Funktioner i Bluebeam Cloud

Den här artikeln gäller:

  • Bluebeam Cloud

Bluebeam Cloud (tidigare kallat Project Rover) är en uppsättning molnbaserade lösningar som är särskilt utformade för bygg- och fastighetsägarbranschen. Med Bluebeam Cloud kan du skapa fråga-svar, logga och spåra underlag samt lägga till avvikelser i ritningar medan du är ute på byggarbetsplatsen.

Markeringsredigeraren är en Bluebeam Cloud-funktion som innehåller verktyg för dokumenthantering och markering.Med den här senaste versionen av vår molnplattform är olika funktioner och behörighetsnivåer tillgängliga beroende på vilken prenumerationsplan som är kopplad till ditt Bluebeam-konto: Basics, Core eller Complete.

I den här artikeln går vi igenom tillgången till funktioner och arbetsflöden för respektive prenumerationsplan samt vilka funktioner som är tillgängliga.

Konton med Basics eller skrivskyddad åtkomst har behörigheten Läsare. En projektadmin kan tilldela Core- och Complete-prenumeranter behörigheterna Läsare, Medlem eller Admin.

Fältverktyg

Med Bluebeam Cloud kan du lagra och dela data för dina projekt på ett och samma ställe, och få tillgång till digitala fältverktyg medan du är på språng. Välj en arbetsflödeskategori nedan för att se vilka funktioner som är tillgängliga för respektive prenumerationsplan, samt vad samarbetspartners utan prenumeration kan göra.

Hantera projekt
Funktion Skrivskyddad Basics Core Complete
Bjud in samarbetspartners  
Skapa projekt    
DMS-integrationer    
Lägg till ritning på kartan    
Fråga-svar
Funktion Skrivskyddad Basics Core Complete
Svara på fråga-svar
Vidarebefordra fråga-svar
Skapa fråga-svar    
Publicera fråga-svar i Rithingsvyn eller Kartvyn    
Exportera fråga-svar-logg    
Avvikelse
Funktion Skrivskyddad Basics Core Complete
Lägg till foto till avvikelse
Ändra en avvikelses status
Lägg till kommentar till avvikelse
Skapa avvikelse i Ritningsvyn eller Kartvyn    
Exportera avvikelserapport    
Underlag
Funktion Skrivskyddad Basics Core Complete
Granska underlag
Svara på underlag
Skapa underlag    
Importera underlagslogg    
Exportera underlagslogg    
Ritningar
Funktion Skrivskyddad Basics Core Complete
Visa publicerade ritningar
Ladda upp/publicera ritningar    

Markeringsredigerare

Förutom ovanstående projektarbetsflöden erbjuder Bluebeam Cloud molnlagring och markeringsverktyg. Välj en kategori nedan för att se vilka av dessa funktioner som är tillgängliga med respektive prenumerationsplan, samt för användare utan prenumeration.

Mer detaljerad information om att ladda upp dokument och redigera PDF-filer i Bluebeam Cloud finns i den här artikeln.

Molnlagring
Basics-, Core- och Complete-prenumerationer ger tillgång till lagring av enskilda filer i Bluebeam Cloud.
Funktion Skrivskyddad Basics Core Complete
Visa PDF-filer
Exportera filer
Ladda upp filer  
Uppdatera filer   
Radera filer  
Ställ in mappbehörigheter  
PDF-redigerare
Vissa markeringar kanske inte stöds i Bluebeam Cloud. Om en markering inte stöds går det inte att välja eller flytta den. Se Markeringskompatibilitet i Bluebeam Cloud för mer information.
Funktion Skrivskyddad Basics Core Complete
Visa PDF
Markeringslista Visa endast
Hantering av markeringsstatus Visa endast
Kommentera och svara Visa endast
Markeringsverktyg  
Verktygslåda  

Bluebeam Cloud

Produktresurser

I den här artikeln beskrivs de Bluebeam Cloud-funktioner som är tillgängliga för de tre Bluebeam-prenumerationsplanerna.

Related Articles