Förbättra dina arbetsflöden för mängdavtagning med verktyget Antalsmått

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Verktyget Antalsmått är en markering som håller räkning på hur många gånger den har placerats ut i ett dokument. Det är användbart när du vill hålla ordning på antalet av ett visst objekt i dina PDF-filer. Måttet kan presenteras tydligt i ett kalkylblad eller en teckenförklaring.

I den här artikeln med tips och tricks fokuserar vi på verktyget Antalsmått under de olika stegen av byggprocessen. I det här arbetsflödet läggs antalsmått till i ritningar under beräkningar av resursbehov, tilldelas etiketter med statusar för byggförberedelse och uppdateras sedan med sin aktuella installationsstatus på byggarbetsplatsen.

Skapa manuella antalsmått för beräkningar av resursbehov

Du kan placera antalsmått i din ritning genom att klicka direkt där du vill ha dem:

 1. Gå till Verktyg > Mätning > Antal.
 2. Klicka på vart och ett av de objekt på sidan som du vill räkna.
 3. Tryck på Esc när du har placerat ut dina antalsmått.

Om du vill fortsätta att lägga till antalsmått i en befintlig räknegrupp högerklickar du på antalsmåttet i Markeringslistan eller i ditt dokument och väljer Fortsätt räkna.

Du kan automatiskt placera ut antalsmått i dokumentet med hjälp av Visual Search. Genom att placera ut antalsmått med Visual Search kan du söka i hela dokumentet efter ett valt objekt och automatiskt tillämpa antalsmått på varje resultat. Så här lägger du till antalsmått med Visual Search:

 1. Öppna Sök-panelen (Alt+1).
 2. Klicka på knappen Visuellt .
 3. Klicka på knappen Hämta rektangel.
 4. Rita en rektangel runt det objekt eller den text du vill räkna.
 5. Klicka på Sök.
  Dina resultat visas längst ned i sökpanelen.
 6. Om du vill välja enskilda resultat markerar du kryssrutan bredvid deras resultat. Välj alla resultat genom att kryssa i rutan ovanför resultaten.
 7. Klicka på listrutan Markeringsalternativ och sedan på Räkna antal ibockade med för att välja en symbol för antalsmått.

Antalsmått visas för varje sökresultat i ditt dokument.

Det här arbetsflödet fungerar även med Textsökning.

Visa dina antalsmått i Markeringslistan

Nu när du har placerat ut dina antalsmått i dokumentet kan du visa deras namn, antal och placering i markeringslistan:

 1. Öppna Markeringslistan (Alt+L) .
 2. Klicka på listrutan Markeringslista .
 3. Gå till Kolumner och välj Antalsmått och Utrymme om de inte redan är valda.

Dina antalsmått visas i Markeringslistan och deras antal visas i kolumnen Antalsmått, uppdelade efter det utrymme där de visas.

Redigera visning av och uppgifter för antalsmått

Du kan redigera antalsmåttens utseende och metadata så att de kan identifieras och organiseras.

 1. Klicka på ett antalsmått för att välja alla antalsmått i gruppen.
 2. Öppna panelen Egenskaper (Alt+P) för att redigera ditt antalsmått genom att
  • ändra dess ämnesnamn för att göra det enklare att hitta i Markeringslistan
  • lägga till etiketter
  • välja dess färg
  • ändra dess symbol
  • justera dess opacitet.
Du kan även redigera de här egenskaperna direkt från verktygsfältet Egenskaper.
 1. När du är klar med redigeringen av ditt antalsmått trycker du på Esc.

När dina verktyg för antalsmått visas så som du vill ha dem är det en bra idé att spara dem i ditt Tool Chest så att du kan använda dem igen senare.

Separera antalsmått med utrymmen

Med Utrymmen kan du gruppera dina markeringar enligt deras placering i din ritning. Det här gör det enkelt att till exempel ordna dina antalsmått efter det specifika rum som de befinner sig i.

Så här ställer du in Utrymmen:

 1. Öppna Utrymmen.
 2. Klicka på Lägg till utrymme (Alt+S) [lägg till utrymmesikon].
 3. Om du vill skapa ett rektangulärt utrymme ska du klicka och dra en rektangel för att definiera utrymmet.
  Om du vill skapa ett utrymme med en oregelbunden form ska du klicka i varje hörn av utrymmet tills du har skapat en fullständig form.
 4. Ange ett namn på utrymmet och klicka på OK.

När du har skapat utrymmen i ditt dokument kan du använda kolumnen Utrymme i markeringslistan för att ordna dina antalsmått efter de utrymmen som de befinner sig i.

Redigera antalsmåttens status

Du kan tilldela en status till dina antalsmått så att du enkelt kan se hur långt varje objekt har kommit i installationsprocessen. Statusar tillämpas för alla antalsmått i en grupp. Du kan välja en förinställd status eller skapa anpassade statusar. Du kan till exempel skapa anpassade statusar med namnen Installera och Slutför och sedan redigera deras utseende så att antalsmåtten Installera visas som orange och antalsmåtten Slutför visas som gröna i din ritning.

Så här anger du en status för dina antalsmått:

 1. Högerklicka på ett antalsmått i antingen Markeringslistan eller ditt dokument och gå sedan till Ange status och välj önskad status.
 2. Statusar tillämpas på hela gruppen för ett valt antalsmått. Om du behöver tillämpa statusar separat kan du dela upp dina antalsmått, så att de skiljs från sina grupper och blir till enskilda markeringar. Så här delar du upp dina antalsmått:
  1. Högerklicka på ett antalsmått och välj Dela alla.
   Varje antalsmått visas nu enskilt i Markeringslistan och kolumnen Antalsmått visar ”1”.
  2. När antalsmåtten har delats upp kan du ange statusar för enskilda antalsmått.
 3. Högerklicka på vart och ett av antalsmåtten och ange aktuell status.
  Antalsmåttens statusar visas i kolumnen Status i markeringslistan.

Skapa en teckenförklaring för dina antalsmått

När du har placerat ut dina antalsmått och tilldelat statusar kan du placera ut en teckenförklaring direkt i PDF:en för att skapa en dynamisk, visuell representation av installationsförloppet.

Så här skapar du en teckenförklaring:

 1. I Markeringslistan håller du ned Ctrl och väljer alla de antalsmått du vill inkludera i teckenförklaringen.
 2. Högerklicka på ett av antalsmåtten och välj Teckenförklaring > Skapa ny teckenförklaring.
 3. Öppna panelen Egenskaper och klicka på Redigera kolumner.
 4. Markera kryssrutorna Antalsmått och Status, samt eventuell övrig information som kan vara användbar för din teckenförklaring.

Om någon ändrar statusen för ett antalsmått uppdateras teckenförklaringen automatiskt för att reflektera ändringen och ger användaren en visuell statusrapport som förblir uppdaterad under varje steg av installationsprocessen.

När du har ställt in dina antalsmått och statusar kan du exportera en Markeringssammanfattning för att skapa en lättläst rapport som kan sparas som ett PDF- eller CSV-dokument.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Markera

Mätning

Revu har ett effektivt pluginprogram till Internet Explorer (IE). Med det kan man öppna PDF:er direkt i Revu från ett bibliotek på en lokal SharePoint-server eller webbaserad server.

Related Articles