Skräddarsy Revu – navigerings- och statusfälten

Denna artikel gäller:

  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Det här är den sista delen i vår serie med vanliga frågor, Skräddarsy Bluebeam Revu, och ger en översikt över navigerings- och statusfälten.Navigeringsfältet erbjuder olika alternativ för visning och hantering av dina dokument.Statusfältet visar information som sidstorlek och filegenskaper, samt knappar som påverkar markörens rörelser och placeringen av markeringar.


Navigeringsfältet är indelat i tre avsnitt efter dess funktioner:Från den vänstra sidan kan du använda MultiView-alternativen för att visa flera dokument eller flera vyer av ett dokument.I mitten kan du växla mellan att panorera, zooma samt välja och ändra sidor eller vyer i dokumentet.Till höger sida kommer du åt övriga alternativ, däribland menyn Profiler, Dimmer, Dokumentegenskaper eller Säkerhetsinställningar för dokument.

Dölj och visa navigeringsfältet

Du kan aktivera och inaktivera navigeringsfältet med F4-tangenten.Du kan också gå till Verktyg > Verktygsfält > Navigeringsfält.

På vissa bärbara datorer kan du behöva hålla ned Fn-tangenten när du använder genvägar via funktionstangenterna som F4.

Du kommer till en lista över tangentbordsgenvägar för Revu genom att klicka på Revu > Tangentbordsgenvägar.

Statusfält

Statusfältet visas under navigeringsfältet.Till vänster i statusfältet ser du ett område där kontextberoende text visas. Om inga filer är öppna i Revu visas texten ”Öppna PDF för markering”. När du öppnar en PDF ändras texten till ”Klar”. När du sedan väljer en markering ser du kontextberoende hjälp i det här området. Om du är osäker på hur du ska använda en markering kan du kolla i det här hörnet för att få hjälp.Till vänster i statusfältet ser du flera olika knappar, siddimensioner för den aktuella filen samt koordinater för markörens position.Ikonerna till höger är inställningarna för Snap mot. Du kan läsa mer om Snap mot rutnät , Innehåll , Markeringar och andra verktyg i statusfältet i Revu Hjälp.Funktionen Visa rutnät visar ett streckat rutnät över ditt öppna dokument. Detta hjälper dig att placera ut markeringar och göra mätningar.Med Återanvänd kan du upprepade gånger använda en markeringssymbol eller ett verktyg från en av dina verktygssatser, tills du inaktiverar det genom att klicka på den markerade knappen Återanvänd eller trycka på Esc-tangenten.Synkronisera vyer är en funktion som används med MultiView och MultiView Extended. När du har öppnat olika versioner av ett dokument på separata Revu-flikar kan du aktivera Synkronisera vyer för att synkronisera visningen av din aktiva flik med de andra versionerna av dokumentet. Detta gör det möjligt att jämföra olika versioner av samma sidområde samtidigt. Mer information finns i Hur använder jag MultiView?Om du vill aktivera en av de här funktionerna klickar du på motsvarande namn i statusfältet. Det markeras i blått för att visa att funktionen är aktiv. Klicka på en markerad knapp för att inaktivera den.

Dölj och visa statusfältet

Du kan dölja och visa statusfältet med F8-tangenten på tangentbordet. (Du kan också gå till Verktyg > Verktygsfält > Statusfält.) Det här är ytterligare ett sätt att skapa mer utrymme för att visa filer och förenkla gränssnittet i Revu.


Mer information

Den här artikeln ingår i serien Skräddarsy Bluebeam Revu:

Inledning Allmänna inställningar
Paneler Huvudsaklig arbetsyta och menyrad
Fälten Navigation och Status Verktygsfält

Se även:

  • Navigera i gränssnittet – lär dig hur du tar dig fram i gränssnittet för Revu.
  • Videoguider – bläddra bland våra djupgående handledningsvideor om funktioner och arbetsflöden i Revu.
  • Revu Hjälp – fullständig dokumentation av alla funktioner i Revu.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Arbetsytan är det centrala området på Revu-skärmen. Lär dig hur du ändrar arbetsytans utseende och kommer åt verktyg från menyraden.

Related Articles