Så här skapar du ett projekt i Bluebeam Cloud

Den här artikeln gäller:

 • Bluebeam Cloud – webb

Med Bluebeam Cloud kan du skapa projekt och anpassa inställningarna för att organisera dina ritningar och avvikelser på ett effektivt sätt.

Du måste ha Admin-behörighet för att skapa ett projekt.

Skapa ett nytt projekt

När du har loggat in i Bluebeam Cloud med ditt Bluebeam ID (BBID) väljer du Projekt i det vänstra sidofältet och klickar på Nytt projekt.

På sidan Skapa ditt projekt kan du ange detaljerad information och en plats för ditt projekt. Välj Skapa projekt när du är klar.

Hantera dina projektinställningar

När du har skapat ett projekt kommer du till sidan Inställningar. Härifrån kan du hantera följande inställningar:

Discipliner

I inställningen Discipliner kan du välja standarder för arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen (AEC) som definierar hur ritningar klassificeras och organiseras i din region. Du kan också utgå från en tom mall eller anpassa en befintlig standard efter dina projektbehov.

Vi stöder för närvarande NCS nivå 1 och 2 för alla projektregioner utom Sverige, och SIS för projekt i Sverige.

Gör så här om du vill göra ändringar i din valda standard:

 • För att byta namn på en disciplins beteckning och/eller uppdatera beskrivningen väljer du en disciplin och klickar på Redigera.
 • För att radera en disciplin väljer du disciplinen och klickar på Radera.
 • För att lägga till en anpassad disciplin väljer du Lägg till ytterligare en och anger beteckning och beskrivning.
 • För att byta ordning på disciplinerna klickar du på en disciplin och drar den till önskad plats.

Gör så här om du bestämmer dig för att göra ändringar i den aktuella standarden:

 1. Välj Discipliner.
 2. Välj Ändra standard längst upp i det högra hörnet.
 3. Välj en standard.
 4. Välj Ändra standard längst ner i det högra hörnet.
Du kan bara ändra standarden innan du publicerar ritningar eller knyter ett område till en disciplin.

Arbetsområde

I inställningen Arbetsområde kan du komma åt en lista över kategorier som hjälper dig att organisera och tilldela avvikelser. Du kan också knyta ett (eller flera) arbetsområden till en viss disciplin (eller flera discipliner) från den standard för arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen (AEC) som du tidigare har valt.

Gör så här om du vill göra ändringar i ditt arbetsområde:

 • För att byta namn på ett område väljer du området och klickar på Redigera.
 • För att knyta en disciplin till ett område dubbelklickar du på området och väljer pilen för rullgardinsmenyn.
 • För att radera ett område väljer du området och klickar på Radera.
 • För att lägga till ett anpassat område väljer du Lägg till ytterligare ett.
 • För att byta ordning på områdena klickar du på ett område och drar det till önskad plats.

Användare och team

Om du vill veta mer om hur du hanterar användare och team kan du läsa den här artikeln.

Integrationer

Om du vill veta mer om hur du synkroniserar integrationer från tredje part kan du läsa den här artikeln.

Exportera projektdata

Om du vill veta mer om hur du exporterar dina projektdata kan du läsa den här artikeln.

Bluebeam Cloud

Instruktioner

Lär dig hur du skapar ett projekt i Bluebeam Cloud via appen eller din webbläsare.

Related Articles