64
AutoCAD LT (32 och 64 bitar) = 4 Revit och Navisworks = 16
Internet Explorer = 32 SketchUp Pro = 256
Microsoft Office = 1 SolidWorks = 8

Markerings- och visningslägen

Från och med Revu 2018 har Revu två driftslägen: markeringsläge och visningsläge. Programvaran installeras som standard i markeringsläge, och det går att växla mellan de två lägena från Revu-menyn. Om du vill att Revu ska starta i visningsläge kan du läsa Distribuera Revu i visningsläge.

Språktransformeringar

Du kan distribuera installationer på ett annat språk än det som Windows använder genom att ställa in egenskapen TRANSFORMS på en av de språkkoder som visas i listan nedan. Annars installeras Revu som standard på det språk som värdoperativsystemet använder.

Kommandoradsexempel för MST- och MSI-installationer visas senare i den här guiden.

Språktransformeringskoder för Revu:
Danska = 1030 Italienska = 1040
Nederländska = 1043 Japanska = 1041
Engelska = 1033 Koreanska = 1042
Finska = 1035 Norska = 1044
Franska (standard) = 1036 Spanska = 1034
Tyska = 1031 Svenska = 1053

Distribuera OCR-modulen

För att framtida uppdateringar ska gå snabbare levererar vi OCR-modulen i en separat MSI-fil utanför Revu-programmet. Både Revu MSI och OCR MSI ingår i distributionspaketen på vår webbplats.

Om du vill att dina användare ska kunna utnyttja vissa Revu-funktioner som bygger på textigenkänning, till exempel OCR, AutoMark, Sets och Batch Link, måste du distribuera OCR MSI-filen. Eftersom många av dessa funktioner delas över hela Revu-plattformen, kommer OCR MSI att påverka möjligheten att använda ALLA Revu-utgåvor (Standard, CAD och eXtreme).

Om OCR MSI inte installeras av en administratör, eller om en användare avinstallerar det via Appar och funktioner, fungerar Revu ändå. Användaren kan dock inte utnyttja några av de funktioner som nämns ovan. För att lösa sådana problem kan OCR-modulen installeras när som helst.

Revu MSI och OCR MSI kan distribueras i valfri ordning. De är inte beroende av varandra. När du uppdaterar Revu till en mindre punktutgåva behöver du inte distribuera OCR-modulen på nytt om den redan har distribuerats som en del av din ursprungliga installation. I den situationen behöver du bara distribuera Revu MSI.

För att effektivisera uppdateringsprocessen och hålla filstorleken så liten som möjligt levereras OCR MSI inte genom uppdateraren i programmet. Eftersom OCR-modulen sällan ändras tillhandahåller Bluebeam en uppdatering med varje huvudversion.

OCR-paketet har inga särskilda parametrar utöver de vanliga msiexec-alternativen. Här är ett exempel på en tyst installation av 64-bitars OCR MSI:

msiexec.exe /i "[path to deployment folder]\BluebeamOCR x64 20.msi" /qn

När du använder .bat-filen Uninstall Previous Versions tas både Revu- och OCR-installationsprogrammet bort. Om du däremot avinstallerar från Appar och funktioner visas Revu och OCR som separata poster och måste avinstalleras individuellt.

Om du felsöker en enskild dator och avinstallerar med Suite.exe installeras OCR automatiskt.

Valfri kontroll före installation

Om du är osäker på vilka Revu-utgåvor som redan är installerade i din användargrupp kan det vara en bra idé att överväga att skriva ett skript som söker efter följande Windows-registernycklar. Informationen är användbar om du vill distribuera flera utgåvor av Revu:

RevuBuildNo – värdet Key Data visar den version av Revu som för närvarande är installerad.

HKLM\SOFTWARE\Bluebeam Software\<RevuVersion#>

Registered – värdet Key Data visar serienumret för Revu.

Edition – värdet String Data visar den Revu-utgåva som motsvarar den licens som Revu för närvarande är registrerad med.Värdet uppdateras när Revu startas.Möjliga värden är eXtreme, Standard eller CAD.Om Revu är oregistrerat eller i läget Testversion återgår registret som standard till eXtreme.

HKLM\SOFTWARE\Bluebeam Software\<RevuVersion#>\Licenses

PowerShell-skript

RevuBuildNo – värdet Key Data visar den version av Revu som för närvarande är installerad

Get-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Bluebeam?Software\<RevuVersion#>

Registered – värdet Key Data visar serienumret för Revu.

Edition – värdet String Data visar den Revu-utgåva som motsvarar den licens som Revu för närvarande är registrerad med.Värdet uppdateras när Revu startas.Möjliga värden är eXtreme, Standard eller CAD.Om Revu är oregistrerat eller i läget Testversion återgår registret som standard till eXtreme.

Get-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Bluebeam?Software\<RevuVersion#>\licenses

Kommandoradsskript

Versionsnummer för Revu:

"HKLM\SOFTWARE\Bluebeam Software\<RevuVersion#> /v "RevuBuildNo"

Utgåva:

"HKLM\SOFTWARE\Bluebeam Software\<RevuVersion#>\Licenses" /v "Edition"

Serienummer:

"HKLM\SOFTWARE\Bluebeam Software\<RevuVersion#>\Licenses" /v "Registered"

Distributionsmetoder

I det här avsnittet behandlas ämnen som Windows Installer-växlar, hur du skriver skript för MSI-installationer liksom hur du distribuerar flera Revu-utgåvor (på olika språk inom din miljö efter behov).

Om Windows Installer-växlar

Det finns fyra viktiga Windows Installer-växlar att vara medveten om när du skriver ett skript för MST-, MSI- eller MSP-installationer:

/i

Instruerar Windows Installer att anropa msiexec.exe för att köra en installation

/p

Instruerar Windows Installer att anropa msiexec.exe för att göra en 2019-uppdatering (gäller inte för Revu 20).

/qn

Med den här växeln kan du köra obevakade och tysta installationer

TRANSFORMS

Används om du har skapat en MST som behöver anropas. Detta görs genom att ange sökvägen till den mapp där MST-filen finns samt MST-filens namn. Med TRANSFORMS kan du också installera Revu på olika språk.

Skriva ett installationsskript

Låt oss ta en titt på de olika metoderna för att distribuera din Revu-programvara. För var och en av dem används kommandoraden på lite olika sätt.

Använda en Microsoft Transform-fil (MST)

Med en Microsoft Transform-fil (MST) kan du:

 • Minimera antalet skrivfel, eftersom alla ändringar av egenskaper och parametrar görs i MST-filen, som anropas med hjälp av ett kort kommandoradsskript. Det innebär att du kan kontrollera dina ändringar av egenskapstabellen innan de skickas vidare under installationerna.
 • Dölja licensinformationen för dina slutanvändare.
På grund av denna ändring i version 20.0.30 rekommenderar vi att du inte använder dina äldre MST-filer för att undvika konflikter .

Viktig anmärkning om transformeringar

När du använder TRANSFORMS för språk, måste MST-filen finnas i samma rotkatalog som MSI-filen. Använd inte en sökväg till MST-filen – bara MST-filens namn. Använd INGA mellanslag och INGA citattecken i MST-filens namn.

TRANSFORMS=:1031;MyTransforms.mst
TRANSFORMS=:1031;<använd inte sökvägen till mst-filen, bara mst-filens namn>

När du använder TRANSFORMS måste MST-filen finnas i samma rotkatalog som MSI-filen. Använd citattecken runt sökvägen till MST-filen.

TRANSFORMS="C:\Deployment Folder\MyTransforms.mst"
TRANSFORMS=<sökväg till mst-filnamnet med citattecken>
Skapa och redigera en MST-fil

Om du inte redan har gjort det måste du ladda ner och installera en MSI-redigerare, till exempel InstEd. När du har gjort det följer du stegen nedan:

 1. Starta InstEd, klicka på menyn File (Arkiv) och öppna den ursprungliga MSI-filen.
 2. Klicka på menyn Transform (Transformering) och välj New Transform (Ny transformering).
 3. När dialogrutan New Transform (Ny transformering) öppnas namnger du MST-filen och klickar på Save (Spara).
  Filen får inte heta Transforms.mst, och den måste sparas i samma mapp som den ursprungliga MSI-installationsfilen.
 4. Klicka på fliken Tables (Tabeller) till vänster och välj Property (Egenskap) i listan Tables (Tabeller). Här kan det vara till hjälp att klicka på kolumnrubriken Property (Egenskap) för att sortera listan Properties (Egenskaper) alfabetiskt.
 5. Redigera Properties (Egenskaper) enligt dina behov.
  Redigera INTE några andra egenskaper än de som visas i tabellen över MSI-egenskaper
 6. Klicka på menyn File (Arkiv) och spara filen genom att klicka på Save (Spara).
Skriva ett kommandoradsskript som använder MST-filen

Här är ett par exempel på installationsskript som anropar en MST-fil:

msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 20.msi" TRANSFORMS=YourMSTFile.mst /qn

En tyst installation av språket tyska:

msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 20.msi" TRANSFORMS=:1031;MyTransforms.mst /qn

Det är mycket viktigt att du testar ditt skript i en upphöjd kommandotolk på en testdator innan du distribuerar installationen för att försäkra dig om att skriptet fungerar som det ska.

Dubbelklicka inte på MSI-filen. Om du gör det installeras Revu utan nödvändig förhöjd behörighet eller de anpassningar som du eventuellt har ställt in i MSI-egenskaperna.
Använda MSI-egenskaperna direkt

En annan metod för att bygga upp din distribution är att skriva ett fullständigt installationsskript som hämtar MSI-filen och listar alla relevanta obligatoriska och valfria egenskapsändringar.

BB_EDITION behöver inte längre skickas, eftersom utgåvan fastställs av serienumret och produktnyckeln.

För att få en uppfattning om hur det här går till kan du titta på följande exempel på ett grundläggande installationsskript, som är skrivet så att Revu Standard installeras tyst med fördröjd auktorisering:

Serienumret och produktnyckeln för Revu måste ingå i alla MSI-installationsskript, och citattecknen måste finnas med i MSI-filens filnamn.
Värden för en MSI-växel (som anges med ett snedstreck) måste omges av citattecken enligt nedanstående. För Bluebeam-specifika egenskaper måste mellanslag ersättas med frågetecken.
Innan du distribuerar Revu rekommenderar vi att du skriver och korrekturläser ditt skript i en textredigerare och kör det på en testdator i en upphöjd kommandotolk.
msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 20.msi" BB_SERIALNUMBER=YourRevuSerialNumber BB_PRODUCTKEY=YourRevuProdKey DA=1 /qn

Ytterligare exempel på MSI-skript

För att få en bättre uppfattning om hur kommandoradsskript kan skrivas för olika installationskrav och konfigurationer kan du titta på följande exempel:

Grundläggande tyst installation av utgåvan CAD:

msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 20.msi" BB_SERIALNUMBER=YourRevuSerialNumber BB_PRODUCTKEY=YourRevuProdKey /qn

Grundläggande tyst installation som också distribuerar en specifik RevuPreferences.xml-fil

Lägg märke till skillnaden i sökvägen mellan .msi- och .xml-filen:

msiexec.exe /i "\\MyServer\BluebeamDeployment\Bluebeam Revu x64 20.msi" BB_SERIALNUMBER=YourRevuSerialNumber BB_PRODUCTKEY=YourRevuProdKey BB_REVUPREFERENCES=\\MyServer\Bluebeam?Deployment\RevuPreferences.xml /qn

Distribuera flera versioner av Revu

Eftersom MSI-installationsfilen innehåller Revu Standard, CAD och eXtreme, kan en enda MSI-fil användas för att distribuera flera utgåvor inom din slutanvändargrupp. Det görs genom att man på en delad plats mellanlagrar en och samma MSI-fil, som kan hämtas av något av de tre installationsskripten (ett för varje Revu-utgåva) som du behöver skriva. Varje skript måste innehålla motsvarande värden för egenskaperna BB_SERIALNUMBER och BB_PRODUCTKEY. Utgåvan av Revu fastställs automatiskt av serienumret när datorn registreras. I varje skript måste du använda rätt serienummer för den Revu-utgåva som du vill installera.

När du har skrivit och kontrollerat dina skript i en upphöjd kommandotolk på en testdator kan du använda Group Policy eller en uppgiftssekvens i ditt distributionsverktyg för att avgöra vilken Revu-utgåva som ska köras och sedan automatiskt köra rätt distributionsskript.

En alternativ metod för att bekräfta utgåva och serienummer för en befintlig Revu-installation är att skriva ett skript som söker efter Windows-registernycklarna i avsnittet Optional Pre-Installation Check (Valfri förinstallationskontroll)

Köra och felsöka en distribution

Förutsatt att du har skrivit ditt skript och provat det i en upphöjd kommandotolk på en testdator kan du nu köra det i valfritt distributionsverktyg, till exempel SCCM, Dell KACE eller Group Policy.

Om installationerna inte går som du hade tänkt dig eller misslyckas på något annat sätt måste du gå tillbaka och kontrollera ditt arbete. Om ditt skript anropar en MST-fil öppnar du den igen med MSI-redigeraren och kontrollerar att du har ställt in egenskaperna rätt. Därefter bekräftar du att du har använt rätt syntax i det skript som du har skrivit för att anropa MST-filen och provar igen i en upphöjd kommandotolk på en testdator.

Om det gäller ett MSI- eller MSP-skript kontrollerar du syntaxen igen för att se till att den är korrekt formaterad och att du har inkluderat de relevanta egenskaperna med rätt inställningar. När du har gjort det bör du köra skriptet på din testdator enligt beskrivningen ovan.

MSI-installationsfilen skapar en utförlig loggfil i katalogen %TEMP% på den lokala enheten på den dator där Revu är installerat. Namngivningskonventionen är MSIxxxxx.log” där xxxxx” är slumpmässiga tecken som MSIjfb1d6.log.” Granska loggen för att upptäcka vanliga Windows-installationsfel.

Om du använder SCCM kan du hitta loggfilen i C:\windows\temp när den har installerats via SYSTEM-kontot.
En lista över felkoder för Windows Installer och deras definitioner finns på Microsofts webbplats. webbplats.
 

Uppdatera befintliga installationer

Från och med Revu 20 kommer MSP-filer inte längre att användas för att uppdatera befintliga installationer av Revu. Varje ny uppdatering kommer nu att utföras genom att distribuera MSI-filen 20.x som finns här.

Med den nya MSI-processen tas den installerade versionen av Revu 20 bort och ersätts med den senaste Revu 20-uppdateringen som du distribuerar. Processen kräver inte heller att OCR MSI-filen distribueras på nytt. Eftersom OCR-modulen inte krävs för nyare Revu 20-uppdateringar kommer ditt distributionspaket för Revu att vara mindre.

Nedan följer ett exempel på ett skript som kan användas för att uppdatera en befintlig installation av Revu 20:

msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 20.msi" BB_SERIALNUMBER=YourRevuSerialNumber BB_PRODUCTKEY=YourRevuProductKey DA=1 /qn

Om du har skickat licensinformationen tidigare behöver du inte skicka den igen.

Du måste skicka eventuella övriga parametrar som du skickade i den första distributionen, på samma sätt som med den tidigare MSP-metoden.

Du kommer fortfarande att kunna uppdatera äldre versioner av Revu (2016–2019) med de MSP-filer som finns här.

Efter installationen: distribution av valfri anpassning

Bluebeam Kontrollpanel

Med programmet Kontrollpanel (PbMngr5.exe) kan du utföra följande funktioner efter installationen via kommandoraden i Windows:

 • Installera plugin-program
 • Ställa in Revu som standardprogram
 • Installera om/avinstallera Bluebeam PDF-skrivare
 • Ställa in standard-DPI för Bluebeam PDF-skrivare
 • Ställa in nätkonfiguration
 • Registrera licens
 • Uppdatera licensservern med ett nytt datornamn
 • Avsluta testversionen
 • Säkerhetskopiera, återställa och återskapa användarinställningar för Revu

För mer information om tillgängliga funktioner kan du komma åt hjälpen för PbMngr5.exe från Windows kommandotolk genom att klicka på Start > Sök och skriva CMC.

När kommandotolken öppnas skriver du cd “C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu följt av PbMngr5.exe /help och trycker sedan på Enter.

Revu-inställningar

Det finns två Bluebeam-konfigurationsfiler med programinställningar som kan distribueras: filen RevuPreferences.xml som kan distribueras när som helst och UserPreferences.xml som bara kan distribueras efter att en ny Revu-installation har slutförts.

RevuPreferences.xml

Den här filen innehåller alla inställningar som har konfigurerats i dialogrutan Revu-inställningar (Ctrl+K). Om du klickar på Exportera i dialogrutan kan du spara filen RevuPreferences.xml på valfri plats, till exempel en central mapp på en server.

Filen kan distribueras som en del av en MST eller skickas som ett MSI-kommando, men du kan också göra det efter installationen med hjälp av ett kommandoradsalternativ som anropar Bluebeam Kontrollpanel. På så sätt kan du automatisera ändringar i Bluebeam Kontrollpanel.

Här är ett exempel på hur du distribuerar en uppdaterad uppsättning Revu-inställningar där alla pluginprogram utom det för Internet Explorer ska förbli aktiverade:

"%ProgramFiles%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\PbMngr5.exe" /setup /PREFSPATH:"G:\Bluebeam Software\Settings\RevuPreferences.xml"

Du kan också kopiera eller skicka filen RevuPreferences.xml file till:

C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\RevuVersion#\Revu
När Revu startas söker programmet efter RevuPreferences.xml. När programmet upptäcker att filen är nyare än filen UserPreferences.xml file i användarens %appdata%-mapp, slås innehållet ihop med det i den befintliga UserPreferences.xml. För att ändra datumet för senaste ändring måste du göra en ändring i filen RevuPreferences.xml. Det kan vara så enkelt som att lägga till ett mellanslag i början av texten.

Ställa in ett krav på offline-PIN-kod

Från och med Revu 2018 kan användare ställa in en offline-PIN-kod för att komma åt Studio-filer när de inte är anslutna till Bluebeam Studio. Även om detta inte är ett standardkrav kan du göra det till ett genom att redigera avsnittet Studio i filen RevuPreferences.xml på din mellanlagringsdator och exportera den till en mellanlagringsplats i nätverket. Det är vanligtvis samma plats som den MSI-fil som du distribuerar.

Ändringen av RevuPreferences.xml består av:

 <Studio> <RequireOfflinePIN>True</RequireOfflinePIN> </Studio>

Det kan distribueras med hjälp av MSI-egenskapen BB_REVUPREFERENCES.

När den här inställningen har gjorts måste alla nya och befintliga Studio-användare skapa en offline-PIN-kod. De kommer inte att kunna logga in i Bluebeam Studio utan att ha skapat en sådan.

UserPreferences.xml

Den här filen innehåller inställningar för en enskild Revu-användare. Även om den här filen inte kan distribueras till befintliga installationer kan den distribueras till en ny, före första start, genom att skicka en ändrad UserPreferences.xml till följande plats på varje dator:

C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\RevuVersion#\Revu
Förutsatt att du samlade in dina anpassade resurser, till exempel profiler och verktygssatser, medan du planerade distributionen, kan du också kopiera dem till den här platsen.
Första gången som Revu startas kopieras filerna automatiskt till följande plats i användarens centrala Windows-användarprofil:
%APPDATA%\Roaming\Bluebeam Software\<RevuVersion#>\Revu

Slå ihop Revu-inställningar

Om du bara vill lägga till nya inställningar bör du först öppna filen RevuPreferences.xml i en textredigerare och lägga till Merge=”True” i början av filen enligt nedanstående innan du mellanlagrar den för distribution. När du har gjort alla dina ändringar raderar du alla andra inställningar som du inte vill ändra. Se administrationshandboken för Revu för mer information. Sammanslagningsprocessen innebär en ersättning av de data som ska uppdateras eller redigeras i filen RevuPreferences.xml.

Exempel på en redigerad RevuPreferences.xml-fil

Följande uppsättning Revu-inställningar ger en Revu-installation där de här inställningarna slås ihop med en befintlig UserPreference.xml-fil (Merge=”True”), och tillhandahåller URL:en till en organisations SharePoint-server:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RevuPreferenceDictionary Version="2" Merge="True">
<DocManSys>
<ActiveIndexx64.>0</ActiveIndexx64.>
<AdvancedTestIfSharePointPathx64.>False</AdvancedTestIfSharePointPathx64.>
<AutoDetectProjectWisex64.>False</AutoDetectProjectWisex64.>
<CacheSharePointFilesx64.>False</CacheSharePointFilesx64.>
<CertificateAuthentication.x64.0>False</CertificateAuthentication.x64.0>
<CertificateAuthentication.x64.1>False</CertificateAuthentication.x64.1>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>
<CheckoutOnOpen.x64.0>False</CheckoutOnOpen.x64.0>
<CheckoutOnOpen.x64.1>False</CheckoutOnOpen.x64.1>
<ClaimsSupported.x64.0>False</ClaimsSupported.x64.0>
<ClaimsSupported.x64.1>True</ClaimsSupported.x64.1>
<Countx64.>2</Countx64.>
<DefaultFileFilterPDF>True</DefaultFileFilterPDF>
<DocumentHiddenLibrary.x64.0></DocumentHiddenLibrary.x64.0>
<DocumentHiddenLibrary.x64.1></DocumentHiddenLibrary.x64.1>
<DocumentLibrary.x64.0></DocumentLibrary.x64.0>
<DocumentLibrary.x64.1></DocumentLibrary.x64.1>
<LastAccessedLibraryPath.x64.0>Test</LastAccessedLibraryPath.x64.0>
<LastAccessedLibraryPath.x64.1></LastAccessedLibraryPath.x64.1>
<LoginName.x64.0>sa</LoginName.x64.0>
<LoginName.x64.1>sa</LoginName.x64.1>
<Password.x64.0></Password.x64.0>
<Password.x64.1></Password.x64.1>
<PromptForCheckinCommentsx64.>True</PromptForCheckinCommentsx64.>
<PromptForCheckoutFromIEx64.>True</PromptForCheckoutFromIEx64.>
<RegKey.x64.0>SharePoint2007</RegKey.x64.0>
<RegKey.x64.1>SharePoint2007</RegKey.x64.1>
<SelectionDialogx64.>False</SelectionDialogx64.>
<SharePointUseExistingCookies>True</SharePointUseExistingCookies>
<SharePointXmlDebug>False</SharePointXmlDebug>
<Site.x64.0>http://sharepointserver1</Site.x64.0>
<Site.x64.1>http://sharepointserver2</Site.x64.1>
<SiteAlias.x64.0>SharePoint</SiteAlias.x64.0>
<SiteAlias.x64.1 />
<SiteAlias.x64.2></SiteAlias.x64.2>
<SiteAlias.x64.3></SiteAlias.x64.3>
<StoreLastAccessedFolderx64.>True</StoreLastAccessedFolderx64.>
<TestIfSharePointPathx64.>True</TestIfSharePointPathx64.>
<ToolbarIntegrationOnlyx64.>True</ToolbarIntegrationOnlyx64.>
<UseDefaultCredentialsx64.>True</UseDefaultCredentialsx64.>
</DocManSys>
</RevuPreferenceDictionary>

*Dessa SharePoint-server-URL:er ändras när data slås ihop med filen med Revu-inställningar.

Distribuera Revu i visningsläge samtidigt som användarna får byta till markeringsläge

Om du till exempel bara vill distribuera Revu i visningsläge men tillåta att användarna byter till markeringsläge, behöver du bara de här sex raderna i filen RevuPreferences.xml. Observera att Merge=”True” används i exemplet för att slå samman den här inställningen med en användares befintliga RevuPreferences-fil, utan att ändra några av användarens befintliga inställningar.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RevuPreferenceDictionary Version="2" Merge="True">
<General>
<RevuAppDefaultModeInt>2</RevuAppDefaultModeInt>
</General>
</RevuPreferenceDictionary>

Begränsa Startläge i Revu-inställningarna

Från och med Revu 20 rekommenderas begränsning av Startläge för företag som använder Open Licensing. Det rekommenderas inte för Perpetual eller Enterprise Licensing.

För att begränsa Startläge krävs en ändring av en Windows-registernyckel som IT-administratörer kan distribuera efter installationen. Om du aktiverar den här begränsningen döljs rullgardinsmenyn Startläge i Revu-inställningarna. Om du tänker ställa in dina användare på visningsläge (som beskrivs ovan) säkerställer begränsning av Startläge att dina ändringar inte skrivs över av slutanvändaren.

Att dölja alternativet Startläge hindrar också användare från att uppta klientlicenser i en Open License varje gång Revu öppnas. Följ stegen nedan för att dölja Startläge från Revu-inställningarna:

 1. Skapa en ny registernyckel som heter Revu i:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Bluebeam Software\20

  Om Revu-nyckeln redan finns går du vidare till steg 2.

 2. Skapa ett nytt DWORD-registernyckelvärde som heter DisableStartupMode i:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Bluebeam Software\20\Revu
 3. Ställ in värdet på 1.

När Revu startas i detta läge är alternativet Startläge dolt i Revu-inställningarna. Om du ställer in nyckelvärdet på 0 eller raderar det helt och hållet visas Startläge igen i Revu-inställningarna.

Begränsa användare till endast visningsläge

Gör så här för att ställa in vissa eller samtliga av dina Revu-installationer på visningsläge (Revu 2018 och senare):

 1. Skapa en ny DWORD-registernyckel som heter ViewModeOnly i: HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20.
 2. Ställ in värdet på 1.

När Revu startas i det här läget är alternativen Markeringsläge och Registrera/Avregistrera dolda i menyn Revu. Om du ställer in nyckelvärdet på 0 eller raderar det helt och hållet växlas Revu-installationen tillbaka till markeringsläge.

Distribuera anpassade tillägg genom kommandoraden Revu.exe

Kommandoradsväxlar för Revu.exe

Med följande växlar kan du bestämma hur importprocessen ska köras och vilka tillgångar som ska kopieras till en användares förinställda lokala %appdata%-roamingmapp för Revu:

När tillgångar eller inställningar importeras kopieras de så som beskrivs ovan. Om de ”läggs till” skapas en hänvisning (länk) till en delad tillgång som ligger på en nätverksenhet eller annan icke-standardplats.
När du skapar och exporterar anpassade profiler är det bäst att ta med eventuella beroenden som anpassade verktygssatser, skrafferingsmönster, linjeformat, anpassade kolumner eller anpassade statusar. Att bädda in dem i profilen gör det mycket enklare att dela de här anpassade resurserna i en hel organisation.
 • /bpximport:[Fil] – importerar och aktiverar en profil.
 • /bpxdir:[Sökväg] – du kan ange en sökväg till en mapp om du vill tilldela en ny profilkatalog. Det här är sökvägen till en delad nätverksplats där profiler finns och delas med hela organisationen.
  För att hindra användare från att göra ändringar i profilerna i den här katalogen kan du ställa in mappbehörigheterna på Skrivskyddad.
 • /bpxactive:[Namn] – tilldelar en viss profil som Aktiv i antingen användarens lokala %appdata%-roamingmapp för Revu eller direkt i en delad profil om du har använt /bpxdir: för att ange en delad profilkatalog på en nätverksplats.Kontrollera att den profil som du ställer in som Aktiv finns i den angivna katalogen.
  Om du ställer in en profil som Aktiv undertrycks de inledande dialogrutorna Välj en Revu-profil och Studio-inloggning, som visas första gången som en ny Revu-installation öppnas.
 • /btxadd:[Fil] – instruerar en Revu-installation att använda en verktygssats som finns på en icke-standardplats utan att importera den.
 • /btximport:[Fil] – importerar en verktygssats till den aktuella profilkatalogen.
 • /bhxadd:[Fil] – instruerar Revu att använda en uppsättning skrafferingsmönster som finns på en icke-standardplats utan att importera den.
 • /bhximport:[Fil] – importerar en uppsättning skrafferingsmönster till den aktuella profilkatalogen.
 • /blxadd:[Fil] – instruerar Revu att använda ett linjeformat som finns på en icke-standardplats utan att importera det.
 • /blximport:[Fil] – importerar ett linjeformat till den aktuella profilkatalogen.

Användningsexempel

Följande skript importerar tyst energiprofilen samt filerna toolset1.btx och dimensions.btx till den profilen:

"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\RevuVersion#\Revu\Revu.exe" /s /bpximport:"U:\netProfiles\Power.bpx" /bpxactive:Power/btximport:"U:\netProfiles\Revu\toolset1.btx" /btximport:"U:\netProfiles\Revu\dimensions.btx"
 • /s – Den här växeln stänger av eventuella meddelanden på skärmen som normalt visas under importprocessen.
Växeln /s gör inte installationen ”tyst”.

Importerar en profil och gör den aktiv:

"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<RevuVersion#>\Revu\Revu.exe" /bpximport:"U:\Temp\Name_Profile.bpx" /bpxactive:Name_Profile

Importerar en verktygssats:

"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<RevuVersion#>\Revu\Revu.exe" /btximport:"U:\Temp\name_Toolset.btx"

Importerar skrafferingsmönster:

"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<RevuVersion#>\Revu\Revu.exe" /bhximport:"U:\Temp\name_Hatch.bhx"

Importerar ett linjeformat:

"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<RevuVersion#>\Revu\Revu.exe" /blximport:"U:\Temp\name_Line.blx"

ARP-modifierare

Som nämnts tidigare i den här guiden innehåller MSI-installationspaketet en ARP-modifierare (Add-Remove Programs), om du utöver produktnamnet och versionsnumret vill visa Revu-programvarans utgåva.

ARP-namnbyte bestäms av licensinformationen för Revu.

Här är ett exempel på hur du kör ARP-modifieraren. Från och med Revu 2019 behövs inte längre parametrarna för Edition (Utgåva).

Exempel:

Hämtar filen från ett skript där ARP-modifieraren finns på en nätverksenhet:

ARP_Modifier_<version>.exe

Hämtar filen från ett skript med parametern -1 för att ta bort Revu-utgåvan från produktnamnet:

"\\MyServer\Bluebeam Software\ARP_Modifier_<version>.exe" -1
Värdet -1 återställer produktnamnet utan Revu-utgåvan.

Använda konfigurationsredigeraren för Revu

Våra MSI-paket innehåller konfigurationsredigeraren för Bluebeam Revu, som har utformats för att förenkla distributionsprocessen för Bluebeam Revu.

På huvudskärmen kan du välja och konfigurera en ny distribution med vårt MSI-installationsprogram, uppdatera en befintlig distribution med MSP-installationsfilen för Revu 2019 eller lägga till andra tillägg (profiler, verktygssatser osv.). Du kan också besöka vår sida Sök licensnyckel för att bekräfta att licensinformationen stämmer.

Observera att konfigurationsredigeraren introducerades med Revu 2019 och inte stöds i tidigare versioner.

Som bästa praxis rekommenderar vi att du använder konfigurationsredigeraren som ingår i det MSI-paket som du distribuerar. Om du till exempel distribuerar Revu 2019 rekommenderar vi att du använder konfigurationsredigeraren från MSI-distributionspaketet för 2019.

Kryssrutan Analytics (Analys), som tillåter insamling av användningsdata för att förbättra programmet, är markerad som standard. När det här alternativet är aktiverat samlas användningsdata för Revu automatiskt in och skickas till Bluebeams servrar. Enskilda användares data samlas inte in och skickas, och du kan välja bort alternativet genom att avmarkera rutan.

Ny distribution (MSI)

Ny distributionsplats

 width=

Börja med att välja den MSI-fil för Bluebeam Revu 20 som du vill distribuera, och ange dess distributionsmapp. Det är viktigt att mappen finns på en central nätverksenhet som kan nå alla användare under distributionsprocessen. Du kan också klicka på Använd konfigurering från en tidigare distribution för att lägga till en MST-fil om du vill använda förkonfigurerade anpassade parametrar.

Konfigurationsredigeraren kopierar OCR MSI till målkatalogen tillsammans med Revu MSI, och genererar ett skript som installerar båda paketen efter varandra.Om OCR MSI inte finns i samma mapp som den valda MSI-filen för Revu visas en varning i programmet, men användaren kan fortsätta utan att lägga till OCR i distributionsskriptet.

Ett exempelskript för tyst installation kan se ut på följande sätt:

START /WAIT msiexec.exe /i "[sökväg till distributionsmapp]\BluebeamOCR x64 20.msi" /qn && msiexec.exe /i "[sökväg till distributionsmapp]\Bluebeam Revu x64 20.msi" TRANSFORMS="[sökväg till distributionsmapp]\Bluebeam Revu x64 20.mst" /qn

Licensinformation

 width=

Revu-utgåvan (Standard, CAD eller eXtreme) bestäms av det serienummer och den produktnyckel som anges. Detta sker automatiskt under installationsprocessen.

Som bästa praxis rekommenderar vi starkt att du skapar en pilotgrupp av användare som kan testa eventuella nya Revu-versioner innan du distribuerar dem i hela organisationen.

Om du inte har licensinformationen vid det tillfället kan du distribuera Revu som en fullt fungerande 30-dagars testversion genom att aktivera Använd testversion.

Distributionskonfiguration

På den här sidan finns alternativ för att konfigurera olika MSI-egenskaper, som:

 • Fördröjd auktorisering
 • Ange Revu som standardprogram för PDF-visning
 • Uppdatering inuti app
 • Språkuppdatering
 • Standardsidstorlek
 • Sökväg för jobbalternativ
 • Nätkonfiguration

Mer information finns i MSI-egenskapstabellen.

Om du ska använda en RevuPreferences.xml-fil bör den finnas på en central nätverksenhet som kan nå alla användare under distributionen. Det är samma distributionsmapp som du angav som Ny distributionsplats tidigare.

Revu-funktioner

Alla funktioner på den här sidan är på som standard.Innan du fattar ett slutgiltigt beslut om vilka som ska vara avstängda bör du kontakta en projektledare eller någon i din organisation som har djupgående kunskaper om alla arbetsflöden för slutanvändare och vilka Revu-funktioner som krävs för att slutföra dem.Deras råd kan hjälpa dig att minska antalet anmälningar från slutanvändare om att funktioner saknas i deras Revu-installationer.

Bluebeam-plugins

Alla funktioner på den här sidan är på som standard. På den här sidan kan du aktivera våra pluginprogram för olika program från tredje part.

Internet Explorer, Microsoft Office, Microsoft Outlook och ProjectWise är tillgängliga i alla Revu-editioner (Standard, CAD eller eXtreme).

Alla andra pluginprogram som listas kräver Revu CAD eller eXtreme.

Skapa distributionspaket

I den här dialogrutan genereras ditt distributionsskript.

 data-attachment=

Fältet Distributionsmapp fylls i automatiskt baserat på den mapp som du angav när du ställde in Ny distributionsplats.

När du har konfigurerat Hoppa över väntande omstart och egenskaper för tyst installation klickar du på Skapa för att generera ditt distributionsskript och spara det i distributionsmappen tillsammans med eventuella filer som du har angett tidigare.

En tyst installation är ett kommandoradsalternativ i Windows Installer som motsvaras av /qn i ditt installationsskript.

En omstart kan krävas för filer som användes under installationen. Du kan förhindra en tvingad omstart, men den väntande omstarten måste ske någon gång efter att installationen har slutförts för att Revu ska fungera som det ska.

Uppdatera en befintlig distribution (MSP)

Den här distributionsmetoden används vid uppdatering från en punktutgåva till en annan inom samma huvudversion. Till exempel en uppdatering från 2019.0 till 2019.x.

Från och med Revu 20 används inte längre MSP-filer för att uppdatera en distribution. Det här avsnittet av konfigurationsredigeraren gäller endast för Revu 2019.

I det här scenariot tillämpas MSP-installationen på en befintlig installation av samma version.Med andra ord kommer MSP-filen att uppdatera alla Revu-utgåvor (Standard, CAD eller Extreme), men vilka funktioner som är tillgängliga för användaren bestäms av licensinformationen från den ursprungliga installation som uppdateras.

Distributionsplats

Börja med att välja den MSP-fil för Bluebeam Revu som du vill distribuera och ange dess distributionsmapp. Det är viktigt att mappen finns på en central nätverksenhet som kan nå alla användare under distributionsprocessen. Du har också möjlighet att lägga till en MST-fil för att använda eventuella anpassade parametrar som har konfigurerats tidigare.

Använd konfigurering från en tidigare distribution

Med den här valfria inställningen kan du välja en befintlig MST-fil från en tidigare MSI-distribution och återanvända dess egenskaper under MSP-distributionen.

Du måste också välja den MSI-fil som användes för att skapa den MST-fil som valdes ovan.

Egenskaperna som används i MST-filen extraheras och används i MSP-distributionsskriptet. Om du inte har den ursprungliga MSI-filen kan du ladda ner en ny kopia, men det måste vara samma version av filen.

Distributionskonfiguration

När du ställer in parametrarna på den här sidan är det viktigt att du använder samma konfiguration som i den ursprungliga MSI-distribution som du ska uppdatera.

Om den ursprungliga MSI-filen till exempel distribuerades med Använd som standardprogram för PDF-visning (BB_DEFAULTVIEWER) och Skrivbordsgenväg för Revu (BB_DESKSHORTCUT) aktiverade, måste du se till att dessa alternativ också är aktiverade för den här MSP-distributionen. Annars återställs standardinställningarna för dessa värden.

En omstart kan krävas för filer som användes under installationen. Du kan förhindra en tvingad omstart, men den väntande omstarten måste ske någon gång efter att installationen har slutförts för att Revu ska fungera som det ska.

Revu-funktioner

Samtliga Revu-funktioner aktiveras som standard. Precis som med inställningarna för distributionskonfiguration ovan är det viktigt att ställa in samma konfiguration som användes i den ursprungliga MSI-distribution som du ska uppdatera. Annars kommer fel funktioner att vara aktiverade eller inaktiverade för dina slutanvändare.

Även om en MST-fil inte skapas vid distribution av en uppdatering (MSP), läggs de associerade egenskapsinställningarna ändå till i distributionsskriptet.

Bluebeam-plugins

Om något av de här pluginprogrammen aktiverades under den första MSI-distributionen, måste du aktivera samma pluginprogram här för att säkerställa att de förblir aktiva efter att uppdateringen har installerats.

Även om en MST-fil inte skapas vid distribution av en uppdatering (MSP), läggs de associerade egenskapsinställningarna ändå till i distributionsskriptet.

Skapa distributionspaket

I den här dialogrutan genereras ditt distributionsskript.

Fältet Distributionsmapp fylls i automatiskt baserat på den mapp som du angav när du ställde in Korrigera distributionsplats.

När du har konfigurerat egenskaperna för Hoppa över väntande omstart, Tyst installation och Ignorerad omstart klickar du på Skapa för att generera distributionsskriptet och spara det i distributionsmappen tillsammans med eventuella filer som du har angett tidigare.

REINSTALLMODE=omus och REINSTALL=ALL är båda obligatoriska kommandoradsalternativ för installationsprogrammet och matas automatiskt ut i kommandoradsskriptet.
Mer information om kommandoradsalternativen i Msiexec.exe finns på Microsofts webbplats.

Distribuera tillägg

Det här är en efterinstallationsprocess där anpassade eller delade inställningar och tillgångar, t.ex. inställningar, profiler och verktygssatser, distribueras med hjälp av ett separat skript.

Om du behöver skapa anpassade inställningar och tillgångar måste du installera Revu manuellt på en dator och läsa administrationsguiden för Revu för bästa praxis vad gäller att exportera, samla in och mellanlagra dessa objekt.

Mer information om kommandoradsalternativ för skript för efterinstallation finns i Kommandoradsväxlar för Revu.exe.

Distribuera profiler

Anpassade profiler kan läggas till här genom att klicka på plustecknet längst ner i det vänstra hörnet, navigera till den serverplats som du har angett enligt beskrivningen i administrationshandboken för Revu, markera objekten och klicka på Lägg till.

 width=

Distribuera verktygssatser, snittmarkeringsmönster och linjeformat

 width=

Om du vill inkludera anpassade verktygsuppsättningar, skrafferingsmönster och linjeformat i distributionen klickar du på plustecknet längst ner i det vänstra hörnet, navigerar till den serverplats som du har angett enligt beskrivningen i administrationshandboken för Revu, markerar objekten och klickar på Lägg till.

Som bästa praxis när du skapar profiler för en distribution föreslår vi att du bäddar in verktygssatser, skrafferingsmönster och linjeformat i dem så att dessa ytterligare objekt distribueras tillsammans med profilen. Du kan då hoppa över det här avsnittet.

Skapa skript för anpassade tillgångar och inställningar

 width=

I det här sista fönstret kan du utse en ny profilkatalog i ditt nätverk, där profiler finns och delas med en hel organisation. Om det här alternativet inte aktiveras kopieras samtliga tillgångar till varje slutanvändares dator.

Alla tillgångar som har valts tidigare, före den här skärmen, kopieras också till distributionsmappen.

Alternativet Tyst import är aktiverat som standard, men du kan stänga av det om du vill att slutanvändarna ska se eventuella meddelanden som visas under distributionen.

Kontrollera dina licenser

Sök licensnyckel

 width=

Om du väljer alternativet Kontrollera licenser på välkomstsidan kommer du till sidan Sök licensnyckel. Där kan du efter att ha angivit serienummer, produktnyckel och e-postadress se all information som är kopplad till din licens.

Detta inkluderar till exempel en lista över alla datornamn som använder programmet samt antalet tillgängliga klientlicenser.

Du kan också se och hantera dina Revu-licenser i Bluebeam Gateway.


Bluebeam, Revu, and Bluebeam Studio are trademarks or registered trademarks of Bluebeam, Inc. Microsoft, SharePoint, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

AutoCAD is a registered trademark of Autodesk in the United States and/or other countries.

© 2020 Bluebeam, Inc. All Rights Reserved.

All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

Instruktioner

Revu 20

Distribution


Den här guiden är skriven för IT-administratörer, och förutsätter att läsaren har en bra förståelse av grundläggande koncept som programvaruinstallation, kommandoraden i Windows samt att skriva och köra batchfiler.

Related Articles