Byta region för Bluebeam Studio

Denna artikel gäller:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Bluebeam Studio är värdbaserat i flera instanser världen över. Om du befinner dig utanför USA kan det hända att du märker att det går fortare att ladda upp eller ladda ner om du väljer en Studio-instans som ligger i en region närmare dig. Studio-instanserna är helt oberoende av varandra, och inga användardata eller användarkonton delas mellan dem. Det betyder att alla som du vill samarbeta med måste vara anslutna till samma Studio-instans som du. För varje region gäller särskilda regler och krav som förklaras under Vanliga frågor nedan.

Hur väljer jag en Studio-region?

I Revu 2019 eller senare kan du byta Studio-region. Om du inte redan har gjort det måste du skapa ett Bluebeam-ID (BBID) som är specifikt för den region som du vill använda.

I Revu 20:

 1. Öppna Studio-panelen (Alt+C).
 2. Klicka på flaggikonen och sedan på önskad Studio-region.
 3. Dialogrutan för inloggning på Studio öppnas. Ange ditt BBID för den Studio-region som du har valt och klicka på Logga in.

I Revu 2019:

 1. I Studio-panelen (Alt+C) klickar du på flaggikonen och sedan på Hantera servrar .
 2. Klicka på Lägg till och ange sedan en av URL:erna nedan.
 3. Klicka på OK.

Den nya Studio-regionen ska nu finnas i listan.

Vanliga frågor – allmänt

Finns det någon lista över URL:erna för alla Studio-regioner som är tillgängliga för närvarande?
Vilka säkerhetsprotokoll följer Studio?
Vi på Bluebeam ser våra kunders datasäkerhet som en av våra högsta prioriteringar. Studio-plattformens infrastruktur innehåller stränga åtkomstkontroller och bygger på ledande praxis för multifaktorautentisering samt identitets- och åtkomsthantering. Vi säkerställer även noggrann åtkomstloggning och hantering av ändringskontroll samt genomför regelbundna sårbarhetsbedömningar. Mer information finns i vår säkerhetsguide för Studio.
Hur bjuder jag in en användare som använder ett konto i en annan Studio-region till en session eller ett projekt?
Du bjuder in dem på samma sätt som alla andra användare. De kommer att behöva skapa ett nytt BBID för den Studio-region där sessionen eller projektet ligger.
Hur kan jag återställa en borttagen session eller borttaget sessionsdokument i en annan Studio-region?
Kommer mitt konto för en Studio-region utanför USA att fungera tillsammans med Bluebeam Gateway?
Gateway är endast kompatibelt med konton baserade i USA. Gateway-administratörer måste fortsätta att använda sina USA-baserade BBID-konton för att hantera licenser genom Bluebeam Gateway.
Erbjuder Studio-regioner utanför USA någon API, eller tillgång till Studio Prime?
Åtkomst till Studio Prime och API är endast tillgänglig från Studio-regionen i USA.
Kan jag välja en Studio-region i Revu för iPad?

Möjligheten att välja en Studio-region lades till genom en uppdatering som gjordes nyligen. Uppdatera Revu för iPad för att se till att du använder den senaste versionen. Gör så här för att byta Studio-region:

 1. Öppna fönstret Inställningar .
 2. Välj Studio i sidofältet.
 3. I fältet Server skriver du in URL:en för önskad Studio-instans, till exempel https://bluebeamstudio.se.
 4. Stäng fönstret Inställningar.

Revu för iPad ska nu vara anslutet till din valda Studio-region.

Kommer de här Studio-regionerna att ha stöd för tvåfaktorautentisering?
Tvåfaktorautentisering är inte tillgängligt just nu.

Vanliga frågor – regionspecifika

Studio SE – https://bluebeamstudio.se

Var lagrar Studio SE mina data?

Serverregionen Studio SE är värdbaserad på en AWS-instans i Stockholm.

Efterlever Studio SE GDPR?

Ja.

Mitt team talar svenska. Kommer allt i den svenska Studio-instansen att vara översatt för dem?

 • Svenska användare som kommer åt Studio i Revu för Windows kan räkna med att få se hela gränssnittet på svenska.
 • E-postmeddelanden som skickas från Studio är för närvarande bara tillgängliga på engelska, oavsett vilken instans som används.
 • Studio-portalen är endast tillgänglig på engelska.

Mitt team talar inte svenska. Kommer de ändå att kunna använda Studio SE?

Ja. Eftersom servervalet inte är kopplat till användarens språkinställningar går det bra att ansluta till valfri Studio-instans och samtidigt välja vilket språk som helst som stöds i panelen för Revu-inställningar. Automatiska e-postmeddelanden som skickas från Studio kommer dock för närvarande även fortsättningsvis att vara på engelska.

När kommer Studio (användargränssnitt, e-postmeddelanden m.m.) att finnas på andra språk?

För närvarande kan vi inte uppge någon specifik tidsplan för översättning av allt Studio-innehåll till andra språk än engelska.

Studio DE – https://bluebeamstudio.de

Var lagrar Studio DE mina data?

Serverregionen Studio DE är värdbaserad på en AWS-instans i Frankfurt.

Efterlever Studio DE GDPR?

Ja.

Mitt team talar tyska. Kommer allt i den tyska Studio-instansen att vara översatt för dem?

 • Tyska användare som kommer åt Studio i Revu för Windows kan räkna med att få se hela gränssnittet på tyska.
 • E-postmeddelanden som skickas från Studio är för närvarande bara tillgängliga på engelska, oavsett vilken instans som används.
 • Studio-portalen är endast tillgänglig på engelska.

Mitt team talar inte tyska. Kommer de ändå att kunna använda Studio DE?

Ja. Eftersom valet av Studio-instans inte är kopplat till användarens språkinställningar går det bra att ansluta till valfri Studio-instans och samtidigt välja vilket språk som helst som stöds i panelen för Revu-inställningar. Automatiska e-postmeddelanden som skickas från Studio kommer dock för närvarande även fortsättningsvis att vara på engelska.

När kommer Studio (användargränssnitt, e-postmeddelanden m.m.) att finnas på andra språk?

För närvarande kan vi inte uppge någon specifik tidsplan för översättning av allt Studio-innehåll till andra språk än engelska.

Studio AU – https://bluebeamstudio.com.au

Var lagrar Studio AU mina data?

Serverregionen Studio AU är värdbaserad på en AWS-instans i Sydney.

Hur följer Studio i Australien den australiska sekretesslagen Privacy Act?

De australiska sekretessprinciperna (Australian Privacy Principles) är ett ramverk för sekretess som reglerar de rättigheter och skyldigheter som företag har med avseende på:

 • Insamling, användning och avslöjande av personuppgifter.
 • Integritet för och rättelse av personuppgifter.
 • Enskildas rätt att få tillgång till sina personuppgifter.

Bluebeam Studio i Australien följer de australiska sekretessprinciperna. Vi har granskat och uppdaterat våra interna kontroller och hanteringsmetoder för att se till att våra australiska användares personuppgifter hanteras på rätt sätt. Vi har också infört en ny uppsättning användarvillkor för Studio i Australien, som är specifika för det landet. Vi på Bluebeam tar efterlevnaden på stort allvar och kommer att fortsätta att fungera som tillförlitlig partner för våra kunder världen över. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på privacypolicy@bluebeam.com

Studio UK – https://bluebeamstudio.co.uk

Var lagrar Studio UK mina data?

Serverregionen Studio UK är värdbaserad på en AWS-instans i London.

Kommer instanserna i USA och Storbritannien fortfarande att följa GDPR när Storbritannien lämnar EU?

Ja. Vi har uppdaterat våra användarvillkor för Studio, som gäller för ditt Bluebeam-användarkonto och din användning av Bluebeam Studio. Ändringarna gjordes för att se till att våra tjänster fortsätter att efterleva GDPR även efter att Storbritannien har lämnat Europeiska unionen (EU). Mer specifikt har vi lagt till standardavtalsklausuler som säkerställer att kunder inom EU kan fortsätta att komma åt den brittiska instansen medan de använder Bluebeam Studio.Om du har frågor eller behöver mer information kan du vända dig till gdpr@bluebeam.com.

Instruktioner

Revu 20

Revu 2019

Studio

Du kan byta Studio-region till en region utanför USA vid behov.

Revu 2019

Revu 20

Instruktioner

Studio

En utskrift genomförs inte helt medan du skriver ut från Revu. För att lösa det här problemet kan du antingen byta din profil till en ej modifierad Revu-profil eller återställa dina Revu-inställningar.

 

Related Articles