Överföra markeringar till ett annat dokument

Denna artikel gäller:

 • Alla versioner av Revu

Om att överföra markeringar

Det kan finnas situationer då du vill överföra markeringar från ett dokument till ett annat. Med Revu kan du göra det på flera sätt:

 • Genom markeringslistan, med hjälp av verktygen Exportera markeringar och Importera.
 • Genom att kopiera markeringar från källdokumentet och klistra in dem på plats i måldokumentet.
 • Genom Batch Slip Sheet (endast tillgängligt i Revu eXtreme).

I den här artikeln förklarar vi hur du överför markeringar genom markeringslistan och genom att klistra in. Om du vill veta mer om Batch Slip Sheet kan du gå till hjälpguiden för Revu.

Använda markeringslistan för att exportera och importera markeringar

I markeringslistan (ALT+L) lagras information om dina markeringar, till exempel deras exakta placering på en sida. Du kan exportera den här informationen med verktygen Exportera markeringar och Importera.För att dina markeringar säkert ska överföras ordentligt bör du bekräfta följande:

 • Källdokumentet och måldokumentet har samma dimensioner.Markeringar från ett dokument på 80 x 110 mm importeras inte rätt till ett dokument på 320 x 400 mm.
 • Sidnumreringen i källdokumentet är densamma som i måldokumentet.Om du till exempel har en molnmarkering på sidan 2 i källdokumentet kommer den att hamna på sidan 2 i måldokumentet.

Börja med att importera dina markeringar från källdokumentet.

 1. Öppna källdokumentet
 2. Gå till markeringslistan (ALT+L).
 3. Välj Markeringslista > Markeringar > Exportera markeringar (Ctrl+F2).I Revu 2017 väljer du Exportera > Exportera markeringar (Ctrl+F2).
 4. Spara Bluebeam-markeringsfilen (.bax).

Importera sedan dina markeringar till måldokumentet.

 1. Öppna måldokumentet.
 2. Gå till markeringslistan  (ALT+L).
 3. Välj Markeringslista > Markeringar > Importera (Ctrl+F3).I Revu 2017 väljer du Importera .
 4. Öppna den Bluebeam-markeringsfil (.bax) som du sparade i ett tidigare steg.

Dina importerade markeringar visas i dokumentet.


Kopiera och klistra in på plats

En alternativ metod är att överföra dina markeringar genom att klistra in på plats.

Den här metoden är effektiv endast för dokument med relativt få sidor, eftersom det bara går att klistra in markeringar på en sida i taget.

Börja med att kopiera dina markeringar.

 1. Öppna källdokumentet
 2. Gå till markeringslistan och välj alla markeringar.Du kan också välja markeringar direkt i dokumentet.
 3. Kopiera alla markeringar genom att trycka på CTRL+C.

Klistra sedan in dina markeringar i det nya dokumentet.

 1. Öppna måldokumentet.
 2. Klistra in alla markeringar på plats genom att trycka på CTRL+SKIFT+V.

Alla markeringar visas på rätt plats i dokumentet.

Den här artikeln förklarar varför dina ritningar blir blåa medan du tar mått och varför skalan inte kan ställas in på rätt sätt, samt hur du åtgärdar dessa problem.

Related Articles