Vu 2017 och tidigare når livscykelns slut den 28 juni 2023

Den 28 juni 2023 når Vu 2017 och tidigare livscykelns slut, och du kommer inte längre att kunna komma åt Studio.Köp Revu 21 för att få fortsatt tillgång till Studio-tjänsten och dina data.För information om hur du säkerhetskopierar dina Studio-data kan du klicka här.

Bluebeam Vu är en kostnadsfri PDF-läsare för de äldre versionerna Revu 2017 och tidigare.

Fortsatt funktionalitet

Bluebeam Vu kan fortsätta fungera, men funktionaliteten kan inte garanteras på grund av tredjepartsberoenden och det faktum att de här avvecklade versionerna inte längre stöds.

Vu ersattes med Visningsläge i Revu-versionerna 2018, 2019 och 20. För prenumeranter på Revu 21 är Visningsläge inte längre ett alternativ, men medarbetare utan Bluebeam-prenumerationer kan arbeta i Studio-sessioner och Studio-projekt med begränsad åtkomst.

Berörda versioner

Följande versioner kommer inte längre att stödjas:

  • Vu 2017
  • Vu 2016
  • Vu 2015
  • Vu 12
  • Vu 11
  • Vu 10

Mer information om livscykelns slut

Mer information om de produkter/versioner som stöds finns i den här artikeln.

Kontakta oss om du har några frågor.

Meddelanden

Revu 2017 och tidigare

Livscykelns slut

Tidigare versioner

Vu 2017 och tidigare kommer inte längre att vara tillgängliga eller stödjas från den 28 juni 2023. Läs mer om slutet av livscykeln för denna produkt.

Related Articles