Förbättra arbetsflödena för mängdavtagningar med verktyget Antalsmått

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Verktyget Antalsmått är en markering som håller räkning på hur många gånger den har placerats ut i ett dokument. Det är användbart när du vill hålla ordning på antalet av ett visst objekt i dina PDF-filer. Måttet kan presenteras tydligt i ett kalkylblad eller en teckenförklaring.

I den här artikeln med tips och tricks fokuserar vi på verktyget Antalsmått under de olika stegen av byggprocessen. I det här arbetsflödet läggs antalsmått till i ritningar vid mängdberäkningar, tilldelas etiketter med statusar för byggförberedelse och uppdateras sedan med aktuell installationsstatus på byggarbetsplatsen.

Skapa manuella antalsmått för mängdberäkningar

Du kan placera antalsmått i din ritning genom att klicka direkt där du vill ha dem:

 1. Gå till Verktyg > Mätning > Antal.
 2. Klicka på varje objekt på sidan som du vill räkna.
 3. Tryck på Esc när du har placerat ut dina antalsmått.

Om du vill fortsätta att lägga till antal i en befintlig räknegrupp högerklickar du på antalsmåttet i Markeringslistan eller i ditt dokument och väljer Fortsätt räkna.

I Revu 21 måste du ha en Core- eller Complete-prenumerationsplan för att komma åt räknemåttsverktyget.För mer information om de funktioner och funktioner som finns tillgängliga för varje Bluebeam-plan, klicka här.

Du kan automatiskt placera ut antalsmått i dokumentet med hjälp av Visual Search. Genom att placera ut antalsmått med Visual Search kan du söka i hela dokumentet efter ett valt objekt och automatiskt tillämpa antalsmått på varje resultat. Så här lägger du till antalsmått med Visual Search:

 1. Öppna panelen Sök (Alt+1).
 2. Klicka på knappen VisualSearch.
 3. Klicka på knappen Hämta rektangel.
 4. Rita en rektangel runt det objekt eller den text du vill räkna.
 5. Klicka på Sök.
  Dina resultat visas längst ned i sökpanelen.
 6. Om du vill välja enskilda resultat markerar du kryssrutan bredvid deras resultat. Välj alla resultat genom att kryssa i rutan ovanför resultaten.
 7. Klicka på rullgardinsmenyn Kontrollera alternativ och klicka på Använd räknemätning på kontrollerad för att välja en symbol för ditt antal.

Antalsmått visas för varje sökresultat i ditt dokument.

Det här arbetsflödet fungerar även med Textsökning.
I Revu 21 måste du ha en Core- eller Complete-prenumerationsplan för att få åtkomst till Visual Search.För mer information om de funktioner och funktioner som finns tillgängliga för varje Bluebeam-plan, klicka här.

Visa antal i markeringslistan

Nu när du har placerat ut dina antalsmått i dokumentet kan du visa deras namn, antal och placering i markeringslistan:

 1. Öppna Markeringslistan (Alt+L).
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Markeringslista.
 3. Gå till Kolumner och välj Antalsmått och Utrymme om de inte redan är valda.

Dina antalsmått visas i Markeringslistan och summorna visas i kolumnen Antalsmått, uppdelade efter det utrymme där de visas.

Redigera utseende och detaljer för antal

Du kan redigera antalsmåttens utseende och metadata så att de kan identifieras och organiseras.

 1. Klicka på ett antalsmått för att välja alla antalsmått i gruppen.
 2. Öppna panelen Egenskaper (Alt+P) för att redigera antalet genom att:
 • Ändra ämnesnamnet för att göra det lättare att identifiera i markeringslistan.
 • Lägga till etiketter.
 • Välja dess färg.
 • Ändra dess symbol.
 • Justera dess opacitet.
Du kan även redigera de här egenskaperna direkt från verktygsfältet Egenskaper.
 1. När du är klar med redigeringen av ditt antalsmått trycker du på Esc.

När dina verktyg för antalsmått visas som du vill är det en bra idé att spara dem i din Verktygslåda, du kan återanvända dem senare.

Separata antal med Utrymmen

Med Utrymmen kan du gruppera dina markeringar efter hur de är placerade på ritningen. Det gör det enkelt att till exempel ordna dina antal efter det specifika rum som de befinner sig i.

Så här ställer du in Utrymmen:

 1. Öppna panelen Utrymmen .
 2. Klicka på Lägg till utrymme (Alt+S).
 3. Om du vill skapa ett rektangulärt utrymme ska du klicka och dra en rektangel för att definiera utrymmet.
  Om du vill skapa ett utrymme med en oregelbunden form ska du klicka i varje hörn av utrymmet tills du har skapat en fullständig form.
 4. Ange ett namn på utrymmet och klicka på OK.

När du har skapat utrymmen i ditt dokument kan du använda kolumnen Utrymme i markeringslistan för att ordna dina antalsmått efter de utrymmen som de befinner sig i.

Redigera status för antal

Du kan tilldela en status till dina antalsmått så att du enkelt kan se hur långt varje objekt har kommit i installationsprocessen. Statusar tillämpas för alla antalsmått i en grupp. Du kan välja en förinställd status eller skapa anpassade statusar. Du kan till exempel skapa anpassade statusar med namnen Installera och Slutför och sedan redigera deras utseende så att antalsmåtten Installera visas som orange och antalsmåtten Slutför visas som gröna i din ritning.

I Revu 21 måste du ha en Core- eller Complete-prenumerationsplan för att skapa anpassade statusar. För mer information om de funktioner och funktioner som finns tillgängliga för varje Bluebeam-plan, klicka här.

Så här anger du en status för dina antalsmått:

 1. Högerklicka på ett antalsmått antingen i Markeringslistan eller ditt dokument och gå sedan till Ange status och välj önskad status.
 2. Statusar tillämpas på hela gruppen för ett valt antalsmått. Om du behöver tillämpa statusar separat kan du dela upp dina antalsmått, så att de skiljs från sina grupper och blir till enskilda markeringar. Så här delar du upp dina antalsmått:
  1. Högerklicka på ett antalsmått och välj Dela alla.
   Varje antalsmått visas nu separat i Markeringslistan och kolumnen Antalsmått visar ”1”.
  2. När antalsmåtten har delats upp kan du ange statusar för enskilda antalsmått.
 3. Högerklicka på varje räkning och ställ in lämplig status.
  Räkningarnas status visas i kolumnen Status i markeringslistan.

Skapa en teckenförklaring för dina antalsmått

När du har placerat ut dina antalsmått och tilldelat statusar kan du placera ut en teckenförklaring direkt i PDF-filen för att skapa en dynamisk, visuell representation av installationsförloppet.

Så här skapar du en teckenförklaring:

 1. I Markeringslistan håller du ned Ctrl och väljer alla de antalsmått du vill ta med i teckenförklaringen.
 2. Högerklicka på ett av antalsmåtten och välj Teckenförklaring > Skapa ny teckenförklaring.
 3. Öppna panelen Egenskaper och klicka på Redigera kolumner.
 4. Markera kryssrutorna Antalsmått och Status, samt eventuell övrig information som kan vara användbar för din teckenförklaring.

Om någon ändrar status på ett antalsmått uppdateras teckenförklaringen automatiskt för att reflektera ändringen. Användaren får en visuell statusrapport som förblir uppdaterad under varje steg av installationsprocessen.

I Revu 21 måste du ha en Core- eller Complete-prenumerationsplan för att skapa en legend. För mer information om de funktioner och funktioner som finns tillgängliga för varje Bluebeam-plan, klicka här.

När du har ställt in dina antalsmått och statusar kan du exportera en Markeringssammanfattning för att skapa en lättläst rapport som kan sparas som ett PDF- eller CSV-dokument.

Instruktioner

Revu 2019

Mätning

Markering

Revu 20

Revu 21

Verktyget Antalsmått är en markering som håller räkning på hur många gånger den har placerats ut i ett dokument. Det är användbart när du vill hålla ordning på antalet av ett visst objekt i dina PDF-filer. Måttet kan presenteras tydligt i ett kalkylblad eller en teckenförklaring.

Related Articles