Skräddarsy Revu – verktygsfält

Denna artikel gäller:
  • Revu 21
  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

I den här delen av serien Skräddarsy Bluebeam Revu tittar vi närmare på verktygsfälten under menyraden och till vänster och höger om arbetsytan samt verktygsfältet Egenskaper. Verktygsfält är helt enkelt grupper av ikoner i gränssnittet i Revu som representerar olika funktioner (däribland markeringar, mätningar, formulärfält osv.) och verktyg. Till skillnad från paneler utgör verktyg mer specifika funktioner som inte kräver ett särskilt gränssnitt. Du hittar ikoner för både verktygsfält och paneler i verktygsremsorna. En verktygsremsa består av tomma grå fält till vänster, till höger och högst upp i gränssnittet där ikonerna för verktygsfälten och panelerna visas.

Verktygsfältet Former
Här är några enkla metoder du kan använda för att skilja en verktygsfältsikon från en panelikon:
  • Ett verktygsfält har alltid en rad punkter (……) nära toppen eller vänster sida. Det här kallas för ett handtag.
  • När du har klickat på ett verktyg blir verktygsfältet Egenskaper ofta aktivt.
Paneler och verktygsfält har alltid separata verktygsremsor.

Ställ in verktygsfält


Du kan flytta ett verktygsfält till valfri verktygsremsa i gränssnittet. Om du vill flytta ett verktygsfält klickar du och drar verktygsfältets handtag (……) och släpper det sedan över en verktygsremsa.

En verktygsremsa skapas automatiskt för ditt verktygsfält om du drar det till ett tomt utrymme. Du kan skapa en andra verktygsremsa genom att dra mot den motsatta sidan i en befintlig verktygsremsa.

Lägg till och dölj verktygsfält

Du kan lägga till eller dölja verktygsfält i gränssnittet genom att gå till Verktyg > Verktygsfält.

Verktygsfält som visas i gränssnittet markeras med en bock .

Om du vill lägga till ett verktygsfält klickar du på namnet på ett verktygsfält som inte har en bock bredvid sig. Om du vill ta bort ett verktygsfält klickar du på namnet på ett verktygsfält med en bock bredvid sig.


Lägg till, ta bort eller flytta verktyg

Du kan lägga till, ta bort eller arrangera om verktyg från samtliga verktygsfält enligt dina önskemål från dialogrutan Anpassa verktygsfält, som du hittar under Verktyg > Verktygsfält > Anpassa … Om du vill läsa mer om den här dialogrutan ska du gå till Verktyg och verktygsfält i Revu Hjälp.

När du är nöjd med hur du har ställt in verktygsfälten kan du låsa fast dem om du vill förhindra att de flyttas av misstag. Det här alternativet hittar du under Verktyg > Verktygsfält > Lås.

Spara inställningar för verktygsfält

Alla inställningar för verktygsfält och paneler kan sparas till en profil. Om du vill spara dina inställningar för flikar och paneler till din aktiva profil går du till Revu > Profiler > Spara profil. Om du vill redigera eller radera profiler går du till Revu > Profiler > Hantera profiler.

Om du vill lära dig mer om profiler (däribland hur du anpassar en förinställd profil, skapar en anpassad profil, sparar ändringar till din nuvarande profil med mera) kan du läsa Arbeta med profiler i Revu Hjälp.

Verktygsfält för egenskaper

Verktygsfältet för egenskaper finns i gränssnittets överkant. Det går inte att anpassa, men egenskaperna justeras automatiskt så att verktygsfältet endast visar de som är relevanta för det verktyg du använder för stunden. Verktygsfältet för egenskaper sparar värdefull tid eftersom verktygens redigerbara egenskaper alltid visas på skärmen. Du kan alltid dölja verktygsfältet för egenskaper genom att klicka på Verktyg > Verktygsfält > Verktygsfält för egenskaper.


Läs mer om verktygsfält

Följ länkarna nedan för att få mer information om särskilda verktygsfält i Revu Hjälp.

Avancerat Formulär (Revu eXtreme)
Avancerad text Helskärm
Justering Linjeformat
Utseende Mätning
Kontrollpunkt Sortera
Digitala signaturer Verktygsfält för egenskaper
Dokument Bearbetning (Revu eXtreme)
Dokumenthantering Rotation
Redigera Former
Fil Skiss
Teckensnitt Text

Mer information

Den här artikeln ingår i serien Skräddarsy Bluebeam Revu:

Inledning Allmänna inställningar
Paneler Huvudsaklig arbetsyta och menyrad
Fälten Navigation och Status Verktygsfält
Se även:
  • Navigera i gränssnittet – lär dig hur du tar dig fram i gränssnittet för Revu.
  • Videoguider – bläddra bland våra djupgående handledningsvideor om funktioner och arbetsflöden i Revu.
  • Revu Hjälp – fullständig dokumentation av alla funktioner i Revu.

Revu 2019

Revu 2017 och tidigare

Revu 20

Revu 21

Revu 2018

Instruktioner

Lär dig hur du visar och interagerar med dina dokument med hjälp av fälten Navigering och Status, samt hur du visar och döljer dem i gränssnittet.

Related Articles