Så här delar, synkroniserar och sammanfogar du vyer

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Funktionen Dela vy i Revu gör det enkelt att jämföra flera dokument eller versioner av ett dokument samtidigt.

Du kan aktivera Dela vy på följande sätt:

 • Gå till Vy > Dela horisontellt (Ctrl+H) för att dela din öppna flik längs en horisontell linje.
 • Gå till Vy > Dela vertikalt (Ctrl+2) för att dela din öppna flik längs en vertikal linje.
 • De här alternativen är också tillgängliga i navigeringsfältet (F4).
  Statusfältet för delade vyer

När du har aktiverat Delad vy duplicerar Revu den aktiva fliken, vilket gör att du kan visa flera områden av samma dokument från olika delningar.

Du kan skapa upp till sexton delade vyer. Om du behöver visa flera dokument samtidigt öppnar du ett nytt dokument. Du kan sedan klicka på och dra de delade flikarna för att organisera dem efter behov.

Fristående delad vy

 • Klicka och dra en flik från huvudfönstret i Revu för att skapa ett separat fönster med den valda fliken. Du kan också högerklicka och välja Ta loss.
 • Håll ner Ctrl medan du drar en dokumentflik för att skapa en dubblettflik i ett separat fönster.
När fönstren lossats kan du dra och ändra storlek på dem, precis som med andra fönster. Fristående flikar är särskilt användbara när du arbetar med flera bildskärmar.

Synkronisera vyer

Med Revu kan du också synkronisera din panorering och zoomning mellan olika delningar. Du kan aktivera den här funktionen på två sätt:

 • Gå till Vy > Synkronisera dokument och Synkronisera sida.
  • Synkronisera dokument synkroniserar dokumentets sidor efter sidindex. Om du befinner dig på sida 1 i dokument A går även dokument B automatiskt till sida 1.
  • Synkronisera sida synkroniserar de sidor som för närvarande visas, oavsett sidindex. Den här metoden fungerar bäst när du tittar på flera dokument, eller på flera sidor i ett och samma dokument.
 • Sätt på och stäng av det här läget genom att klicka på Synkronisera vyer i statusfältet. Knappen är markerad med blått medan läget är aktivt.
  Synkronisera Vyer
  Om statusfältet inte visas i din instans av Revu trycker du på Fn+F8.

Slå av/på delad orientering

När du har aktiverat Delad vy kan du snabbt växla mellan horisontell och vertikal delning genom att trycka på Ctrl+I. Det här skiljer sig från att använda Dela vertikalt (Ctrl+2) eller Dela horisontellt (Ctrl+H).

Om du använder en av de här funktionerna en andra gång skapas en vertikal eller horisontell delning.

Återställ vy

Har du tappat bort dig i dokumenten? Tryck på Skift+F12, så återställer Revu vyn för varje delning.

Sammanfoga vy

När du är klar med en delning klickar du på Sammanfoga (Ctrl+Skift+2) för att ta bort den aktiva fliken från den delade vyn. Det här är inte detsamma som att stänga fliken. Den sammanfogade fliken återgår till den ursprungliga raden med flikar.


Tangentbordsgenvägar för delad vy

 • Dela vertikalt (Ctrl+2): Delar skärmen vertikalt.
 • Dela horisontellt(Ctrl+H): Delar skärmen horisontellt.
 • Sammanfoga (Ctrl+Skift+2): Stänger den valda delningen.
 • Växla (Ctrl+I): Växlar mellan vertikal och horisontell delning.
 • Byt (Ctrl+1): Byter eller flyttar ett dokument mellan olika delar.
 • Balans (Skift+F12): Återställer vyn till lika stora delar.

Ytterligare tips för Delad vy

 • Du kan trycka på Ctrl+Tabb för att växla aktiv flik. Om du håller ner Ctrl och trycker på Tabb upprepade gånger kan du snabbt bläddra genom alla dina flikar och delningar.
 • Håll muspekaren över en dokumentflik för att förhandsgranska dokumentfliken. Det här förhandsgranskningsfönstret visar den första sidan i dokumentet, samt sökvägen till den plats där dokumentet är sparat.
 • Du kan högerklicka på valfri dokumentflik för att öppna en snabbmeny som innehåller många av de kommandon som nämns här, däribland Dela horisontellt, Dela vertikalt, Byt och Ta loss.

Instruktioner

Revu 2019

Gränssnitt och navigering

Revu 20

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och äldre

Om du arbetar inom arkitekt-, ingenjörs- eller byggbranschen är chansen stor att du ofta behöver jämföra ett stort antal dokument på samma gång. Med funktionen MultiView blir den uppgiften mycket mer lätthanterlig.

MultiView omvandlar din bildskärm till en mångsidig arbetsyta för alla typer av situationer. Har du någonsin velat jämföra två olika golvritningar, där båda har två olika versioner, på samma gång? Med MultiView kan du göra det och mycket mer.

Det bästa av allt är att MultiView har ett antal kompletterande funktioner och genvägar som underlättar arbetet ytterligare. Om du lär dig att använda dem kommer du snart att jobba mer effektivt.


Aktivera MultiView

Det finns två huvudsakliga funktioner som aktiverar MultiView:

Dela horisontellt (Ctrl+H) – delar din öppna flik längs en horisontell linje.
Dela vertikalt (Ctrl+2) – delar din öppna flik längs en vertikal linje.

Knapparna för de här funktionerna finns i kommandofältet under gruppen Fönster, samt i navigeringsfältet. Båda funktionerna gör samma sak, men i olika layouter. Vilken du bör använda beror till stor del på hur mycket vertikalt eller horisontellt utrymme du har på skärmen, vilken typ av dokument du visar eller dina personliga preferenser.

När funktionen är aktiverad ser skärmen ut ungefär så här:

När du har aktiverat genvägen duplicerar Revu den aktiva fliken, vilket gör att du kan visa flera områden av samma dokument från olika delningar. Aktivera bara genvägen igen för att skapa fler delningar. Revu har stöd för upp till sexton enskilda delningar.

Om du behöver visa flera dokument samtidigt öppnar du ett nytt dokument. Du kan sedan klicka på och dra de delade flikarna för att ordna dem efter behov. Du kan placera flikarna var som helst och även dela dem igen.

Revu tillåter inte att samma dokument placeras i samma flikområde.

Utökad MultiView

Du kan till och med skapa ett separat fönster genom att klicka och dra fliken från huvudfönstret i Revu. (Du kan också högerklicka och välja Ta loss). Håll Ctrl nedtryckt medan du drar en dokumentflik för att skapa en dubblettflik i ett separat fönster.

När fönstren lossats kan du dra och ändra storlek på dem, precis som med andra fönster. Varje fönster kan innehålla flera dokumentflikar.

Fristående flikar är särskilt användbara när du arbetar med flera bildskärmar.

Ytterligare funktioner och genvägar för MultiView

När du har bemästrat grunderna kan du prova några mer avancerade trick:

Synkronisera Vyer

Med Revu kan du synkronisera din panorering och zoomning över delningar. Detta är särskilt användbart när du har flera versioner av ett dokument att jämföra. Du aktiverar det här läget genom att klicka på Synkronisera i Statusfältet. Knappen är markerad med blått när läget är aktivt.

Du kan också komma åt knappen från Inställningar > Synkronisera vyer .

Slå av/på delad orientering

När du aktiverat MultiView kan du snabbt växla mellan horisontell och vertikal delning med Ctrl+I.

Det här skiljer sig från att använda Dela vertikalt (Ctrl+2) eller Dela horisontellt (Ctrl+H). Om du använder en av de här genvägarna en andra gång skapas en vertikal eller horisontell delning.

Återställ vy

Har du tappat bort dig i dokumenten? Tryck på Skift+F12, så återställer Revu vyn för varje delning.

Sammanfoga vy

När du är klar med en delning klickar du på Sammanfoga eller använder genvägen Ctrl+Skift+2 för att ta bort den aktiva fliken från MultiView.

Detta är inte detsamma som att stänga fliken. Den sammanfogade fliken återgår till den ursprungliga raden med flikar.

Byta flikar till olika delningar

Om du snabbt vill flytta den aktiva fliken till en annan delning håller du Ctrl nedtryckt och trycker sedan på 1 så många gånger som behövs för att flytta fliken till den önskade delningen. (Fliken kopieras inte över, utan flyttas. Det är som att klicka och dra fliken till en annan delning, fast snabbare.)

Du kan också högerklicka på en flik och välja Växla för att använda detta kommando.


Andra användbara funktioner och genvägar i Revu

Eftersom många av dessa funktioner påverkar den aktiva fliken kan du prova att använda Ctrl +Tabb för att växla aktiv flik. Om du håller ned Ctrl och trycker påTabb upprepade gånger kan du snabbt bläddra genom alla dina flikar, även över delningar.

Håll muspekaren över en dokumentflik för att förhandsgranska dokumentfliken. Det här förhandsgranskningsfönstret visar den första sidan i dokumentet, samt sökvägen till den plats där dokumentet är sparat.

Du kan högerklicka på valfri dokumentflik för att öppna en snabbmeny som innehåller många av de kommandon som nämns här, däribland Dela vertikalt , Dela horisontellt , Växla och Ta loss.

På höger sida av varje flikrad finns en grå pil och ett blått X:

 • Klicka på den grå pilen för att visa en lista över dokumentnamn inom delningen.
 • Klicka på det blå X:et för att stänga den aktiva dokumentfliken.

Om du använder många delningar kanske du märker att Revu förkortar dokumentnamnen för att spara utrymme. Beroende på dina inställningar förkortas dokumentfliken från antingen början eller slutet av filnamnet.

Du kan ändra den här inställningen under Inställningar > Inställningar (Ctrl+K) > Allmänt > Avrunda fliknamn. Välj Start eller Slut från rullgardinsmenyn.

 

 

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Gränssnitt och navigering

Funktionen MultiView i Revu gör det enkelt att jämföra flera dokument eller versioner av ett dokument samtidigt.

Related Articles