Så här överför du en Revu-licens till en ny dator

Denna artikel gäller:
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
arbeta hemifrån
För att flytta din Revu-licens till en ny dator behöver du ha ditt serienummer och din produktnyckel till hands.Både ditt serienummer och din produktnyckel anges i licenscertifikatet som skickas till licensägaren från registration@bluebeamops.com. Om du har tappat bort denna information kan du kontakta oss för att begära en ny kopia av ditt licenscertifikat.

Säkerhetskopiera och återställ dina inställningar

Om du vill behålla samma verktygssatser och profiler som på din gamla dator kan du göra det genom att säkerhetskopiera dina inställningar och sedan återställa inställningarna på den nya datorn. Se till att spara filen med säkerhetskopian på en bärbar enhet, eller ladda upp den till en plats där du kan komma åt den från din nya dator.
Stämplar ingår inte i filerna med säkerhetskopierade Revu-inställningar. Information om hur du importerar dina stämplar till en annan dator finns i artikeln Säkerhetskopiera och återställa dina stämplar.

Så här överför du din licens

Innan du börjar ska du se till att den dator du överför från har en stabil internetanslutning. Det kan också vara bra att kontrollera att din version av Revu är kompatibel med operativsystemet och associerad programvara på din nya dator.

På datorn du överför från

 1. Öppna Revu och gå till Revu > Avregistrera.Stäng Revu när avregistreringen slutförts.
 2. Klicka på menyn Start och välj Appar och funktioner (Program och funktioner).
 3. Välj Bluebeam Revu och sedan Avinstallera. Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta avinstallera programvaran.
  Om du använder Revu 20 går du vidare till steg 4. Annars fortsätter du till nästa avsnitt om att installera Revu på din nya dator.
 4. Under Appar och funktioner väljer du BluebeamOCR 20. Från och med Revu 20 måste OCR-modulen avinstalleras separat från det generella Revu-programmet.
 5. Välj Avinstallera. Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta avinstallera programvaran.

På datorn du överför till

Följ stegen nedan om du inte ännu installerat Revu på din nya dator.
Om du redan har installerat Revu på datorn behöver du bara registrera din programvara på den nya enheten. Det gör du genom att öppna Revu, gå till Revu > Registrera. Ange serienumret och produktnyckeln som du hittar i ditt licenscertifikat.
 1. Ladda ner Revu till din nya dator. En nedladdningslänk för programvaran ingår i licenscertifikatet. Du kan också ladda ner programvaran direkt från vårt nedladdningscenter, men se till att du laddar ner utgåvan och versionen av programvaran som anges i ditt licenscertifikat.
 2. Installera Revu. Om du inte vet hur du installerar hittar du anvisningar steg för steg i installationsguiden för Revu.
 3. Under installationen anger du serienumret och produktnyckeln när du ombes göra detta. Du hittar dem i ditt licenscertifikat som skickats till dig från registration@bluebeamops.com.
När installationen är klar har din licens för Revu överförts. Du kan behöva starta om Windows innan du startar Revu. Spara ditt arbete och stäng alla öppna program innan du startar om.

Felsökning

Om du behöver hjälp med eventuella felmeddelanden under registreringen kan du gå till Fel vid registrering av Revu där du hittar en lista över vanliga lösningar. Om ett problem kvarstår kan du kontakta oss för att få mer hjälp med installation och registrering.

Related Articles