Konfigurera mushjulet

Gäller för:
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

I Revu kan du använda mushjulet för att göra två olika saker: zooma och skrolla. Mushjulets standardbeteende beror på vilken sidlayout som är aktiv, men kan ändras enligt dina önskemål.

Växla sidlayout

Din sidlayout avgör mushjulets standardbeteende:

 • Enkel sidvisning (Ctrl+4) – Zooma
 • Kontinuerligt läge (Ctrl+5) – skrolla
 • Sida vid sida (Ctrl+6) – Zooma
 • Kontinuerlig visning sida vid sida (Ctrl+7) – Skrolla

Om du vill byta sidlayout navigerar du till menyn Visa och väljer ett av ovanstående alternativ. Du kan också klicka på motsvarande ikon i navigeringsfältet.

Genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt samtidigt som du skrollar med musen kan du växla mellan att zooma och att skrolla. Om mushjulet är i zoomläge övergår det till att skrolla medan Ctrl-tangenten är nedtryckt, och vice versa om det är i skrolläge.

Ställ in standardbeteende och standardlayout

 Justera mushjulets beteende:

 1. Klicka på Revu > Inställningar eller använd tangentbordsgenvägen Ctrl+K.
 2. Klicka på Allmänt > Navigering.
 3. Klicka på Zooma eller Skrolla i listrutorna för ensidesläge och kontinuerligt läge för att ange önskat beteende för respektive läge.

Justera standardinställning för sidlayout:

 1. Klicka på fliken Dokument.
 2. Ändra Sidlayout till den inställning du vill ha genom att välja i listrutan. Det här avgör vilken layout som aktiveras när ett nytt dokument öppnas för första gången.
  • Dokumentbaserat: Öppnar PDF-filer med flera sidor i kontinuerligt läge. PDF-filer med en sida öppnas i ensidesläge.
  • Identifiera automatiskt efter sidstorlek: Sidlayouten baseras på pappersstorleken – för sidor kortare än 35,5 cm används kontinuerligt läge, och för sidor som är 35,5 cm eller längre används enkel sidvisning.
 3. Klicka på OK.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Inställningar

Related Articles