Behöver jag 64- eller 32-bitarsversionen av Revu?

Datorer kan ha två olika typer av operativsystem: 64-bitars eller 32-bitars. Din dators operativsystem (OS) avgör hur mycket minne (RAM) som är tillgängligt. Till exempel har datorer med 64-bitarsversionen av Windows OS större processorkraft och mer minne än de med 32-bitarsprocessorer.

Identifiera ditt operativsystem

De flesta datorer som är tillverkade efter 2010 har 64-bitars operativsystem. Läs den här Windows-artikeln om du vill ta reda på om din dator har ett 64-bitars eller 32-bitars operativsystem.

64-bitarsversionen av Revu (rekommenderas)

Om din dator har ett 64-bitars operativsystem ska du använda 64-bitarsversionen av Revu. Det innebär att du kan utnyttja de kraftfulla Revu-funktioner som kräver mer minne, till exempel optisk teckenläsning (OCR).

32-bitarsversionen av Revu

I vissa fall är 32-bitarsversionen av Revu den rekommenderade lösningen, till exempel när programmet måste fungera tillsammans med en äldre skrivare. Mer information finns i den här artikeln.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Konfiguration

Konfiguration

Kompatibilitet

När man arbetar i en Studio-session kan det hända att en medverkande lämnar ett projekt. I tidigare versioner av Revu var de markeringar som den användaren hade gjort låsta och gick inte att redigera eller omtilldela. Från och med Revu 20.1 går det nu att omtilldela markeringar till en annan användare i en session. Därmed slipper man överlagra markeringarna med rättelser, samtidigt som man behåller möjligheten att spåra markeringens författare.

Related Articles