Revu udgivelsesnoter

Revu udgivelsesnoter

Hent Revu i vores Downloadcenter.

Udgivelsesnotater tilgængelige for:

 

Revu 20.3.20

14. november 2023

Rettelser

 • Opmålinger for Skitse i korrekt målestoksforhold kunne ikke flyttes til en nøjagtig position i 20.3.15.
 • Langsom indtastning i tekstbokse i Windows 11, når Virtualized Webcam Drivers er aktiveret.
 • Udskrivning via Word-plugin resulterede i forkert justeret tekst.
 • Muligheden for kildemappe virker ikke for nogle mapper, når Office-plugin med OneDrive er aktiveret.
 • Kan ikke redigere tekst med den nyligt installerede PT Sans-skrifttype.
 • Hatch Patterns (.PAT) blev ikke importeret på systemer med INTL-indstillinger, der bruger komma som decimal.
 • Fejl “Dokumentet kunne ikke gemmes…”, når du gemmer eller tjekker en fil ud.
 • Brugerdefinerede kolonner er delvist afskåret i panelet Egenskaber.
 • Andre forbedringer og rettelser.

Revu 20.3.15

2. august 2023

Nyheder

 • Plugin-understøttelse af Revit 2024, AutoCAD 2024 og Navisworks 2024.

Rettelser

 • Der blev rettet et problem, hvor brugen af decimaler som separator til dybde på opmålinger ikke fungerede.
 • Der blev rettet et problem, hvor Bluebeam-printeren ikke gemte filer med tilknyttede specialtegn.
 • Der blev rettet et problem, hvor filer, der var krypteret med FileOpen DRM, ikke kunne åbnes.
 • Der blev rettet et problem, hvor der opstod fejl ved oprettelse af forbindelse til SharePoint Online via indstillingen “Åbn i Revu” for første gang.
 • Der blev rettet et problem, hvor meget store Studio-projekter ikke kunne downloades.
 • Andre forbedringer og rettelser.

Revu 20.2.90

25. april 2023

Rettelser

 • Der blev rettet et problem, hvor dokumenter ikke kunne åbnes, eller der ikke kunne oprettes forbindelse til Studio.
 • Der blev rettet et problem, hvor brugere ikke kunne slette eller indsætte sider i flersidede filer med ødelagte bogmærker.
 • Der blev rettet et problem, hvor lag, der var forbundet med brugerdefinerede markeringsværktøjer, blev nulstillet.
 • Der blev rettet et problem, hvor Revu ikke understøttede lange filnavnestier i SharePoint.
 • Der blev rettet et problem med inkonsekvent fastgørelse af sider, når der rulles til toppen af dokumentet.
 • Der blev rettet et problem med Visning/arksæt, der ikke gemmer de valg, der er foretaget for filer placeret i BIM360.
 • Der blev rettet et problem, hvor PDF-filer oprettet fra iTextSharp ikke blev vist som forventet i Revu.
 • Der blev rettet et problem, hvor nogle hyperlinks ikke kunne åbnes som forventet.
 • Mange andre forbedringer og rettelser.

Revu 20.2.85

19. august 2022

Rettelser

 • Løste et problem, hvor dokumenter ikke kunne åbnes på grund af forældede C++-pakker.

Revu 20.2.80

9. august 2022

Nyheder

 • Denne udgivelse giver kompatibilitet med Autodesk 2023-pakken med Revit, Navisworks og AutoCAD.

Rettelser

 • Der blev løst et problem, hvor batchsignering og -stempel ikke blev omformet, så de matchede billedet.
 • Der blev løst et problem, hvor tabulatortasten ikke skiftede sideetiketter.
 • Der blev løst et problem med overlejring af digitale signaturer.
 • Konvertering af en e-mail i Outlook til en PDF i Revu 20.2.50 forårsager denne meddelelse: “Der opstod en ukendt fejl under udførelse af Bluebeam PDF-plugin”.
 • Brugere kan ikke ‘Åbne’ tidligere projektfil-versioner, hvis den aktuelle version er 0 kb
 • Fastgør til indhold respekterer ikke isometriske gitterkryds
 • Åbning af Bentley OpenRoads Designer-fil i Revu fylder LargeImageCache-biblioteket med mange gigabyte data, der aldrig slettes
 • Rettet forvansket tekst til PDF-filer genereret i Revu, Acrobat og Foxit/Nitro.
 • DocuSign-signaturen vises kun som ugyldig i Revu
 • Forklaringen viser roterede symboler, hvis den første forekomst af en markering på siden har en rotationsværdi
 • Revu bruger ikke som standard Modern Authentication, når SharePoint DMS-poster udfyldes automatisk i grænsefladeindstillingerne

Revu 20.2.70

29. marts 2021

Rettelser

 • Der er blevet løst et problem, hvor valg af skrifttyper i den dynamiske værktøjslinje Egenskaber fik Revu til at gå ned.
 • Der er blevet løst et problem, hvor tekst, der blev føjet til en tekstboks, ikke blev registreret i en session.
 • Der er blevet løst et problem, hvor oplysninger om indtjekning ikke blev opdateret i dialogboksen med versionshistorikken på SharePoint.
 • Der er blevet løst et problem, hvor signaturen forkert blev vist som ugyldig.
 • Der er blevet løst et problem, hvor stilen med fuldt optrukne linjer blev overskrevet og erstattet med skystil.
 • Der er blevet løst et problem, hvor brugen af japanske tegn i fuld bredde som input til skala fik Revu til at gå ned.
 • Der er blevet løst et problem, hvor mappeplaceringen til stempler ikke blev eksporteret til Revu Preferences XML-filen.
 • Der er blevet løst et problem, hvor der blev vist forkert Revu-version i Om-oplysningerne.

Revu 20.2.60

25. oktober 2021

Nyheder

 • Studio-brugere forbliver nu logget ind, indtil de vælger at logge ud.

Rettelser

 • Der er rettet et problem, hvor værktøjer blev vist i de forkerte værktøjssæt.
 • Der er rettet et problem, hvor automatisk oprettelse af formularfelter i visse tilfælde beskadigede filen.
 • Der er rettet et problem, hvor kopiering af tekst med sammenbundne tegn resulterede i en ufuldstændig markering.
 • Der er rettet et problem, hvor annullering af en fejlmeddelelse ville lukke dokumentet uden at gemme ændringer.
 • Der er rettet et problem, hvor indsættelse af sider fra PDF-filer med bogmærker i nogle tilfælde ikke fungerede.
 • Der er rettet et problem, hvor nogle billeder blev vist som sorte kvadrater.
 • Der er rettet et problem, hvor filer kunne blive meget større, når der blev tilføjet digitale IGC-certifikater.
 • Der er rettet et problem, hvor Revu gik i baglås, når der gentagne gange blev kopieret og indsat visse markeringer.

Revu 20.2.50

31. august 2021

Rettelser

 • Rettede et problem i SharePoint-udvidelsen med kontekstmenuen “Åbn i Revu”, når den var installeret som flere lejere (multi-tenant).
 • Opdaterede SharePoint-godkendelse til “Modern” som standard.
 • Rettede et problem, hvor konvertering af en e-mail i Outlook til PDF viste en fejlmeddelelse.
 • Rettede et problem, der ukorrekt fik filer til at blive betragtet som redigeret ved åbning.
 • Rettede et problem, hvor brugere ikke kunne slette eller indsætte sider i visse flersiders filer.
 • Rettede et problem, hvor Revu kunne gå ned under oprettelse af rapporter med lange filnavne.

Revu 20.2.40

20. juli 2021

Rettelser

 • Løst et problem, hvor Windows-opdateringer førte til nedbrud for visse gennemførte installationer.
 • Løst flere relaterede problemer, hvor filstørrelser blev større ved digitalt at underskrive en PDF.
 • Løst et problem, hvor AutoCAD-plugin’et ikke kunne aktiveres af standardbrugere.
 • Rettet en fejl, der forårsager korruption af tekst efter brug af Batch Sign and Seal med et digitalt ID fra PFX-typen.
 • Rettet en fejl, der fik PDF-oversigt til at erstatte eurosymbolet med pladsen i separatoren for tusinder.
 • Korrigeret Stigning/Fald-værdi i Markeringslisten ved kalibreret tegning ved hjælp af forudindstillet skala på 1:10 eller 1:20.
 • Løst et problem, der blokerede Batchmellemlæg, når “Indsæt reviderede sider før nuværende…” blev valgt.
 • Opdateret support til FileOpen, der sikrer, at sikre PDF-filer kan åbnes.
 • Rettet en fejl, hvor batchoverlay tilsidesatte indstillingen “Avanceret farveskygge”.

Revu 20.2.30

18. maj 2021

Nyheder

 • Plugin-understøttelse af de nyeste versioner af AutoCAD, Revit og Navisworks.

Rettelser

 • Løste en fejl, der betød, at indhold ikke blev vist som forventet.
 • Løste en fejl, der betød, at nogle filer ikke kunne åbnes med SharePoint-udvidelsen.

Revu 20.2.20

14. april 2021

Rettelser

 • Rettet en fejl, der fik Revu til at undlade at slette midlertidige PostScript-filer efter udskrivning.

Revu 20.2

16. marts 2021

Revu 20.2 indeholder forbedrede opmålingsværktøjer baseret på feedback fra kunder som dig, herunder muligheden for nemt at indstille skala på tværs af flere tegninger og anvende længdeenheder uafhængigt af sideskala.

Nyheder

Mængdeberegning og sideskalering

Vi har forenklet processen med at indstille sideskaleringen, så det er hurtigere og lettere at sikre nøjagtige opmålinger på alle dine tegninger. Du kan nu gemme brugerdefinerede og kalibrerede skaleringer på din liste over forudindstillede skaleringer, så du kan genbruge dem senere. Du kan også indstille X- og Y-skalaer samt visningsporte til forskellige skaleringer eller hurtigt anvende skaleringer på et brugerdefineret sideområde på tegninger.

Uafhængige opmålingsenheder

Måleenheder er ikke længere bundet til sidens skala. Uanset om det er skaleret op eller ned, eller du bruger et andet målesystem, kan du nu lave opmålinger med de enheder, du har brug for.

Hjælp

Vi har tilføjet et link til Bluebeam University, Bluebeams onlinetræningsprogram, under menuen Hjælp.

Plugins

 • Vi har tilføjet support til Sketchup 2021.
 • Vi har forbedret installationen af udvidelsesappen SharePoint på flere SharePoint-websteder.

Rettelser

 • Et problem, der forårsager en alvorlig fejl ved åbning af Revu 20.1 med .NET Framework 4.7.1, er blevet løst.
 • Vi har løst et problem, der forårsagede, at Studio-loginskærmen var blank eller ikke-funktionel for nogle brugere.
 • Vi har løst et problem med filer, der ikke blev åbnet konsekvent.
 • Løste nogle problemer forbundet med oprettelse af PDF-filer fra Revu og Outlook med tilføjelsestilstand sat til “Tilføj.”
 • Vi har rettet en række gengivelsesproblemer, der påvirkede bestemte PDF-filer, herunder gengivelse af skraveringsmønstre ved bestemte zoomniveauer, forkerte baggrundsfarver i billeder og en blåfarvning af nogle filer oprettet i InDesign.
 • Vi har rettet et problem, hvor tilføjelse af et ekstra sidehoved eller sidefod i en PDF betød, at det foregående sidehoved eller sidefod blev overskrevet.
 • Løste et problem, der fik optællingsværktøjer i værktøjssæt til at være tomme.
 • Vi har løst problemer med musemarkøren, der hoppede, når man holdt SHIFT nede under brugen af nogle af værktøjerne i værktøjssættet.
 • Vi har rettet et problem med gengivelse af radioknapper og afkrydsningsfelter.

Revu 20.1 — Studio SE

27. januar 2021

Nyheder

Vi har lanceret en ny Studio-version i Sverige, så brugere kan samarbejde, mens de opfylder de lokale datakrav. Brugere af Revu 20 vil automatisk se den på listen over tilgængelige servere. Læs mere.

Revu 20.1

19. januar 2021

Revu 20.1 udvider forbedringerne i markeringsværktøjet og Studio i Revu 20.0 og omfatter også opdateret understøttelse af SharePoint, så du kan godkende Revu sikkert og åbne dokumenter i alle moderne browsere.

Nyheder

SharePoint

Studio

 • Når du logger på Studio, skal du nu indtaste din e-mailadresse, inden du bliver bedt om en adgangskode.
 • Administratorer har nu mulighed for sikkert at flytte ejerskab af markeringer, hvis en samarbejdspartner permanent forlader en session, hvilket sparer tid og mindsker forvirring om processen. De nye ejere vil også modtage en e-mail med besked om deres nye status. Ændringer i ejerskab bliver registreret i sessionsposterne og kan medtages i oversigter og rapporter.
Det er nu muligt at flytte markeringer fra en afvist sessionsbruger til en aktiv bruger. Sessionsadministratorer kan flytte markeringer ved at gå til sessionsindstillinger og vælge deltagere.

Markeringer

 • Der vises en visuel indikator på markeringer i annotationslisten, der har svar, så du altid ved, når kommentarer kræver din opmærksomhed. Når du klikker på dette ikon, bliver du ført direkte til svarene i annotationslisten. Alternativt kan du holde markøren over ikonet for at se en forhåndsvisning af svaret.
Revu 20.1 Reply to Markups
Markeringer, der har et svar, bliver vist med en lille indikator. Du kan holde markøren over indikatoren for at få en forhåndsvisning af svaret eller klikke for at se det i annotationslisten.
 • Markeringsfunktionen “Anvend på sider” er forbedret og lader dig indsætte markeringer på et brugerdefineret antal sider eller på alle sider med lige eller ulige sidetal, liggende sider eller stående sider.
Du kan indsætte markeringer på et brugerdefineret sideområde, som kan omfatte enhver kombination af individuelle sider eller sideområder separeret af kommaer.
 • Når du placerer flere markeringer samtidig, får du vist en statuslinje, så du kan følge med i processen.
 • Funktionaliteten for etiketlinjer ved billedforklaringer og tekstbokse er forbedret og vil nu automatisk blive justeret for at forhindre overlapning, når formen på disse markeringer ændres.

Opmålinger

 • Opmålingsværdier vises nu i realtid i en lille værktøjstip-tabel i nederste højre hjørne af tegningen, imens du foretager opmålingerne.
measurement-totals-box
Måleværdier vises og opdateres i realtid i et lille vindue i nederste højre hjørne af Revu, imens du placerer opmålingerne.

Plugins

 • Understøttelse af SolidWorks 2021 er tilføjet.
 • PDF-filer, der genereres ved hjælp af batch PDF-funktionen i Word-pluginen, kan nu automatisk danne bogmærker baseret på filnavne i batchen.
 • Bogmærkekonfigurationer kan gemmes i ACAD-pluginen.

Rettelser

 • Løste et problem, der fik udskrivningen til at stoppe efter et par sider på visse printere.
 • Korrigerede fejl vedrørende batchmellemlæg.
 • Løste nogle problemer relateret til lagring af filer på netværksdrev.
 • Forbedrede håndteringen af brugerinstallerede skrifttyper.

Revu 20.0.30

16 November 2020

Rettelser

 • Et problem, der forårsagede manglende mulighed for at rulle op og ned i et dokument i nogle visninger, når der blev zoomet ind, er blevet rettet.
 • Et problem, der fik Revu til at gå ned for visse brugere, når de opdaterede Windows, er blevet løst.

Revu 20.0.20 — Studio DE

09 November 2020

Nyheder

Vi har lanceret en ny Studio-version i Tyskland, så brugere kan samarbejde, mens de opfylder de lokale datakrav. Brugere af Revu 20 vil automatisk se den på listen over tilgængelige servere. Læs mere.

Revu 20.0.20

26 October 2020

Nyheder

 • For brugere med Open License frigiver Revu nu brugerlicenser for inaktive brugere. Ønsker du flere oplysninger om, hvordan det virker, kan du gå til vores Administrationsguide for Revu 20.
 • Forbedret ydeevne ved opstart af Revu.

Rettelser

 • Løst et problem, der fik Revu 20 til at gå ned, når brugere forsøgte automatisk at ændre en tekstboksmarkering oprettet i en ældre version af Revu.
 • Rettet et problem med rulning i Annotationslisten.
 • Rettet nogle installationsproblemer, herunder opdateringer via appen, som overskrev eksisterende parametre, samt uventede genstarter.
 • Andre fejlrettelser på tværs af alle dele af Revu.

Revu 20

18 August 2020

Revu 20 gør det lettere end nogensinde for dit team at få mere fra hånden sammen med nye bruger- og indholdsstyringsfunktioner for større fleksibilitet og kontrol, forbedrede markerings- og opmålingsværktøjer, der hjælper dig med bedre at håndtere dine projektdata, hurtigere gengivelseshastighed og meget mere.

Nyheder

Studio

 • Invitationsprocessen i Studio er gjort meget lettere. Du kan nu hurtigt invitere projektdeltagere fra dine Studio-grupper og Outlook-adressebog eller ved blot at kopiere og indsætte en e-mailliste. Så hjælper Revu dig med at behandle og tilpasse listen, indtil den er helt rigtig.
 • Studio-administratorer kan nu invitere og give tilladelser til brugerne, endda før de har en Studio-konto, eller let sende påmindelser til inviterede, der endnu ikke har deltaget i en session eller et projekt, hvilket giver dig større synlighed, sikkerhed og deltagelse fra projektdeltagere.
 • Du kan nu se en liste over aktive sessioner og projekter, opdelt i “Deltager” og “Deltager ikke,” samt deltage direkte fra Revu.
 • Vi har lanceret en ny Studio-version i Australien, så brugere kan samarbejde, mens de opfylder de australske datakrav. Efterhånden som nye Studio-versioner lægges online, tilføjes de automatisk på listen over tilgængelige servere.

Markeringer

 • Du kan nu tilføje etiketlinjer til tekstbokse (få dem til at fungere som billedforklaringer) eller fjerne dem fra billedforklaringer (få dem til at fungere som tekstbokse). Derudover kan billedforklaringer og tekstbokse indeholde lige så mange etiketlinjer, du ønsker, på en enkelt eller alle sider, hvilket sparer dig tid, når du har brug for at kommunikere den samme ændring på tværs af flere elementer.
 • Vi har forbedret den automatiske teksttilpasning i tekstbokse i markeringer som tekstbokse, billedforklaringer og Sky+, så det ikke ændrer linjevisning.
 • Vi har tilføjet en sekskantet form til tekstmarkeringer (tekstboks, billedforklaringer og Sky+), så du kan kommunikere mere effektivt.

Annotationsliste

 • Vi har opdateret filtreringsprocessen i annotationslisten, herunder forbedret logikken og opstillet mere nyttige kriterier for opmålinger, datoer og andet for at hjælpe dig med effektivt at registrere, administrere og få indsigt fra dataene i dit dokument.
 • Du kan nu gemme filtre og bruge dem senere eller anvende dem i andre PDF-filer.
 • Oversigter genereret fra annotationslisten kan nu filtrere kommentarer til markeringer fra, så du får en renere rapport.

Opmålinger

 • Du kan nu bruge brugerdefinerede og avancerede stregtyper sammen med de fleste opmålingsmarkeringer for at spare tid og nøjagtigt identificere forskellige opmålingstyper på dine tegninger.

Nye funktioner

 • Der er en ny “Find værktøjer + kommandoer”-funktion, der giver dig mulighed for at søge efter værktøjer og kommandoer i hele Revu, så du hurtigere kan finde det, du leder efter.

Plugins

 • Vi har tilføjet understøttelse af AutoCAD/AutoCAD LT 2021, Navisworks 2021 og SketchUp Pro 2020.

Rettelser

Installation og opdatering

 • Vi har rettet et installationsproblem, der gav fejlen “Angivne nøgle ikke til stede i ordbogen” hos nogle brugere.
 • Vi har rettet et problem i internationale installationer, der forårsagede, at standardmåleenheden ændrede sig fra centimeter til tommer, når Revu blev opdateret.

GENGIVELSE

 • Vi har forbedret ydelsen af filer, der indeholder CCITT-kodede billeder.
 • Billeder vises ikke længere som sorte bokse, når man bruger SKIA-gengivelsesmotoren.

Plugins

 • Vi har rettet et problem med sider, der roteres, når de udskrives fra Revit.
 • Vi har korrigeret et problem, der gjorde, at nogle AutoCAD-blokke indeholdende wipeouts blev helt sorte ved udskrivning fra andre PDF-fremvisere.
 • AutoCAD-filer har ikke længere tekstmasker i Revu, eller når de fysisk udskrives.
 • Vi har forbedret Revit-pluginets evne til at konvertere lokaler til områder.

Studio

 • Vi har rettet et problem, der forhindrede brugere i visse miljøer i at sende Studio-invitationer til brugere uden for deres domæne.
 • Man kan nu filtrere poster i Studio-sessionsrapporter.
 • Brugernavne over 50 tegn bliver ikke længere forhindret i at tilslutte sig sessioner.
 • Tilføjelse af store grupper til et projekts brugeradgangsliste fungerer nu korrekt.

Markeringer

 • Man kan rotere markeringer i brøkdele af grader igen.
 • Vi har rettet et problem, der lod brugerne forsøge at flette optællinger sammen over flere sider, selvom denne funktionalitet ikke understøttes.
 • Snapshot fungerer korrekt på sider med forklaringer.
 • Radiusknudepunkter kan nu flyttes på linjer, der er konverteret til buer.

Opmålinger

 • Emne- og etiketfelter udfyldes nu automatisk korrekt, når denne mulighed er aktiveret.
 • Vi har rettet problemet med fast højde og bredde på kolonner på roterede sider.

Miniaturer

 • Vi har rettet et problem, der fik en side til at forblive valgt, efter den var blevet kopieret og indsat fra miniaturepanelet.
 • Omrokering af miniaturer får ikke længere sideetiketterne til at flytte sig til andre sider.
 • Vi har rettet et problem, der fik Revu til at vende tilbage til tilstanden Fuld side og miste zoomniveauet/placeringen, når brugeren skiftede side i miniaturepanelet, mens der blev zoomet ind på en del af siden.

Andet

 • Når der udskrives Bluebeam PDF’er fra Revu, overholdes retningsindstillingerne nu.
 • Forbedrede PDF-bogmærker oprettet af Bluebeam Stapler.
 • Andre fejlrettelser på tværs af alle dele af Revu.

Related Articles