Så här utför du rondering i Bluebeam Cloud

Gäller för:

 • Bluebeam Cloud — webb
 • Bluebeam Cloud — iOS

Förutom att markera dokument i Bluebeam Cloud genom appen eller en webbläsare, kan du också utföra rondering och avvikelserapportering ute på byggarbetsplatsen. Den här artikeln beskriver olika sätt att skapa ett anpassat arbetsflöde för rondering samt de inbyggda funktioner som gör det möjligt att genomföra hela ronderingsprocessen i vår webb-/mobillösning.

Förberedelser för rondering

Innan du utför rondering i Bluebeam Cloud kan du förbereda dina ritningar och anpassade markeringar i Revu för att effektivisera processen.

Skapa utrymmen i Revu

Om du skapar och märker upp olika områden i din ritning med hjälp av Utrymmen i Revu, följer dessa metadata med när du laddar upp ritningen till Bluebeam Cloud.

Om du har en aktiv prenumeration på Core eller Complete kan du exportera Revit-rum som Revu-utrymmen med hjälp av Bluebeam-pluginprogrammet i Revit.

När du har placerat ut en avvikelse i Bluebeam Cloud fylls det obligatoriska fältet Plats automatiskt i med motsvarande utrymme som skapades i Revu. På så sätt standardiseras platserna för avvikelser som placeras ut av flera medarbetare, vilket håller ronderingsprocessen organiserad.

För att ytterligare effektivisera ronderingsprocessen för ditt team kan du även lägga till ett Revu-utrymme för allmänna anteckningar.

Du kan läsa mer i Förbereda dina ritningar för Bluebeam Cloud.

Importera anpassade ronderingssymboler

I Bluebeam Cloud visas avvikelser som standard som röda prickar när de placeras ut i en ritning. Du kan dock importera anpassade ronderingssymboler till din Verktygslåda i Bluebeam Cloud om du vill få en överblick över olika problem eller kunskapsområden. Gör så här:

 1. Gå till vår sida med anpassade bibliotek för Revu.
 2. Välj Verktygssatser.
 3. Gå till fliken Construction. Här ser du ronderingssymboler för entreprenörer och underentreprenörer.
 4. Välj den ronderingskategori som du behöver. En .zip-mapp som innehåller ronderingssymbolerna laddas ner.
  Innan du laddar upp ronderingssymbolerna packar du upp mappen genom att leta upp den i Utforskaren, högerklicka på den och välja Extrahera alla.
 5. Logga in på Bluebeam Cloud.
 6. Välj eller skapa ett projekt.
 7. Öppna en publicerad PDF i Ritningar eller ladda upp en.
 8. När du har öppnat ritningen väljer du Verktygslåda.
  Du måste ha en aktiv Bluebeam-prenumerationsplan (dvs. Basics, Core eller Complete) och behörigheten Medlem eller Admin för att kunna komma åt Markeringsredigeraren i Bluebeam Cloud.
 9. Välj för att skapa eller ladda upp verktygssatsen.Ladda upp verktygssatser i Bluebeam Cloud
 10. Välj Ladda upp och välj sedan den mapp med en verktygssats för rondering som du tidigare laddade ner eller packade upp.

När du har laddat upp dem visas de anpassade ronderingssymbolerna längst ner i Verktygslådan i Bluebeam Cloud.

Uppsättning ronderingssymboler i Bluebeam Cloud

När du placerar ut en anpassad avvikelsesymbol i en ritning visas dess betydelse och beskrivning under Kommentarer och former när den är vald.

Beskrivningar av ronderingssymboler i Bluebeam Cloud

Om du redan har ronderingssymboler sparade som anpassade markeringar i Verktygslådan i Revu kan du skicka dina verktygssatser till Bluebeam Cloud. Mer information finns i den här artikeln.

Skapa avvikelser i Bluebeam Cloud

Förutom de tillgängliga anpassningarna kan du också utföra hela ronderingsprocessen från början till slut i Bluebeam Cloud. Varje avvikelse innehåller följande fält för att kommunicera med projektintressenter:

 • Plats (obligatoriskt)
 • Beskrivning
 • Prioritet
 • Förfallodatum
 • Tilldelad person
  Du kan bara tilldela en avvikelse till någon som har blivit inbjuden till ditt projekt i Bluebeam Cloud. Du kan också tilldela avvikelser till team om det är relevant.
 • Disciplin

Du kan också lägga till foton till dina avvikelser för att visa ytterligare sammanhang.

För att placera ut avvikelser öppnar du en publicerad PDF på fliken Ritningar. Välj sedan avvikelseikonen längst ner i verktygsfältet Markeringar.

Ronderingsikon i Bluebeam Cloud

Med appen kan du arbeta i Bluebeam Cloud och utföra rondering utan internetuppkoppling. Om flera användare arbetar med samma ritning offline är det dock bara den senaste uppdateringen som laddas upp när användarna är uppkopplade igen.

Sammanfattning av och rapporter om avvikelser

När du har utfört en ronderingsgenomgång i Bluebeam Cloud kan du visa en sammanfattning av alla avvikelser i ditt projekt. Gör så här:

Gå till projektets Dashboard och välj Avvikelse i det vänstra sidofältet. Här kan du redigera enskilda avvikelser eller flera samtidigt, filtrera avvikelser och exportera avvikelser till rapporter.

Redigera avvikelser

Om du behöver redigera en avvikelse väljer du den i avvikelsesammanfattningen. Du kan välja flera avvikelser samtidigt genom att hålla Ctrl nedtryckt medan du markerar flera avvikelser efter varandra.

Anpassa ronderingskolumner

På fliken Rondering kan du också redigera kolumnerna i din ronderingssammanfattning. För att anpassa vilka kolumner som ska visas väljer du listikonen i det högra sidofältet.

Ändra storleken på en kolumn genom att markera kolumnen och hålla markören över de linjer som visas. Klicka och dra avgränsaren för att justera bredden.

Vid behov kan du också ändra ordningen på dina ronderingskolumner. För att flytta en kolumn väljer du den och klickar och drar den åt vänster eller höger.

Filtrera avvikelser

Om du vill filtrera dina avvikelser efter specifika fält (Prioritet, Plats osv.) väljer du trattikonen i det högra sidofältet.

Radera avvikelser

När du har gjort en ronderingsgenomgång kan du vid behov radera avvikelser som inte behövs. För att radera en enskild avvikelse väljer du avvikelsen och klickar/trycker på Radera i dialogrutan Objekt. Bekräfta sedan.

Du kan radera mer än en avvikelse i taget genom att välja flera avvikelser med hjälp av Ctrl och sedan välja Radera i dialogrutan.

Avvikelserapporter

Om du vill skapa en rapport från din avvikelsesammanfattning väljer du Generera rapport bredvid sökfältet. Sedan kan du välja om du vill ha avvikelserapporten som en PDF- eller Excel-fil.

Du måste ha en aktiv Core- eller Complete-prenumerationsplan för att kunna skapa avvikelserapporter.

Om du har genererat en PDF-rapport får du ett e-postmeddelande som bekräftar när den är klar. Excel-filer laddas ner omedelbart.

Om du vill veta mer om de olika fältverktyg som är tillgängliga i Bluebeam Cloud kan du läsa Kom igång med Bluebeam Cloud.

Bluebeam Cloud

Instruktioner

Komma igång

Med Bluebeam Cloud kan du slutföra hela projektarbetsflöden ute på byggarbetsplatsen. Läs om ronderingsprocessen för vår app- eller webbläsarlösning.

Related Articles