Så här anpassar du navigerings- och statusfälten

Den här artikeln gäller:

  • Revu 21
  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Det här är den sista delen i vår serie med vanliga frågor, Skräddarsy Bluebeam Revu. Här ges en översikt över navigerings- och statusfälten.

Navigeringsfältet erbjuder olika alternativ för visning och hantering av dina dokument.

Statusfältet visar information som sidstorlek och filegenskaper, samt knappar som påverkar markörens rörelser och placeringen av markeringar.


Navigeringsfältet är indelat i tre avsnitt efter dess funktioner:

  • På den vänstra sidan kan du använda MultiView -alternativen för att visa flera dokument eller flera vyer av ett dokument.
  • I mitten kan du växla mellan att panorera, zooma samt välja och ändra sidor eller vyer i dokumentet.
  • På höger sida kommer du åt olika alternativ (beroende på dina profilinställningar), t.ex. menyn Profiler, Dimmer, dokumentegenskaper eller dokumentets säkerhetsinställningar.

Så här döljer och visar du navigeringsfältet

Använd F4-tangenten för att växla navigeringsfältet. Du kan också gå till Verktyg > Verktygsfält > Navigeringsfält.


Statusfält

Statusfältet visas under navigeringsfältet.

Till vänster i statusfältet ser du ett område som innehåller kontextberoende text. Om inga filer är öppna i Revu visas texten Öppna PDF för markering. När du öppnar en PDF-fil ändras texten till Klar. När du sedan väljer en markering visas kontextberoende hjälp i det här området. Om du är osäker på hur du ska använda en markering kan det finnas hjälp i det här hörnet.

Till höger i statusfältet ser du inställningarna för Snap mot, siddimensionerna för den aktuella filen, sidskalan samt koordinaterna för markörpositionen.

Du kan läsa mer om Snap mot rutnät, Innehåll och Markering, samt andra verktyg i statusfältet, i Revu Hjälp.

Visa rutnät visar ett streckat rutnät över ditt öppna dokument. Det hjälper dig att placera ut markeringar och göra mätningar.

Med Återanvänd kan du upprepade gånger använda en markeringssymbol eller ett verktyg från en av dina verktygssatser.

Synkronisera vyer är en funktion som används med MultiView och MultiView Extended. När du har öppnat olika versioner av ett dokument i separata Revu-flikar kan du aktivera verktyget Synkronisera vyer för att synkronisera visningen av din aktiva flik med de andra versionerna av dokumentet. Funktionen gör det möjligt att jämföra olika versioner av samma sidområde. Mer information finns i Så här delar, synkroniserar och sammanfogar du vyer.

Om du vill aktivera en av de här funktionerna väljer du motsvarande ikon i statusfältet. De valda ikonerna markeras med blått för att visa att de är aktiva. Klicka på en markerad knapp för att inaktivera den.

Så här döljer och visar du statusfältet

Använd F8-tangenten för att växla statusfältet. Du kan också gå till Verktyg > Verktygsfält > Statusfält.


Mer information

Den här artikeln ingår i serien Skräddarsy Bluebeam Revu:

Inledning Allmänna inställningar
Paneler Huvudsaklig arbetsyta och menyrad
Fälten Navigation och Status Verktygsfält

Se även:

  • Navigera i gränssnittet – lär dig hur du tar dig fram i gränssnittet för Revu.
  • Videoguider – bläddra bland våra ingående handledningsvideor om funktioner och arbetsflöden i Revu.
  • Revu Hjälp – fullständig dokumentation av alla funktioner i Revu.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Den sista delen av vår FAQ-serie om att Anpassa gränssnittet i Revu ger en översikt över navigeringsfältet och statusfältet. De erbjuder olika alternativ för att visa och ändra dina dokument, samt ett sätt att visa information om bland annat sidstorlek och filegenskaper.

Navigeringsfältet är indelat i tre sektioner och erbjuder alternativ för sidvisning, t.ex. vertikal och horisontell delning, MultiView och funktioner för sidnavigering och textmarkering. På höger sida av navigeringsfältet kan du ändra Revu-profiler, aktivera Dimmer och visa eller ändra inställningarna för Dokumentegenskaper och Säkerhet.

Dölj och visa navigeringsfältet

Du kan aktivera och inaktivera navigeringsfältet med F4-tangenten.

På vissa bärbara datorer kan du behöva hålla ned Fn-tangenten när du använder tangentbordsgenvägen F8 .

Det finns en lista med Revus tangentbordsgenvägar i menyn Revu Hjälp och på vår webbplats.

Statusfält

Statusfältet visas under navigeringsfältet. På höger sida av statusfältet ser du koordinaterna för markörens position, liksom sidstorleken på den aktuella filen. Rubriken Snap mot: avser funktioner som hjälper till med korrekt markeringsplacering. Läs mer om Snap mot rutnät, innehåll och markering här.

Statusfältet innehåller också funktionerna Återanvänd och Synka. Med Återanvänd kan du upprepade gånger använda en markeringssymbol eller ett verktyg från en av dina verktygssatser, tills du inaktiverar det genom att trycka på Esc-tangenten. Funktionen Synka är särskilt användbar med MultiView. När du har öppnat olika versioner av ett dokument i separata Revu-flikar kan du aktivera verktyget Synka för att synkronisera visningen av din aktiva flik med de andra versionerna av dokumentet. Detta gör det möjligt att jämföra olika versioner av samma sidområde samtidigt.

Om du vill aktivera en av de här funktionerna klickar du på motsvarande namn i statusfältet. Det markeras i blått för att visa att funktionen är aktiv.

Dölj och visa statusfältet

Du kan dölja och visa statusfältet med hjälp av F8-tangenten på tangentbordet som ett ytterligare sätt att få lite mer utrymme för att visa dina filer och förenkla gränssnittet i Revu. Du kan också klicka på Gränssnitt i kommandogruppen Visa.

Om du vill ha mer information om hur du anpassar Bluebeam Revu kan du använda länkarna nedan för att få tillgång till resten av serien och titta på en instruktionsvideo om anpassning av Revu:


Mer information

Du kan också hitta information om att navigera i gränssnittet och att använda alla tillgängliga funktioner i våra videoguider och i lämplig hjälpmanual för Revu.

 

Instruktioner

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Gränssnitt och navigering

Lär dig hur du visar och interagerar med dina dokument med hjälp av fälten Navigering och Status, samt hur du visar och döljer dem i gränssnittet.

Related Articles