Verktyg och menyobjekt är utgråade under en Studio-session | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Inget abonnemang
 • Basics
 • Core
 • Complete

Problem

Vissa verktyg eller menyobjekt är utgråade när du arbetar i Studio-sessioner.

Orsaker

Du försöker använda ett verktyg som är till för att redigera dokumentinnehåll

När du arbetar i en session kan du placera ut markeringar och skapa kommentarer i ett dokument. Funktioner som är till för att redigera dokumentets innehåll är dock inaktiverade i sessioner och därför utgråade.

Följande funktioner är inaktiverade i sessioner:

 • Lägg till bokmärke
 • Rotera sidan
 • Ta bort sidan
 • Ersätt sidor
 • Anpassade statusar
 • Anpassade kolumner
 • Alla andra funktioner som används för att redigera dokumentinnehåll

Sessionsvärden har begränsat dina behörigheter

Sessionsvärden kan begränsa en deltagares möjligheter att spara, skriva ut eller lägga till markeringar i dokument i sessionen. Om dessa menyobjekt är utgråade under en session har värden troligen inte gett dig behörighet att utföra de aktuella åtgärderna.

Du har ingen Bluebeam-prenumerationsplan

Användare utan prenumeration har begränsad tillgång till markeringar och format. Mer information om att arbeta i Revu och Studio utan prenumeration finns här.

Basics-prenumeranter kan endast göra längd- och areamätningar. Alla andra mätverktyg är utgråade.

Lösningar

Om du försöker använda ett verktyg som är till för att redigera dokumentinnehåll

Du måste flytta dokumentet från sessionen och göra dina ändringar offline. När du är klar kan du ladda upp dokumentet till sessionen igen. För mer information, se Det går inte att skapa anpassade kolumner eller statusar i en session.

Basics-prenumeranter kan inte skapa anpassade statusar.

Om sessionsvärden har begränsat dina behörigheter

Be sessionsvärden ändra dina behörigheter.

Om du inte har någon Bluebeam-prenumerationsplan

Be organisationsadmin för ditt konto att kontrollera om du har tilldelats en prenumerationsplan. Om du är organisationsadmin måste du tilldela dig själv en klientlicens för Basics, Core eller Complete. I Guide för hantering av Bluebeam-prenumerationer finns instruktioner för att tilldela åtkomst till slutanvändare.

Felsökning

Revu 21

Studio

Markering

Lär dig varför vissa verktyg eller menyobjekt är utgråade när du arbetar i en session med Revu 21.

Related Articles