Meddelanden och aviseringar i Studio

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Revu har funktioner för meddelanden och aviseringar i Studio som hjälper dig att hålla dig uppdaterad om ändringar som görs i sessioner och projekt.

Dessa meddelanden är indelade i två kategorier:

 • Meddelanden är e-postmeddelanden med sammanfattningar av Studio-aktivitet antingen för ditt Bluebeam Studio-konto eller för enskilda sessioner och projekt.
 • Aviseringar både skickas och tas emot av alla deltagare i en session i realtid.

Såväl meddelanden som aviseringar kan anpassas efter dina behov.


Meddelanden

Beroende på dina inställningar för Studio-meddelanden kan e-postmeddelanden från Studio innehålla någon kombination av följande:

 • All aktivitet i sessioner och projekt
 • Markeringsaviseringar
 • Sessionsuppdateringar
 • Projektuppdateringar

Du kan också ändra meddelandeinställningarna för enskilda projekt och sessioner.

Välja meddelandeinställningar

Gör så här för att välja dina meddelandeinställningar:

 1. Logga in på Studio.
 2. Högerklicka på en session eller ett projekt.
 3. Välj Hantera meddelanden. Då öppnas en WebTab i Revu som heter Studio Notifications Preferences (Inställningar för Studio-meddelanden).

Enable notifications for this project (Aktivera meddelanden för det här projektet) gör att meddelanden aktiveras för nuvarande session eller projekt. Den här inställningen är kopplad till de val du gör i avsnittet Account Preferences (Kontoinställningar), som avgör vilken typ av information som ingår i meddelandet.

Om du inte vill få meddelanden för just den här sessionen eller det här projektet lämnar du kryssrutan tom.

Välja kontoinställningar

Här bestämmer du vilken typ av information som du vill få i e-postmeddelandena, samt hur ofta de ska skickas.

 • Send me a daily digest of all Session and Project activity innebär att du får ett enda e-postmeddelande vid slutet av varje dag med en översikt över all Studio-aktivitet som gäller ditt konto. Med andra ord får du bara meddelanden för aktiva sessioner och/eller projekt som du tidigare har varit inloggad på.
 • Send me an email about markup alerts gör att Studio skickar dig ett e-postmeddelande varje gång som någon skickar dig en markeringsavisering. Det kan vara praktiskt om du inte var inloggad i sessionen när den ursprungliga aviseringen skickades. E-postmeddelandet innehåller också en direktlänk till den markering som aviseringen gäller. Klicka på länken så öppnas Revu med markeringen i vyn.
 • Send me an email when a Session is updated innebär att du får ett e-postmeddelande varje gång en fil har lagts till eller tagits bort från en session.
 • Send me an email when a Project is updated innebär att ett e-postmeddelande skickas varje gång som en ändring görs i ett projekt.
För att din inkorg inte ska översvämmas av meddelanden söker Studio efter tillämpliga händelser var tionde minut. Om det till exempel sker 50 ändringar under ett tiominutersintervall får du ett enda e-postmeddelande med alla dessa uppgifter, istället för 50 separata meddelanden.

När du har gjort dina val sparar du dem genom att klicka på Apply (Verkställ).

Hantera andra projekt och sessioner

Om du vill få meddelanden om andra projekt eller sessioner som du tidigare har varit inloggad på väljer du Manage other Projects and Sessions (Hantera andra projekt och sessioner) nedanför avsnittet Account Preferences (Kontoinställningar). Då visas listorna över tillämpliga sessioner och projekt. Kom ihåg att välja Apply (Verkställ) för att spara dina ändringar.


Aviseringar

Med den här funktionen för Studio-sessioner kan du skicka aviseringar i realtid till andra deltagare. Aviseringarna visas i avsnittet Meddelanden längst ner i deltagarens Studio-panel. När deltagaren klickar på en avisering kommer han eller hon direkt till den aktuella markeringen i filen. För att det här ska fungera måste sessionsvärden dock aktivera behörigheter för markeringsaviseringar för deltagarna:

 1. Logga in i sessionen och klicka på Sessionsinställningar .
 2. I dialogrutan Sessionsinställningar klickar du på fliken Behörigheter. Som standard är behörigheten för markeringsaviseringar inställd på Neka.
 3. Klicka på Markeringsavisering, välj Tillåt i rullgardinsmenyn och klicka på OK.

Skicka en markeringsavisering

Första gången du skickar en avisering högerklickar du på en markering och går sedan till Avisera deltagare > Välj för att öppna dialogrutan Avisera deltagare eller grupp. Där kan du välja vem aviseringen ska skickas till.

Om du har skickat aviseringar förut i den här sessionen visas tidigare mottagare i listan när du går till alternativet Avisera deltagare igen. Om den deltagare som du vill skicka en avisering till inte finns med i listan väljer du Annan. Om du är värd för sessionen får du också möjlighet att välja grupper av deltagare.

Endast sessionens deltagare visas i den här listan. När du har skickat aviseringar till en användare eller grupp visas den aktuella användaren eller gruppen sedan i snabbmenyn för snabb åtkomst.

Om du vill välja fler än en deltagare kan du göra det genom att hålla Ctrl eller Skift nedtryckt. När du har gjort ditt val väljer du OK för att skicka aviseringen direkt.

När du har gjort detta kan de aviserade deltagarna se fliken Aviseringar som blinkar längst ner i sina Studio-paneler. Från den här fliken kan användaren klicka på aviseringen och se motsvarande markering i dokumentet. Vid det här tillfället är aviseringen utgråad, och kan raderas genom att klicka på platsen till höger om den.

Om du missar ett e-postmeddelande om en markeringsavisering kan du nästa gång du loggar in se en indikator intill varje session som har väntande aviseringar.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Studio

Inställningar

Den här videon visar hur du utför mätningar och beräkningar i Revu.

Related Articles