Gebruikershandleiding Bluebeam Gateway

Gebruikershandleiding Bluebeam Gateway

 

Wat is de Bluebeam Gateway?

De Bluebeam Gateway is een online beheerportaal voor licenties voor Revu 20 en lager met actief Onderhoud. Gateway-beheerders (ook wel licentiebeheerders genoemd) kunnen onder andere hun Bluebeam-account wijzigen, uploaders van tekeningen toevoegen of verwijderen en andere Gateway-beheerders beheren.

Als u Revu 21 heeft, moet u zich aanmelden bij het Bluebeam-portaal voor abonnementsbeheer om uw account te beheren. Zie deze gids voor meer informatie.

De Gateway is onderverdeeld in drie delen:

 • Revu-licenties – Bekijk en beheer uw Perpetual, Enterprise en Open licenties.
 • Drawings-gebruikers – Bekijk het gebruik van Drawings en beheer uploaders van Drawings.
 • Gateway-beheerders – Stel permissies in voor beheerders van het account.

U kunt naar deze delen navigeren via de Inhoudsopgave aan de rechterkant. Laten we eerst de Gateway openen en bekijken hoe we kunnen aanmelden.

De Gateway openen

De Bluebeam Gateway is volledig online toegankelijk via https://portal.bluebeam.com en beheerders kunnen er accountgerelateerde taken uitvoeren.

Aanmelden
Om u aan te melden bij de Gateway, hebt u uw Bluebeam ID (of BBID) nodig, dezelfde aanmeldgegevens die u gebruikt om u aan te melden bij Bluebeam Studio en Drawings.

Aanmelden bij de Gateway:

 1. Ga naar https://portal.bluebeam.com
 2. Onder Bluebeam ID voert u het e-mailadres en het wachtwoord van uw BBID in. Hebt u geen Bluebeam ID? Klik dan op Account aanmaken.
 3. Klik op Aanmelden.

Als u meerdere accounts hebt

Op de startpagina van Gateway ziet u een overzicht van uw accounts en bijbehorende licenties. Gebruik de zoekbalk om snel het account te vinden dat u zoekt.

Neem contact met ons op als u een product of licentie die u hebt niet wordt weergegeven.

Samenvatting account

Als u op een account klikt, wordt u naar de pagina Samenvatting account gebracht. Daar ziet u Revu-licenties, licenties van Drawings die in aanmerking komen en actieve Gateway-beheerders. Van daaruit kunt u het account beheren door naar een van de hieronder besproken onderdelen te gaan.

Revu-licenties

Als u op Revu-licenties klikt, wordt u naar de pagina Licenties beheren gebracht, waar u een tabblad kunt selecteren (Perpetual, Enterprise of Open) en de licenties van een account kunt bekijken. Wissel tussen verschillende soorten licenties door op de tabbladen bovenaan te klikken. Als een tabblad niet zichtbaar is, dan betekent dit dat het type licentie niet aan uw account is gekoppeld. Zie de Vragen over licenties en installatie als u vragen heeft.

Perpetual Licenses

In dit tabblad ziet u een tabbladoverzicht van alle Perpetual Licenses die aan uw account zijn gekoppeld. Elke licentie is gekoppeld aan een uniek serienummer en de tabel kan worden gesorteerd op geregistreerde seats, verval onderhoud, versie en nog veel meer. Klik op een editie van Revu bovenaan om deze resultaten nog verder te sorteren. Als u op een serienummer klikt, wordt u naar de pagina Details voor die licentie gebracht.

Zoeken op computernaam

Als u het serienummer van een licentie niet weet, kunt u op de naam van de computer zoeken. Selecteer hiervoor de optie Computernaam in de zoekbalk.

Pagina Details

Op de pagina Details staat alle informatie over uw licentie, zoals:

 • Productcode
 • Onderhoud
 • Beschikbare seats
 • Versie
 • IP-adres
 • Registratiedatum
Licentiegegevens exporteren

U kunt alle gegevens van een licentie exporteren door op de link Download de .csv te klikken.

Enterprise licentie

In het tabblad Enterprise Licences ziet u een tabbladoverzicht van alle Enterprise Licences die aan uw account zijn gekoppeld. Elke licentie is gekoppeld aan een uniek serienummer en de tabel kan worden gesorteerd op geregistreerde seats, verval onderhoud, versie en nog veel meer. Klik op een editie van Revu bovenaan om deze resultaten nog verder te sorteren. Als u op een serienummer klikt, wordt u naar de pagina Details voor die licentie gebracht.

Zoeken op computernaam

Als u het serienummer van een licentie niet weet, kunt u op de naam van de computer zoeken. Selecteer hiervoor de optie Computernaam in de zoekbalk.

Pagina Details

Op de pagina Details staat alle informatie over een Enterprise licentie, zoals:

 • Gebruiker
 • Versie
 • Productcode
 • Geregistreerde seats
 • Beschikbare seats
 • Onderhoud
 • Laatste ping
Licentiegegevens exporteren

U kunt alle gegevens van deze licentie exporteren door op de link Download de .csv te klikken.

Tabblad Geregistreerd

In het tabblad Geregistreerd staan alle computers die momenteel zijn geregistreerd voor de geselecteerde licentie. U kunt ook andere gegevens zien, zoals het IP-adres, de datum waarop de computer werd geregistreerd en de laatste ping (de laatste keer dat Revu werd geopend op het apparaat).

Als u op het selectievakje naast elke computer klikt, wordt de knop Computer intrekken actief gemaakt. Als u een geregistreerde computer intrekt, wordt deze uit de licentie verwijderd en wordt de verwijdering van alle licentiegegevens op die computer afgedwongen.

Als de optie Intrekken grijs wordt weergegeven of als u een computer niet kunt intrekken, kan uw licentie verlopen zijn. Neem contact met ons op voor verlengingsmogelijkheden.

U kunt een intrekverzoek In behandeling annuleren door op Intrekking annuleren te klikken op de volgende pagina. Machines moeten handmatig opnieuw worden geregistreerd zodra de status is veranderd in Succesvol ingetrokken.

De functie Intrekken voor Enterprise Licenses is beschikbaar voor Revu 2015.5 en hoger.

Tabblad Ingetrokken

In dit tabblad staan alle ongeregistreerde computers in combinatie met de naam van de computer, het versienummer, datum intrekking en laatste ping (de laatste keer dat Revu werd geopend op het apparaat).

Gebruik Drawings bekijken

Klik op deze knop om het gebruik van Drawings voor die licentie te zien.

Open licentie

In het tabblad Open Licences ziet u een tabbladoverzicht van alle Open Licenses die aan uw account zijn gekoppeld. Elke licentie is gekoppeld aan een uniek serienummer en gesorteerd op seats die Toegestaan of In gebruik zijn en het totale aantal Beschikbare seats. Als u op een serienummer klikt, wordt u naar de pagina Details voor die licentie gebracht. Meer informatie over hoe seats worden beheerd, vindt u in de Revu beheergids.

Zoeken op computernaam

Als u het serienummer van een licentie niet weet, kunt u op de naam van de computer zoeken. Selecteer hiervoor de optie Computernaam in de zoekbalk.

Pagina Details

Op de pagina Details ziet u alle informatie over een licentie, zoals de productcodes voor alle versies, computernamen, gebruikers, toegestane seats, status onderhoud en laatste ping (de laatste keer dat Revu werd geopend op het apparaat).

Op het midden van deze pagina staat een deel Gebruiksrapport met een grafiek waarin de gebruiksgeschiedenis van de licentie staat. In het deel Apparaten op deze licentie staat informatie over apparaten die gebruik hebben gemaakt van de Open License.

Licentiegegevens exporteren

Klik op deze link om een Excel-werkblad te downloaden met licentiegegevens.

Open Licensing voor Bluebeam Revu vereist Revu eXtreme, versie 2015.5 of hoger.

Gebruik Drawings bekijken

Klik op deze knop om het gebruik van Drawings voor die licentie te zien.

Gebruiksrapport

Met Gebruiksrapport kunt u datatrends visualiseren en licentietoegang gedetailleerder bekijken. Hier volgen enkele manieren waarop u de gegevens kunt filteren:

 • Actieve gebruikers: indien geselecteerd toont deze optie het aantal actieve gebruikers in de grafiek.
 • Actieve en geweigerde gebruikers: indien geselecteerd toont deze optie het aantal actieve en geweigerde gebruikers in de grafiek.
 • Vervolgkeuze datum – gebruik deze vervolgkeuzelijst om de gegevens te wijzigen die worden weergegeven in de grafiek en in het eerder genoemde werkblad met gebruikersgegevens. U kunt het vooraf ingestelde datumbereik selecteren of u kunt de optie Aangepast datumbereik gebruiken.
 • Licentiegegevens exporteren: klik op Download de .csv om een Excel-werkblad te downloaden met gedetailleerde informatie over de toegang van gebruikers tot de Open License. Het datumbereik dat in dit werkblad wordt opgenomen, wordt bepaald door de datums die in de grafiek worden weergegeven.

Een aangepast datumbereik aanmaken:

 1. Klik op de pijl naar beneden boven de grafiek. Er wordt een vervolgkeuzemenu geopend.
 2. Selecteer Aangepast bereik onder aan de lijst. Er wordt een dialoogvenster over de grafiek weergegeven.
 3. Klik op het datumveld aan de linkerkant om een begindatum te selecteren.
 4. Selecteer een datum in de weergegeven kalender.
  U kunt een andere maand selecteren door op de naam van de huidige maand te klikken om naar de maandweergave te gaan.
  U kunt een ander jaar selecteren door in de dagweergave op de pijl terug te klikken.
 5. Klik vervolgens op het datumveld aan de rechterkant en selecteer een einddatum met de kalender.
 6. Klik op Toepassen.
Dit rapport betreft alleen gebruikers die hun Revu-software hebben afgesloten. Actieve gebruikers of gebruikers die de Revu-toepassing open laten staan, verschijnen pas in dit rapport als ze hun software afsluiten.

De grafiek laat trends zien aan de hand van drie statistieken:

 • Toegestaan – Het toegestane aantal gebruikers dat tegelijkertijd toegang heeft tot Revu. Dit aantal wordt weergegeven door een gele stippellijn.
 • Geweigerd – het aantal gebruikers dat op een bepaald moment toegang tot Revu is geweigerd, wat aangeeft dat het aantal gebruikers dat was toegestaan werd overschreden. Dit aantal wordt aangeduid met een rode stip. Zorg ervoor dat het selectievakje Toon geweigerd is geselecteerd als u deze informatie wilt weergegeven.
 • Maximum actief – het totale aantal gebruikers dat op een bepaald moment toegang heeft tot Revu. Dit aantal wordt aangeduid met een blauwe stip.

U kunt ook acties uitvoeren op de grafiek om gedetailleerdere informatie te zien:

 • Beweeg de muis over de grafiek om exacte aantallen op een bepaald moment te zien. Naast de stip die u aanwijst, wordt een tooltip weergegeven met daarin de exacte aantallen in hun betreffende kleur. Een tooltip aan de onderkant van de grafiek geeft bovendien het betreffende tijdstip weer.
 • U kunt een kleinere gegevensset bekijken door met klikken en slepen het gewenste bereik te selecteren en vervolgens los te laten. De grafiek zoomt dan in op dat bereik. Dubbelklik op de grafiek om uit te zoomen.

Apparaten op deze licentie

Op dit deel van de pagina ziet u alle apparaten die toegang hebben tot de Open licentie of in het verleden toegang had. Deze informatie is onderverdeeld in de volgende tabbladen: Actief, Geregistreerd en Ingetrokken.

Tabblad Actief

Op dit tabblad staat een lijst met computers waarop Revu momenteel draait en kunt u een seat tijdelijk vrijgeven die momenteel door een van deze geregistreerde computers wordt gebruikt. Door een seat in uw Open License vrij te geven, kan een andere computer Revu openen, de vrijgegeven seat overnemen en de volledige functionaliteit van Revu gebruiken.

Om een seat vrij te geven, plaatst u een vinkje in het bijbehorende selectievakje aan de linkerkant en klikt u op Selectie vrijgeven. Bij het vrijgeven van een seat wordt de licentieregistratie van de computer niet ingetrokken, en de computer blijft zichtbaar op het tabblad Geregistreerd.

Dit is een tijdelijke actie en elke computer die op deze manier wordt vrijgegeven, krijgt zijn seat binnen 20 minuten terug. Het is dus belangrijk dat Revu kort na het vrijgeven van de seat geopend wordt op de nieuwe computer. Anders wordt de seat weer geclaimd door de oorspronkelijke computer en zijn er geen seats meer beschikbaar voor andere computers.

Nadat de vrijgegeven seat overgenomen is door een nieuwe computer, kan de oorspronkelijke, vrijgegeven pc nog steeds een seat verkrijgen, zelfs als alle seats bezet zijn.  Zo wordt voorkomen dat gebruikers ooit in de situatie belanden waarin ze hun werk niet meer kunnen opslaan. In dat geval kunt u zien dat uw licentie een negatief aantal resterende seats heeft. Dat wordt vanzelf opgelost zodra een andere gebruiker Revu sluit en zijn seat vrijgeeft.

Tabblad Geregistreerd

In dit tabblad staat een lijst met geregistreerde computers, evenals het nummer van de productversie, het UP-adres, de originele registratiedatum en de laatste ping (de laatste keer dat Revu werd geopend op het apparaat).

Als u de registratie van een computer permanent ongedaan wilt maken, plaats dan een selectieteken in het bijbehorende selectievakje aan de linkerkant, klik op Selectie intrekken en klik op Apparaten intrekken op de volgende pagina die wordt geopend om de intrekking te bevestigen.

Als de optie Intrekken grijs wordt weergegeven of als u een computer niet kunt intrekken, kan uw licentie verlopen zijn. Neem contact met ons op voor verlengingsmogelijkheden.
Tabblad Ingetrokken

In dit tabblad staat een lijst met niet-geregistreerde computers, evenals het versienummer, de intrekkingsstatus en de tijd waarop deze voor het laatst werd gebruikt.

U kunt een intrekkingsverzoek in behandeling intrekken door op Intrekking annuleren te klikken naast een apparaat in het tabblad Ingetrokken. Computers moeten handmatig opnieuw geregistreerd worden als de status eenmaal is veranderd in Succesvol ingetrokken.

Drawings gebruikers

Bluebeam Drawings wordt niet meer ondersteund. Meer informatie.

Als u het gebruik van Drawings wilt zien voor uw licenties of als u uploaders van Drawings wilt toevoegen of verwijderen, kunt u dat doen vanuit dit deel van de Gateway. Eerst moet u een licentie selecteren die u wilt beheren en naar de pagina Gebruik Drawings voor licentie gaan.

Details licentie en Uploaders Drawings beheren

Op deze pagina staat een tabbladoverzicht van actieve Uploaders van Drawings, toegestane werkbladen en Verval onderhoud voor een licentie.

Een uploader van Drawings toevoegen

Klik op de knop Uploaders Drawings toevoegen bovenaan om een uploader van Drawings toe te voegen. Voer het BBID-mailadres van de nieuwe uploader in en klik op Toevoegen. De uploader ontvangt een e-mail met de vervolgstappen.

Uploaders van Drawings kunnen worden toegevoegd aan één licentie tegelijkertijd. Als de knop grijs is, dan hebt u mogelijk uw maximumaantal uploaders Drawings bereikt voor uw licentie.

Meerdere uploaders Drawings toevoegen

U kunt tot 100 uploaders van Drawings tegelijkertijd toevoegen met een .csv bestand door op Drawings Managers uploaden via .csv te klikken. Hierdoor wordt automatisch een .csv sjabloon gedownload. Voer de BBID e-mailadressen van alle uploaders in de .csv werkblad in en sleep of importeer de gewijzigde .csv naar dezelfde pagina. Klik op Upload uw .csv.

Een uploader van Drawings heractiveren

Om een voormalig uploader opnieuw te activeren, gaat u naar de pagina Gebruik Drawings en voert u het BBID-mailadres in de zoekbalk in. Klik op Heractiveren naast het BBID-mailadres en bevestig de heractivatie door op Activeren te klikken.

Een uploader van Drawings deactiveren

Om een huidige uploader te deactiveren, gaat u naar de pagina Gebruik Drawings en voert u het BBID-mailadres in de zoekbalk in. Klik op Deactiveren naast het BBID-mailadres en bevestig de deactivatie door op Deactiveren te klikken.

 

Een uploader van Drawings overzetten naar een andere licentie

Omdat uploaders van Drawings maar aan een licentie tegelijk toegewezen kunnen worden, kunt u indien nodig een uploader overzetten naar een andere licentie. U doet dat door de uploader eerst te deactiveren in de huidige licentie en dan toe te voegen aan de gewenste licentie.

Stap 1: deactiveer de uploader in de huidige licentie.

 1. Selecteer Drawings -gebruikers in het menu.
 2. Klik op Beheren bij de licentie waaraan de uploader momenteel is toegewezen.
 3. Zoek het e-mailadres van de uploader op in de tabel en klik op Deactiveren.

Stap 2: voeg de uploader toe aan de nieuwe licentie.

 1. Selecteer Drawings -gebruikers in het menu.
 2. Klik op Beheren bij de licentie waaraan u de uploader wilt toewijzen.
 3. Klik op Uploaders Drawings toevoegen.
 4. Voer het e-mailadres van de uploader in en klik op Toevoegen.

De uploader ontvangt een e-mail met de vervolgstappen.


Gateway-beheerders

Als u graag de hulp van een collega wilt bij uw licentiebeheer, dan kunt u diegene toevoegen als Gateway-beheerder (ook wel licentiebeheerder genoemd). Beheerders kunnen alle licenties binnen een account bekijken en kunnen uploaders van Drawings en andere Gateway-beheerders beheren.

Klik vanuit de startpagina op Gateway-beheereders beheren. U wordt naar de pagina Gateway-beheerders bekijken en beheren gebracht, waar u een tabbladoverzicht vindt van de Huidige beheerders en Gedeactiveerde beheerders.

Tabblad Huidige beheerders

Om de huidige Gateway-beheerders van een account te bekijken, selecteert u het tabblad Huidige beheerders. Er wordt een tabbladoverzicht van beheerders weergegeven. In dit tabblad kunt u ook een beheerder Uitnodigen of Deactiveren.

Een Gateway-beheerder uitnodigen

Om een nieuwe beheerder uit te nodigen, klikt u bovenaan op de knop Gateway-beheerder uitnodigen. Voer het BBID-mailadres van de nieuwe beheerder in en klik op Uitnodiging verzenden. De gebruiker ontvangt een e-mail met de vervolgstappen.

Een Gateway-beheerder deactiveren

Om een bestaande beheerder te deactiveren, zoekt u naar het BBID e-mailadres van diegene in de lijst met beheerders en klikt u op Deactiveren.

Tabblad Gedeactiveerde beheerders

Selecteer dit tabblad om een lijst met gedeactiveerde beheerders te zien. Om een beheerder te heractiveren, zoekt u het BBID e-mailadres en klikt u op Beheerder maken; diegene ontvangt een e-mail met instructies en de vervolgstappen.

Aanvullende functies Gateway

In de voettekst van Gateway hebt u toegang tot aanvullende functies, zoals:

 • Wachtwoord resetten – Brengt u naar een pagina om uw BBID wachtwoord te resetten.
 • E-mailadres veranderen – Brengt u naar een pagina om uw BBID e-mailadres te wijzigen.
 • Contacteer ons – Brengt u naar de pagina Contacteer ons, waar u een bericht kunt sturen naar ons accountservicesteam of ons ondersteuningsteam.
 • Download Revu – Brengt u naar de pagina Updates en installatie, waar u onze nieuwste productupdates kunt downloaden.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Gateway

Lees wat u moet doen als het bericht “Het serienummer en de productcode kunnen niet gevalideerd worden” wordt weergegeven als u Bluebeam Revu probeert te registreren.

Related Articles