Så här installerar du SharePoint-integrationen | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Om den nya SharePoint-integrationen

Bluebeam presenterar en ny SharePoint-integration som gör det möjligt att öppna PDF-filer direkt i Revu från alla webbläsare. Integrationen måste installeras på den SharePoint-webbplats som innehåller alternativet Öppna i Revu när du väljer en PDF-fil. Integrationen är tillgänglig som SharePoint-tillägg av typen .sppkg eller .app.

Jämförelse mellan SharePoint-tillägg av typen .sppkg och .app

För att hjälpa dig att avgöra vilket alternativ som passar bäst för dig kan du använda tabellen nedan för att jämföra funktionerna i tilläggen av typen .sppkg och .app. Vi rekommenderar tillägget av typen .sppkg, om det inte är så att den aktuella SharePoint-installationen inte uppfyller kraven.

SharePoint-tillägg av typen .sppkg

 • Stöds i lokala installationer av SharePoint 2019 eller senare, däribland SharePoint Online (Office 365).
 • Kräver att SharePoint-webbplatsen använder modern upplevelse (Modern UI).
 • Har stöd för val av en eller flera filer, och att öppna flera filer samtidigt i Revu.
 • Distribueras i en fil som heter Bluebeam.OpenRevuExtension.sppkg
 • När funktionen Öppna i Revu används stannar webbläsaren kvar på samma sida och Revu öppnas.
 • Är byggt med det nyare SharePoint Framework (SPFX).

SharePoint-tillägg av typen .app

 • Stöds i SharePoint 2013 eller senare, däribland SharePoint Online (Office 365).
 • Har stöd för klassiska SharePoint och modern upplevelse (Modern UI).
 • Har stöd för att öppna en fil i taget i Revu (det går inte att välja flera samtidigt).
 • Distribueras i en fil som heter Bluebeam.OpenRevuAddIn.app
 • När funktionen Öppna i Revu används visar webbläsaren tillfälligt landningssidan Öppna i Revu. När filen har skickats till Revu återställs den tidigare SharePoint-vyn.
 • Byggt med en äldre metod för att skapa SharePoint-appar.

Klientkrav

För att kunna använda SharePoint-integrationen måste du installera Revu 21. Integrationen stöds i alla aktuella webbläsare (t.ex. Edge, Chrome och Firefox).

Installationsprogrammet för Revu distribuerar en anpassad protokollhanterare i klientregistret som ansvarar för att vidarebefordra begäran från webbläsaren till Revu. Om denna registernyckel skadas kan Revu avinstalleras och installeras om för att återskapa hanteraren.

Installera SharePoint-integrationen

Den här processen kräver behörighet på hög nivå för SharePoint-servern och måste utföras av din SharePoint-administratör.
Installera integrationen antingen som SharePoint-tillägg av typen .sppkg eller SharePoint-tillägg av typen .app – installera inte båda.

Du kan ladda ner paketfilerna för appen från distributionspaketet för företag.

För detaljerade installationsanvisningar, välj din version av SharePoint nedan:

För att SharePoint Online-integrationen ska kunna distribueras måste du också aktivera det offentliga innehållsleveransnätverket (CDN) på klientnivå. Om du använder en lokal SharePoint-server behöver du inte aktivera något offentligt CDN. Detaljerade anvisningar för hur du aktiverar ett offentligt CDN finns i SharePoint-instruktionerna.

Efter installationen

När SharePoint-integrationsappen har distribuerats visas knappen Öppna i Revu i kommandofältet när en PDF-fil väljs i dokumentlistan. Samma alternativ finns tillgängligt i snabbmenyn när du högerklickar på en PDF. När du har installerat tillägget kan du läsa Hur du använder SharePoint-integrationen.

Om du högerklickar på en SharePoint-fil men inte ser alternativet Öppna i Revu kan du tömma din webbläsares cacheminne och försöka öppna filen igen.

Eftersom integrationen är separat från Revu behöver SharePoint inte uppdateras varje gång en ny version av Revu distribueras, såvida inte någon önskad funktion har lagts till i den nyare versionen av integrationen.

Konfiguration

Instruktioner

Revu 21

Integrationer och plugin-program

Distribution

Installation

Related Articles