Så här anpassar du paneler | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

I den här delen av Skräddarsy Bluebeam Revu tittar vi närmare på paneler i Revu. Paneler innehåller djupgående funktioner som kräver särskilda gränssnitt. Paneler är dolda bakom sina ikoner, och finns på vänster sida av arbetsytan. Det går att flytta på dem så att de istället visas längst ner eller till höger på arbetsytan. Välj en av ikonerna för att dölja eller visa panelen.

Jämförelse mellan paneler och verktygsfält

Följande egenskaper skiljer en panel från ett verktygsfält:

 • Ett verktygsfält har alltid en rad punkter (……) nära toppen eller vänster sida. Det här kallas för ett handtag.
 • När du har valt en ikon i ett verktygsfält blir det dynamiska verktygsfältet för egenskaper aktivt.
Det går inte att placera panelikoner och verktygsfältikoner i samma rader.

Anpassa panelerna

Vissa paneler visas som standard i gränssnittet i Revu, beroende på vilken profil du använder. Du kan aktivera eller inaktivera en panel genom att välja Fönster > Paneler och välja den aktuella panelen i listrutan. I den här menyn finns även en användbar referens för samtliga panelers tangentbordsgenvägar.

När du har aktiverat paneler kan du placera eller kombinera dem på olika sätt:

 • Dra valfri panelikon till vänster, till höger eller längst ner på arbetsytan.
 • Dra en panelikon till arbetsytan och släpp den sedan för att skapa en flytande panel. Flytande paneler svävar över arbetsytan, så att du kan arbeta samtidigt som du kan komma åt panelen.
 • Dra ytterligare panelikoner till den flytande panelen.
 • Om du drar en panelikon över en öppen panel visas en cirkel med fyra pilar. Flytta panelikonen över en av pilarna, så delas panelen i den riktning som du har valt. Genom att dela paneler på det här sättet kan du ha flera paneler öppna samtidigt.
  En delad panel har en grå linje under sin ikon. Om du vill stänga av läget med en delad panel drar du den undre panelikonen till ett annat område i panelraden.
 • Högerklicka på en panelikon för att visa snabbmenyn. Välj Dölj för att ta bort panelen från panelraden. Om du snabbt vill flytta en panel till valfritt område kan du välja Bifoga > Vänster / Höger / Nederkant / Ta loss.

Spara panelinställningar

Alla inställningar för verktygsfält och paneler kan sparas till en profil.

Om du vill spara dina inställningar för flikar och paneler till din aktiva profil går du till Revu > Profiler > Spara profil.

Om du vill ändra din aktiva profil väljer du Revu > Profiler och väljer en standardprofil eller en tidigare sparad profil.

Om du vill redigera eller radera profiler går du till Revu > Profiler > Hantera profiler.

Om du vill lära dig mer om profiler (till exempel hur du anpassar en förinställd profil, skapar en anpassad profil eller sparar ändringar i din nuvarande profil) kan du läsa Arbeta med profiler.

Paneler i Revu

Välj ett alternativ i listan nedan för att lära dig mer om en viss panel:

Flaggor Signaturer
 

Mer information

Den här artikeln ingår i serien Skräddarsy Bluebeam Revu:

Inledning Allmänna inställningar [EN]
Paneler Arbetsytan och menyraden
Fälten Navigation och Status Verktygsfält

Se även:

 • Navigera i gränssnittet – lär dig hur du tar dig fram i gränssnittet för Revu.
 • Utbildningsvideor – bläddra bland våra djupgående handledningar om funktioner och arbetsflöden i Revu.
 • Revu Hjälp – fullständig dokumentation av alla funktioner i Revu.

Instruktioner

Gränssnitt och navigering

Lär dig hur du anpassar gränssnittet för att visa och arrangera dina favoritpaneler.

Related Articles