Skräddarsy Revu – introduktion

Denna artikel gäller:
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
Revu har många funktioner som har utformats för olika stadier i design- och granskningsprocessen. För att tillgodose arbetsflödesbehoven för alla yrkesroller ger Revu användarna kontroll över många element i programmets gränssnitt. I serien Skräddarsy Revu 2019 visar vi hur du kan anpassa Revu efter dina behov i hela gränssnittet och du kan även bekanta dig med gränssnittets nya utformning.Nedan hittar du en sammanfattning av varje del i serien. Klicka på knapparna nedan för att läsa mer om de olika ämnena.
Allmänna inställningar
De allmänna inställningarna påverkar gränssnittets allmänna åtkomst.
 • Växla mellan ljusa och mörka teman.
 • Dölj dokumentflikar automatiskt.
 • Gör Revu-ikonerna större.
 • Ändra markörstorlek.
 • Ändra hur namnet på filer i dokumentflikar förkortas.
 • Ändra Revus standardläge.
Läs mer
Paneler
Paneler är djupgående Revu-funktioner med särskilda gränssnitt. De kan också anpassas på flera olika sätt:
 • Flytta paneler till sidan av gränssnittet.
 • Skapa en flytande panel separat från Revus huvudfönster.
 • Spara dina panelinställningar.
Läs mer
Huvudsaklig arbetsyta och menyrad
Det här är Revus två mest grundläggande funktioner. Den huvudsakliga arbetsytan – där dina dokument visas – kan anpassas för att passa dina arbetsflöden.Från menyraden kan du komma åt och anpassa majoriteten av funktionerna och inställningarna i Revu:
 • Använd MultiView™ och MultiView Extended™ för att visa flera dokument eller flera vyer av ett eller flera dokument.
 • Använd läget Presentation för att dela dina dokument under möten.
 • Ta reda på var allt finns i den nya menyraden.
Läs mer
Fälten Navigation och Status
NavigeringsfältNavigeringsfältet erbjuder olika alternativ för visning och hantering av dina dokument.
 • Använd MultiView™ för att visa flera dokument eller flera vyer av ett dokument.
 • Växla mellan olika verktyg för att zooma, panorera eller bläddra mellan sidor i dokument.
 • Ändra profiler snabbt.
 • Använd Dimmer.
 • Ändra inställningarna för dokumentsäkerhet.
 • Dölj och visa navigeringsfältet med en knapptryckning.
StatusfältStatusfältet visar information som sidstorlek och filegenskaper, samt knappar som påverkar markörens rörelser och placeringen av markeringar.
 • Ta reda på hur du får kontextberoende hjälp.
 • Se siddimensionerna för det öppna dokumentet.
 • Visa markörens koordinater.
 • Använd funktionen Snap för att placera ut exakta markeringar.
 • Använd verktyget Synka tillsammans med MultiView för att underlätta arbetet med flera uppgifter samtidigt.
 • Dölj eller visa statusfältet med en knapptryckning.
Läs mer
Verktygsfält
Verktygsfält innehåller markeringar och många andra vanliga funktioner i Revu. Precis som panelerna kan de anpassas på flera olika sätt:
 • Klicka och dra verktygsfält i fönstret eller skapa ett flytande verktygsfält.
 • Lägg till eller ta bort verktygsfält från gränssnittet.
 • Lägg till eller ta bort enskilda verktyg i ett verktygsfält.
 • Spara inställningar av verktygsfält till en profil.
Läs mer

Related Articles