Implementeringsguide för Bluebeam-prenumerationer

Välkommen till Implementeringsguide för Bluebeam-prenumerationer. Syftet med den här guiden är att ge IT-administratörer som hanterar och distribuerar programvara den information de behöver för att lyckas med implementeringen av Bluebeams prenumerationsplaner hos slutanvändare. Se bluebeam.com/se/pricing för mer information om Bluebeam-prenumerationsplaner (Basics, Core och Complete).

Viktiga mål och överväganden

Det här avsnittet är avsett att hjälpa dig och nyckelintressenter inom din organisation att planera detaljerna kring implementeringen av Bluebeam-prenumerationerna. Fyll i svaren på följande frågor tillsammans med nyckelintressenterna.

Överföring av slutanvändare

 • Vilket riktdatum har ni för överföringen av användare till prenumerationskonton?
 • Vilka är era mål för en lyckad överföring av användarna?
 • Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att uppnå målen?

SSO

 • Vill ni införa enkel inloggning (SSO) för användare?

Gå till SSO för mer information.

Distribution

 • Kommer ni att paketera och distribuera Revu 21 till slutanvändarna, eller låta dem ladda ner och installera Revu på egen hand?
 • Om ni ska distribuera, finns det då några särskilda överväganden att göra (t.ex. vad gäller verktygssatser, profiler och inställningar)?

Gå till Distribuera Revu 21 för mer information.

Utbildning och tjänster

 • Vilka är era mål vad gäller användarkompetens, arbetsflöden och/eller standardisering av verktyg?
 • Vill ni inkludera utbildning eller professionella tjänster som en del av implementeringen?

Gå till Introduktion och utbildning för mer information.


Portalen för hantering av Bluebeam-prenumerationer

Bluebeam-prenumerationerna hanteras i portalen för hantering av Bluebeam-prenumerationer.

När Revu 21-licensen har skapats får en utsedd kontaktperson en e-postinbjudan om att acceptera behörighet som organisationsadmin för att lägga till och hantera användare (och/eller andra organisationsadmins).

Bland IT-adminresurserna för Revu 21 hittar du administrationsguiden och guiden för hantering av Bluebeam-prenumerationer. De beskriver hur du hanterar dina installationer, Bluebeam-prenumerationsplaner och användare.

När du har accepterat din behörighet som organisationsadmin via e-post kan du börja lägga till användare på ditt Revu 21-konto och tilldela dem åtkomst till prenumerationerna. När du lägger till användare till en prenumerationsplan skickas automatiserade e-postmeddelanden till dem där de uppmanas att acceptera inbjudan och komma igång med Revu 21, Bluebeam Cloud och Bluebeam University.

Tillgång till Revu 21 eller Bluebeam Cloud ingår inte i behörigheterna för organisationsadmin. Efter att du har aktiverat ditt Bluebeam-konto som organisationsadmin måste du logga in på portalen för prenumerationshantering och tilldela en prenumeration till dig själv innan du kan komma igång med Revu 21 och Bluebeam Cloud.
Beroende på era planer för SSO, distribution av Revu 21, kommunikation kring användarmedvetenhet och/eller andra faktorer kan det hända att du vill vänta med att lägga till användare för att erbjuda bästa tänkbara användarupplevelse.

SSO

Enkel inloggning (SSO) befinner sig i en fas för tidig tillgång. SSO är endast tillgängligt för aktiva kunder som har köpt eller omvandlat minst 100 klientlicenser till en Bluebeam-prenumerationsplan.

Du kan välja att införa SSO för din Bluebeam-prenumeration. Om du gör det kan användare logga in på Revu 21, Studio och Bluebeam Cloud med sina SSO-inloggningsuppgifter istället för ett Bluebeam ID. Handbok för IT-administratörer om Bluebeam-prenumerationer omfattar resurser för konfiguration med Microsoft Entra ID (tidigare Azure AD) och Okta AD, vilka är de två typer som vi för närvarande stöder. Mer information finns i den här artikeln.

Om du planerar att införa SSO vill du vill kanske vänta med att lägga till användare till licensen tills du har slutfört SSO-konfigureringen. Annars kommer användare att få e-postmeddelanden som visar hur de skapar ett Bluebeam ID (om de inte redan har ett). När SSO har införts kommer de att logga in med sina SSO-inloggningsuppgifter och sluta använda sina tidigare BBID-uppgifter.

Distribuera Revu 21

Bluebeam Revu är vår skrivbordsbaserade lösning för projekteffektivitet och samarbete för bygg- och fastighetsägarbranschen. Med Revu 21 kan du ta med dig ditt arbete genom att logga in på valfri dator med ditt fristående eller SSO-aktiverade Bluebeam ID.

Distributionsguiden som ingår i IT-adminresurserna för Revu 21 är den plats där du kan ladda ner distributionspaketen och lära dig hur du distribuerar Revu till hela din organisation. Du kan också välja att låta användare ladda ner och installera Revu på egen hand. När en användare har accepterat inbjudan att komma åt sin Bluebeam-prenumeration får användaren ett e-postmeddelande med en länk för att ladda ner Revu. E-postmeddelandet innehåller även en uppmaning om att höra efter med IT-avdelningen innan man laddar ner för att se om Revu redan har distribuerats.

Tänker du skicka ut en distribution av Revu 21? Gör det i så fall innan du lägger till användare till licensen för att säkerställa att enskilda användare inte laddar ner och installerar på egen hand.

Befintliga användare som flyttar från version 20, 2019 eller 2018

Revu 21 har samma användargränssnitt som infördes med Revu 2018. För användare som går över till Revu 21 från Revu 2018, Revu 2019 eller Revu 20 kommer upplevelsen att vara ungefär densamma, med vissa skillnader beroende på vilken version och utgåva (Standard, CAD eller eXtreme) som tidigare användes.

I vår viktiga information beskrivs vilka funktioner som har lagts till i respektive version. Det kan vara lämpligt att ge den här informationen till användarna, i synnerhet om de tidigare använde versionerna 2018 eller 2019. Användare som flyttar till paketet Complete kommer dessutom att kunna utnyttja alla funktioner som tidigare ingick i Revu-utgåvan eXtreme.

En fullständig lista över funktionerna i version 20 och tidigare finns på sidan Versionsöversikt. Om du vill veta vilka funktioner som ingår i respektive prenumerationspaket kan du gå till Prenumerationsfunktioner i Revu 21.

Befintliga användare som flyttar från version 2017 eller tidigare

I april 2018 lanserade Bluebeam Revu 2018, som var utformat för att ge en bättre användarupplevelse och maximal effektivitet. I den versionen av Revu förändrades användarupplevelsen avsevärt genom ett nytt användargränssnitt, förinstallerade utbildningsresurser och nya funktioner som det dynamiska verktygsfältet Egenskaper.

Användare som för närvarande använder version 2017 eller tidigare kommer att få en inlärningskurva när de går över till det nya gränssnittet. Det betyder att du kommer att behöva bestämma hur du ska hantera förändringen i samband med utrullningen innan du fortsätter. Instruktörsledd utbildning rekommenderas starkt.

Vart tog det vägen? finns en användbar resurs inför distributionen. Där får användare av 2017 eller tidigare hjälp med att hitta vanliga verktyg i det uppdaterade gränssnittet.


Användarmedvetenhet

Inför alla större förändringar är det viktigt att meddela berörda personer om att förändringen är på väg, varför den är det och hur de påverkas av den. Genom att skapa medvetenhet om de nya Bluebeam-prenumerationerna kan du hjälpa användarna att känna sig mer bekväma och välinformerade. Det främjar i sin tur en snabbare och mer lyckad tillämpning.

Vi rekommenderar att du meddelar dina användare om att förändringen är på väg per e-post 14 dagar, 5 dagar och 1 dag innan du aktiverar prenumerationerna. I de här e-postmeddelandena bör du fokusera på vad som kommer att hända, de positiva konsekvenserna för användarna och vilka åtgärder de behöver vidta när det är dags.

Fyra viktiga förändringar för slutanvändare

 • Bluebeam ID: Användarna kommer att använda ett Bluebeam ID (BBID) för att logga in på Revu 21 och Bluebeam Cloud. Alla som tidigare har loggat in på Studio har skapat ett Bluebeam ID. De kan fortsätta att använda samma Bluebeam ID för att logga in på Revu 21, Studio och Bluebeam Cloud – såvida du inte kommer att införa enkel inloggning (SSO). I så fall kommer de att använda sina SSO-inloggningsuppgifter.
 • Revu 21: Med en prenumerationsplan måste användarna logga in i Revu för att komma åt programmet. Efter den första inloggningen behöver de inte längre logga in varje gång, om de inte loggar ut innan de stänger Revu. Frånsett kravet att logga in kommer användarna att uppleva Bluebeam Revu och Studio-projekt och Studio-sessioner på samma sätt som idag. Revu 21 har samma gränssnitt som Revu 20, 2019 och 2018. Alla funktioner i den nya skrivbordsversionen av Revu kommer att kännas bekanta sedan Revu 20. Däremot är uppsättningen av funktioner som ingår i respektive prenumerationspaket en annan än i Revu Standard, CAD och eXtreme.
 • Bluebeam Cloud: Bluebeam Cloud är en ny uppsättning molnbaserade lösningar som är särskilt utformade för bygg- och fastighetsägarbranschen.Med Bluebeam Cloud kan du kommentera och samarbeta om projektdokument, och hantera arbetsflöden för avvikelser, fråga-svar och underlag, från kontoret eller byggarbetsplatsen på valfri webb-, iOS- eller Android-enhet.
 • Bluebeam University: Bluebeam University (BBU) är en utbildningsplattform online som är tillgänglig på begäran. Den har utformats för att utveckla Bluebeam-användarnas säkerhet och kompetens, underlätta företagsomfattande utbildning och ge snabbare avkastning på investeringen. Bluebeam University erbjöds tidigare som en separat, betald prenumeration. Prenumeranterna får nu ett e-postmeddelande med en personlig länk som ger dem tillgång till Bluebeam University där de skapar inloggningsuppgifter som är separata från BBID.

Aktiveringsupplevelse

När en användare har tilldelats till en Bluebeam-prenumerationsplan får hen ett e-postmeddelande med en unik länk för att komma åt Bluebeam University, samt en separat e-postinbjudan att slutföra sin kontoregistrering.

Om en användare inte har något Bluebeam ID (och SSO inte ska aktiveras) skapar hen sitt BBID nu.

När användaren har aktiverat sin prenumeration får hen ytterligare ett e-postmeddelande med information om hur man kommer igång med Revu 21 och Bluebeam Cloud. I det meddelandet får användaren också möjlighet att ladda ner Revu, med uppmaningen att först höra efter med IT-avdelningen. Om du ska distribuera Revu 21 och inte vill att enskilda användare ska ladda ner Revu, rekommenderar vi att du meddelar det i din kommunikation om användarmedvetenhet.

Administratörsbehörighet krävs inte för att installera Revu. Om du redan har distribuerat Revu 21 och en slutanvändare försöker installera programmet skickas ett meddelande om att Revu 21 redan är installerat.

Introduktion och utbildning

Efter aktiveringen får användaren en serie introduktionsmeddelanden via e-post för att rivstarta införandet. Serien består av fyra e-postmeddelanden (ett i veckan) följt av en slutenkät och börjar skickas dagen efter slutanvändarens aktivering.

Utbildning

 • Bluebeam University: Bluebeam University är en utbildningsplattform online som är tillgänglig när du vill och utformad för att utveckla Bluebeam-användarnas säkerhet och kompetens, underlätta företagsomfattande utbildning och ge snabbare avkastning på investeringen. Bluebeam University erbjöds tidigare som en separat, betald prenumeration. Det här är en självstudieupplevelse där man lär sig i sin egen takt.
 • Instruktörsledd utbildning: Bluebeams instruktörsledda kurser erbjuder klassrumsutbildning i syfte att höja gruppers och enskilda användares sammantagna kunskaper om särskilda ämnen.
 • Professionella tjänster: Bluebeam har ett team för professionella tjänster som består av branschkonsulter som kan samarbeta med er på projekt- eller organisationsnivå för att hjälpa till att fastställa och införa skräddarsydd bästa praxis.
 • Kostnadsfria resurser: Bluebeam erbjuder ett omfattande bibliotek av kostnadsfria videor och artiklar om olika ämnen som är tillgängliga via utbildningscentret.

Konfiguration

Prenumerationer

Revu 21

Bluebeam Cloud

Ta reda på vad du behöver för att komma igång med implementeringen av prenumerationsbaserade Bluebeam-lösningar i hela din organisation.
 
 

Related Articles