Så här inaktiverar du åtkomst till Bluebeam-tjänsterna

Den här artikeln gäller:

  • Studio
  • Bluebeam Cloud

Om företagets nätverksprinciper inte tillåter åtkomst till externa, molnbaserade Bluebeam-tjänster som Studio eller Bluebeam Cloud, kan IT-administratören/IT-avdelningen konfigurera systemet så att dessa plattformar blockeras. Så här går det till.

Inaktivera åtkomst till Studio

För att förhindra att slutanvändare i din organisation får tillgång till Studio kan din IT-/systemadministratör stänga de portar i brandväggen eller proxyservern som krävs för Studio-anslutningar. Värdarna och portnumren är:

  • *.bluebeam.com:443
  • *.amazonaws.com:443
Revu känner av proxyer, så kontrollera att alternativet Tvinga proxyanvändning är avmarkerat i Revu > Inställningar > Studio.
Studio-alternativ i Revu-inställningarna
Avaktivera Tvinga proxyanvändning i Studio-inställningarna innan du stänger portar för brandväggen eller proxyservern.

Dessutom kan IT-/systemadministratörer konfigurera en lista över tillåtna Studio-servrar och distribuera registerinställningarna till specifika datorer som behöver åtkomst till Studio.Kontakta Bluebeams tekniska support för mer information och instruktioner.För att få fler svar på allmänna frågor kan du läsa våra vanliga frågor om Studio.

Blockera Bluebeam Cloud

För närvarande går det inte att stänga av åtkomsten till Bluebeam Cloud för slutanvändare på samma sätt som för Studio. IT- eller systemadministratörer kan dock blockera åtkomsten till webbappen för Bluebeam Cloud (app.bluebeam.com).

Om du och ditt team vill se mer robusta alternativ för att stänga av åtkomsten till Bluebeam Cloud i framtiden kan ni föreslå detta direkt till vårt produktteam här.

Bluebeam Cloud

Studio

Instruktioner

Felsökning

Om du behöver stänga av slutanvändarnas åtkomst till Bluebeam-tjänster som Studio eller Bluebeam Cloud på ditt företag kan du läsa mer här.

Related Articles