Bästa praxis för att spara och dela anpassade kolumner

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Markeringslistan har en rad olika kolumner som kan sorteras, ordnas om och anpassas efter dina projektbehov. När du har skapat en anpassad kolumn kan du spara den i en profil eller PDF-fil och dela den med andra.I den här artikeln går vi igenom bästa praxis för att spara och dela anpassade kolumner.Om anpassade kolumner är nytt för dig kan du komma igång genom att titta på den här korta videoguiden eller besöka vår hjälpguide.

Var sparar jag mina anpassade kolumner?

Du kan spara anpassade kolumner på två ställen: i en profil eller i en PDF. Var du bör spara en anpassad kolumn beror på vad du tänker göra med din PDF. Tabellen nedan ger en översikt över skillnaderna mellan att spara en anpassad kolumn i en PDF eller i en profil.

Spara som PDF

Med det här alternativet sparas den anpassade kolumnen i en individuell PDF-fil och blir en del av PDF-filens innehåll. Om du laddar upp din PDF till en session eller skickar den till en kollega följer den anpassade kolumnen med.

 Detta alternativ passar om:

 • Du ska ladda upp din PDF-fil till en session.
 • Du ska dela PDF-filen med andra och vill att de ska kunna se eller interagera med kolumnerna.

Spara till profil

Med det här alternativet sparas den anpassade kolumnen i en profil i Revu, och kolumnen blir då tillgänglig varje gång profilen är aktiv. Kolumnen blir inte en del av PDF-filens innehåll, om du inte lägger till en markering i PDF-filen och sparar den.

 Detta alternativ passar om:

 • Du vill att kolumnen ska visas i markeringslistan när den aktuella profilen är aktiv.
 • Du vill kunna använda den anpassade kolumnen igen.

Spara anpassade kolumner i en PDF

Anpassade kolumner sparas i en PDF när du går till Arkiv > Spara, förutsatt att det finns minst en markering i PDF-filen.

Gör så här för att spara en anpassad kolumn från markeringslistan :

 1. Gå till Kolumner  > Hantera kolumner.
  Dialogrutan Hantera kolumner visas.
 2. Välj Lägg till på fliken Anpassade kolumner.
 3. Skapa din kolumn. Klicka på OK när du är klar.
 4. Spara PDF-filen som vanligt.

Den anpassade kolumnen har sparats i PDF-filen.

Spara anpassade kolumner i en profil

Om du arbetar med en PDF som har anpassade kolumner som du vill återanvända kan du spara kolumnerna i din aktiva profil. De anpassade kolumnerna blir då tillgängliga när den profilen är aktiv.

Om en aktiv profil har anpassade kolumner sparade och du öppnar en PDF-fil med egna anpassade kolumner, åsidosätter kolumnerna i PDF-filen dem i den aktiva profilen.

Så här sparar du anpassade kolumner i en profil:

 1. Från markeringslistan går du till Markeringslista > Kolumner > Hantera kolumner.
  Dialogrutan Hantera kolumner visas.
 2. Välj fliken Anpassade kolumner.
 3. Välj den anpassade kolumn som du vill spara.
 4. Klicka på Spara till profil.

Dina anpassade kolumner har sparats i den aktiva profilen.

Ladda upp anpassade statusar till en session

Om du vill att de anpassade statusarna ska visas i markeringslistan ska du alltid spara dem i PDF-filen innan du laddar upp den till en session.

Spara anpassade kolumner från en profil i en PDF

För att spara de anpassade kolumnerna från en profil i en PDF placerar du bara en markering i PDF-filen och sparar den. Om du har arbetat med den här profilen och tidigare placerat ut markeringar i PDF-filen finns kolumnerna redan sparade i filen.

Om du inte placerade några markeringar i PDF-filen medan du arbetade med den aktuella profilen överförs kolumnerna inte till PDF-filen.

Byta profil

Anpassade kolumner som har sparats i en PDF åsidosätter alltid kolumnerna i en profil. Om du hellre vill använda de anpassade kolumnerna från den aktiva profilen måste du först radera eventuella anpassade kolumner i PDF-filen. De anpassade kolumnerna från profilen är klara att användas när du ser dem i markeringslistan.

 

Markeringslistan har en rad olika kolumner som kan sorteras, ordnas om och anpassas efter dina projektbehov. När du har skapat en anpassad kolumn kan du spara den i en profil eller PDF-fil och dela den med andra. I den här artikeln går vi igenom bästa praxis för att spara och dela anpassade kolumner. Om anpassade kolumner är nytt för dig kan du komma igång genom att titta på den här korta videoguiden eller besöka vår hjälpguide.

Instruktioner

Revu 2019

Revu 2018

Markering

Inställningar

Revu 20

 

Related Articles