Beheergids Revu 20

revu
Revu 20 Administrasjonsveiledning

Dit artikel is van toepassing op:

 • Revu 20

Spring naar andere versies:

Bluebeam gaat het licentie- en onderhoudsmodel van Revu veranderen naar een abonnementsmodel. Raadpleeg onze veelgestelde vragen over Bluebeam-abonnementen voor meer informatie.

Introductie

Deze gids biedt IT-beheerders de kennis, het zelfvertrouwen en de vrijheid om alle aspecten van Revu binnen hun organisatie te beheren en problemen op te lossen.

De besproken informatie omvat onderwerpen zoals Bluebeam Studio, instellingen voor de firewall en proxy, het gebruik van Revu met documentbeheersystemen, evenals instellingen en voorkeuren van Revu.

De volledige instructies voor installatie van Revu binnen uw organisatie zijn te vinden in de Revu Installatiegids.

Klanten die informatie zoeken over het installeren en gebruiken van Revu in een virtuele omgeving kunnen Revu in een Citrix-omgeving raadplegen.

Revu-licenties

Bluebeam biedt drie verschillende Revu-liventies (Perpetual, Open en Enterprise), zoals hierboven beschreven.

De registratie en activatie van de software wordt doorgaans echter uitgevoerd als onderdeel van het installatieproces van Enterprise.

Perpetual Licensing

Bluebeam Perpetual Licensing registreert Revu Standard, CAD en eXtreme per werkstation met behulp van een serienummer en productcode, die tijdens de eerste registratie naar onze licentieserver wordt gestuurd.

Revu registreren

Voordat u het registratieproces begint, controleert u of u het juiste serienummer en productsleutel bij de hand hebt voor de versie en editie van Revu die u wilt installeren. Deze zijn verzonden door registration@bluebeamops.com. Zie Uw Revu-productcode vinden als u uw licentiegegevens niet kunt vinden.

Online registratie

Hoewel registratie en activatie doorgaans plaatsvinden tijdens een Enterprise- of handmatige installatie, kunt u een individuele installatie van Revu uitvoeren door de onderstaande stappen te volgen:

Voor Revu versie 2015.5 en 2015.6, raadpleegt u de aankondiging Veroudering Microsoft ACS en authenticatie Revu.
 1. Open Revu en klik op Revu > Registreren.
 2. Als het dialoogvenster Bluebeam registratie opent, voert u het serienummer en de productsleutel in. De productsleutel is hoofdlettergevoelig en bevat geen letter ‘O’.
 3. Klik op Registreren.
Tijdens het registratieproces communiceert Revu via internet met de registratieserver. Controleer of de volgende locaties niet door uw firewall of proxy server worden geblokkeerd.
 • https://login.microsoftonline.com
 • https://activation.bluebeam.com

Handmatige registratie

Als u vanachter een firewall verbinding met het internet hebt of als de online registratie mislukt:

 1. Open het dialoogvenster Registratie zoals hierboven beschreven.
 2. Voer het serienummer en de productsleutel in en klik op Registreren.
 3. Indien gevraagd, klikt u op Handmatig autorisatiecode opvragen, voert u de naam van de computer in en klikt u op Doorgaan.
 4. Klik op de hyperlink bovenaan het dialoogvenster. Er opent een webbrowser met de pagina Revu activatie.
 5. Neem de informatie door en klik op Autorisatiecode opvragen. De code verschijnt op de volgende pagina.
 6. Voer de code in het dialoogvenster Handmatige autorisatie in en klik op Autoriseren.

Als u geen internetverbinding hebt, volgt u stap 1 tot 3 en gaat u naar https://activation.bluebeam.com op een andere machine die dat wel heeft en voert u het serienummer, de productsleutel, beveiligings-ID en naam van de computer in. Daarna kunt u teruggaan naar de originele machine en de autorisatiecode invoeren. Neem contact met ons op als de registratie dan nog steeds mislukt

Uw Perpetual Licenses beheren

Om u uw licentiegebruik bij te laten houden, hebben we een pagina Licentiecode opzoeken, waarop u een rapport kunt genereren met de momenteel geregistreerde machines en het aantal beschikbare seats kunt zien. Het enige dat u hoeft te doen is het serienummer, de productsleutel en het e-mailadres van de licentie invoeren en op Info ophalen te klikken.

Als u een apparaat vindt dat niet geregistreerd zou moeten zijn, kunt u de registratie ongedaan maken via het menu Help van Revu (Revu > Registratie ongedaan maken), of u kunt de installatie van de software ongedaan maken.

Als het u niet lukt om een eerder apparaat uit te schrijven, bijvoorbeeld bij een verloren, gestolen of opnieuw ingestelde computer, lees dan dit artikel voor hulp bij het vrijgeven van uw licentie.

Een Perpetual License migreren naar een nieuwe computer

Als u een Revu-licentie wilt gebruiken op een andere machine, volgt u de instructies in onze Veelgestelde Vragen over Een Revu-licentie overdragen aan een nieuwe computer.

U hebt het serienummer en de productsleutel nodig van het licentiecertificaat dat naar u werd verzonden vanaf registration@bluebeamops.com.

Als u deze informatie kwijt bent, kunt u contact met ons opnemen om een nieuwe kopie van het licentiecertificaat op te vragen. Als u dit doet, vergeet dan niet het versienummer, uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent bij de hand te houden.

Het serienummer vindt u door in het bovenste menu op Revu te klikken (Revu > Over). Er opent een nieuw dialoogvenster met het serienummer linksbovenin, onder de titel en het versienummer.

Open Licensing

Het Revu Open Licensing-model is een cloudoplossing waarmee klanten Revu eXtreme 2015.5 t/m Revu eXtreme 20 kunnen gebruiken om een algemene pool aan licenties te delen met meerdere gebruikers en apparaten. Er is geen speciale hardware of software vereist. U heeft alleen een standaard internetverbinding nodig om met de Bluebeam License Hub te communiceren, waar de licenties worden gehost en beheerd.

De communicatie tussen de computer en licentieserver vindt plaats via een HTTPS-verbinding en omvat het Revu-versienummer, serienummer, productsleutel, computer-ID (beveiligings-ID) en de gebruikersnaam.

Een licentieseat verkrijgen

Revu controleert de server op een beschikbare seat van de licentie zodra het wordt geopend in de Markeringsmodus of in Markeringsmodus wordt gezet. Als deze er eentje vindt, zal de software de seat gaan innemen en functioneren zoals normaal. Als Revu wordt gesloten of in Kijkmodus wordt gezet, komt de seat vrij en moet Revu weer een seat innemen zodra het verbinding maakt met het internet. Als er geen seat kan worden verkregen, zal een bericht verschijnen waarin staat dat u contact moet opnemen met de Beheerder van de Open License, waarna de software in Kijkmodus staat.

Revu neemt elke 20 minuten contact op met de server om te controleren of de seat nog bezet is. Het systeem geeft de seat na 3 mislukte pogingen in één uur vrij. Daardoor zorgen we ervoor dat de seat beschikbaar kan worden gesteld aan iemand anders. De seat zal vrijkomen als een gebruiker een seat inneemt en vervolgens drie keer de server niet kan pingen. De volgende keer dat dezelfde gebruiker online gaat en de server pingt, zal een seat worden verkregen, zelfs al zijn alle seats bezet. Daardoor krijgen uw gebruikers de mogelijkheid om hun werk op te slaan. Revu blijft in Markeringsmodus staan tot het wordt afgesloten of weer handmatig in Kijkmodus wordt gezet. Seats kunnen ook tijdelijk worden vrijgemaakt via de Bluebeam Gateway.

Plug-ins blijven proberen een seat te verkrijgen voordat ze een PDF aanmaken of een batchproces beginnen. Als er geen seat kan worden verkregen, wordt de gebruiker daarover ingelicht en mislukt het proces.

Andere Bluebeam-toepassingen zoals de Stapler en Script Editor blijven bij lancering proberen een seat te verkrijgen. Als er geen seat kan worden verkregen, wordt de gebruiker daarover ingelicht en wordt de toepassing afgesloten. De Bluebeam Administrator heeft geen licentie nodig.

Als Revu reeds een seat bezet en een tweede exemplaar van Revu, een plug-in of een andere toepassing wordt geopend, zullen die toepassingen de licentieserver pingen, maar hebben geen andere seat nodig. De licentieserver volgt dat meerdere toepassingen dezelfde licentie op dezelfde computer gebruiken. De seat komt vrij als alle toepassingen zijn afgesloten of als de internetverbinding is verbroken.

Open Pingbeleid licentie, Servergedrag en Seat vrijgeven

 • Revu pingt de licentieserver zo lang er een actieve internetverbinding is. Als de verbinding verloren gaat, stopt Revu met pingen tot deze opnieuw verbinding maakt met het internet. Eventuele onderbrekingen in de lagen die de verbinding doorloopt kunnen voorkomen dat Revu de server bereikt, waaronder:
  • De computer in slaapmodus (stroombesparing) zetten
  • De computer afsluiten
  • Een netwerkkaart, proxy of VPN uitschakelen
 • Als Revu een seat nodig heeft, maar de computer ‘s nachts blijft draaien met actieve internetverbinding, blijft Revu de licentieserver pingen. Houd er rekening mee dat schermvergrendeling niet voorkomt dat Revu de licentieserver pingt.
 • Revu heeft een Kijkmodus en Markeringsmodus. De Kijkmodus verandert Revu in een PDF-viewer, terwijl de Markeringsmodus de volledig functionele versie van Revu is. Seats worden alleen bezet als Revu in de Markeringsmodus staat. Om een seat vrij te geven, kunnen gebruikers Revu in Kijkmodus zetten. De toepassing hoeft hier niet voor gesloten te worden.
 • Als u te weinig seats hebt voor uw licentie, probeer uw gebruikers dan te vragen Revu af te sluiten of hun computer ‘s nachts in slaapmodus te zetten. Daardoor komen hun seats vrij zodat anderen die kunnen gebruiken.
 • De seat komt vrij als er een actieve internetverbinding is en alle toepassingen met een seat gesloten zijn.

Offline modus

Als een gebruiker de Markeringsmodus heeft geopend en geen internetverbinding heeft, blijft Revu gedurende 3 dagen werken in Markeringsmodus, tot het nodig is om een seat op te halen van de server. Na drie dagen zonder seat wisselt Revu in Kijkmodus.

Vanaf Revu 20.0.20 definieert Revu ‘offline’ als de sessie van een gebruiker in Windows met een vergrendelde status (‘vergrendeld’ betekent dat de gebruiker zich weer moet aanmelden bij Windows). Revu neemt elke 20 minuten contact op met de licentieserver om te controleren of een seat nog bezet is. Als een gebruiker het apparaat vergrendelt en de licentieserver 3 mislukte pings ontvangt, geeft Revu de seat terug aan uw totale aantal beschikbare seats.

Uw Open-licentie beheren

U beheert uw licenties vanuit de Bluebeam Gateway. Zodra u een account hebt aangemaakt, kunt u verscheidene taken uitvoeren met uw licenties, zoals het volgen, rapporteren, intrekken en opnieuw uitgeven ervan. Gedetailleerde instructies voor gebruik van dit webportaal vindt u in de Gebruikershandleiding Bluebeam Gateway.

Het licentiegebruikersrapport en gegevens in de Gateway worden elk uur vernieuwd.

Uw Open-licentie upgraden

Deze licentiemethode is compatibel met alle versies van Revu eXtreme (2015.5 t/m 20), waardoor u uw installatie van Revu gefaseerd kunt upgraden.

We begrijpen dat het volledig upgraden van software binnen een organisatie tijd kost. Als u dus uw Open-licentie een upgrade geeft, dan zullen uw vorige versies van Revu bruikbaar blijven en dezelfde pool seats blijven delen. U zult ook zien dat zodra de nieuwe versie van Revu een nieuwe productsleutel krijgt, deze aan uw originele serienummer wordt gekoppeld. Dit betekent dat hetzelfde serienummer voor uw Open-licentie kan worden gebruikt voor meerdere versies, waarbij elke versie haar eigen, unieke productsleutel heeft. Zo hebt u ultieme flexibiliteit wanneer uw omgeving incrementele upgrades vereist.

Enterprise Licensing

Onze Enterprise Licenties-oplossing is een andere cloudgebaseerde optie die uw Revu-installaties automatisch bijhoudt, voor een efficiënter beheer van de computers waarop Revu is geïnstalleerd.

Technische gegevens

Zodra Revu is geïnstalleerd en geregistreerd op een Enterprise Licentie op een computer, gebruikt die computer een seat tot deze inactief wordt. Als de computer al 15 dagen geen contact heeft gemaakt met de licentieserver, geeft het systeem de seat vrij zodat een andere computer er gebruik van kan maken. Als de inactieve computer echter weer contact maakt met de server, zal de licentie worden hersteld – zelfs als de 5% overschrijding van de licentie is overschreden. Dit wordt als extraatje gedaan zodat de eindgebruiker zonder enige onderbreking in Revu kan blijven werken.

U moet aanvullende licenties aanschaffen als het oververbruik wordt overschreden.

Een computer met een Enterprise-installatie zal één uur nadat een “kwalificerende gebeurtenis” heeft plaatsgevonden contact opnemen met de licentieserver en zal dit dan een uur lang niet meer doen.

Voorbeelden van kwalificerende gebeurtenissen zijn:

 • Het BBAdminUser proces wordt geopend zodra de machine opstart.
 • De lancering van een Bluebeam-toepassing zoals Revu, de Bluebeam Stapler of Bluebeam Administrator.
 • PDF’s maken met de Bluebeam PDF-printer of de Bluebeam plug-in met een ondersteund extern programma, zoals Microsoft Office of AutoCAD.

De communicatie tussen de computer en licentieserver vindt plaats via een HTTPS-verbinding en omvat het Revu-versienummer, serienummer, productsleutel en computer-ID (de beveiligings-ID).

Uw Enterprise-licentie beheren

Enterprise-licenties worden beheerd via de Bluebeam Gateway. Gedetailleerde instructies voor gebruik van dit webportaal zijn te vinden in de Gebruikershandleiding Bluebeam Gateway, en net als met een Open Licence kunt u diverse taken uitvoeren m.b.t. licenties, zoals het bijhouden, rapporteren, intrekken en opnieuw uitgeven (Revu 2015.5 t/m 20).

Wisselen van een Perpetual License naar een Enterprise of Open License

Als u uw Revu licentieplanning van Perpetual wilt omzetten in Enterprise of Open, dan kunt u dit doen volgens de procedure die wordt uitgelegd in Meerdere installaties van Revu migreren naar een nieuwe licentie.

Licenties en computernamen

Het kan voorkomen dat u de naam van een bestaande computer moet wijzigen waar Revu reeds op is geïnstalleerd.

Namen van computers bijwerken

Vanaf Revu 2019 is het zo dat als de toepassing wordt geregistreerd, Revu tijdens het opstarten controleert op veranderingen van de computernaam. Als de naam van de computer is gewijzigd, zal Revu de verandering detecteren zodra de toepassing weer wordt geopend of als een van de bijbehorende plug-ins worden geïnitialiseerd. Revu zal vervolgens de registratie van het systeem ongedaan maken vanuit onze licentieserver (indien er internetverbinding is).

Op dat moment begint Revu een 15-daagse proefperiode en verschijnt het volgende dialoogvenster, waarmee de gebruiker wordt ingelicht dat Revu opnieuw geïnstalleerd moet worden.

Als het systeem geen internetverbinding heeft of geen contact kan maken met onze licentieserver, zal de controle van de naam van de computer pas plaatsvinden zodra verbinding gemaakt kan worden.

Bij een nieuwe registratie zullen het serienummer en de productsleutel opnieuw worden samengesteld in het registratievenster als Revu reeds eerder is geregistreerd. Daardoor kunt u snel opnieuw registreren.

Als je Revu 2018 of ouder hebt, kun je naar het menu Revu gaan en de registratie van de computer ongedaan maken (Revu > Registratie ongedaan maken), de naam wijzigen en opnieuw registreren. Een snellere methode is het wijzigen van de naam van de computer en vervolgens het volgende script gebruiken:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\2018\Pushbutton PDF>"PbMngr5.exe" /update

U kunt dit op individuele computers uitvoeren d.m.v. een batchbestand of u kunt het naar de desbetreffende machines pushen d.m.v. inzethulpmiddelen of een inlogscript. In elk geval zal het script de Bluebeam Administrator Console toepassing (PbMngr5.exe) oproepen en het vertellen de registratieserver bij te werken met de nieuwe naam van de machine.

De Bluebeam Administrator moet met extra privileges kunnen werken en uw firewall en proxyserver mogen het niet in de weg staan verbinding te maken met het internet.

Denk na over het volgende als u Revu-installaties registreert op nieuwe of opnieuw ingedeelde machines.

 • Als uw nieuwe machines allemaal zijn gebaseerd op één enkele, algemene schijfafbeelding of een deel zijn van een Virtuele Desktop, dan moet u de naam van de machine wijzigen voordat u probeert Revu te registreren. Als dit niet wordt gedaan, zult u een situatie meemaken waarin u probeert Revu te registreren op meerdere exemplaren van dezelfde computer, ongeacht het IP- of MAC-adres.
 • Als u een nieuwe systeemschijf in een computer vormgeeft of installeert zonder de originele naam van de machine te wijzigen, zullen onze licentiesystemen het “bekijken” als dezelfde computer als er niets is veranderd.

Licenties in een virtuele omgeving

Raadpleeg Revu in een Citrix-omgeving voor licentie-informatie binnen virtuele omgevingen.

Bluebeam Studio

Bluebeam Studio™ is ons samenwerkingsplatform in de cloud, waarmee teams en organisaties werkprojecten kunnen beheren op een Windows-computer, Windows-tablet of iPad.

Gebruikers kunnen Studio-sessies en Studio-projecten aanmaken en daaraan deelnemen en vervolgens PDF’s en andere bestandstypen uploaden zodat ze real-time kunnen samenwerken met hun partners.

Beste praktijken Studio

Studio-verbindingen

Als uw gebruikers verbindingsproblemen ervaren, raadpleegt u Fout: Kon geen verbinding maken met Bluebeam Studio.

Bluebeam Studio Portal

Om gebruikers te helpen verscheidene aspecten van hun exemplaar van Bluebeam Studio te beheren, hebben we het Bluebeam Studio Portal gemaakt. Na aanmelding met de aanmeldgegevens van het Studio-account, kunnen zij de volgende taken uitvoeren:

 • Het Studio-profiel beheren
 • E-mailadressen veranderen
 • Een lijst met sessies bekijken die hij/zij heeft aangemaakt
 • Het eigendom van sessies overdragen
 • Een lijst met documenten van sessies bekijken
 • Lijsten met deelnemers van sessies bekijken

Aanvullende informatiebronnen

Raadpleeg Bluebeam.com als u of uw gebruikers verdere vragen hebben over het gebruik van Bluebeam Studio of de Bluebeam Support site, waar u informatie over verscheidene aspecten van de technologie kunt vinden, zoals:

De Bluebeam Administrator

Met de Bluebeam Administrator kunt u Revu configureren en bedienen d.m.v. de functies en kenmerken in de verscheidene tabbladen, zoals beschreven in de volgende paragrafen. Deze instellingen kunnen naar de machines van uw eindgebruikers worden gepusht om uw personalisering na installatie te standaardiseren.

Meer informatie is te vinden in de Bluebeam-hulpgids voor beheerders.

Tabblad plug-ins

Hiermee wordt een lijst met geïnstalleerde toepassingen weergegeven die worden ondersteund door onze PDF plug-in en die door “Bluebeam Admin User.exe” worden gedetecteerd, welke wordt gelanceerd zodra de machine van de klant opstart.

Alle edities van Revu geven de plug-ins weer voor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point en Outlook), maar de plug-ins voor AutoCAD, Revit, SolidWorks, Navisworks en SketchUp Pro verschijnen alleen op machines met Revu CAD of eXtreme.

De eXtreme-editie is de standaard proefversie. Als een serienummer van Revu Standard wordt gebruikt voor registratie van de software nadat de proefversie verlopen is, zullen de eXtreme-editie-plug-ins niet langer werken.

Het tabblad Plug-ins geeft alle ondersteunde versies van elke CAD-toepassing weer die op de machine is geïnstalleerd.

Zij-aan-zij-installatie Revu 20

Revu 20 kan zij-aan-zij worden geïnstalleerd en worden uitgevoerd met Revu 2018 en nieuwer, waardoor uw eindgebruikers Revu 20 kunnen uitvoeren als volledig functionerende proefversie van 30 dagen. Daardoor kunnen gebruikers Revu 20 evalueren, terwijl uw organisatie besluit of het al dan niet tijd is om een upgrade uit te voeren.

Alle plug-inactivaties en -deactivaties moeten worden uitgevoerd in de 20-versie van de Bluebeam Administrator als u zij-aan-zij-installaties van Revu uitvoert.

Een plug-in inschakelen

Meer informatie over het oplossen van problemen met plug-ins vindt u op deze pagina, maar als een plug-in ontbreekt binnen een ondersteunde toepassing, kunt u deze inschakelen door de volgende stappen te volgen:

Vanaf Revu 20 moet de Bluebeam Administrator worden uitgevoerd met verhoogde bevoegdheden, om de installatie van plug-ins mogelijk te maken.
 1. Sluit de toepassing
 2. Ga naar Start > Alle programma’s > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
 3. In Windows 10 en 8.1 klikt of drukt u op Start en voert u Bluebeam Administrator in.
  – Of –
 4. Ga naar Help > Administrator in Revu.
 5. Klik op het tabblad Invoegtoepassingen.
 6. Klik op het selectievakje naast de naam van het programma.
 7. Klik op OK.
 8. Open de toepassing opnieuw.

Tabblad Netconfiguraties (Netconfiguratie)

Hier kunt u de locatie van verscheidene Revu-instellingen en -kenmerken instellen. Deze kunnen in de standaard lokale mappen blijven in het deel Onbeheerd of u kunt ze openen vanuit een centrale serverlocatie, welke u kunt instellen in het deel Beheerde Netconfiguratie. U kunt Revu echter ook configureren voor het gebruik van een combinatie van lokale en netwerklocaties op basis van mappaden die u definieert in het deel Onbeheerd.

Onbeheerde Netconfiguraties

In een doorsnee Revu-installatie is de optie Onbeheerd standaard ingeschakeld. In dit geval bevinden de kenmerken en instellingen zich op verschillende locaties in het Windows-gebruikersprofiel, onder C:\ProgramData, zoals getoond op de schermafbeelding.

E-mailsjablonen hebben een andere standaardmap: C:\Users\\Documents\Bluebeam\E-mail

Netwerkconfiguratie onder beheer:

Om uw Revu-installaties te configureren voor toegang tot alle instellingen en kenmerken van een centrale serverlocatie:

Selecteer een computer om een “staging” machine te gebruiken en kopieer eventuele aangepaste instellingen of middelen in de bijbehorende standaardlocaties die zijn weergegeven zodra de optie Onbeheerd is ingeschakeld. Raadpleeg de schermafbeelding van de Onbeheerde instellingen hierboven.
U kunt eenvoudig de locaties van de standaardmap openen door op de bijbehorende bestandspaden te dubbelklikken.

 1. Als u klaar bent met het kopiëren van alle onderdelen, schakelt u de optie Behgeerde Netconfiguratie in. Er wordt een dialoogvenster geopend, waarin u naar een bestaande netwerkmap kunt gaan die u als centrale locatie wilt gebruiken, of u kunt een nieuwe netwerkmap aanmaken.
 2. In beide gevallen selecteert u de map en klikt u op de knop Map selecteren.
 3. Als het dialoogvenster Alle bestanden kopiëren wordt geopend, klikt u op een van de volgende drie mogelijkheden.
  • Alle kopiëren, waarmee mappen worden aangemaakt voor het type kenmerk of instelling op de locatie van de server en alles naar de juiste locatie wordt gekopieerd.
  • Samenvoegen, waarmee alle lokaal gedefinieerde instellingen en middelen worden samengevoegd met eventuele bestaande onderdelen op de gedeelde locatie.
  • Geen kopie, wat wijst naar de netwerkmap, maar niets naar de map kopieert of daarin integreert. zodra de handeling is uitgevoerd, geeft het tabblad Netconfiguratie de locaties van alle middelen en instellingen weer.
Als u niet wilt dat eindgebruikers veranderingen doorvoeren van de centrale netwerkmap, dan kunt u de maptoestemming instellen op Alleen-lezen.

Beïnvloede registratiesleutels

De volgende zeven registratiesleutels worden gewijzigd zodra u veranderingen doorvoert in het tabblad Netconfiguratie:

De onderstaande mappaden zijn slechts bedoeld ter informatie.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins]"ManageNetConfig"="1""ManageNetConfigPath"="U:\\netconfig\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\Email]"TemplateFolder"="U:\\netconfig\\E-mail\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\PageSetup]"ConfigFolder"="U:\\netconfig\\Page Setup\\"

Een beheerde configuratie inzetten

De Bluebeam Administrator maakt een registratiebestand aan genaamd Netcfg.reg, welke alle beïnvloede registratiesleutels bevat. Dit bestand bevindt zich in het hoofddeel van de beheerde map (U:\netconfig in het eerdere voorbeeld) en kan worden verspreid als onderdeel van een MSI-installatie, zoals beschreven in de Revu Installatiegids.

U kunt dit registratiebestand installeren op individuele werkstations om de beheerde configuratie snel in te kunnen zetten.

Als u een beheerde netconfiguratie verspreidt als onderdeel van een MSI-installatie, worden de veranderingen pas doorgevoerd zodra de machine van de klant opnieuw is opgestart. Opnieuw opstarten is echter niet nodig als u een individuele machine handmatig configureert.

Als u het pad binnen beheerde netconfiguratie of binnen Revu-voorkeuren van de netconfiguratie wijzigt, moet Revu worden gesloten en opnieuw worden geopend om veranderingen door te voeren.

Tabblad Printer

Dit tabblad is verdeeld in vier delen (Printeropties, Printer, Poortmonitor en Beeldresoluties), wat functies en kenmerken aanbiedt voor het bedienen en opnieuw installeren van de Bluebeam PDF printer.

Printeropties

Deze opties bepalen wat er gebeurt tijdens en nadat een PDF is aangemaakt met de PDF Printer of de Stapler.

Vragen om bestandsnaam

Als deze optie is ingeschakeld, verschijnt er een dialoogvenster waarin de gebruiker wordt gevraagd een bestandsnaam in te voeren en, indien nodig, een bestemming te kiezen voor de nieuwe PDF.

Bron-PS-bestand verwijderen

Dit is standaard uitgeschakeld, maar indien het ingeschakeld is, zal het PostScript-bestand waar een PDF op is gebaseerd, worden verwijderd zodra het document is geproduceerd.

Openen in Viewer

Deze instelling bepaalt of de nieuwe PDF al dan niet zal worden geopend in de standaard PDF-toepassing op de machine van de gebruiker.

Contextmenu van Stapler

Als deze is ingeschakeld, zullen de opties Bestanden combineren in Revu en Bestanden converteren in Revu beschikbaar zijn in het rechterklikmenu op een van toepassing zijnde bestand op de desktop of in Windows Verkenner.

De gebruiker moet beheerdersrechten bezitten op de machine om deze instelling te kunnen wijzigen.

Mapopties

Door op deze knop te klikken, wordt het dialoogvenster Mapopties geopend, waarin u de standaardlocatie kunt selecteren waar nieuwe PDF-documenten worden opgeslagen die met de Bluebeam Stapler worden geproduceerd. De beschikbare opties zijn:

 • Bronmap – Dit is de locatie van het originele bronbestand.
 • Map Laatst opgeslagen – Dit is de laatste map waar een nieuwe PDF in is opgeslagen.
 • Map Aangepaste projecten – Met deze optie kunt u zelf een standaardlocatie specificeren.
Beeldresoluties

In de lijst met Oplossingen staan de beeldresoluties die verschijnen in het venster Opslaan als voor de Bluebeam PDF Printer, Stapler en Bluebeam plug-ins.

Printer

Buiten weergave van de naam van de printer, het stuurprogramma en de printerpoort, kunt u in het deel Printer de standaard paginagrootte selecteren in de lijst met beschikbare paginagrootten. Tevens kunt u de lijst Paginagrootte bewerken via de knop Pagina’s beheren, zoals hieronder beschreven.

Bovendien kunt u, als u problemen probeert op te lossen met de prestaties, de installatie van de Bluebeam PDF printer ongedaan maken en weer installeren met de knop Printer opnieuw installeren.

Pagina’s beheren

Door op de knop Pagina’s beheren te klikken, wordt het dialoogvenster Paginagrootten geopend, waar u paginaformaten kunt toevoegen, verwijderen of bewerken die worden gebruikt in Revu, de PDF Printer, Stapler en plug-ins.

Dit zijn dezelfde paginaformaatinstellingen (PrtPageSizes.xml) als die worden gekopieerd vanuit de standaardlocatie (%ProgramData%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Brewery\V45\Printer Support) als u een beheerde netconfiguratie configureert.

Printer opnieuw installeren

Als een gebruiker tegen een probleem aanloopt met de Bluebeam PDF Printer of Stapler, bijvoorbeeld als het dialoogvenster Opslaan als niet verschijnt terwijl u een PDF aanmaakt, kunt u de knop Printer opnieuw installeren gebruiken om de PDF Printer opnieuw te installeren.

Als dit niet werkt, kunt u ook met de rechtermuiskknop op de knop Printer opnieuw installeren klikken en Printer installeren selecteren.

Zodra de Bluebeam PDF Printer is geïnstalleerd, is het een goed idee om naar het deel Apparaten en Printers te gaan van het Windows Configuratiescherm om te controleren of het daar is geïnstalleerd.

Poortmonitor

De Poortmonitor is gebaseerd op het BBPrint.exe proces, dat per gebruiker wordt uitgevoerd en dat de map van de printer van de gebruiker (C:\ProgramData\Bluebeam Software\Print Jobs\) controleert op te verwerken bestanden.

Er vanuit gaande dat BBPrint.exe is ingeschakeld als opstartonderdeel, is de kans groot dat de Poortmonitor niet wordt uitgevoerd als het dialoogvenster Opslaan als niet verschijnt of als een gebruiker anderszins geen PDF’s kan maken met de Bluebeam PDF Printer of Stapler. In dat geval geeft het statusveld van de Poortmonitor “<n/a>” weer. U kunt de Poortmonitor opnieuw opstarten door de instructies te volgen in het volgende deel.

De Poortmonitor opnieuw opstarten

U moet de Poortmonitor opnieuw opstarten als in het statusveld van de Poortmonitor <n/a> staat of als het dialoogvenster Opslaan als niet wordt weergegeven tijdens het aanmaken van een PDF. Zodra deze weer wordt uitgevoerd, zou de status Reageert moeten zijn en moet BBPrint.exe worden weergegeven als lopend proces in de Windows Taakmanager.

Problemen met de Bluebeam PDF Printer in een Citrix-omgeving oplossen

Raadpleeg het deel Revu in een Citrix-omgeving als u problemen ervaart met de Bluebeam PDF Printer terwijl u Revu draait in een Citrix-omgeving.

Tabblad Paginaformaat AutoCAD

Dit tabblad is beschikbaar voor Revu CAD en eXtreme edities op machines waarop tevens een compatibel AutoCAD product is geïnstalleerd.

U kunt de selectievakjes gebruiken om het paginaformaat (ANSI, ARCH of ISO) te selecteren dat u beschikbaar wilt stellen in het tabblad Paginaconfiguratie van de AutoCAD plug-in.

Selectievakken ANSI, ARCH en ISO

In plaats van op individuele selectievakjes te klikken, kunt u ook het selectievak ANSI, ARCH en ISO gebruiken om gehele groepen of soorten formaten te selecteren of deselecteren.

Type PDF

Met de vervolgkeuze van Type PDF kunt u kiezen welk printerstuurprogramma wordt gebruikt voor het maken van PDF’s vanuit AutoCAD.
Uw keuze is echter het standaard PDF-stuurprogramma of het Heidi (AutoCAD HDI) stuurprogramma, wat hieronder wordt uitgelegd:

Printer

Deze optie maakt gebruik van de Bluebeam PDF Printer, welke TrueType lettertypes ondersteunt voor het maken van PDF’s vanuit AutoCAD met doorzoekbare tekst. Buiten dat het stuurprogramma een betere beeldkwaliteit biedt, kunt u er ook meer Paginaformaten aan toevoegen en synchroniseren binnen uw netwerk voor gebruik door al uw gebruikers van Revu CAD of eXtreme.

Heidi

De Heidi-optie maakt gebruik van het AutoCAD HDI-stuurprogramma, dat TrueType lettertypes niet ondersteunt en niet-doorzoekbare tekst “tekent” als vectorgegevens. U kunt echter aangepaste paginaformaten aanmaken en ze synchroniseren binnen uw netwerk zodat al uw gebruikers van Revu CAD of eXtreme ze kunnen gebruiken.

Paginaformaten synchroniseren binnen uw netwerk

Als u uw aangepaste paginaformaten wilt centraliseren voor al uw gebruikers van Revu CAD of eXtreme, dan kunt u dit doen door de volgende stappen te volgen, op basis van of uw organisatie al dan niet de Bluebeam PDF Printer of het AutoCAD Heidi-stuurprogramma gebruikt:

 1. Paginaformaten synchroniseren voor de Bluebeam PDF Printer
 2. Selecteer een computer om te gebruiken als fasemachine en maak er uw eigen, aangepaste paginaformaten op aan.
 3. Ga naar het tabblad Net Config zodra u klaar bent met het instellen van uw aangepaste paginaformaten.
 4. Klik rechts van het standaard mappad voor het stuurprogramma van de printer.
 5. Er wordt een dialoogvenster geopend, waarin u naar een bestaande netwerkmap kunt gaan die u als centrale locatie wilt gebruiken, of u kunt een nieuwe netwerkmap aanmaken.
 6. Selecteer de map en klik op Map selecteren.
 7. Als het dialoogvenster Alle paginaformaatbestanden kopiëren verschijnt, klikt u op Alle kopiëren.
 8. Hiermee wordt het prtPages.xml bestand van de standaard locatie op de lokale schijf naar de netwerklocatie gekopieerd en wordt het nieuwe mappad voor het stuurprogramma van de printer weergegeven in het tabblad Net Config.
 9. Klik op Toepassen en op OK.
Andere machines configureren om de gecentraliseerde paginaformaten te gebruiken voor de PDF Printer

Deze instelling kan worden gedistribueerd naar uw andere Revu CAD en eXtreme klanten als onderdeel van een MSI-installatie, of u kunt individuele machines handmatig configureren door de volgende onderstaande stappen te volgen:

Let op: Gecentraliseerde PC3-bestanden kunnen niet worden gebruikt als het type PDF is ingesteld op Printer. Deze kunnen alleen worden gebruikt als het Heidi-stuurprogramma is geselecteerd.

Als deze is gedistribueerd als onderdeel van een MSI-installatie, dan worden de veranderingen pas doorgevoerd als de machine van de klant opnieuw wordt opgestart. Opnieuw opstarten is niet nodig als u een individuele machine handmatig configureert.

 1. Open Bluebeam Administrator en ga naar het tabblad Net Config.
 2. Klik op de ellips rechts naast het standaard mappad voor het stuurprogramma van de printer.
 3. Als het dialoogvenster Windows Verkenner wordt geopend, zoekt u de netwerkmap met de prtPages.xml en klikt u erop, waarna u klikt op Map selecteren.
 4. Als het dialoogvenster Alle paginaformaatbestanden kopiëren verschijnt, klikt u op Geen kopiëren.
 5. Klik op Toepassen en op OK.
Paginaformaten synchroniseren voor het Heidi-stuurprogramma
 1. Selecteer een computer om te gebruiken als fasemachine en maak er uw eigen, aangepaste paginaformaten op aan.
 2. Klik op het tabblad Net Config en dubbelklik op het bestandspad voor het Heidi stuurprogramma.
  Er wordt een dialoogvenster geopend, waarin u naar een bestaande netwerkmap kunt gaan die u als centrale locatie wilt gebruiken, of u kunt een nieuwe netwerkmap aanmaken.
 3. Selecteer de map en klik op Map selecteren.
 4. Als het dialoogvenster Alle Bluebeam PC3-bestanden kopiëren wordt geopend, klikt u op Alle kopiëren.
 5. Hiermee worden de PC3-bestanden van de standaard locatie op de lokale schijf naar de netwerklocatie gekopieerd en wordt het nieuwe mappad voor het Heidi-stuurprogramma van de printer weergegeven in het tabblad Net Config.
 6. Klik op Toepassen en op OK.
Andere machines configureren om gecentraliseerde PC3-bestanden te gebruiken

Deze instelling kan worden verspreid naar uw andere Revu CAD en eXtreme klanten als onderdeel van een MSI-installatie, zoals beschreven in de Revu Enterprise Installatiegids of u kunt individuele machines handmatig configureren door de onderstaande stappen te volgen:

Gecentraliseerde PC3-bestanden kunnen alleen worden gebruikt voor de AutoCAD plug-in als het Heidi-stuurprogramma is geselecteerd. Gecentraliseerde PC3-bestanden kunnen niet worden gebruikt voor de Bluebeam PDF printer.

Als deze is gedistribueerd als onderdeel van een MSI-installatie, moet de machine van de klant opnieuw worden opgestart voordat deze kan worden gebruikt.

 1. Open Bluebeam Administrator en ga naar het tabblad Net Config.
 2. Klik op de ellips rechts van het standaard mappad voor het Heidi-stuurprogramma.
 3. Als het dialoogvenster Windows Verkenner wordt geopend, zoekt en selecteert u de netwerkmap met het PC3-bestand en vervolgens klikt u op Map selecteren.
 4. Als het dialoogvenster Alle Bluebeam PC3-bestanden kopiëren wordt geopend, klikt u op Geen kopie.
 5. Klik op Toepassen en op OK.

Beïnvloede registratiesleutels

De volgende twee registratiesleutels worden gewijzigd als de paginaformaten van de PDF Printer en PC3-bestanden zijn gecentraliseerd:

De onderstaande mappaden zijn slechts bedoeld ter informatie.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"

Ondersteuningslogboeken

Als u problemen ondervindt met Revu of haar plug-ins, dan zijn er meerdere manieren om de relevante logboeken te openen en, indien nodig, naar onze technische ondersteuning te mailen.

Logboekbestanden bekijken

 • Bluebeam Administrator – Help > Logboekmap verkennen
 • Revu – Revu > Voorkeuren > Beheer > Opties > Logboekmap verkennen

Logboeken naar de technische ondersteuning van Bluebeam mailen

 • Bluebeam Administrator – Help > Logboeken naar ondersteuning mailen
 • Revu – Help > Een probleem melden > Ja
U kunt Uitgebreid bugs verwijderen alleen veranderen in de Voorkeuren van Revu.

Toepassingslogboeken

In deze logboekbestanden worden de activiteiten van verscheidene onderdelen van de Revu-toepassing geregistreerd. U kunt elk logboekbestand openen door op de bijbehorende hyperlink te klikken.

Logboeken plug-in

In deze groep logboekbestanden worden de activiteiten van eventuele ingeschakelde plug-ins voor ondersteunde toepassingen geregistreerd. Elke ingeschakelde plug-in heeft een bijbehorende hyperlink waar u op kunt klikken om het logboekbestand te openen.

Verkennen

Met deze knop opent u de map in het huidige Windows-gebruikersprofiel waar alle logboekbestanden worden opgeslagen.

E-maillogboeken naar ondersteuning

Deze knop wordt gebruikt om uw logboekbestanden naar onze technische ondersteuning te mailen.

Voordat u de logboekbestanden verzendt, probeert u het probleem te reproduceren.

Hierdoor worden nieuwe logboekvermeldingen aangemaakt, specifiek voor het probleem. Er wordt een zipbestand aangemaakt als u erop klikt (logs.zip) met de volledige set logboekbestanden voor alle onderdelen en plug-ins van Revu. Dit wordt bij een nieuwe e-mail bijgevoegd, gericht aan support@bluebeam.com.

Als de e-mail niet wordt geopend of als u een webmail account gebruikt, kunt u de aanwijzingen volgen voor Logboekbestanden bekijken hierboven en kunt u het logs.zip bestand handmatig bijvoegen bij een e-mail gericht aan @bluebeam.com.

Vergeet in elk geval niet zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het probleem dat u ondervindt.

Instellingen opnieuw instellen

Als u deze optie uitvoert, wordt de software naar de standaardinstellingen teruggezet zoals in C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reset - Hiermee worden de instellingen van Revu gereset

Als u een de instellingen van Revu reset, wordt het Backup.zip bestand aangemaakt in %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\

Dit is van toepassing op resets die op de volgende manieren zijn gestart:

 • Revu > Voorkeuren > Beheer > Reset
 • Bluebeam Administrator Console > Help > Instellingen resetten
 • De opdrachtregel.

Toepassing Administrator Console

Met de console-toepassing kunnen beheerders de volgende administratieve functies uitvoeren via de opdrachtregel door PbMngr5.exe te gebruiken.

De volgende opties van de opdrachtregel moeten worden uitgevoerd met verhoogde privileges. Klik op Start, voer CMD in en klik met de rechtermuisknop op opdracht uitvoeren en selecteer Uitvoeren als beheerder.

Beheersfuncties

Met de uitvoerbare functie PbMngr5.exe kunnen beheerders de volgende administratieve functies uitvoeren via de opdrachtregel:

 • Plug-ins installeren
 • Revu instellen als standaardtoepassing
 • Onze Bluebeam PDF printer opnieuw installeren/installatie ongedaan maken
 • Standaard DPI instellen voor de Bluebeam PDF Printer
 • Net Config configureren
 • Licentie registreren
 • Update Licentieserver met een nieuwe computernaam
 • Proefversie verlopen
 • Reset/Restore/and Backup user’s settings

Voorbeelden van deze opdrachten staan hieronder

Back-upinstellingen

Met deze optie wordt er een back-up gemaakt van uw huidige instellingen van Revu in een .zip- bestand en worden ze opgeslagen op een locatie naar keuze, wat handig kan zijn als u het naar een andere machine migreert.

Van stempels en gepinde onderdelen in het tabblad Bestandstoegang wordt geen back-up gemaak tijdens dit proces.

Back-up

Maakt een gecomprimeerd bestand aan genaamd Backup in de hoofdmap van C:\ :

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /backup "C:\backup.zip"

Instellingen opnieuw instellen

Als u de onderstaande optie uitvoert, wordt de software gereset naar de standaard status op basis van de instellingen die te vinden zijn in C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reset
Als u een reset van de instellingen van Revu uitvoert, wordt het Backup-zip bestand aangemaakt in %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\ Dit is van toepassing op het uitvoeren van een reset vanuit Revu > Voorkeuren > Beheer > Reset, Bluebeam Administrator Console > Help > Instellingen resetten en via de opdrachtregel, zoals hierboven getoond.

Instellingen herstellen

Als u deze optie uitvoert, herstelt u geselecteerde Revu-instellingen, wat integraal onderdeel vormt van het migreren van Revu-instellingen van de ene machine naar de andere.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\”PbMngr5.exe” /restore “C:\backup.zip” – Herstelt de instellingen van Revu vanuit het gezipte bestand genaamd backup.zip in de hoofdmap C:\

Printer opnieuw installeren

Als u deze opdracht uitvoert, wordt de Bluebeam PDF Printer opnieuw geïnstalleerd.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\"PbMngr5.exe" /reinstallptr

Licentie registreren

Als u deze opdracht uitvoert om te registreren met parameters, wordt er geprobeerd om te registreren tussen producten van Bluebeam.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu>"PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCDE-FGHIJKL

Als u deze opdracht om te registreren uitvoert met parameters, wordt er geprobeerd om Revu te registreren.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu>"PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCDE-FGHIJKL [NoAuth]
 

Functies Administrator Console

Volg de onderstaande stappen voor meer informatie over de beschikbare functies in de Administrator Console:

 1. Klik op Start en voer CMD in
 2. Open de opdrachtprompt
 3. In het opdrachtvenster voert u cd “C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu” in
 4. Voer het volgende in: PbMngr5.exe /help
 5. Druk op Enter

Daarmee wordt het nieuwste hulpbestand geopend voor de toepassing. De beschikbare opties zijn als volgt:

/help of /? Toont de hulp van de opdrachtregel voor PbMngr5.exe.
/printername Geeft de naam van de printer weer die door Bluebeam Revu wordt gebruikt
/printerdpi <number> Stelt de standaard DPI in van de Bluebeam PDF Printer
/reinstallptr Herinstalleert de Bluebeam Printer.
/uninstallptr Maakt de installatie van de Bluebeam Printer ongedaan.
/update Werkt de autorisatieserver van Bluebeam bij met de huidige versie en naam van de machine.
/register [<version> <serial number> <product key> [NoAuth]] Registreer zonder parameters om te proberen een vertraagde autorisatie te registreren. Registreer met parameters met kruisregister tussen producten van Bluebeam.
/expire Verlopen proefversie, dwingt Revu in kijkmodus te openen.
/reset

Reset de instellingen van Revu. Zorg ervoor dat u al een back-up hebt gemaakt van de instellingen.

Ex: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\”PbMngr5.exe” /reset

/backup <zipfile>

Maakt een back-up van de instellingen van Revu.

Ex: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\”PbMngr5.exe” /backup “C:\backup.zip” – Maakt gezipt bestand genaamd Backup in hoofdmap van C:\

/restore <zipfile> Herstelt de instellingen van Revu.
/setup [parameters] Configuratie wordt gebruikt voor initialiseren van Bluebeam Revu.
/DVON
Microsoft heeft de manier gewijzigd waarop standaardtoepassingen worden geselecteerd in Windows 8 en hoger. Hierdoor werken deze opdrachten om Revu in te stellen als de standaard PDF-editor of om de standaard PDF-editor opnieuw in te stellen, niet met de Administrator Console-app. Gebruikers moeten de stappen in De standaard PDF-viewer wijzigen volgen om de standaard PDF-viewer te wijzigen. Meer informatie is te vinden op de website van Microsoft.
/DVON32
/DVOFF
/IF:

Bitwise flags voor installatie van plug-ins in:

Office(1), AutoCad(2), AutoCad Lt(4), SolidWorks(8), Revit(16), IE(32), ProjectWise(64), Outlook(128), Sketchup(256)

/DPS:[A4 or Letter] Standaard paginaformaat voor gebruik met Bluebeam PDF Printer
/NCPATH:<path> Netconfig pad.
/JOPATH:<path> Taakoptiespad.
/PREFSPATH:<path> Pad naar een Bluebeam Revu voorkeurenconfiguratiebestand.
/ANALYTICS Hiermee kunnen gegevens over het gebruik van Revu worden vastgelegd en automatisch naar de servers van Bluebeam worden verzonden. Er worden geen gebruikersgegevens vastgelegd of doorgegeven.
/QLINKON Activeert de plug-in Quantity-koppeling voor Excel.
/QLINKOFF Activeert de plug-in Quantity-koppeling voor Excel.
/latest Gebruik de nieuwste geïnstalleerde versie van Bluebeam Administrator om de opdrachtregel uit te voeren.

Voorkeuren Revu – Beheer

Bepaalde functies die eerder zijn gevonden in de Bluebeam Administrator zijn naar de Bluebeam Voorkeuren verplaatst onder het deel Beheer, met inbegrip van de Resetinstellingen, Back-upinstellingen, Loggen en klantspecifieke Net Config instellingen.

Tabblad Opties

In het tabblad Opties staan de volgende functies:

 • Standaard PDF-viewer
 • Logboekmap verkennen
 • Uitgebreide foutopsporing
 • Instellingen
 • Opnieuw instellen
 • Back-up
 • Herstellen
 • Standaard PDF-viewer
 • Hiermee wordt het venster Standaard apps geopend.

Standaard PDF-viewer

Hiermee wordt het venster Standaard apps geopend. Van Revu de standaard PDF-viewer maken:

 1. Klik op Standaard apps kiezen op bestandstype
 2. Klik op .pdf
 3. Selecteer Bluebeam Revu.

Logboekmap verkennen

Hiermee wordt het pad naar de logboekbestanden van Revu geopend. De logboekbestanden kunnen hier worden gevonden: C:\Users\\AppData\Local\Bluebeam\Revu\20\Logs

Uitgebreide foutopsporing

Als u deze optie selecteert, wordt verbose loggen ingeschakeld in de toepassing.

Instellingen – Reset

Als u op deze optie klikt, wordt u gevraagd Revu te sluiten. Nadat u OK hebt geselecteerd in het dialoogvenster:

 • Revu wordt automatisch gesloten.
 • De gebruikersinstellingen worden gereset.
 • Zodra het proces is voltooid, zal Revu automatisch opnieuw opstarten.
 • U kunt op Annuleren klikken om het proces te stoppen

Als u een reset van de instellingen van Revu uitvoert, wordt het Backup.zip bestand aangemaakt in %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\20\
Dit is van toepassing op het uitvoeren van een reset vanuit Revu > Voorkeuren > Beheer > Reset, Bluebeam Administrator Console > Help > Reset instellingen en via de opdrachtregel.

Instellingen – Back-up

Nadat u deze optie hebt geselecteerd, wordt u gevraagd in een dialoogvenster Opslaan als.

Als u een map selecteert en vervolgens op Opslaan klikt, wordt een .zip- bestand met een back-up van de Revu-instellingen opgeslagen op de geselecteerde locatie.

Instellingen – Herstellen

Met deze optie worden de instellingen van een back-up .zip- bestand.

 1. Nadat u hebt geklikt op Instellingen — Herstellen wordt u gevraagd Revu te sluiten.
 2. Selecteer OK.
 3. Klik op het back-up .zip- bestand.
 4. Klik op Openen

Revu zal automatisch opnieuw opstarten zodra de herstel is voltooid.

Tabblad Net Config

Het tabblad Net Config bevat de volgende opties:

 • Stempelpad
 • Pad e-mailsjablonen
Het pad verandert als een nieuw pad wordt geselecteerd onder Stempel > Stempelmap wijzigen

Het standaardpad voor stempelbestanden is ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Stamps. U kunt een andere stempelmap kiezen door op Bladeren te klikken en de gewenste map te selecteren.

Het standaardpad voor e-mailsjablonen is C:\Users\\Documents\Bluebeam\E-mail. U kunt een andere map met e-mailsjablonen kiezen door te klikken op Bladeren en de gewenste map te selecteren.

Voorkeuren en instellingen Revu

Het dialoogvenster Voorkeuren wordt gebruikt om de instellingen van Revu te personaliseren voor één enkel werkstation of voor een gehele organisatie.

U kunt bijvoorbeeld naar Interface > Bestandstoegang gaan om een verbinding met Microsoft Sharepoint of Bentley ProjectWise te configureren, welke u vervolgens inzet voor uw gebruikerspopulatie.

Of, als uw organisatie Studio U.K. gebruikt voor het houden van sessies en projecten, kunt u deze verbinding configureren vanuit het deel Studio.

Revu-voorkeuren exporteren

Als u een set Revu-Voorkeuren wilt gebruiken binnen uw hele organisatie of een deel ervan, klikt u op Exporteren linksonder in het dialoogvenster Voorkeuren en slaat u ze op een netwerkshare op. RevuPrefences.xml kan worden gedistribueerd door het proces te volgen dat wordt uitgelegd in de Revu-installatiehandleiding.

Revu-profielen

Profielen bevat informatie over de algemene indeling van de interface van Revu, zoals de posities van de werkbalk, de inhoud van de Tool Chest en de paneelconfiguratie.

Beste praktijk: Als u uw bedrijfsprofielen hebt aangemaakt in een oudere versie van Revu en u ze al jaren niet hebt bijgewerkt, dan is het een goed idee om ze opnieuw aan te maken in de nieuwste versie van Revu. Anders loopt u mogelijk tegen compatibiliteitsproblemen aan.

Profielen exporteren

De volledige instructies voor het beheren, exporteren en importeren van Revu Profielen zijn te vinden in de Revu Handleiding, maar zodra een profiel is aangemaakt, geconfigureerd en opgeslagen, kan het worden geëxporteerd naar een centrale locatie door op Exporteren te klikken in het dialoogvenster Profielen beheren. Daarna kan het worden geïnstalleerd volgens het volgende proces, zoals aangegeven in de Revu Installatiegids.

U kunt tevens een profiel importeren in een Revu-installatie door naar de locatie te navigeren en te dubbelklikken op het .bpx bestand. U kunt het ook importeren door op Importeren te klikken in het dialoogvenster Profielen beheren, het bestand te selecteren en op Openen te klikken.

Afhankelijkheden toevoegen

Als u dit selectievakje selecteert voordat u op Exporteren klikt, worden de volgende onderdelen opgenomen in het profiel:

 • Werksets
 • Aangepaste kolommen
 • Aangepaste statussen
 • Bookmark Structures™ (alleen Revu eXtreme)

Gedeelde profielen gebruiken op een netwerklocatie

Als u geen profiel wilt importeren in Revu, kunt u ook een “koppeling” maken met de locatie op een centraal netwerk dat toegankelijk is voor alle gebruikers. Om dit te doen:

 1. Open het dialoogvenster Profielen beheren en klik op de knop Bladeren naast de rechterkant van het pad van de map, weergegeven in het locatieveld.
 2. Navigeer naar de map, klik erop en klik op Map selecteren.
Gedeelde profielen zijn alleen-lezen. Eventuele veranderingen die door een gebruiker zijn doorgevoerd (zoals werkbalken in- of uitschakelen) gaan verloren zodra Revu wordt gesloten.

Alleen-lezen profielen

Standaard onthoudt Revu de laatst bekende staat of indeling van de gebruikersinterface als de toepassing is gesloten. Veranderingen — zoals het inschakelen van een werkbalk of het verbergen van het tabblad Eigenschappen — worden opgeslagen in het actieve profiel. Als uw organisatie gedeelde profielen gebruikt zoals hierboven beschreven, wilt u dit voorkomen omdat daarmee het gedeelde profiel wordt overschreven, wat een nadelig effect kan hebben op andere mensen die het gebruiken. Om dit te doen:

 1. Navigeer naar de netwerklocatie van het profiel.
 2. Klik er met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen in het pop-upmenu.
 3. Klik op het selectievakje Alleen-lezen en vervolgens op Toepassen en op OK.

De Tool Chest

De Tool Chest is als het ware een handige locatie waar gebruikers markeringen kunnen opslaan en indelen in Werksets. Verdere, gedetailleerde informatie over de Tool Chest is te vinden in de Revu Handleiding.

Werksets beheren

Alle werksets worden opgeslagen als .btx- bestanden die kunnen worden gekopieerd naar een netwerkschijf of direct naar gebruikers kunnen worden gestuurd. Net als met profielen, kunnen ook werksets direct in Revu worden geïmporteerd door te dubbelklikken op een .btx- bestand of vanuit het dialoogvenster Werksets beheren.

Beste praktijk: Als u uw bedrijfsprofielen hebt aangemaakt in een oudere versie van Revu en u ze al jaren niet hebt bijgewerkt, dan is het een goed idee om ze opnieuw aan te maken in de nieuwste versie van Revu. Anders loopt u mogelijk tegen compatibiliteitsproblemen aan.

Om een werksets te exporteren, opent u het dialoogvenster Werksets beheren, selecteert u de werkset en klikt u op Exporteren. Als uet dialoogvenster Opslaan als wordt geopend, selecteert u de doelmap waar u naar wilt exporteren en klikt u op Opslaan. Als uw gebruikers deze werkset delen, dan moet u deze opslaan op een netwerklocatie waar zij toegang toe hebben.

U kunt Werksets ook verspreiden met een opdrachtregelscript, zoals beschreven wordt in de Revu Installatiegids.

Gedeelde werksets gebruiken op een netwerklocatie

Als u geen profiel wilt importeren in Revu, kunt u ook een “koppeling” maken met de locatie op een centraal netwerk dat toegankelijk is voor alle gebruikers. Hiervoor volgt u de stappen in de Revu Handleiding.

Hoewel werksets op een gedeelde netwerklocatie kunnen worden gebruikt terwijl een gebruiker offline is, kunnen ze niet worden bijgewerkt of uitgecheckt.

Vergrendelde werksets

Een vergrendelde Werkset verschijnt in de Tool Chest met een blauw hangslot   rechts van de naam. Als Beheerder kunt u gebruikers toestemming geven om in het bestand te schrijven en kunt u anderen instellen op alleen-lezen. Een gebruiker met toestemming om te schrijven voor de Werkset kan het bestand bekijken en veranderingen doorvoeren. Eventuele veranderingen van een Werkset zijn van toepassing op alle gebruikers die de Werkset delen.

Als een gebruiker alleen-lezen is, kan die gebruiker geen veranderingen doorvoeren in de Werkset en kan het niet ontgrendelen voor veranderingen. Gebruikers die alleen-lezen zijn, moeten contact opnemen met de Beheerder en toestemming vragen om de Werkset te openen.

Specifieke gebruikerstoestemmingen kunnen worden gebruikt in een werkset door de volgende, onderstaande stappen:

1. Ga naar de netwerklocatie van de Werkset.
2. Klik met de rechtermuisknop op de Werkset (.btx) en selecteer Eigenschappen. Het dialoogvenster Eigenschappen verschijnt.
3. Ga naar Beveiliging en selecteer Bewerken onder Groep of gebruikersnamen.
4. Bestaande gebruikers/groepen wijzigen of nieuwe gebruikers/groepen toevoegen. Als u tevreden bent, klikt u op Toepassen en vervolgens op OK.

Alleen-lezen werksets

Als u veranderingen van een gedeelde werkset wilt voorkomen, dan kunt u de eigenschappen op alleen-lezen zetten. Dit doet u als volgt:

 1. Navigeer naar de netwerklocatie van de werkset.
 2. Klik er met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen in het pop-upmenu.
 3. Selecteer het selectievakje Alleen-lezen en klik vervolgens op Toepassen en op OK.

Arceringspatronen

Revu bevat verschillende standaard arceringspatronen die kunnen worden gebruikt voor het vullen van markeringen, die kunnen worden geëxporteerd, geïmporteerd of toegevoegd op dezelfde manier als werksets. Bovendien kunnen deze arceringspatronen (.bhx) bestanden ook naar een centrale netwerklocatie worden geëxporteerd, vanwaar ze kunnen worden ingezet in uw installatie van Revu.

Details over het installeren van Arceringspatronen binnen uw organisatie vindt u in de Revu-installatiegids. Informatie over het beheer van het exporteren, importeren, toevoegen of anderszins werken met uw arceringspatronen is te vinden in de Revu-handleiding.

Integratie SharePoint en ProjectWise

Revu is direct geïntegreerd in Microsoft SharePoint en Bentley ProjectWise documentmanagementsystemen (DMS). U kunt bestanden inchecken, uitchecken en bekijken vanuit een ProjectWise DataSource of SharePoint Documentbibliotheek vanuit de interface van Revu.

Aanmelden

Standaard is het zo dat als u aanmeldt op een SharePoint site, voor de eerste poging uw Windows-accountgegevens worden gebruikt. Als de aanmelding mislukt, wordt u gevraagd aanmeldgegevens in te voeren. Voor een vlekkeloze authenticatie kan Revu de juiste aanmeldgegevens opslaan in de Revu Bestandstoegangvoorkeuren. Deze aanmeldgegevens zijn echter geen onderdeel van het RevuPreferences.xml exportbestand.

De Revu Handleiding bevat meer diepgaande informatie over het configureren van SharePoint of ProjectWise integraties, maar de basisstappen zijn:

 1. Ga naar Revu > Voorkeuren (Ctrl+K)
 2. In het dialoogvenster Voorkeuren gaat u naar Interface > Bestandstoegang.
 3. Klik op het +-symbool in het dialoogvenster Bestandstoegang. Daarmee wordt het dialoogvenster Documentmanagementsystemen toevoegen geopend.
 4. Selecteer het type DMS dat u wilt configureren en voer vervolgens de aanmeldgegevens in en eventuele andere vereiste informatie.
 5. Klik op Ok om de dialoogvensters te sluiten.

Bluebeam, Revu, and Bluebeam Studio are trademarks or registered trademarks of Bluebeam, Inc. Microsoft, SharePoint, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

AutoCAD is a registered trademark of Autodesk in the United States and/or other countries.

© 2019 Bluebeam, Inc. All Rights Reserved.

All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

How-To

Revu 20

Deployment

This guide gives IT administrators the knowledge, self-sufficiency, and freedom to manage and troubleshoot all aspects of Revu across your organization how to administer Bluebeam RevuThe included information covers topics such as Bluebeam Studio, firewall and proxy settings, using Revu with document management systems, as well as Revu settings and preferences.Complete instructions for deploying Revu in your organization can be found in the Revu Deployment GuideCustomers looking for information about installing and using Revu in a virtual environment should refer to Revu in a Citrix Environment.Revu LicensingBluebeam offers three different Revu licensing options , but the plugins for AutoCAD, Revit, SolidWorks, Navisworks, and SketchUp Pro only appear on machines running Revu CAD or eXtreme.The eXtreme edition is the default trial edition. If a Revu Standard serial number is used to register the software after the trial expires, the eXtreme ed

Related Articles