Förklaring av visningsläget (tidigare Bluebeam Vu) och markeringsläget

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Vu har blivit visningsläget

Vu har fasats ut som fristående produkt. Dess funktionalitet finns nu i visningsläget i Revu.Istället för att ladda ner Vu laddar du ner Revu och klickar på Använd som testversion när du uppmanas att registrera programvaran. Det här ger dig åtkomst till alla funktionerna i Revu kostnadsfritt i 30 dagar. När testversionen löper ut kan du fortsätta använda Revu, men endast i visningsläge.

Det här gör visningsläget och markeringsläget

Med visningsläget kan du använda mätverktyg, delta i Studio-sessioner och visa dokument. Andra funktioner som finns tillgängliga i visningsläget omfattar MultiView, MultiView Extended, Presentationsläge och Profiler. För användare med Open License är visningsläget särskilt användbart (se nedan).I Studio-sessioner ger visningsläget åtkomst till flera av de funktioner för markeringar och verktygssatser som vanligtvis endast licensierade Revu-användare får, inklusive mätningar, kommentarer och markeringar.Markeringsläget ger åtkomst till alla Revu-funktioner som finns i din utgåva. Du kan växla mellan de två lägena från Revu-menyn.

Visningsläget och markeringsläget i Revu
Växla mellan visningsläget och markeringsläget i Revu-menyn.

Fördelar med visningsläget

Visningsläget är främst avsett för användare som inte har registrerat Revu, eller som har en Open License. Om du inte tillhör någon av dessa grupper behöver du bara markeringsläget.Men om du tillhör en av dessa grupper finns det två viktiga fördelar med visningsläget:

 • Oregistrerade användare – Om du bestämmer dig för att inte köpa någon licens efter att du har installerat testversionen av Revu kan du fortsätta använda Revu i visningsläget kostnadsfritt.
 • Användare med Open License – Visningsläget ger dig åtkomst till de grundläggande funktionerna i Revu (se ovan) utan att uppta en klientlicens i din licenspool. Om du använder markeringsläget (och därmed upptar en klientlicens) kan du växla till visningsläget för att göra din klientlicens ledig för en kollega.
  Om alla Open Licenses-platser används när du öppnar Revu öppnas Revu automatiskt i visningsläge.

Använda visningsläget i Studio

I visningsläget kan du bara gå med i Studio-sessioner och visa sessionsdokument.I Studio-projekt kan du också checka ut filer i visningsläget, för att kunna fylla i formulär och signera dokument. Precis som med sessioner kan du inte lägga till filer.

Avstängda funktioner i visningsläget

Följande åtgärder är avstängda i visningsläget, oavsett vilka behörigheter du har:

 • Skapa en ny PDF-fil
 • Lägga till filer i en session
 • Spara kopior av sessionsfiler
 • Lägga till markeringar i en PDF-fil utanför en session

Om du inte arbetar i en session är de flesta verktyg avaktiverade och utgråade. Vissa menyer är inte heller tillgängliga (t.ex. menyn Dokument).

I Revu finns två olika metoder för att lägga till digitala signaturer i en PDF. Båda kan användas i situationer där flera signaturer krävs.

Related Articles