Installatiehandleiding Bluebeam® Revu® 21

revu
Installatiehandleiding Bluebeam® Revu® 21

Dit artikel is van toepassing op:

 • Revu 21

Spring naar andere versies:

Installatiepakketten (MSI) downloaden

Download het 64-bits installatiepakket voordat u verder gaat. Deze pakketten bevatten alles wat u nodig hebt voor een succesvolle installatie. Zie Uw installatie plannen voor een overzicht van de componenten in deze pakketten.

Revu 21 downloaden

Download 64-bits

Op zoek naar een oudere versie?

Introductie

Grote organisaties kampen vaak met uiteenlopende problemen, zoals het vinden van de meest efficiënte installatiemethode of het correct configureren van een toepassing voor gebruik in een netwerkomgeving met meerdere gebruikers. Op de volgende pagina’s vindt u richtlijnen voor het plannen en implementeren van uw Bluebeam Revu-installatie.

Deze handleiding is geschreven voor IT-beheerders en gaat ervan uit dat de lezer vertrouwd is met fundamentele concepten zoals software-installatie, de Windows-opdrachtregel en het schrijven en uitvoeren van batchbestanden.

Richtlijnen voor het beheer van uw implementatie na de installatie vindt u in de Beheerdersgids Revu 21.

Nieuw in Revu 21

Het registratieproces:

 • Er is geen serienummer of productcode meer nodig voor de installatie. Daardoor zijn er geen vereiste eigenschappen om in uw script op te nemen.
 • De eigenschap Uitgestelde autorisatie (DA=1) is niet langer vereist.
 • Tijdens de installatie is geen verbinding met de licentieserver nodig. Registreren of registratie verwijderen van de software hoeft daarom ook niet meer. Er is geen Registratieknop meer in het Revu-menu of de opdrachtregelopties in de Administrator.

Vanaf Revu 21 is tijdens de installatie geen internettoegang meer vereist:

 • U kunt het SYSTEM-account gebruiken als u via SCCM installeert.
 • Omdat we nu een abonnementsmodel hanteren, moeten gebruikers na de installatie inloggen op Revu zodat het juiste abonnementsniveau geactiveerd kan worden.

Andere belangrijke wijzigingen in Revu 21:

 • De Markeringsmodus en Weergavemodus zijn niet meer nodig, omdat de functionaliteit nu wordt bepaald door het abonnementsniveau van de aanmelding.
 • Door de eenvoud van de abonnementen en de installatie is de Configuratie-editor overbodig geworden.
 • Doordat we van Revu-edities overgestapt zijn op een abonnementsmodel, zijn de ARP-modifier en de optionele controle voorafgaand aan de installatie niet meer nodig.

Uw installatie plannen

Compatibiliteit & systeemvereisten

De meest recente informatie over compatibiliteit vindt u in Compatibiliteit en systeemvereisten Bluebeam Revu 21.

De Beheerdersgids Revu 21

De Beheerdersgids Revu 21 behandelt diverse onderwerpen na de installatie, zoals de Bluebeam Administrator Console-app, Revu-voorkeuren en -instellingen, abonnementsbeheer, Bluebeam Studio en elektronische en digitale handtekeningen.

De installatiepakketten voor ondernemingen

Het installatieprogramma gebruikt het Microsoft Windows Installer-framework (msiexec.exe), dus het is erg belangrijk dat de juiste versie van de Windows Installer al op uw machines geïnstalleerd is.

Het MSI-pakket

Dit is het bestand dat u gebruikt voor het uitvoeren van een volledige installatie van Revu.

Het is erg belangrijk dat u het juiste installatiepakket voor uw omgeving downloadt. Na het downloaden kunt u het .zip-bestand openen en de inhoud bekijken. Die bestaat uit:

 • Een ReadMe-bestand dat de inhoud van het MSI-pakket en de installatievereisten vermeldt.
 • Het Revu MSI-installatiebestand.
 • Het OCR MSI-installatiebestand. Sinds Revu 20 is de OCR-module gescheiden van de Revu MSI en ondergebracht in een apart installatieprogramma.
 • Het offline installatieprogramma Microsoft .NET Framework 4.8. Voor de installatie van .NET Framework 4.8 onder Windows 10 is Windows 10 Anniversary of Windows 10 Creators Update vereist. Raadpleeg voor meer informatie de website van Microsoft.
  .NET Framework 4.8 is ook inbegrepen bij Windows 11-installaties.
 • Een Herdistribueerbaar pakket Visual C++ voor Visual Studio 2022. Als dat nog niet op de machines geïnstalleerd is, moet het geïnstalleerd worden voordat de MSI geïnstalleerd wordt.
 • Een script voor het verwijderen van oudere versies van Revu. (Uninstall Previous Version.txt: wijzig de extensie in .bat voordat u het bestand uitvoert. Nadat het bestand is gewijzigd van een tekstbestand in een batchbestand, voert u het uit met verhoogde bevoegdheden. Dit batchbestand maakt de registratie en installatie van (elke versie van) Revu op de machine ongedaan).
 • Een SharePoint-extensie. Ondersteund op lokale servers met SharePoint 2019 of nieuwer en op instanties van SharePoint Online (Office 365).
 • Een SharePoint-invoegtoepassing. Ondersteund op lokale servers met SharePoint 2013 of nieuwer en op instanties van SharePoint Online (Office 365).

Ga voor meer informatie over het installeren van de Bluebeam SharePoint-integratieapp in een SharePoint-omgeving naar De SharePoint-integratieapp installeren.

Het uninstall-script voor elke kleine update kan elke vorige versie verwijderen, maar hoeft NIET uitgevoerd te worden als u updatet naar een subversie binnen dezelfde versie. Dat betekent dat alle toekomstige MSI-updates voor Revu 21 bovenop de vorige Revu 21-installatie uitgevoerd kunnen worden.

Aangepaste instellingen en activa

Als uw organisatie aangepaste of gedeelde instellingen en activa zoals Voorkeuren, Profielen, Werksets en stempels gebruikt, raadpleeg dan de Beheerdersgids Revu 21 voor praktische tips voor het exporteren, verzamelen en faseren van deze items.

Een faseringscomputer instellen

Als u aangepaste instellingen en activa zoals hierboven vermeld nodig hebt, moet u Revu handmatig installeren op een machine zodat u deze activa kunt maken en faseren zoals beschreven in het gedeelte ‘Beheerde netwerkconfiguraties’ van de Beheerdersgids Revu 21.

Voor deze enkele installatie kunt u het installatieprogramma downloaden vanuit ons Downloadcentrum.

Het installatieproces

Beste praktijken

Voordat we ingaan op de eigenlijke stappen van het installatieproces, zijn er enkele belangrijke punten waar u rekening mee moet houden:

Om mogelijke updateproblemen bij het plannen van een nieuwe installatie te voorkomen, kunt u uw vorige MSI-bestand het beste op de oorspronkelijke locatie bewaren.
 • Volg de instructies zorgvuldig op. Sla geen stappen over en wijk niet op andere manieren van de workflow af.
 • Bluebeam ondersteunt het handmatig bewerken van het MSI-bestand niet, omdat daardoor de digitale handtekening van de bestanden ongeldig wordt.
 • Als u een reeds bestaande installatie van een oudere Revu-versie naar Revu 21 upgradet, moet u eerst de oudere software verwijderen door het script ‘Uninstall Previous Version’ in het MSI-installatiepakket van Revu 21 uit te voeren.
 • Voer het uninstall-script uit met verhoogde bevoegdheden.
  Als u SCCM gebruikt, kan het script ‘Uninstall Previous Version’ uitgevoerd worden via een takenreeks. Raadpleeg de Microsoft SCCM-documentatie als u hulp nodig hebt bij het SCCM-proces.
 • Wij raden ten zeerste aan een testgroep met eindgebruikers op te zetten om nieuwe Revu-versies te testen voordat ze in uw hele organisatie geïmplementeerd worden.
Het MSI-bestand moet met verhoogde bevoegdheden uitgevoerd worden, ongeacht of het gebruikte account deel uitmaakt van de Administratieve Groep van de lokale machine. Windows 10-gebruikers kunnen voor meer informatie Gebruikersaccountbeheer van Windows raadplegen.
 • Microsoft SCCM gebruiken

  Vanaf Revu 21 is tijdens de installatie geen internettoegang meer vereist. Daardoor kunt u bij het aanmaken van een MSI-installatiepakket Install for user of Install for SYSTEM (SYSTEM-account) selecteren.

Hulpprogramma’s voor installatie

Welk pakket of hulpprogramma voor installatie u ook gebruikt, uw opdrachtregelscript opent de Windows Installer (msiexec.exe) tijdens uw installaties.

Er zijn diverse hulpprogramma’s voor installatie die de opdrachtregel gebruiken om een MSI-installer uit te voeren, zoals System Center Configuration Manager (SCCM), Quest KACE (voorheen Dell KACE) en Microsoft Windows Groepsbeleid.

Het is belangrijk te vermelden dat we alleen ondersteuning bieden voor het gebruik van de opdrachtregelscripts en niet voor de hulpprogramma’s voor installatie zelf.

De OCR-module installeren

Om toekomstige updates te versnellen, leveren we de OCR-module in een afzonderlijke MSI buiten de Revu-applicatie om. De installatiepakketten die u op onze site vindt, bevatten zowel de Revu MSI als de OCR MSI.

Als u uw gebruikers bepaalde Revu-functies wilt bieden die gebruikmaken van tekstdetectie, zoals OCR, AutoMark, Sets en Batch Link, dan moet u het OCR MSI-bestand installeren.

Als de OCR MSI niet door een beheerder geïnstalleerd is of als een gebruiker de installatie ongedaan maakt, blijft Revu gewoon werken. Maar in dat geval kunnen gebruikers de hierboven genoemde functies niet gebruiken. Dat probleem kan altijd opgelost worden door de OCR-module te installeren.

De Revu MSI en de OCR MSI kunnen in willekeurige volgorde geïnstalleerd worden. De ene is niet afhankelijk van de andere. Als u Revu naar een nieuwe subversie updatet, hoeft u de OCR-module niet opnieuw te installeren als die tijdens uw oorspronkelijke installatie al geïnstalleerd is. In dat geval hoeft u alleen de Revu MSI te installeren.

Om het updateproces te stroomlijnen en de bestandsgrootte tot een minimum te beperken, wordt de OCR MSI niet geleverd via de updater in de applicatie. Omdat de OCR-module zelden wordt gewijzigd, levert Bluebeam een update bij elke belangrijke nieuwe versie.

Het OCR-pakket heeft behalve de normale msiexec-opties geen speciale parameters. Hier is een voorbeeld van een stille installatie van de 64-bit OCR MSI:

msiexec.exe /i "[path to deployment folder]\BluebeamOCR x64 21.msi" /qn

Als u het bestand ‘Uninstall Previous Version.bat’ gebruikt, worden de installatieprogramma’s voor zowel Revu als OCR verwijderd. Maar als u ze via het Configuratiescherm verwijdert, worden Revu en OCR als afzonderlijke regelitems weergegeven en moeten ze afzonderlijk verwijderd worden.

Als u problemen ondervindt met een individuele machine en de installatie opnieuw uitvoert met behulp van de Suite.exe, dan wordt OCR automatisch geïnstalleerd.

De tabel met Revu MSI-eigenschappen

De tabel met MSI-eigenschappen geeft een overzicht van de eigenschappen waarmee u de Revu-installatie kunt configureren en aanpassen. Vanaf Revu 21 zijn er geen vereiste eigenschappen meer voor de installatie. Hieronder staan de ondersteunde optionele eigenschappen.

Ondersteunde optionele eigenschappen

BB_AUTO_UPDATE Schakelt updatemeldingen in de app in of uit: ingeschakeld (standaard) = 1, uitgeschakeld = 0. Zie opmerkingen.
BB_DISABLEANALYTICS Schakelt het verzenden van informatie over applicatiegebruik naar Bluebeam in of uit. Verzenden (standaard) = 0, niet verzenden = 1. Zie opmerkingen.
BB_DEFAULTVIEWER Instellen als de standaardapplicatie (standaard) = 1, de standaardapplicatie niet wijzigen = 0. Zie opmerkingen.
BB_DESKSHORTCUT Bureaubladsnelkoppeling Bluebeam Revu (standaard) = 1, geen snelkoppeling = 0
BB_DESKSTAPLER Bureaubladsnelkoppeling Bluebeam Stapler (standaard) = 1, geen snelkoppeling = 0
BB_FEATURES Schakelt diverse Revu-functies uit: alle functies ingeschakeld = 65535 (standaard). Zie Revu-functies in- en uitschakelen met BB_FEATURES voor meer informatie.
BB_IE_PLUGIN Installeren en inschakelen = 1, uitschakelen (standaard) = 0
BB_JOBOPTIONS Voer de UNC of het volledig gekwalificeerde pad naar uw aangepaste taakoptiesbestand in.
BB_NETCONFIG Voer de UNC of het volledig gekwalificeerde pad naar uw beheerde NetConfig-map in.
BB_PAGESIZE Voer ‘A4’ in om de standaardpaginagrootte voor de Bluebeam PDF-printer te vervangen.
DISABLE_WELCOME

Schakelt de Revu HTML-welkomstpagina en de pagina met workflowtrainingsvideo’s uit. Inschakelen (standaard) = 0, uitschakelen = 1

Maakt een registervermelding Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\20\Revu en een DWORD met de naam WorkflowsInitialized.

BB_REVUPREFERENCES Voer de UNC of het volledig gekwalificeerde pad naar uw RevuPreferences.xml-bestand in.
IGNORE_RBT Controleren op opnieuw opstarten uitschakelen = 1, Controleren op opnieuw opstarten = 0. Zie opmerkingen.
MBCODE Bepaalt welke Bluebeam-invoegtoepassingen ingeschakeld worden. De standaardwaarde 1023 schakelt ze allemaal in. Zie De Bluebeam-invoegtoepassingen inschakelen met MBCODE voor meer informatie.
De eigenschap BB_AUTO_UPDATE

De eigenschap BB_AUTO_UPDATE is standaard ingeschakeld. Als de eigenschap ingeschakeld blijft, ontvangen gebruikers een melding in de app als er een nieuwe Revu-update beschikbaar is. Als u niet wilt dat uw gebruikers een melding in de app ontvangen als er een nieuwe versie wordt uitgebracht, moet u deze eigenschap uitschakelen.

De eigenschap BB_DISABLEANALYTICS

Standaard verstuurt Revu gebruiksgegevens naar Bluebeam om de applicatie te verbeteren. De informatie die u verstrekt, biedt ons meer inzicht in gebruiksgedrag en trends, zodat we onze producten en diensten kunnen blijven verbeteren. Alle verstrekte informatie is anoniem en wordt niet aan derden doorgegeven. Bluebeam verzamelt geen persoonlijke gegevens over u. Als u dit wilt uitschakelen, stelt u de eigenschap BB_DISABLEANALYTICS in op 1 (BB_DISABLEANALYTICS=1) in uw MSI-opdrachtregelscript of MST-bestand voor uw installatie.

Gebruikers die Revu 21 voor de eerste keer openen, krijgen een nieuw venster met de titel ‘Vertel ons over uzelf’ te zien, waarin enkele klantgegevens gevraagd worden.

Als u ervoor kiest geen gebruiksgegevens te versturen door BB_DISABLEANALYTICS=1 in te stellen, dan wordt ook het venster ‘Vertel ons over uzelf’ niet weergegeven. Zie het privacybeleid van Bluebeam voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen.

Het standaard PDF-programma instellen met BB_DEFAULTVIEWER

Microsoft heeft de manier gewijzigd waarop standaardtoepassingen worden geselecteerd in Windows 8 en hoger, waardoor de instelling BB_DEFAULTVIEWER wordt overschreven. Dat betekent dat uw gebruikers de stappen in De standaard PDF-viewer wijzigen moeten volgen. Meer informatie is te vinden op de website van Microsoft.

Revu-functies in- en uitschakelen met BB_FEATURES

Aan elke Revu-functie is een numerieke waarde toegewezen zoals weergegeven in onderstaande tabel. U kunt een functie uitschakelen door de numerieke waarde ervan af te trekken van de standaardwaarde van de eigenschap BB_FEATURES (65535) zoals vermeld in de tabel met Ondersteunde optionele eigenschappen hierboven en de uitkomst in te voeren als de nieuwe waarde voor de eigenschap BB_FEATURES.

Als u bijvoorbeeld de functie Zwartmaking wilt uitschakelen, trekt u de waarde van die functie (2) af van 65535 en voert u het resultaat (65533) in als de nieuwe waarde voor BB_FEATURES.

Revu-functies en hun numerieke waarde:

Administrator Button (Revu Menu) = 128 Product Updates Button (Help menu) = 16
AllFeatures = 1023 Redaction Cut Content & Erase Content = 2
DigitalSignatures = 4 SelfSignCertificates = 8
EditText = 1 TranslateMarkups = 32
ExportToOffice = 64 Session Following Feature = 512
Meer informatie over de functie Sessie volgen (Session Following Feature)

Sommige gebruikers moeten kunnen voorkomen dat andere gebruikers hen volgen in een Studio-sessie om te voldoen aan privacy- en arbeidsvoorschriften. De volgende scenario’s illustreren wat er gebeurt als deze functie is uitgeschakeld:

Gebruiker X probeert gebruiker Y te volgen
– Het scherm van gebruiker X ziet eruit alsof gebruiker Y gevolgd wordt, maar er worden geen updates ontvangen over de positie van gebruiker Y

Gebruiker X stuurt een ‘Volg me’-verzoek naar alle gebruikers
– Gebruiker Y krijgt het verzoekvenster niet te zien

Gebruiker Y probeert gebruiker X te volgen
– Gebruiker Y kan geen andere gebruiker volgen (alle elementen om een Sessie te volgen zijn uit de gebruikersinterface verwijderd)

‘Controleren op opnieuw opstarten’ uitschakelen

Standaard stelt het installatieprogramma de eigenschap IGNORE_RBT in op 0. Als de MSI wordt gestart, controleert het installatieprogramma of de machine in afwachting is van opnieuw opstarten. De installatie wordt gestopt als IGNORE_RBT=0 en opnieuw opstarten in behandeling is. Als de eigenschap IGNORE_RBT=1 wordt doorgegeven, wordt de installatie niet gestopt, zelfs niet als opnieuw opstarten in behandeling is. Zonder deze vlag wordt de installatie gestopt als de gebruiker niet opnieuw opstart wanneer daarom gevraagd wordt.

Bovendien kunt u met de Microsoft-parameter REBOOT=ReallySuppress bepalen wanneer een machine opnieuw opstart.

Sluit alle actieve programma’s en browsers af om de kans op een succesvolle onderdrukking te vergroten. Revu kan alleen correct functioneren als het opnieuw opstarten plaatsvindt op enig moment nadat de installatie voltooid is.

De Bluebeam-invoegtoepassingen inschakelen met MBCODE

Aan elke Bluebeam-invoegtoepassing voor ondersteunde software van derden is een numerieke waarde toegewezen zoals weergegeven in onderstaande tabel. Als u slechts een enkele invoegtoepassing wilt inschakelen, bijvoorbeeld de invoegtoepassing voor AutoCAD, vervangt u de standaard MBCODE-waarde van 1023 (alle invoegtoepassingen ingeschakeld) in dit voorbeeld door het getal 2. Als u meerdere invoegtoepassingen wilt inschakelen, telt u de numerieke waarden bij elkaar op en voert u het totaal in als de nieuwe MBCODE-waarde. Als u de waarde op 0 instelt, worden alle invoegtoepassingen uitgeschakeld.

Bluebeam-invoegtoepassingen worden alleen ingeschakeld als de applicatie van derden geïnstalleerd is. Raadpleeg de Revu-compatibiliteitstabel om te controleren of uw applicaties van derden ondersteund worden.

Revu-invoegtoepassingen en hun numerieke waarde

Alle invoegtoepassingen uitgeschakeld = 0 Microsoft Outlook = 128
AutoCAD = 2 ProjectWise = 64
AutoCAD LT (32- en 64-bit) = 4 Revit en Navisworks = 16
Internet Explorer = 32 SolidWorks = 8
Microsoft Office = 1  

Taal wijzigen

U kunt Revu installeren in een andere taal dan de standaardtaal van Windows door de eigenschap TRANSFORMS in te stellen op een van de hieronder vermelde taalcodes. Anders wordt Revu geïnstalleerd in de taal die wordt gebruikt door het besturingssysteem waarop het geïnstalleerd wordt.

Opdrachtregelvoorbeelden voor MST- en MSI-installaties zijn verderop in deze handleiding te vinden.

Transformcodes voor talen in Revu:
Deens = 1030 Italiaans = 1040
Nederlands = 1043 Japans = 1041
Engels = 1033 Koreaans = 1042
Fins = 1035 Noors = 1044
Frans (standaard) = 1036 Spaans = 1034
Duits = 1031 Zweeds = 1053

Installatiemethoden

In dit gedeelte worden onderwerpen behandeld zoals Windows Installer-schakelopties en het schrijven van scripts voor MSI-installaties.

Een opmerking over Windows Installer-schakelopties

Er zijn drie belangrijke Windows Installer-schakelopties om rekening mee te houden bij het schrijven van een script voor MST- of MSI-installaties:

Geeft de Windows Installer de instructie om msiexec.exe aan te roepen om een installatie uit te voeren

/i

Met deze schakeloptie kunt u stille installaties zonder toezicht uitvoeren

/qn

Wordt gebruikt als u een MST hebt gemaakt die aangeroepen moet worden. Dat wordt gedaan door het pad in te voeren naar de map waar het MST-bestand zich bevindt en de bestandsnaam van de MST. Met TRANSFORMS kunt u ook Revu in verschillende talen installeren.

TRANSFORMS

Een installatiescript schrijven

Er zijn drie verschillende methoden om Revu te installeren, die elk op een net iets andere manier gebruikmaken van de opdrachtregel.

Een MST-bestand (Microsoft Transform) gebruiken

Met een MST-bestand (Microsoft Transform) kunt u typefouten tot een minimum beperken doordat alle wijzigingen van eigenschappen en/of parameters worden aangebracht in het MST-bestand, dat wordt aangeroepen door een kort opdrachtregelscript. Dit betekent dat u uw wijzigingen in de Eigenschappentabel kunt controleren voordat ze tijdens de installaties worden doorgegeven.

Belangrijke opmerking over Transforms

Scenario 1: taal-TRANSFORMS

Als u een taal-TRANSFORMS gebruikt, moet het MST-bestand in dezelfde hoofdmap staan als de MSI. Gebruik alleen de naam van de MST, zonder pad. Ook mogen er GEEN spaties in de naam van het MST-bestand staan en GEEN aanhalingstekens rond de MST-bestandsnaam.

TRANSFORMS=:1031;MyTransforms.mst
TRANSFORMS=:1031;<gebruik alleen de naam van de MST, zonder pad>

Scenario 2: standaard-TRANSFORMS

Als u TRANSFORMS gebruikt, moet het MST-bestand in dezelfde hoofdmap staan als de MSI. Gebruik aanhalingstekens rond het pad naar het MST-bestand.

TRANSFORMS="C:\Deployment Folder\MyTransforms.mst"
TRANSFORMS=<pad met aanhalingstekens naar de bestandsnaam van de MST>
Een MST-bestand maken en bewerken

Als u dat nog niet gedaan hebt, moet u een MSI-editor zoals InstEd downloaden en installeren. Volg daarna onderstaande stappen:

 1. Open InstEd, klik op het menu File en open het oorspronkelijke MSI-bestand.
 2. Klik op het menu Transform en selecteer New Transform.
 3. Geef in het dialoogvenster New Transforms een naam op voor het MST-bestand en klik op Save.
  Het bestand mag niet ‘Transforms.mst’ genoemd worden en moet in dezelfde map worden opgeslagen als de oorspronkelijke MSI-installer.
 4. Klik aan de linkerkant op het tabblad Tables en selecteer Property in de lijst Tables. Op dit punt kan het handig zijn om de lijst Properties in alfabetische volgorde te selecteren door op de kolom Property te klikken.
 5. Pas de Eigenschappen aan uw vereisten aan.
  Bewerk GEEN andere eigenschappen dan de eigenschappen die worden vermeld in de tabel met MSI-eigenschappen.
 6. Klik op het menu File en Save het bestand.
Een opdrachtregelscript schrijven dat uw MST-bestand gebruikt

Hier zijn enkele voorbeelden van installatiescripts die een MST-bestand aanroepen:

msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS=YourMSTFile.mst /qn

Een stille Duitstalige installatie:

msiexec.exe /i "Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS=:1031;MyTransforms.mst /qn

Het is erg belangrijk dat u uw script voorafgaand aan de installatie test op een testmachine in een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid om te controleren of het correct uitgevoerd wordt.

Dubbelklik niet op het MSI-bestand. Als u dat wel doet, wordt Revu geïnstalleerd zonder de vereiste verhoogde bevoegdheid of uw eventuele aanpassingen aan de MSI-eigenschappen.
De MSI-eigenschappen rechtstreeks gebruiken

U kunt de installatie ook uitvoeren door een compleet installatiescript te schrijven dat het Revu MSI-bestand aanroept en alle wijzigingen in eigenschappen weergeeft.

Waarden voor een MSI-schakeloptie (aangeduid met een schuine streep) moeten tussen aanhalingstekens worden gezet, zoals hieronder aangegeven. Voor specifieke Bluebeam-eigenschappen moeten spaties vervangen worden door vraagtekens.
Voordat u Revu installeert, raden wij u aan uw script te schrijven en te controleren in een teksteditor en het op een testmachine uit te voeren in een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid.

Voorbeelden van MSI-scripts

Onderstaande voorbeelden laten zien hoe u opdrachtregelscripts voor verschillende installatievereisten en configuraties kunt schrijven:

Eenvoudige stille installatie die ook een specifiek RevuPreferences.xml-bestand installeert

Let op de verschillende paden van het .msi- en het .xml-bestand:

msiexec.exe /i "\\MyServer\Bluebeam?Deployment\Bluebeam Revu x64 21.msi" BB_REVUPREFERENCES=\\MyServer\Bluebeam?Deployment\RevuPreferences.xml /qn

Script dat de OCR MSI en de Revu MSI stil combineert met behulp van een TRANSFORMS-bestand:

START /WAIT msiexec.exe /i "C:\Users\<USERNAME>\Desktop\MSIBluebeamRevu21x64\BluebeamOCR x64 21.msi" /qb && msiexec.exe /i "C:\Users\<USERNAME>\Desktop\MSIBluebeamRevu21x64\Bluebeam Revu x64 21.msi" TRANSFORMS="C:\Users\<USERNAME>\Desktop\MSIBluebeamRevu21x64\Bluebeam Revu x64 21.mst" /qn

Een installatie uitvoeren en problemen oplossen

Nadat u uw script hebt geschreven en getest op een testmachine in een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid, kunt u het uitvoeren in een hulpprogramma voor installatie, zoals SCCM, Dell KACE of Groepsbeleid.

Als de installaties niet verlopen zoals zou moeten of als er andere problemen zijn, moet u uw werk controleren. Als uw script een MST-bestand aanroept, open dat dan weer in een MSI-editor en controleer of u de Eigenschappen goed hebt ingesteld.

Nadat u hebt bevestigd dat u de juiste syntaxis gebruikt in het script, valideert u het opnieuw op een testmachine in een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid.

De MSI-installer genereert een uitgebreid logbestand in de map %TEMP% op het lokale station van de machine waarop Revu geïnstalleerd wordt. De naamgevingsconventie is MSIxxxxx.log, waarbij xxxxx willekeurige tekens zijn, bijvoorbeeld MSIjfb1d6.log. Controleer dit logbestand op veelvoorkomende Windows-installatiefouten.

Als u SCCM gebruikt en via het SYSTEM-account installeert, is het logbestand te vinden in C:\windows\temp.
Een lijst met Windows Installer-foutcodes en hun definitie is te vinden op de website van Microsoft.
 

Bestaande installaties updaten

Het nieuwe MSI-proces verwijdert de op dat moment geïnstalleerde versie van Revu 21 en vervangt die door de nieuwste Revu 21-update die u installeert. In dit proces hoeft ook het OCR MSI-bestand niet opnieuw gedistribueerd te worden. Doordat de OCR-module in nieuwere Revu 21-updates niet nodig is, is uw Revu-installatiepakket kleiner.

Hieronder staan enkele voorbeeldscripts die kunnen worden gebruikt om een bestaande installatie van Revu 21 te updaten:

Initiële MSI-installatie met optionele parameter:

msiexec /i "Bluebeam Revu x64 21.0.0 msi" DISABLE_WELCOME=1 
Eventuele andere parameters die u bij de oorspronkelijke installatie gebruikt hebt, moet u ook nu weer gebruiken.

Geüpdatete MSI-installatie met optionele parameter:

msiexec /i "Bluebeam Revu x64 21.0.X msi" DISABLE_WELCOME=1

Na de installatie: optionele aanpassingen implementeren

Bluebeam-beheerconsole

Met de beheerapplicatie (PbMngr5.exe) kunt u na de installatie de volgende taken uitvoeren via de opdrachtregel:

 • Plug-ins installeren
 • Onze Bluebeam PDF printer opnieuw installeren/installatie ongedaan maken
 • Standaard DPI instellen voor de Bluebeam PDF Printer
 • Net Config configureren
 • Revu-gebruikersinstellingen back-uppen, resetten en herstellen

Meer informatie over de beschikbare functies is te vinden in de helpinformatie van PbMngr5.exe, die u kunt bekijken via de Windows-opdrachtregel door op Start > Zoeken te klikken en CMD in te typen.

Typ op de opdrachtregel cd “C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu gevolgd door PbMngr5.exe /help en druk op de Enter-toets.
U kunt ook de Bluebeam-hulpgids voor beheerders raadplegen.

Revu-voorkeuren

Er zijn twee Bluebeam-configuratiebestanden met applicatie-instellingen die u kunt installeren: het bestand RevuPreferences.xml, dat altijd geïmplementeerd kan worden, en het bestand UserPreferences.xml, dat alleen geïmplementeerd kan worden als een nieuwe Revu-installatie voltooid is.

RevuPreferences.xml

Dit bestand bevat alle instellingen die geconfigureerd worden in het dialoogvenster Revu-voorkeuren (Ctrl+K). Als u in het dialoogvenster op Exporteren klikt, kunt u het bestand RevuPreferences.xml opslaan op elke gewenste locatie, zoals een centrale map op een server.

Hoewel het kan worden geïmplementeerd als onderdeel van een MST of doorgegeven als een MSI-opdrachtregel, kunt u het ook na de installatie implementeren met een opdrachtregeloptie die de Bluebeam Administrator aanroept, zodat u wijzigingen kunt automatiseren.

Dit is een voorbeeld voor het implementeren van een bijgewerkte set Revu-voorkeuren waarbij alle invoegtoepassingen behalve die voor Internet Explorer ingeschakeld moeten blijven:

"%ProgramFiles%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\PbMngr5.exe" /setup /PREFSPATH:"G:\Bluebeam Software\Settings\RevuPreferences.xml"

U kunt het bestand RevuPreferences.xml ook kopiëren of pushen naar:

C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu
Bij het opstarten zoekt Revu naar het bestand RevuPreferences.xml. Als dat nieuwer is dan het bestand UserPreferences.xml in de map %appdata% van de gebruiker, dan wordt de inhoud ervan samengevoegd met het bestaande UserPreferences.xml. Als u de wijzigingsdatum wilt veranderen, moet u het bestand RevuPreferences.xml wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld door een spatie aan het begin van de tekst toe te voegen.

Een offline pincode verplicht stellen

Gebruikers kunnen een offline pincode instellen voor toegang tot Studio-bestanden als ze niet verbonden zijn met Bluebeam Studio. Dit is geen standaardvereiste, maar kan ingesteld worden in het Studio-gedeelte van de RevuPreferences.xml op uw faseringsmachine. Vervolgens kan het geëxporteerd worden naar een faseringslocatie op uw netwerk. Dat is doorgaans dezelfde locatie als de MSI die u installeert.

De wijziging van RevuPreferences.xml bestaat uit:

     <Studio> <RequireOfflinePIN>True</RequireOfflinePIN> </Studio>

Dit kan worden geïmplementeerd met behulp van de MSI-eigenschap BB_REVUPREFERENCES.

Als deze voorkeur ingesteld is, moeten alle nieuwe en bestaande Studio-gebruikers een offline pincode instellen. Ze kunnen niet inloggen in Bluebeam Studio voordat ze dat gedaan hebben.

UserPreferences.xml

Dit bestand bevat instellingen voor een individuele Revu-gebruiker. Dit bestand kan niet naar bestaande installaties geïmplementeerd worden, maar wel naar een nieuwe implementatie voordat die voor de eerste keer geopend wordt, door een gewijzigd UserPreferences.xml naar de volgende locatie op elke machine te pushen:

C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\RevuVersion#\Revu
Ervan uitgaande dat u uw aangepaste activa zoals profielen en werksets al tijdens het plannen van uw implementatie hebt verzameld, kunt u ze ook naar deze locatie kopiëren.
De eerste keer dat Revu wordt gestart, worden de bestanden automatisch gekopieerd naar de volgende locatie in hun zwervende Windows-gebruikersprofiel:
%APPDATA%\Bluebeam Software\Revu\21

Revu-voorkeuren samenvoegen

Als u alleen nieuwe instellingen wilt toevoegen, moet u het bestand RevuPreferences.xml openen in een tekstverwerker en zoals hieronder weergegeven Merge=”True” aan het begin van het bestand toevoegen voordat u het faseert voor de implementatie. Zie de Revu-beheergids voor meer informatie. Het samenvoegproces is een vervanging van de gegevens die moeten worden geüpdatet of bewerkt in het RevuPreferences.xml-bestand.

Voorbeeld van een bewerkt RevuPreferences.xml-bestand

De volgende set Revu-voorkeuren levert een Revu-installatie op die deze instellingen samenvoegt in een bestaand UserPreference.xml-bestand (Merge=”True”) met de URL voor de SharePoint-server van een organisatie:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RevuPreferenceDictionary Version="2" Merge="True">
<DocManSys>
<ActiveIndexx64.>0</ActiveIndexx64.>
<CacheSharePointFilesx64.>False</CacheSharePointFilesx64.>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.0>
<CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>False</CheckcoutOnOpenFromHyperlinks.x64.1>
<CheckoutOnOpen.x64.0>False</CheckoutOnOpen.x64.0>
<CheckoutOnOpen.x64.1>False</CheckoutOnOpen.x64.1>
<ClaimsSupported.x64.0>False</ClaimsSupported.x64.0>
<ClaimsSupported.x64.1>True</ClaimsSupported.x64.1>
<Countx64.>2</Countx64.>
<DefaultFileFilterPDF>True</DefaultFileFilterPDF>
<DocumentLibrary.x64.0></DocumentLibrary.x64.0>
<DocumentLibrary.x64.1></DocumentLibrary.x64.1>
<LastAccessedLibraryPath.x64.0>Test</LastAccessedLibraryPath.x64.0>
<LastAccessedLibraryPath.x64.1></LastAccessedLibraryPath.x64.1>
<LoginName.x64.0>sa</LoginName.x64.0>
<LoginName.x64.1>sa</LoginName.x64.1>
<PromptForCheckinCommentsx64.>True</PromptForCheckinCommentsx64.>
<PromptForCheckoutFromIEx64.>True</PromptForCheckoutFromIEx64.>
<RegKey.x64.0>SharePoint2007</RegKey.x64.0>
<RegKey.x64.1>SharePoint2007</RegKey.x64.1>
<SelectionDialogx64.>False</SelectionDialogx64.>
<SharePointUseExistingCookies>True</SharePointUseExistingCookies>
<Site.x64.0>http://sharepointserver1</Site.x64.0>
<Site.x64.1>http://sharepointserver2</Site.x64.1>
<SiteAlias.x64.0>SharePoint</SiteAlias.x64.0>
<SiteAlias.x64.1 />
<StoreLastAccessedFolderx64.>True</StoreLastAccessedFolderx64.>
<TestIfSharePointPathx64.>True</TestIfSharePointPathx64.>
<ToolbarIntegrationOnlyx64.>True</ToolbarIntegrationOnlyx64.>
<UseDefaultCredentialsx64.>True</UseDefaultCredentialsx64.>
</DocManSys>
</RevuPreferenceDictionary>

* Deze Sharepoint-server-URL’s veranderen als de gegevens worden samengevoegd met het Revu-voorkeurenbestand.

Aangepaste extensies implementeren via de Revu.exe-opdrachtregel

Schakelopties voor de Revu.exe-opdrachtregel

Met de volgende schakelopties kunt u bepalen hoe het importproces verloopt en welke activa gekopieerd worden naar de standaard lokale Revu-roamingmap %appdata% van een gebruiker:

Bij importeren worden de activa en instellingen gekopieerd zoals hierboven beschreven, maar bij ‘toevoegen’ wordt er een referentie (link) naar een gedeeld activum op een netwerkstation of andere niet-standaard locatie gemaakt.
Bij het maken en exporteren van aangepaste profielen kunt u afhankelijkheden zoals aangepaste werksets, arceringspatronen, lijnstijlen, aangepaste kolommen en aangepaste statussen het beste ook opnemen. Als u deze aangepaste bronnen op deze manier in het profiel insluit, kunt u ze veel gemakkelijker binnen een hele organisatie delen.
 • /bpximport:[File] – importeert en activeert een profiel.
 • /bpxdir:[Path] – hiermee kunt u het pad van een map specificeren dat u wilt aanwijzen als nieuwe profielmap. Dit is het pad naar een op het netwerk gedeelde locatie waar zich profielen bevinden en gedeeld worden binnen een organisatie.
  Als u niet wilt dat gebruikers de profielen in deze map wijzigen, dan kunt u de maptoestemming instellen op alleen-lezen.
 • /bpxactive:[Name] – stelt een specifiek profiel in als actief in de lokale Revu-roamingmap %appdata% van een gebruiker of in een gedeeld profiel. Als u /bpxdir: gebruikt hebt om een gedeelde profielmap op een netwerklocatie op te geven, moet het profiel dat u instelt als actief zich in de opgegeven map bevinden.
 • /btxadd:[File] – hiermee geeft u aan dat een Revu-installatie een werkset op een niet-standaard locatie moet gebruiken zonder die te importeren.
 • /btximport:[File] – importeert een werkset naar de huidige profielmap.
 • /bhxadd:[File] – hiermee geeft u aan dat Revu een arceringspatroonset op een niet-standaard locatie moet gebruiken zonder die te importeren.
 • /bhximport:[File] – importeert een arceringspatroonset naar de huidige profielmap.
 • /blxadd:[File] – hiermee geeft u aan dat Revu een lijnstijl op een niet-standaard locatie moet gebruiken zonder die te importeren.
 • /blximport:[File] – importeert een lijnstijl naar de huidige profielmap.

Gebruiksvoorbeelden

Het volgende script importeert zonder bericht het Power-profiel, en de bestanden toolset1.btx en dimensions.btx naar dat profiel:

"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\RevuVersion#\Revu\Revu.exe" /s /bpximport:"U:\netProfiles\Power.bpx" /bpxactive:Power/btximport:"U:\netProfiles\Revu\toolset1.btx" /btximport:"U:\netProfiles\Revu\dimensions.btx"
 • /s – deze schakeloptie in bovenstaand voorbeeld schakelt alle prompts uit die normaal gesproken tijdens het importproces op het scherm weergegeven worden.
De schakeloptie /s maakt de installatie niet ‘stil’.

Importeert een profiel en maakt het actief:

"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<RevuVersion#>\Revu\Revu.exe" /bpximport:"U:\Temp\Name_Profile.bpx" /bpxactive:Name_Profile

Importeert werkset:

"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<RevuVersion#>\Revu\Revu.exe" /btximport:"U:\Temp\name_Toolset.btx"

Importeert arceringspatroon:

"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<RevuVersion#>\Revu\Revu.exe" /bhximport:"U:\Temp\name_Hatch.bhx"

Importeert lijnstijl:

"C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<RevuVersion#>\Revu\Revu.exe" /blximport:"U:\Temp\name_Line.blx"

Bluebeam, Revu, and Bluebeam Studio are trademarks or registered trademarks of Bluebeam, Inc. Microsoft, SharePoint, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

AutoCAD is a registered trademark of Autodesk in the United States and/or other countries.

© 2020 Bluebeam, Inc. All Rights Reserved.

All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

How-To

Revu 21

Configuratie

 

 

 

Related Articles