Finns anpassade inställningar, profiler, verktygssatser och stämplar kvar efter att en uppdatering har installerats?

Gäller för:

  • Revu 20 eller tidigare

Det korta svaret är ja.

När en Revu-uppdatering installeras kopieras anpassade inställningar, stämplar, profiler och verktygssatser automatiskt från sina platser i den nuvarande versionen till lämpliga platser i den uppdaterade versionen.

Dessa filer finns kvar på din enhet när Revu avinstalleras och blir tillgängliga igen när Revu installeras om.

Det är en bra idé att säkerhetskopiera dina inställningar, profiler, verktygssatser och stämplar regelbundet, särskilt innan du installerar en uppdatering.

 

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Installation

Inställningar

När en Revu-uppdatering installeras kopieras anpassade inställningar, stämplar, profiler och verktygssatser automatiskt från sina platser i den nuvarande versionen till lämpliga platser i den uppdaterade versionen.

 

Related Articles