Revu aanpassen – Panelen

Dit artikel is van toepassing op:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

In dit deel van Bluebeam Revu aanpassen kijken we naar panelen in Revu. Panelen zijn diepgaande Revu-functies met speciale interfaces. Panelen worden achter de pictogrammen verborgen en staan standaard aan de linkerkant van de interface. Deze kunnen opnieuw worden gepositioneerd aan de onder- of rechterkant van de interface. Klik op een van deze pictogrammen om het bijbehorende paneel te verbergen of te tonen.

Panelen vs werkbalken

U kunt een Paneel van een werkbalk onderscheiden door op het volgende te letten:

 • Bij een werkbalk staat altijd een reeks puntjes (……) bovenaan of aan de linkerkant. Dit is de verplaatsingsgreep.
 • Nadat u op een werkbalkpictogram klikt, wordt de dynamische Eigenschappenbalk actief.
Paneelpictogrammen en werkbalkpictogrammen kunnen niet in dezelfde rij worden geplaatst.
Op de onderstaande afbeelding ziet u dat het pictogram Studiopaneel op Β haar eigen rij links van de werkbalkpictogrammen staat (gemarkeerd met een rij stippen).

Panelen aanpassen

Bepaalde panelen zijn standaard zichtbaar in de interface van Revu, afhankelijk van het profiel dat u gebruikt. U kunt ze naar wens in- of uitschakelen via Venster > Panelen. Dit menu kunt u ook raadplegen voor de sneltoetsen van elk paneel.

U kunt het menu Panelen ook vanuit elk paneelpictogram zien door met de rechter muisknop te klikken op > Tonen.

Ingeschakelde panelen kunt op veel verschillende manier plaatsen of combineren:

 • Klik en versleep een paneelpictogram naar de linker-, rechter- of onderkant van de interface.
 • Klik en versleep een paneel naar het midden van de interface en laat deze los om een zwevend paneel te maken. Zwevende panelen gedragen zich als aparte vensters: ze komen los van de interface van Revu.
 • Klik en versleep aanvullende paneelpictogrammen naar het zwevende paneel.Β 
 • Als u een paneelpictogram over een geopend paneel sleept, verschijnt er een cirkel met vier pijlen. Als u het paneelpictogram over een van de pijlen beweegt, wordt het paneel opgesplitst in de gekozen richting. Zo kunt u meerdere panelen tegelijk openen.
  Onder het pictogram van een gesplitst paneel staat een grijze lijn. U maakt het splitsen van het paneel ongedaan door het paneelpictogram weg te slepen van de huidige plaats en de muisknop los te laten.
 • Als u met de rechtermuisknop op een paneelpictogram klikt, wordt er een contextmenu weergegeven. In dat menu kunt u op Verbergen klikken om het paneel uit de interface te verwijderen. Of u kunt een paneel snel naar een zelfgekozen gebied verplaatsen met Koppelen > Links / Rechts / Onderaan / Loskoppelen.
  Dit is handig als u de panelen liever niet wilt verslepen en neerzetten.

Paneelindelingen opslaan

Elke werkbalk- en paneelindeling kan opgeslagen worden in een profiel.

U kunt uw werkbalkindeling opslaan in uw actieve profiel via Revu > Profielen > Profiel opslaan.

Om uw actieve profiel te veranderen, gaat u naar Revu > Profielen en selecteert u een van de profielen uit de lijst.

U kunt profielen bewerken of verwijderen via Revu > Profielen > Profielen beheren.

Lees voor meer informatie over profielen (waaronder het aanpassen van een vooraf geladen profiel, het maken van een aangepast profiel, het opslaan van wijzigingen aan uw huidige profiel en meer) Met profielen werken in het Revu Help-onderdeel.

Overzicht van de panelen

Hieronder vindt u een lijst met alle panelen in Revu en een link met extra informatie over elk paneel.

Vlaggen Handtekeningen
 

Meer informatie

Dit artikel is onderdeel van de serie Bluebeam Revu aanpassen

Introductie Algemene voorkeuren
Panelen Hoofdwerkruimte en menubalk
Navigatie en statusbalken Werkbalken

Zie ook:

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

How-to

Lees hoe u het uiterlijk en de functies kunt aanpassen van de Revu-interface d.m.v. de opties in Algemene voorkeuren.

Related Articles