Administrationsguide for Revu 20

revu
Administrationsvejledning for Revu 20

Denne artikel gælder for:

 • Revu 20

Gå til andre versioner:

Bluebeam skifter Revu fra licens- og vedligeholdelsesmodellen til en abonnementsmodel. Du kan få mere at vide i Ofte stillede spørgsmål om Bluebeam-abonnementer.

Introduktion

Denne vejledning giver IT-administratorer den viden, uafhængighed og frihed til at administrere og fejlfinde alle aspekter af Revu på tværs af virksomheden.

Vejledningen dækker emner såsom Bluebeam Studio, firewall- og proxyindstillinger, anvendelse af Revu sammen med dokumenthåndteringssystemer såvel som indstillinger og præferencer i Revu.

Komplette instruktioner til implementering af Revu i din organisation kan findes i Implementeringsvejledningen for Revu.

Kunder, der leder efter information om installation og brug af Revu i et virtuelt miljø, henvises til Revu i et Citrix-miljø.

Licenser til Revu

Bluebeam tilbyder tre forskellige licensmuligheder til Revu (Perpetual, Open og Enterprise) som beskrevet herunder.

Softwareregistrering og aktivering foretages dog normalt som en del af Enterprise-installationsprocessen.

Perpetual Licensing

Bluebeam Perpetual Licensing registrerer Revu Standard, CAD og eXtreme på basis af hver enkelt arbejdsstation med et serienummer og en produktnøgle, som bliver sendt til vores licensserver under den første registrering.

Registrering af Revu

Inden du begynder registreringsprocessen, skal du sikre dig, at du har det korrekte serienummer og den korrekte produktnøgle til den Revu-version og -udgave, som du implementerer. Dette blev sendt fra registrering@bluebeamops.com. Hvis du ikke kan finde dine licensoplysninger, kan du læse Find din Revu-produktnøgle.

Onlineregistrering

Selvom registrering og aktivering normalt finder sted under enten en Enterprise-installation eller en manuel installation, kan du også manuelt registrere en individuel installation af Revu ved at følge trinnene herunder:

For Revu version 2015.5 og 2015.6 henvises du til meddelelsen Microsoft ACS Retirement and Revu Authentication.
 1. Åbn Revu, og klik på Revu > Registrer.
 2. Når Bluebeam-registreringsdialogboksen åbnes, skal du indtaste serienummeret og produktnøglen. Produktnøglen skelner mellem store og små bogstaver og indeholder ikke bogstavet “O”.
 3. Klik på Registrer.
Under registreringsprocessen kommunikerer Revu med registreringsserveren over internettet. Kontrollér, at følgende steder ikke blokeres af din firewall eller proxyserver.
 • https://login.microsoftonline.com
 • https://activation.bluebeam.com

Manuel registrering

Hvis du er forbundet til internettet bag en firewall, eller hvis registreringen mislykkes:

 1. Åbn registreringsdialogboksen som beskrevet ovenfor.
 2. Indtast serienummeret og produktnøglen, og klik på Registrer.
 3. Når du bliver spurgt, skal du klikke på Hent autorisationskode manuelt, indtaste computernavnet og klikke på Fortsæt.
 4. Klik på hyperlinket øverst i dialogboksen. Der åbnes en webbrowser med siden Softwareaktivering.
 5. Gennemse oplysningerne, og klik på Hent bekræftelseskode. Koden vises på den følgende side.
 6. Indtast koden i dialogboksen til Manuel autorisation, og klik på Tillad.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, skal du følge trin 1 til 3 og derefter gå til https://activation.bluebeam.com på en anden maskine, som kan oprette forbindelse, og indtaste serienummer, produktnøgle, sikkerheds-id og computernavn. Når du har gjort dette, kan du gå tilbage til den oprindelige maskine og indtaste autorisationskoden. Kontakt os, hvis registreringen stadig ikke lykkes.

Administration af dine Perpetual Licenses

Vi tilbyder en side til licensnøgleopslag, hvor du kan generere en rapport med de aktuelt registrerede maskiner og se antallet af ledige brugerlicenser, for at du lettere kan holde styr på anvendelsen af dine licenser. Det eneste, du skal gøre, er at indtaste serienummeret, produktnøglen og e-mailadressen angivet på licensen og klikke på Get info/Hent info.

Hvis du opdager en maskine, der ikke burde være registreret, kan du enten afregistrere den via menuen Hjælp i Revu (Revu > Afregistrer) eller afinstallere softwaren.

Hvis du ikke kan afregistrere en tidligere enhed, f.eks. hvis du har mistet, fået stjålet eller geninstalleret en computer, kan du få hjælp til at frigive licensen i denne artikel.

Migrering af en Perpetual License til en ny computer

Hvis du skal bruge en Revu-licens på en anden maskine, skal du følge instruktionerne i vores FAQ om overførsel af en Revu-licens til en ny computer.

Du skal bruge serienummeret og produktnøglen, der er angivet i licenscertifikatet, som oprindeligt blev sendt til dig fra registrering@bluebeamops.com.

Hvis du har mistet disse oplysninger, kan du kontakte os og bede om et nyt eksemplar af licenscertifikatet. Når du gør dette, skal du sørge for at medtage versionsnummeret, dit navn, virksomhedens navn, e-mailadresse og et telefonnummer, hvor du kan træffes.

Du finder serienummeret ved at klikke på Revu i øverste menu (Revu > Om). En ny dialogboks vises med serienummeret øverst til venstre under titlen og versionsnummeret.

Open Licensing

Revu Open Licensing-modellen er en skybaseret løsning, der lader kunder, som bruger Revu eXtreme 2015.5 til og med Revu eXtreme 20, dele en fælles pulje af brugerlicenser mellem flere brugere og enheder. Der er ingen særlige krav til hardware eller ressourcer bortset fra en almindelig internetforbindelse til at kommunikere med Bluebeam License Hub, hvor deres licenser opbevares og administreres.

Kommunikationen mellem computeren og licensserveren finder sted over en HTTPS-forbindelse og inkluderer Revus versionnummer, serienummer, produktnøgle, computer-id (sikkerheds-id) og brugernavn.

Indhentning af brugerlicens

Revu tjekker serveren for en ledig plads på licensen, hver gang den starter i annotationstilstand eller skiftes til annotationstilstand. Hvis den finder en plads, vil softwaren optage pladsen og fungere normalt. Når Revu lukkes eller skiftes til visningstilstand, frigøres pladsen, og Revu skal skaffe en ny plads, når den forbindes til internettet igen. Hvis der ikke kan skaffes en plads, vises en meddelelse, der siger, at du skal kontakte Open License-administratoren, og softwaren vil være i visningstilstand.

Revu kontakter licensserveren hvert 20. minut for at sikre, at pladsen stadig er optaget. Systemet frigiver pladsen efter tre mislykkede forsøg inden for en time. På den måde sikrer vi, at pladsen gøres tilgængelig for en anden. Hvis en bruger får en plads og undlader at pinge serveren tre gange, frigøres pladsen. Næste gang den samme bruger går online og pinger serveren, skaffes der en plads, selvom alle pladser er optaget. Dette giver dine brugere mulighed for at gemme deres arbejde. Revu forbliver i annotationstilstand, indtil den lukkes eller skiftes til visningstilstand manuelt. Pladser kan også midlertidigt frigøres via Bluebeam Gateway.

Plugins vil forsøge at skaffe en plads, lige inden der bliver oprettet en PDF eller startet en batchproces. Hvis der ikke kan skaffes en plads, får brugeren besked, og processen mislykkes.

Andre Bluebeam-applikationer som Stapler og Script Editor vil forsøge at skaffe en plads, når de starter. Hvis der ikke kan skaffes en plads, får brugeren besked, og applikationen lukker. Bluebeam-administratoren kræver ikke en licens for at køre.

Hvis Revu allerede optager en plads, og en anden forekomst af Revu, et plug-in eller en anden applikation startes, pinger disse applikationer licensserveren, men kræver ikke en plads mere. Licensserveren sporer, at flere applikationer bruger den samme licens på den samme computer. Pladsen frigøres, når alle applikationer er lukket, eller internetforbindelsen går tabt.

Open License ping-politik, serveradfærd og frigivelse af brugerlicenser

 • Revu pinger licensserveren, så længe der er en aktiv internetforbindelse. Hvis forbindelsen går tabt, stopper Revu med at pinge, indtil forbindelsen til internettet genoprettes. Enhver forstyrrelse i de lag, forbindelsen løber gennem, kan forhindre Revu i at tilgå serveren, herunder:
  • Computeren sættes i slumretilstand (eller dvale)
  • Computeren slukkes
  • Deaktivering af netværkskort, proxy eller VPN
 • Hvis Revu får en plads, men computeren fortsætter med at køre natten over med en aktiv internetforbindelse, fortsætter Revu med at pinge licensserveren. Bemærk, at låsning af skærmen ikke forhindrer Revu i at pinge licensserveren.
 • Revu har en visningstilstand og en annotationstilstand. Visningstilstand omdanner Revu til en PDF-fremviser, hvorimod annotationstilstand er den fulde udgave af Revu. Brugerlicenser er kun optaget, når Revu er i annotationstilstand. For at frigive en brugerlicens kan brugerne sætte Revu i visningstilstand i stedet for at lukke programmet.
 • Hvis du oplever mangel på pladser på din licens, kan du prøve at bede dine brugere om enten at lukke Revu eller sætte deres computere i dvaletilstand natten over. Dette sikrer, at deres pladser frigøres, så andre kan bruge dem.
 • Når der er en aktiv internetforbindelse, og alle programmer, der kræver en brugerlicens, er lukkede, bliver brugerlicensen frigivet.

Offlinetilstand

Hvis en bruger er i annotationstilstand og ikke kan få forbindelse til internettet, vil Revu fortsætte med at fungere i annotationstilstand i 3 dage, indtil det er nødt til at generhverve en brugerlicens fra serveren. Efter tre dage uden en brugerlicens vil Revu skifte til visningstilstand.

Fra og med Revu 20.0.20 definerer Revu “offline” som, at en brugers Windows-session sættes i en låst tilstand (“låst” betyder, at brugeren skal logge ind på Windows igen). Revu kontakter licensserveren hvert 20. minut for at sikre, at brugerlicensen stadig er optaget. Når en bruger låser sin maskine, og licensserveren modtager 3 mislykkede pings, tilføjer Revu den frie brugerlicens til dine samlede tilgængelige brugerlicenser.

Administration af din Open License

Du kan administrere dine licenser fra Bluebeam Gateway. Når du har oprettet en konto, kan du udføre forskellige opgaver med dine licenser, såsom sporing, rapportering, tilbagekaldelse og genudgivelse. Du kan finde detaljerede instruktioner til brug af denne webportal i Brugervejledning til Bluebeam Gateway.

Rapporter og grafer med licensbrug i Gateway bliver opdateret en gang i timen.

Opgradering af din Open License

Denne licensmetode er kompatibel med alle Revu eXtreme-versioner (2015.5. til og med 20), hvilket betyder, at du kan opgradere dine installationer af Revu gradvist.

Vi har forståelse for, at en fuld opgradering af softwaren i en hel virksomhed tager tid. Så når du opgraderer din Open License, vil dine tidligere versioner af Revu forblive funktionsdygtige og dele den samme pulje brugerlicenser. Du kan også se, at den nye version af Revu tildeles en ny produktnøgle, der er forbundet til dit originale serienummer. Dette betyder, at det samme serienummer til din Open License kan bruges på tværs af flere versioner, hvor hver version har sin egen unikke produktnøgle. Dette giver en ultimativ fleksibilitet, når dit miljø kræver trinvise opgraderinger.

Enterprise Licensing

Vores Enterprise Licensing-løsning er en anden skybaseret mulighed, der automatisk registrerer dine Revu-installationer og giver en mere effektiv administration af computere med Revu installeret.

Tekniske detaljer

Når Revu er installeret og registreret til en virksomhedslicens på en computer, bruger denne computer en plads, indtil den bliver inaktiv. Hvis computeren ikke har kontaktet licensserveren i 15 dage, frigiver systemet pladsen, så den kan bruges af en anden computer. Hvis den inaktive computer imidlertid kontakter serveren igen, gendannes licensen – selv om licensmængden på 5 % er overskredet. Dette gøres som en høflighed, så slutbrugeren kan fortsætte med at arbejde i Revu uden afbrydelser.

Du skal købe yderligere brugerlicenser, hvis overskuddet er overskredet.

En computer med en Enterprise-licenseret installation kontakter licensserveren en time efter, at en “kvalificerende begivenhed” har fundet sted, og den vil ikke gøre det igen i mindst en time derefter.

Eksempler på kvalificerende begivenheder omfatter:

 • BBAdminUser-processen starter, når maskinen startes.
 • Åbning af et Bluebeam-program som Revu, Bluebeam Stapler eller Bluebeam Administrator.
 • Oprettelse af en PDF-fil ved hjælp af Bluebeam PDF-printeren eller Bluebeam-plugin i et understøttet tredjepartsprogram som Microsoft Office eller AutoCAD.

Kommunikationen mellem computeren og licensserveren finder sted over en HTTPS-forbindelse og inkluderer Revus versionnummer, serienummer, produktnøgle og computer-id (sikkerheds-id).

Administration af din Enterprise License

Administration af Enterprise License udføres via Bluebeam Gateway. Detaljerede instruktioner til brug af denne webportal kan findes i Brugervejledning til Bluebeam Gateway, og som med en Open License kan du udføre forskellige opgaver relateret til licenser såsom sporing, rapportering, tilbagekaldelse og genudgivelse (Revu 2015.5 til og med 20).

Skift fra en Perpetual License til Enterprise eller Open Licensing

Hvis du har brug for at ændre din Revu-licensordning fra Perpetual til Enterprise eller Open Licensing, kan du gøre det ved at følge proceduren, der er beskrevet i Migrering af flere Revu-installationer til en ny licens.

Licenser og computernavne

På et tidspunkt kan du få behov for at omdøbe en eksisterende computer, som Revu allerede er installeret på.

Opdatering af computernavne

Fra og med Revu 2019, hvis applikationen er registreret, vil Revu tjekke, om der er sket ændringer af computernavn ved start. Hvis computernavnet ændres, vil Revu registrere ændringen, næste gang applikationen åbnes, eller et af de tilknyttede plug-ins initialiseres. Revu vil så afregistrere systemet fra vores licensserver (hvis der er forbindelse til internettet).

På dette tidspunkt vil Revu gå ind i en 15-dages prøveperiode, og den følgende dialogboks vises og meddeler brugerne, at de skal genregistrere Revu.

Hvis systemet ikke er forbundet til internettet eller ikke kan få forbindelse til vores licensserver, finder kontrollen af computernavnet ikke sted, før der kan oprettes en forbindelse.

Ved genregistrering bliver serienummeret og produktnøglen forudfyldt i registreringsvinduet, hvis Revu tidligere har været installeret, hvilket gør registreringen hurtigere.

Hvis du bruger Revu 2018 eller ældre, kan du gå til menuen Revu og afregistrere computeren (Revu > Afregistrer), skifte dens navn og genregistrere den. En hurtigere metode er at ændre computernavnet og derefter bruge dette script:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\2018\Pushbutton PDF>"PbMngr5.exe" /update

Du kan køre dette på individuelle computere ved hjælp af en batchfil eller sende det til de pågældende maskiner ved hjælp af installationsværktøjer eller login-script. I alle tilfælde kalder scriptet Bluebeam Administrator-konsolprogrammet (PbMngr5.exe) og beder det om at opdatere registreringsserveren med det nye computernavn.

Bluebeam Administrator skal kunne køre med administratorrettigheder, og din firewall eller proxy-server må ikke forhindre det i at oprette forbindelse til internettet.

Hav følgende i tankerne, når du registrerer Revu-installationer på nye eller genoprettede maskiner:

 • Hvis dine nye maskiner alle er baseret på et fælles diskbillede eller er en del af et virtuelt skrivebordsmiljø, er du nødt til at ændre computernavnet, før du prøver at registrere Revu. Hvis du ikke gør dette, vil du komme i en situation, hvor du prøver at registrere Revu på flere forekomster af den samme computer, uanset IP- eller MAC-adresse.
 • Hvis du genopretter eller installerer et nyt systemdrev i en computer uden at skifte det originale computernavn, vil vores licenssystem “se” det som den samme computer, som om intet havde forandret sig.

Licensering i virtuelle miljøer

Se Revu i et Citrix-miljø for licensinformation i virtuelle miljøer.

Bluebeam Studio

Bluebeam Studio™ er vores skybaserede samarbejdsplatform, som hjælper teams og organisationer med at styre arbejdsprojekter med en Windows-computer, en Windows-tablet eller en iPad.

Brugere kan oprette og deltage i Studio-sessioner og Studio-projekter og derefter uploade PDF-filer og andre filtyper, så de kan samarbejde med deres projektdeltagere i realtid.

Bedste praksis i Studio

Forbindelser i Studio

Hvis dine brugere oplever forbindelsesproblemer, henvises til Fejl: Kunne ikke oprette forbindelse til Bluebeam Studio.

Bluebeam Studio-portal

Vi har oprettet Bluebeam Studio-portal for at hjælpe brugere med at administrere forskellige aspekter af deres anvendelse af Bluebeam Studio. Når de er logget ind med deres kontooplysninger fra Studio, kan de udføre følgende opgaver:

 • Administrere deres Studio-profil
 • Ændre e-mailadresse
 • Se en liste med deres oprettede sessioner
 • Overdrage ejerskab af deres sessioner
 • Se en liste over dokumenter i deres sessioner
 • Se lister med deltagere i deres sessioner

Ekstra ressourcer

Hvis du eller dine brugere har yderligere spørgsmål om brug af Bluebeam Studio, henvises til Bluebeam.com, såvel som Bluebeam Support-sitet, hvor du kan finde information om forskellige aspekter af teknologien, herunder:

Bluebeam Administrator

Bluebeam Administrator lader dig konfigurere og kontrollere Revu med funktionerne på de forskellige faner som beskrevet i de følgende afsnit. Disse indstillinger kan sendes ud til dine slutbrugeres computere som en måde at standardisere dine tilpasninger efter implementering.

Du kan få flere oplysninger i Vejledning til Bluebeam Administrator.

Fanen Plugins

Her vises en liste med de installerede programmer, der understøttes af vores PDF-plugin, som er registreret af “Bluebeam Admin User.exe”, der startes ved opstart af klientcomputeren.

Alle Revu-udgaver vil vise plugins for Microsoft Office (Word, Excel, Power Point og Outlook), men plugins for AutoCAD, Revit, SolidWorks, Navisworks og SketchUp Pro vil kun blive vist på computere med Revu CAD eller eXtreme.

EXtreme-udgaven er standard som prøveudgave. Hvis et serienummer til Revu Standard bruges til at registrere softwaren, når prøveperioden udløber, vil plugins fra eXtreme-udgaven ikke længere fungere.

Fanen Plugins viser alle de understøttede versioner af et CAD-program, der er installeret på computeren.

Revu 20 side om side-installation

Revu 20 kan installeres og køres side om side med Revu 2018 og nyere, hvilket gør det muligt for dine slutbrugere at køre Revu 20 med alle funktioner i en 30-dages prøveperiode. Dette lader brugere evaluere Revu 20, imens din virksomhed beslutter, om det er tid til at opgradere.

Alle aktiveringer og deaktiveringer af plugins skal foretages i 20-versionen af Bluebeam Administrator, hvis du kører side om side-installationer af Revu.

Aktivering af en plugin

Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med plugin-problemer på denne side, men hvis et plugin mangler i et understøttet program, kan du aktivere det ved at følge disse trin:

Fra og med Revu 20 skal Bluebeam Administrator køres med øgede rettigheder for at tillade installation af plugins.
 1. Luk programmet.
 2. Gå til Start > Alle programmer > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
 3. I Windows 10 og 8.1 skal du klikke eller trykke på Start og skrive Bluebeam Administrator.
  – eller –
 4. Gå til Hjælp > Administrator i Revu.
 5. Klik på fanen Plugins.
 6. Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på programmet.
 7. Klik på OK.
 8. Åbn programmet igen.

Fanen Netkonfiguration

Her kan du indstille placeringen af forskellige indstillinger og filer i Revu. De kan blive i de lokale standardmapper, der er angivet i sektionen Ikke håndteret, eller de kan tilgås på en centraliseret placering på en server, som du kan indstille i sektionen Kontrolleret netkonfiguration. Du kan også konfigurere Revu til at bruge en kombination af lokale placeringer og netværksplaceringer baseret på mappestier, du angiver i sektionen Ikke håndteret.

Ikke håndterede netkonfigurationer

I en typisk installation af Revu er indstillingen Ikke håndteret aktiveret som standard. I dette tilfælde findes filer og indstillinger på forskellige placeringer i brugerens Windows-profil under C:\ProgramData som vist på skærmbilledet.

E-mailskabeloner bruger en anden standardmappe: C:\Users\\Documents\Bluebeam\E-mail

Kontrolleret netkonfiguration

Sådan konfigurerer du Revu-installationer til at tilgå alle indstillinger og filer på en centraliseret serverplacering:

Vælg en computer, der skal bruges som en “opsætningsmaskine”, og kopiér eventuelle brugerdefinerede indstillinger eller aktiver til deres standardplaceringer som angivet, når indstillingen Ikke håndteret er aktiveret. Se skærmbilledet med indstillingerne Ikke håndteret ovenfor.
Du kan nemt åbne standard-mappeplaceringerne ved at dobbeltklikke på deres tilsvarende mappestier.

 1. Når du er færdig med at kopiere filerne, skal du aktivere indstillingen Kontrolleret netkonfiguration. En dialogboks åbnes, hvor du enten kan browse til en eksisterende netværksmappe, du vil bruge som den centraliserede placering, eller du kan oprette en ny netværksmappe.
 2. I begge tilfælde skal du vælge mappen og klikke på knappen Vælg mappe.
 3. Når dialogboksen Kopier alle filer åbner, skal du klikke på et af de følgende tre valgmuligheder:
  • Kopier, der opretter mapper til filtypen eller indstillingen på serverplaceringen og kopierer det hele til den rigtige placering.
  • Flet, der tager alle de lokalt definerede indstillinger og filer og fletter dem med eventuelt eksisterende filer på den delte placering.
  • Ingen kopi, der peger mod netværksmappen, men ikke kopierer eller integrerer noget i mappen. Når handlingen er gennemført, viser fanen Netkonfiguration placeringen for alle filer og indstillinger.
Hvis du vil forhindre, at dine slutbrugere laver ændringer på den centraliserede netværksmappe, kan du indstille mappetilladelsen til skrivebeskyttet.

Berørte registreringsdatabasenøgler

Følgende syv registreringsdatabasenøgler bliver ændret, når du laver ændringer på fanen Netkonfiguration:

De viste mappestier er kun eksempler.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins]"ManageNetConfig"="1""ManageNetConfigPath"="U:\\netconfig\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\Email]"TemplateFolder"="U:\\netconfig\\E-mail\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\PageSetup]"ConfigFolder"="U:\\netconfig\\Page Setup\\"

Implementering af en kontrolleret konfiguration

Bluebeam Administrator opretter en registreringsdatabasefil med navnet Netcfg.reg, der indeholder alle de berørte registreringsdatabasenøgler. Denne fil er placeret i roden af den kontrollerede mappe (U:\netconfig i forrige eksempel), og den kan distribueres som en del af en MSI-implementering, som beskrives i Implementeringsvejledningen for Revu.

Du kan distribuere denne registreringsdatabasefil til individuelle arbejdsstationer for hurtigt at anvende den kontrollerede konfiguration.

Når en kontrolleret netkonfiguration distribueres som en del af en MSI-implementering, træder ændringerne ikke i kraft, før klientcomputeren genstartes. En genstart er dog ikke nødvendig, når man manuelt konfigurerer en individuel maskine.

Når man ændrer stierne i Kontrolleret netkonfiguration eller i Revu-indstillingernes netkonfiguration, skal Revu lukkes og åbnes igen, før ændringerne træder i kraft.

Fanen Printer

Denne fane er opdelt i fire sektioner (printerindstillinger, printer, portovervågning og billedopløsninger), som indeholder funktioner til at kontrollere og geninstallere Bluebeam PDF-printer.

Printervalg

Disse indstillinger bestemmer, hvad der sker under og efter oprettelse af en PDF-fil med PDF-printeren eller Stapler.

Anmodning af filnavn

Når denne indstilling er aktiveret, åbnes der en Gem som-dialogboks, der beder brugeren om at indtaste et filnavn og, om nødvendigt, vælge destinationen for den nye PDF-fil.

Slet PS-kildefil

Som standard er dette deaktiveret, men når det er aktiveret, slettes den PostScript-fil, som en PDF-fil er baseret på, når dokumentet er produceret.

Åben i fremviser

Denne indstilling bestemmer, om den nye PDF-fil bliver åbnet i standard-PDF-programmet på brugerens maskine.

Genvejsmenu til Stapler

Når dette er aktiveret, bliver valgmulighederne Kombiner filer i Revu og Konverter filer i Revu tilgængelige i pop op-menuen, når en bruger højreklikker på en relevant fil på deres skrivebord eller i Windows Stifinder.

Brugeren skal have administratorrettigheder på maskinen for at ændre denne indstilling.

Mappeindstillinger

Et klik på denne knap åbner dialogboksen Mappeindstillinger, der lader dig vælge standardplacering, hvor nye PDF-dokumenter, der produceres af Bluebeam Stapler, gemmes. De tilgængelige valg er:

 • Kildemappe – dette er placeringen af den originale kildefil.
 • Sidst gemte mappe – dette er den seneste mappe, hvor en ny PDF-fil blev gemt.
 • Brugerdefineret projektmappe – denne valgmulighed lader dig angive din egen standardplacering.
Billedopløsninger

Listen med opløsninger viser de billedopløsninger, der vises i Gem som-vinduet for Bluebeam PDF-printer, Stapler og Bluebeam-plugins.

Printer

Ud over at vise printernavn, driver og printerport er printersektionen også stedet, hvor du kan vælge standardsidestørrelse fra den tilgængelige liste over sidestørrelser. Du kan også redigere listen med sidestørrelser via knappen Håndter sider som beskrevet herunder.

Derudover kan du afinstallere og geninstallere Bluebeam PDF-printeren ved at bruge knappen Geninstaller, når du foretager fejlfinding af problemer med ydeevnen.

Håndter sider

Ved at klikke på knappen Håndter sider åbnes dialogboksen Sidestørrelser, hvor du kan tilføje, slette eller redigere sidestørrelser, der bruges af Revu, PDF-printeren, Stapler og plugins.

Dette er de samme sidestørrelsesindstillinger (PrtPageSizes.xml), der kopieres fra deres standardplacering (%ProgramData%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Brewery\V45\Printer Support), når der oprettes en kontrolleret netkonfiguration.

Geninstaller printer

Hvis en bruger støder på et problem med enten Bluebeam PDF-printer eller Stapler, såsom at Gem som-dialogboksen ikke åbner, når vedkommende opretter en PDF-fil, er en af de ting, du skal gøre, at bruge knappen Geninstaller for at geninstallere PDF-printeren.

Hvis dette ikke virker, kan du også højreklikke på knappen Geninstaller og vælge Installer printer.

Når Bluebeam PDF-printer er blevet installeret, er det en god ide at gå til sektionen Enheder og printere i Windows kontrolpanel og se efter, om den er blevet installeret der.

Overvågning port

Portovervågningen er baseret på BBPrint.exe-processen, der kører på brugerbasis og overvåger brugerens printermappe (C:\ProgramData\Bluebeam Software\Print Jobs\) for filer, der skal behandles.

Hvis vi antager, at BBPrint.exe er aktiveret som et startelement, er det sandsynligt, at portovervågningen ikke kører, hvis Gem som-dialogboksen ikke vises, eller hvis en bruger i det hele taget ikke kan producere PDF-filer ved hjælp af Bluebeam PDF-printer eller Stapler. I dette tilfælde vises “<n/a>” i portovervågningens statusfelt. Du kan genstarte portovervågningen ved at følge instruktionerne i næste sektion.

Genstart portovervågning

Hvis portovervågningens status vises som <n/a>, eller hvis Gem som-dialogboksen ikke vises, når du opretter en PDF-fil, er du nødt til at genstarte portovervågningen. Når den kører igen, skal status vises som Svarer, og BBPrint.exe skal vises som en kørende proces i Windows jobliste.

Fejlfinding af Bluebeam PDF-printer i et Citrix-miljø

Hvis du oplever problemer med Bluebeam PDF-printeren, når du kører Revu i et Citrix-miljø, henvises du til oplysningerne om fejlfinding af Revu i et Citrix-miljø.

Fanen AutoCAD-sidestørrelser

Denne fane er tilgængelig for Revu CAD- og eXtreme-udgaver på maskiner, der også har et kompatibelt AutoCAD-produkt installeret.

Du kan bruge disse afkrydsningsfelter til at vælge sidestørrelserne (ANSI, ARCH eller ISO), som skal være tilgængelige på fanen Sideopsætning i AutoCAD-pluginet.

Afkrydsningsfelter til ANSI, ARCH og ISO

Som alternativ til at klikke på de individuelle afkrydsningsfelter kan du bruge afkrydsningsfelterne ANSI, ARCH og ISO til at vælge eller fravælge hele grupper af størrelsestyper.

PDF-type

I rullemenuen PDF-type kan du bestemme, hvilken printerdriver der skal bruges, når du opretter PDF-filer fra AutoCAD.
Dine valg er enten standard PDF-driveren eller Heidi-driveren (AutoCAD HDI), som er forklaret nedenfor:

Printer

Denne indstilling bruger Bluebeam PDF-printeren, der understøtter TrueType-skrifttyper til oprettelse af PDF-filer fra AutoCAD med søgbar tekst. Udover at tilbyde bedre billedkvalitet lader denne driver dig også tilføje flere sidestørrelser og synkronisere dem på tværs af dit netværk, så de kan bruges af alle dine Revu CAD- eller eXtreme-brugere.

Heidi

Indstillingen Heidi bruger AutoCAD HDI-driveren, der ikke understøtter TrueType-skrifttyper og “tegner” ikke-søgbar tekst som vektordata. Du kan dog oprette tilpassede sidestørrelser og synkronisere dem på tværs af dit netværk, så alle dine Revu CAD- og eXtreme-brugere kan bruge dem.

Synkronisering af sidestørrelser på tværs af dit netværk

Hvis du vil centralisere dine tilpassede sidestørrelser for alle dine Revu CAD- eller eXtreme-brugere, kan du gøre dette ved at følge trinnene angivet nedenfor, alt efter om din virksomhed bruger Bluebeam PDF-printeren eller AutoCAD Heidi-driveren:

 1. Synkronisering af sidestørrelser til Bluebeam PDF-printeren
 2. Vælg en computer, der skal bruges som udviklingsmaskine, og opret dine tilpassede sidestørrelser på den.
 3. Når du er færdig med at indstille de tilpassede sidestørrelser, skal du gå til fanen Netkonfiguration.
 4. Klik på ellipsen til højre for standardmappestien for printerdriveren.
 5. Der åbnes en dialogboks, hvor du enten kan browse til en eksisterende netværksmappe, du vil bruge som den centraliserede placering, eller oprette en ny netværksmappe.
 6. Vælg mappen, og klik på Vælg mappe.
 7. Når dialogboksen Kopiér alle printerens sidestørrelsesfiler åbner, skal du klikke på Kopiér alle.
 8. Dette vil kopirere filen prtPages.xml fra standardplaceringen på det lokale drev til netværksplaceringen, og den nye mappesti for printerdriveren bliver vist på fanen Netkonfiguration.
 9. Klik på Anvend og OK.
Konfiguration af andre maskiner til at anvende de centraliserede sidestørrelser til PDF-printeren

Denne indstilling kan distribueres til dine andre Revu CAD- og eXtreme-klienter som en del af en MSI-implementering, eller du kan manuelt konfigurere individuelle maskiner ved at følge trinnene nedenfor:

Bemærk: Centraliserede PC3-filer kan ikke anvendes, når PDF-type er indstillet til Printer. De kan kun anvendes, når Heidi-driveren er valgt.

Hvis dette distribueres som en del af en MSI-implementering, træder ændringerne ikke i kraft, før klientcomputeren genstartes. En genstart er ikke nødvendig, når man manuelt konfigurerer en individuel maskine.

 1. Åbn Bluebeam Administrator, og gå til fanen Netkonfiguration.
 2. Klik på ellipsen til højre for standardmappestien for printerdriveren.
 3. Når dialogboksen Windows Stifinder åbnes, skal du finde og klikke på netværksmappen, der indeholder prtPages.xml, og derefter klikke på Vælg mappe.
 4. Når dialogboksen Kopiér alle printerens sidestørrelsesfiler åbner, skal du klikke på Ingen kopi.
 5. Klik på Anvend og OK.
Synkronisering af sidestørrelser til Heidi-driveren
 1. Vælg en computer, der skal bruges som udviklingsmaskine, og opret dine tilpassede sidestørrelser på den.
 2. Klik på fanen Netkonfiguration, og dobbeltklik derefter på mappestien til Heidi-driver.
  Der åbnes en dialogboks, hvor du enten kan browse til en eksisterende netværksmappe, du vil bruge som den centraliserede placering, eller oprette en ny netværksmappe.
 3. Vælg mappen, og klik på Vælg mappe.
 4. Når dialogboksen Kopiér alle Bluebeam PC3-filer åbnes, skal du klikke på Kopiér alle.
 5. Dette vil kopirere PC3-filerne fra standardplaceringen på det lokale drev til netværksplaceringen, og den nye mappesti for Heidi-driveren bliver vist på fanen Netkonfiguration.
 6. Klik på Anvend og OK.
Konfiguration af andre maskiner til at anvende de centraliserede PC3-filer

Denne indstilling kan distribueres til dine andre Revu CAD- og eXtreme-klienter som en del af en MSI-implementering som beskrevet i Implementeringsvejledningen for Revu, eller du kan manuelt konfigurere individuelle maskiner ved at følge trinnene nedenfor:

Centraliserede PC3-filer kan kun anvendes til AutoCAD-pluginet, hvis Heidi-driveren er valgt. Centraliserede PC3-filer kan ikke anvendes til Bluebeam PDF-printeren.

Hvis disse distribueres som en del af en MSI-implementering, skal klientmaskinen genstartes, før de kan anvendes.

 1. Åbn Bluebeam Administrator, og gå til fanen Netkonfiguration.
 2. Klik på ellipsen til højre for standardmappestien for Heidi-driveren.
 3. Når dialogboksen Windows Stifinder åbnes, skal du finde og vælge netværksmappen, der indeholder PC3-filer, og derefter klikke på Vælg mappe.
 4. Når dialogboksen Kopiér alle Bluebeam PC3-filer åbnes, skal du klikke på Ingen kopi.
 5. Klik på Anvend og OK.

Berørte registreringsdatabasenøgler

De to følgende registreringsdatabasenøgler bliver opdateret, når PDF-printerens sidestørrelse- og PC3-filer bliver centraliseret:

De viste mappestier er kun eksempler.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"

Supportlogfiler

Hvis du oplever problemer med Revu eller dens plugins, findes der flere måder at få fat i de relevante logfiler på, og, hvis nødvendigt, sende dem via e-mail til vores tekniske supportgruppe.

Se logfiler

 • Bluebeam Administrator – Hjælp > Gennemse logmappe
 • Revu – Revu > Indstillinger > Administrator > Indstillinger > Gennemse logmappe

Send logfiler via e-mail til Bluebeam teknisk support

 • Bluebeam Administrator – Hjælp > E-maillogfiler til support
 • Revu – Hjælp > Indberet et problem > Ja
Du kan kun slå udvidet fejlfinding til og fra i Revu-indstillinger.

Program-logfiler

Disse logfiler registrerer aktiviteterne i de forskellige Revu-programmers komponenter. Du kan åbne hver logfil ved at klikke på dens tilsvarende hyperlink.

Plugin-logfiler

Denne gruppe logfiler registrerer aktiviteterne i de aktiverede plugins til understøttede programmer. Hver aktiveret plugin har et tilsvarende hyperlink, som du kan klikke på for at åbne logfilen.

Gennemse

Denne knap åbner mappen i den nuværende Windows brugerprofil, hvor alle logfilerne er gemt.

E-maillogfiler til support

Denne knap bruges til at indsende dine logfiler til vores tekniske supportgruppe.

Inden du sender logfilerne, skal du prøve at genskabe problemet.

Dette opretter nye logposter, der er specifikke for problemet. Når man klikker på den, opretter den en zip-fil (logs.zip), der indeholder det komplette sæt logfiler til alle Revu-komponenter og plugins. Dette er knyttet til en ny e-mail, adresseret til support@bluebeam.com.

Hvis e-mailen ikke åbnes, eller du bruger en webmail-konto, kan du følge instruktionerne for at se logfiler ovenfor og manuelt vedhæfte logs.zip-filen til en e-mail, der er adresseret til support@bluebeam.com.

I alle tilfælde skal du inkludere så mange oplysninger som muligt om det problem, du oplever.

Nulstil Indstillinger

Når du vælger denne funktion, bliver softwaren nulstillet til standardtilstanden, der er baseret på indstillingerne fundet i C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reset - Nulstiller Revu-indstillingerne

Når der køres en nulstilling af Revu-indstillingerne, oprettes filen Backup.zip i mappen %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\

Dette gør sig gældende for nulstillinger, der startes på disse måder:

 • Revu > Indstillinger > Administrator > Nulstil
 • Bluebeam Administrator-konsol > Hjælp > Nulstil indstillinger
 • Kommandolinjen.

Administrator-konsolprogrammet

Konsolprogrammet lader administratorer udføre følgende administrative funktioner via kommandolinjen ved hjælp af PbMngr5.exe.

De følgende kommandolinjemuligheder skal køres med administratorrettigheder. Klik på Start, indtast CMD, højreklik så på Kommandoprompt, og vælg Kør som administrator.

Administrative funktioner

Programmet PbMngr5.exe lader administratorer udføre følgende administrative funktioner via kommandolinjen:

 • Installere plugins
 • Indstille Revu som standardprogram
 • Geninstallere/afinstallere vores Bluebeam PDF-printer
 • Indstille standard-DPI for Bluebeam PDF-printeren
 • Konfigurere Netkonfiguration
 • Registrere licens
 • Opdater licensserveren med nyt computernavn
 • Lade prøveperioden udløbe
 • Brugerindstillingerne Nulstil/Gendan/og Backup

Eksempler på disse kommandoer findes herunder:

Backup-indstillinger

Denne indstilling sikkerhedskopierer dine nuværende Revu-indstillinger i en .zip-fil og gemmer dem på en placering, som du vælger, hvilket er nyttigt, når de skal migreres til en anden maskine.

Stempler og fastgjorte elementer på fanen File Access bliver ikke sikkerhedskopieret med denne proces.

Backup

Opretter en zip-fil med navnet Backup i roden af C:\ :

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /backup "C:\backup.zip"

Nulstil Indstillinger

Ved kørsel af nedenstående indstilling bliver softwaren nulstillet til standardindstillinger, der er baseret på indstillingerne fundet i C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reset
Når der køres en nulstilling af Revu-indstillingerne, oprettes Backup.zip-filen i %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\. Dette gælder både, når der køres en nulstilling inde fra Revu > Indstillinger > Administrator > Nulstil; Bluebeam Administrator-konsol > Hjælp > Nulstil indstillinger samt via kommandolinjen som vist ovenfor.

Gendan indstillinger

Kørsel af denne indstilling lader dig gendanne udvalgte Revu-indstillinger, hvilket udgør en integreret del at migrering af Revu-indstillinger fra en maskine til en anden:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\”PbMngr5.exe” /restore “C:\backup.zip” – Gendanner Revu-indstillinger fra den zippede fil med navnet backup.zip i roden af C:\

Geninstallering af printer

Når du kører denne kommando, bliver Bluebeam PDF-printer geninstalleret.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reinstallptr

Registrere licens

Når du kører denne kommando til at registrere med parametre, bliver Revu forsøgt registreret.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu>"PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCDE-FGHIJKL

Der forsøges at registrere Revu, når du kører denne kommando til at registrere med parametre.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu>"PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCDE-FGHIJKL [NoAuth]
 

Funktioner i Administrator-konsol

Hvis du vil se flere oplysninger om de tilgængelige funktioner i Administrator-konsollen, skal du følge disse trin:

 1. Klik på Start, og indtast CMD
 2. Åbn Kommandoprompt
 3. I kommandoprompten skriver du cd “C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu”
 4. Indtast: PbMngr5.exe /help
 5. Tryk på Enter

Dette åbner den nyeste hjælpefil til programmet. De tilgængelige valg er:

/help eller /? Viser kommandolinjehjælp for PbMngr5.exe.
/printername Viser printernavnet, der bruges af Bluebeam Revu
/printerdpi <tal> Indstiller standard-DPI for Bluebeam PDF-printeren
/reinstallptr Geninstallerer Bluebeam-printeren.
/uninstallptr Afinstallerer Bluebeam-printeren.
/update Opdaterer Bluebeams godkendelsesserver med nuværende version og maskinnavn.
/register [<version> <serial number> <product key> [NoAuth]] Registrering uden parametre vil forsøge at registrere en forsinket godkendelse. Registrering med parametre vil krydsregistrere mellem Bluebeam-produkter.
/expire Afslutter prøveperiode og tvinger Revu i visningstilstand.
/reset

Nulstiller Revu-indstillingerne. Sørg for at foretage en backup først.

Eks.: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\”PbMngr5.exe” /reset

/backup <zip-fil>

Foretager backup af Revu-indstillingerne.

Eks.: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\”PbMngr5.exe” /backup “C:\backup.zip” – Opretter zip-fil med navnet Backup i roden af C:\

/restore <zip-fil> Gendanner Revu-indstillingerne.
/setup [parametre] Setup bruges til at initialisere Bluebeam Revu.
/DVON
Microsoft har ændret den måde, hvorpå standardprogrammer vælges i Windows 8 og nyere versioner, hvilket betyder, at disse kommandoindstillinger til at gøre Revu til standardeditor til PDF-filer eller nulstille standardeditoren til PDF-filer ikke fungerer med Administrator-konsolprogrammet. Dine brugere bliver nødt til at følge trinnene i Ændring af standardfremviseren til PDF-filer for at skifte standardfremviseren til PDF-filer. For yderligere oplysninger henvises til Microsofts hjemmeside.
/DVON32
/DVOFF
/IF:

Bitvise flag til installation af plugins i:

Office(1), AutoCad(2), AutoCad Lt(4), SolidWorks(8), Revit(16), IE(32), ProjectWise(64), Outlook(128), Sketchup(256)

/DPS:[A4 eller Letter] Standard-sidestørrelse til anvendelse i Bluebeam PDF-printer
/NCPATH:<sti> Netkonfigurationssti.
/JOPATH:<sti> Sti til jobindstillinger.
/PREFSPATH:<sti> Sti til opsætningsfilen for Bluebeam Revu-indstillinger
/ANALYTICS Gør det muligt at indsamle data vedrørende brugen af Revu og automatisk sende dem til Bluebeams servere. Der indsamles og sendes ingen brugerdata.
/QLINKON Aktiverer Mængdelink-plugin til Excel.
/QLINKOFF Aktiverer Mængdelink-plugin til Excel.
/latest Brug den senest installerede version af Bluebeam Administrator til at udføre kommandolinjen.

Revu-indstillinger – Administrator

Nogle funktioner, der tidligere kunne findes i Bluebeam Administrator, er blevet flyttet til Revu-indstillingerne i sektionen Administrator, herunder Nulstil-indstillinger, Backup-indstillinger, Logning og klientspecifikke Netkonfigurationsindstillinger.

Fanen Indstillinger

Fanen Indstillinger indeholder følgende funktioner:

 • Standard PDF-fremviser
 • Gennemse logmappe
 • Udvidet fejlfinding
 • Indstillinger
 • Nulstil
 • Backup
 • Gendan
 • Standard PDF-fremviser
 • Åbner vinduet med standardprogrammer.

Standard PDF-fremviser

Åbner vinduet med standardprogrammer. Sådan gøres Revu til PDF-standardfremviser:

 1. Klik på Vælg standardprogrammer efter filtype
 2. Klik på .pdf
 3. Vælg Bluebeam Revu.

Gennemse logmappe

Åbner stien til Revu logfiler. Logfilerne kan findes her: C:\\AppData\Local\Bluebeam\Revu\20\Logs

Udvidet fejlfinding

Valg af denne indstilling tænder for detaljeret logføring i programmet.

Indstillinger – Nulstil

Når du klikker på denne indstilling, bliver du bedt om at lukke Revu. Efter du har valgt OK i dialogboksen:

 • Revu lukker automatisk.
 • Brugerindstillingerne bliver nulstillet.
 • Revu genstarter automatisk, når processen er afsluttet.
 • Du kan klikke på Annuller for at stoppe processen

Når du kører en nulstilling af Revu-indstillingerne, oprettes Backup.zip-filen i %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\
Dette gælder for at køre en nulstilling inden for Revu > Indstillinger > Administrator > Nulstil, Bluebeam Administrator-konsol> Hjælp> Nulstil Indstillinger, og via kommandolinjen.

Indstillinger – Sikkerhedskopiering

Efter valg af denne indstilling bliver du præsenteret for en Gem som-dialogboks.

Hvis du vælger et bibliotek, og derefter klikker på Gem, bliver en .zip-fil med en sikkerhedskopi af Revu-indstillingerne gemt på denne placering.

Indstillinger – Gendan

Denne indstilling gendanner indstillingerne fra en .zip-fil med en sikkerhedskopi.

 1. Når du har klikket på Indstillinger — Gendan, bliver du bedt om at lukke Revu.
 2. Vælg OK.
 3. Klik på .zip-filen med sikkerhedskopien.
 4. Klik på Åbn

Når gendannelsen er gennemført, genstarter Revu automatisk.

Fanen Netkonfiguration

Fanen Netkonfiguration indeholder følgende indstillinger:

 • Stier til stempler
 • Stier til e-mailskabeloner
Stierne ændres, hvis der vælges nye stier under Stempel > Ændre stempelmappe

Standardstien for stempelfiler er ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Stamps. Du kan vælge en anden mappe til stempler ved at klikke på Gennemse og vælge den ønskede mappe.

Standardstien for e-mailskabeloner er C:\\Documents\Bluebeam\E-mail. Du kan vælge en anden mappe til e-mailskabeloner ved at klikke på Gennemse og vælge den ønskede mappe.

Revu-indstillinger

Dialogboksen Indstillinger bruges til at tilpasse Revu-indstillinger til en enkelt arbejdsstation eller til en organisation.

For eksempel kan du gå til Grænseflade > File Access for at konfigurere en forbindelse til Microsoft SharePoint eller Bentley ProjectWise, som du derefter distribuerer til alle dine brugere.

Hvis din organisation bruger Studio UK til at hoste sessioner og projekter, kan du også konfigurere denne forbindelse fra Studio-afsnittet.

Eksport af Revu-indstillinger

Hvis du gerne vil bruge et sæt Revu-indstillinger på tværs af hele eller en del af din organisation, kan du klikke på Eksport nederst til venstre i dialogboksen Indstillinger og gemme dem i en netværksdeling. RevuPrefences.xml kan distribueres ved at følge processen, der er beskrevet i Implementeringsvejledningen for Revu.

Revu-profiler

Profiler indeholder information om det samlede layout for Revu-grænsefladen såsom værktøjslinjepositioner, værktøjskasseindhold og panelkonfigurationer.

Bedste praksis: Hvis du har oprettet din virksomheds profiler i en ældre udgave af Revu og ikke har opdateret dem i flere år, kan det være en god ide at genskabe dem i den nyeste udgave af Revu. Ellers kan du opleve kompatibilitetsproblemer.

Eksport af profiler

Komplette instruktioner til styring, eksport og import af Revu-profiler kan findes i Revu-manualen, men når en profil er oprettet, konfigureret og gemt, kan den eksporteres til en central placering ved at klikke på Eksporter i dialogboksen Administrer profiler. Efter dette kan den implementeres ved at følge processen i Implementeringsvejledningen for Revu.

Du kan også importere en profil ind i en installation af Revu ved at navigere til dens placering og dobbeltklikke på .bpx-filen. Alternativt kan du importere den ved at klikke på Importér i dialogboksen Administrer profiler og klikke på Åbn.

Medtag tilhørende områder

Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, inden du klikker på Eksport, bliver følgende elementer medtaget i profilen:

 • Værktøjssæt
 • Brugerdefinerede kolonner
 • Tilpassede statusser
 • Bookmark Structures™ (kun Revu eXtreme)

Brug af delte profiler på en netværksplacering

Hvis du ikke ønsker at importere en profil i Revu, kan du linke til dens placering på en centraliseret netværksplacering, der er tilgængelig for alle brugere. Sådan gør du dette:

 1. Åbn dialogboksen Administrer profiler, og klik på knappen Gennemse til højre for den mappesti, der vises i feltet Placering.
 2. Naviger til mappen, klik på den, og klik derefter på Vælg mappe.
Delte profiler er skrivebeskyttede. Alle ændringer, der foretages af en bruger (som at slå værktøjslinjer til og fra), går tabt, når Revu lukkes.

Skrivebeskyttede profiler

Som standard husker Revu den sidst kendte tilstand eller layout af brugergrænsefladen, når applikationen er lukket. Ændringer – f.eks. aktivering af en værktøjslinje eller at skjule fanen Egenskaber – gemmes i den aktive profil. Hvis din organisation bruger delte profiler som beskrevet ovenfor, vil du ønske at forhindre dette, fordi det overskriver den delte profil, hvilket kan have en negativ indvirkning for andre mennesker, der bruger den. Sådan gør du:

 1. Naviger til netværksplaceringen for profilen.
 2. Højreklik på den, og vælg Egenskaber i pop op-menuen.
 3. Klik på afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet, og klik derefter på Anvend og OK.

Tool Chest

I det store og hele er Tool Chest et praktisk sted, hvor brugere kan gemme og organisere markeringer i værktøjssæt. Mere detaljeret information om Tool Chest kan også findes i Revu-manualen.

Administration af værktøjssæt

Alle værktøjssæt gemmes som .btx-filer, der kan kopieres til et netværksdrev eller sendes direkte til brugere. Ligesom med profiler kan værktøjssæt importeres direkte ind i Revu ved at dobbeltklikke på en .btx-fil eller fra dialogboksen Administrer værktøjssæt.

Bedste praksis: Hvis du har oprettet din virksomheds profiler i en ældre udgave af Revu og ikke har opdateret dem i flere år, kan det være en god ide at genskabe dem i den nyeste udgave af Revu. Ellers kan du opleve kompatibilitetsproblemer.

For at eksportere et værktøjssæt skal du åbne dialogboksen Administrer værktøjssæt, vælge værktøjssættet og klikke på Eksportér. Når dialogboksen Gem som vises, skal du vælge destinationsmappen, du vil eksportere det til, og klikke på Gem. Hvis dine brugere skal dele dette værktøjssæt, skal du gemme det på en netværksplacering, de har adgang til.

Du kan også distribuere værktøjssæt ved hjælp af et kommandolinje-script som beskrevet i Implementeringsvejledningen for Revu.

Brug af delte værktøjssæt på en netværksplacering

Hvis du ikke vil importere en profil til Revu, kan du “linke” til dens placering på en centraliseret netværksplacering, der er tilgængelig for alle brugere. For at gøre dette skal du følge trinnene i Revu-manualen.

Selvom værktøjssæt, der befinder sig på en delt netværksplacering, kan bruges, når en bruger er offline, kan de ikke opdateres eller tjekkes ud.

Låste værktøjssæt

Et låst værktøjssæt vises i Tool Chest med en blå hængelås   placeret til højre for sit navn. Som administrator kan du give enhver bruger skrivetilladelse til filen og indstille andre til kun at kunne læse den. En bruger med skrivetilladelse til værktøjssættet kan åbne filen og tilføje ændringer. Eventuelle ændringer, der foretages i et værktøjssæt, vil påvirke alle brugere, der deler dette værktøjssæt.

Hvis en bruger er udpeget til kun at kunne læse filen, kan denne bruger ikke foretage ændringer i værktøjssættet eller låse det op for at tilføje ændringer. Brugere, der er markeret til kun at kunne læse filen, skal kontakte administratoren og anmode om tilladelse til at tjekke værktøjssættet ud til sig.

Du kan ændre de specifikke brugertilladelse på et værktøjssæt ved at følge nedenstående trin:

1. Gå til værktøjssættets netværksplacering.
2. Højreklik på værktøjssættet (.btx), og vælg Egenskaber. Egenskabsdialogboksen vises.
3. Gå til Sikkerhed, og vælg Rediger under Gruppe- eller brugernavne.
4. Rediger eksisterende brugere/grupper, eller tilføj nye brugere/grupper. Når du er tilfreds med dine ændringer, skal du trykke på Anvend og derefter OK.

Skrivebeskyttede værktøjssæt

Hvis du vil forhindre, at der ændres i et delt værktøjssæt, kan du sætte dets egenskaber til skrivebeskyttet ved at gøre følgende:

 1. Naviger til værktøjssættets placering på netværket.
 2. Højreklik på den, og vælg Egenskaber i pop op-menuen.
 3. Markér afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet, og klik derefter på Anvend og OK.

Skraveringsmønstre

Revu indeholder flere standardskraveringsmønstre, der bruges til at udfylde markeringer, som kan eksporteres, importeres eller tilføjes på samme måde som værktøjssæt. Derudover kan disse skraveringsmønsterfiler (.bhx) også eksporteres til en centraliseret netværksplacering, hvorfra de kan distribueres til din Revu-installation.

Du kan finde detaljer om implementering af skraveringsmønstre i din organisation i Implementeringsvejledningen for Revu. Oplysninger om håndtering af eksport, import, tilføjelse eller på anden måde arbejde med dine skraveringsmønstre findes i Revu-manualen.

Integration med SharePoint og ProjectWise

Revu har direkte integration med dokumenthåndteringssystemerne (DMS) Microsoft SharePoint og Bentley ProjectWise. Du kan tjekke filer ind og ud og se filer fra enten ProjectWise DataSource eller SharePoint Document Library i Revu-grænsefladen.

Sådan logger du ind

Når du logger ind på et SharePoint-websted, vil det altid bruge dine Windows-kontooplysninger først som standard. Hvis dette forsøg mislykkes, bliver du bedt om at indtaste kontooplysninger. For at sikre en problemfri godkendelse kan Revu gemme de korrekte oplysninger for dig i Revu File Access-indstillingerne. Disse oplysninger bliver dog ikke inkluderet i eksportfilen RevuPreferences.xml.

Vejledningen til Revu indeholder mere dybdegående oplysninger om opsætning af SharePoint- eller ProjectWise-integration, men de grundlæggende trin er:

 1. Gå til Revu > Indstillinger (Ctrl+K)
 2. I dialogboksen med indstillinger skal du gå til Grænseflade > File Access.
 3. Klik på +-symbolet i dialogboksen for File Access. Dette vil åbne dialogboksen Tilføj dokumenthåndteringssystem.
 4. Vælg den type DMS, du vil konfigurere, og indtast derefter kontooplysningerne til login sammen med de andre nødvendige oplysninger.
 5. Klik på OK for at lukke dialogboksene.

Sådan gør du

Revu 20

Implementering

Denne vejledning giver IT-administratorer den viden, uafhængighed og frihed til at administrere og fejlfinde alle aspekter af Revu på tværs af virksomheden.

 


Bluebeam, Revu, and Bluebeam Studio are trademarks or registered trademarks of Bluebeam, Inc. Microsoft, SharePoint, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

AutoCAD is a registered trademark of Autodesk in the United States and/or other countries.

© 2019 Bluebeam, Inc. All Rights Reserved.

All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

How-To

Revu 20

Deployment

This guide gives IT administrators the knowledge, self-sufficiency, and freedom to manage and troubleshoot all aspects of Revu across your organization how to administer Bluebeam RevuThe included information covers topics such as Bluebeam Studio, firewall and proxy settings, using Revu with document management systems, as well as Revu settings and preferences.Complete instructions for deploying Revu in your organization can be found in the Revu Deployment GuideCustomers looking for information about installing and using Revu in a virtual environment should refer to Revu in a Citrix Environment.Revu LicensingBluebeam offers three different Revu licensing options , but the plugins for AutoCAD, Revit, SolidWorks, Navisworks, and SketchUp Pro only appear on machines running Revu CAD or eXtreme.The eXtreme edition is the default trial edition. If a Revu Standard serial number is used to register the software after the trial expires, the eXtreme ed

Related Articles