Så här använder du Bluebeam Studio med en testversion av Revu | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Bluebeam Studio gör det enkelt att samarbeta om dokument, även om du inte har någon Bluebeam-prenumerationsplan. Med en 30 dagars testversion får du tillgång till alla funktioner i Bluebeam Revu. När din testversion har gått ut kan du fortsätta att samarbeta i skrivskyddat läge. Här är några tips som hjälper dig att komma igång med Studio om du har en kostnadsfri testversion av Revu.

Visningsläget, som var tillgängligt i Revu 20 och tidigare, kallas skrivskyddat läge i Revu 21 och Bluebeam Cloud.

Kom igång med Studio

När du registrerar dig för en testversion skapas ditt Bluebeam ID (BBID), som du använder för att logga in i Revu 21 och Studio. Gör så här för att logga in i Studio:

 1. Öppna Revu.
 2. Gå till Studio-panelen (Alt+C).
  Som standard är alternativet Använd mina inloggningsuppgifter för Revu valt. Det innebär att du kan använda det BBID som är kopplat till din testversion. Du kan också logga in i Studio med ett annat BBID än det som du använder för att logga in i Revu.
 3. Välj den Studio-region som är kopplad till ditt BBID i listrutan.
 4. Välj Logga in.

Studio-sessioner och Studio-projekt

Två samarbetslösningar ingår i Bluebeam Studio: Studio-sessioner och Studio-projekt. Kortfattat används Studio-projekt för molnbaserad fillagring och dokumenthantering, medan Studio-sessioner används för att lägga till markeringar i PDF-filer i realtid tillsammans med kollegor. Genom att lära dig skillnaderna kan du bättre förstå hur och vad du kan redigera i Studio.

 Studio-projekt 

Om Studio-projekt

För att hitta Studio-projekt öppnar du Studio-panelen (Alt+C), och väljer Projekt.

Ett projekt är ett system för lagring och dokumenthantering online. Många olika typer av filer (även i andra format än PDF) som kan redigeras i andra program kan lagras i ett projekt. För att deltagarna inte ska kunna skriva över varandras ändringar måste dokument checkas ut ur projektet innan de kan redigeras. Att checka ut ett dokument innebär att ingen annan kan redigera dokumentet förrän du har checkat in det igen.

Så här använder du projekt

Det huvudsakliga arbetsflödet för projekt är att checka ut ett dokument, göra ändringar i det och sedan checka in det igen som en ny revision. Processen varierar något beroende på om det dokument som redigeras är en PDF-fil eller någon annan filtyp.

Redigera PDF-dokument

 1. Öppna Studio-panelen och välj Projekt.
 2. Högerklicka på filen och välj Checka ut. Filen visas nu i avsnittet Väntande i projektet, med en blå ikon intill.
 3. Högerklicka på filen igen och välj Öppna. PDF-filen öppnas på en ny flik i Revu.
 4. Redigera PDF-filen efter behov och gå till Arkiv > Spara (Ctrl+S) för att spara ändringarna.
 5. Gå tillbaka till fliken Studio-projekt. Högerklicka på filen i avsnittet Väntande och välj Checka in.
Under incheckningsprocessen blir du ombedd att lägga till kommentarer. Kommentarerna läggs till i dokumentets revisionshistorik. För att visa revisionshistoriken högerklickar du på dokumentet och väljer Revisionshistorik.

Redigera andra filtyper än PDF

Andra filtyper – som Excel-kalkylblad och Word-dokument – kan också läggas till i Studio-projekt. De här filerna kan checkas ut och redigeras lokalt i sina ursprungliga program, och sedan checkas in i projektet igen.

 1. Öppna Studio-panelen och välj Projekt.
 2. Högerklicka på filen och välj Checka ut. Filen visas nu i avsnittet Väntande i projektet, med en blå ikon intill.
 3. Högerklicka på filen igen och välj Öppna. Filen öppnas i sitt ursprungliga program. (Om du till exempel öppnar ett Excel-kalkylblad startas Microsoft Excel.)
 4. Redigera dokumentet och spara dina ändringar när du är klar.
 5. Gå tillbaka till fliken Studio-projekt. Högerklicka på filen i avsnittet Väntande och välj Checka in.

Studio-sessioner 

Om Studio-sessioner

För att hitta Studio-sessioner öppnar du Studio-panelen och väljer Sessioner.

Studio-sessioner är avsedda för PDF-baserat onlinesamarbete. Medan du arbetar i en session behöver du inte checka ut eller checka in filer. För att öppna en PDF väljer du filen – även om andra användare har öppnat den. Alla användare i en session kan lägga till markeringar i dokumentet, och alla kan se vad de andra lägger till eller har lagt till. Det finns också en historik, där allt som varje användare lägger till, ändrar eller tar bort ur PDF-filen registreras.

För att det ska vara tydligt vilken användare som är ansvarig för vad, kan markeringar i sessioner bara redigeras eller tas bort av den användare som skapade dem. Det går dock att överföra markeringar från inaktiva användare till en annan medlem i sessionen.

Automatisk säkerhetskopiering till molnet

Alla markeringar läggs till i realtid och laddas upp till molnet direkt när du lägger till dem i PDF-filen. Det innebär att dina markeringar lagras säkert i sessionen även om du skulle förlora anslutningen till den. Revu kommer även ihåg vilka PDF-filer som du hade öppna och återställer dem åt dig automatiskt, så att du kan fortsätta där du slutade när du är uppkopplad till internet igen.

När du har använt Revu offline i 14 dagar i rad blir du uppmanad att logga in igen.

Så här går du med i en session eller ett projekt

Om du har blivit inbjuden till en Studio-session eller ett Studio-projekt kan du gå med i sessionen eller projektet direkt via e-postinbjudan.

Basics-prenumeranter måste bli inbjudna till en session eller ett projekt för att kunna arbeta i Studio.
 1. Öppna din e-postinbjudan.
 2. Välj Gå med i session eller Gå med i projekt. Det här på typ av inbjudan.
 3. Revu bör öppna och läsa in sessionen eller projektet automatiskt via inbjudan.

Om Revu inte öppnas automatiskt, eller om du behöver gå med i sessionen manuellt, kan du också använda det sessions- eller projekt-ID som visas i e-postmeddelandet för att gå med i sessionen.

Om du har fått ett sessions- eller projekt-ID

Du kan gå med i ett projekt eller en session med hjälp av dess niosiffriga ID-nummer om du har fått en inbjudan eller om åtkomsten inte är begränsad.

 1. Öppna Studio-panelen och välj antingen  Projekt eller Sessioner.
 2. Välj Logga in om du inte redan har gjort det.
 3. Välj Lägg till i Studio-panelen och välj sedan Anslut.
 4. Ange det niosiffriga ID-numret och välj sedan OK.

Bluebeam Studio gör det enkelt att samarbeta om dokument, även om du inte har någon Revu-licens. Här är några tips som hjälper dig att komma igång med Studio om du har en kostnadsfri testversion av Revu.

Related Articles