Hur man överför markeringar med Batch Slip Sheet

Gäller för:

 • Revu eXtreme

I Revu eXtreme kan Batch Slip Sheet användas för att automatisera processen med att kopiera markeringar till flera sidor och PDF-filer. Allmän information om den här funktionen hittar du i vår handledning om Batch Slip Sheet.

Kör Batch Slip Sheet

Följ de här stegen för att överföra markeringar från en PDF till en annan:

 1. Öppna Revu.
  Det går att köra Batch Slip Sheet utan att de aktuella PDF-filerna är öppna i Revu, men genom att ha dem öppna kan du kontrollera att markeringarna överförs rätt.
 2. Gå till Batch > Slip Sheet.
 3. I dialogrutan Batch Slip Sheet lägger du till en eller flera mål-PDF:er under Aktuella filer. Lägg sedan till PDF-filerna med markeringar under Reviderade filer.
  Dialogrutan Batch Slip Sheet
 4. Under Matcha sidor per väljer du hur du vill identifiera den eller de sidor som ska ha markeringarna.
  Rullgardinsmenyn Matcha sidor per
  Om målfilen inte har samma antal sidor som källfilen kan du komma runt avvikelsen genom att välja Sidetikett eller Sidområde.
 5. Klicka på Matcha sidor.
 6. Matchade sidor visas i dialogrutan, och du kan även växla till att visa ej matchade sidor.
  Matchade eller ej matchade sidor
 7. Välj Ersätt Aktuella sidor med Reviderade sidor i rullgardinsmenyn under Alternativ.
 8. Avmarkera alternativet Kopiera markeringar från Aktuella sidor till Reviderade sidor.
  Alternativ för Batch Slip Sheet
 9. Klicka på OK.
 10. I nästa steg ser du alternativ för eventuella ej matchade sidor.
  Alternativ för ej matchade sidor
 11. Om du inte vill extrahera några ej matchade sidor väljer du Hoppa över.
 12. Du får en batchsammanfattning och kan spara en detaljerad rapport på din dator.
  Batchsammanfattningsrapport
 13. Klicka på OK för att spara rapporten och/eller köra Batch Slip Sheet-processen.

Dina markeringar från de reviderade sidorna visas i den aktuella versionen. Om du behöver överföra markeringar manuellt till ej matchade sidor hittar du mer detaljerade steg i Överföra markeringar till ett annat dokument.

Instruktioner

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Markera

PDF-hantering

Ritnings- och dokumenthantering

Lär dig hur du överför markeringar från ett dokument till ett annat med hjälp av Batch Slip Sheet i Revu eXtreme.

Related Articles