Så här överför du verktygssatser till Revu för iPad

Gäller för:

  • Revu 20 eller tidigare

Du kan överföra en verktygssats genom att exportera den från Revu 2019, ladda upp den till ett Studio-projekt, ansluta till projektet med Revu för iPad och sedan importera verktygssatsen.

Exportera verktygssatsen från Revu

  1. Gå till Verktygslåda i Revu.
  2. Klicka på Verktygslåda > Hantera verktygssatser.
  3. Klicka på den verktygssats som du vill exportera och klicka sedan på Exportera.
  4. Ladda upp filen med verktygssatsen (.btx) till ett Studio-projekt.
    Namnet på .btx-filen kan skilja sig från det namn som visas i Verktygslådan eller dialogrutan Hantera verktygssatser.

Importera verktygssatsen till Revu för iPad

  1. Öppna Revu för iPad och tryck på Dokumenthantering .
  2. Logga in i ditt Studio-projekt och tryck på filen med verktygssatsen för att importera den till Verktygslådan i Revu för iPad.
  3. För att börja använda verktygssatsen trycker du på Flikåtkomst och går till Verktygslådan .

Instruktioner

Revu 2019

Revu för iPad

Markering

Gränssnitt och navigering

Revu 20

Du kan överföra en verktygssats genom att exportera den från Revu 2019, ladda upp den till ett Studio-projekt, ansluta till projektet med Revu för iPad och sedan importera verktygssatsen.

Related Articles