Versioner som stöds och olika nivåer av support

Bluebeam erbjuder två nivåer av teknisk support: komplett support och support för tidigare versioner. Den mest omfattande supporten erbjuds för våra nyaste produkter på de operativsystem som stöds.

Om du vill veta mer om produkter som närmar sig, eller redan har nått, slutdatum för support kan du läsa Stöd för Bluebeam-produkter vid livscykelns slut.

Bluebeam håller på att flytta över Revu från en modell med licenser och underhåll till en prenumerationsmodell. För mer information kan du läsa Vanliga frågor om Bluebeam-prenumerationer.

Produkter med komplett support

Komplett teknisk support inkluderar hjälp med felsökning samt svar på frågor om grundläggande arbetsflöden och produktfunktioner per e-post. Telefonsupport är tillgängligt om du har en Bluebeam-prenumerationsplan eller aktivt underhåll.

Underhåll är en årlig tilläggstjänst som köps för versionerna Revu 20 och tidigare. Tillägget omfattar direkt tillgång per telefon/e-post till vår erfarna tekniska supportpersonal samt kostnadsfria uppgraderingar inom ett år efter köpet.
Produkt/version Utveckling upphör Support upphör
Bluebeam Cloud N/A N/A
Revu 21 N/A N/A
Revu 20 N/A N/A
Studio Prime September 2021 N/A
Revu för iPad N/A N/A
Vu för iPad N/A N/A
Produkter med komplett support som inte har nått det datum då utveckling upphör får fortfarande regelbundna versionsuppdateringar och buggfixar.

Produkter med support för tidigare versioner

Teknisk support för tidigare versioner inkluderar svar på frågor om grundläggande arbetsflöden och produktfunktioner per e-post.

För mer information om support för tidigare produkter eller produkter som har nått livscykelns slut kan du besöka våra Vanliga frågor om livscykelns slut. För användare av Studio Enterprise, se Supportguide för livscykelns slut för Studio Enterprise.
Produkt/version Utveckling upphör Support upphör
Studio Enterprise Mars 2019 30 september 2024

Produkter utan support

Följande produkter har passerat det datum då support upphör och är inte längre berättigade till teknisk support. Resurser som artiklar, guider m.m. är dock fortfarande tillgängliga på vår webbplats. Klicka här för att söka på produkt i vår kunskapsbas.

Produkt/version Utveckling upphör Support upphör
Revu 2019 Augusti 2020 28 juni 2023
Revu 2018 Oktober 2019 28 juni 2023
Revu 2017 och tidigare Mars 2018 28 juni 2023
Vu 2017 och tidigare Mars 2018 28 juni 2023
Ritningar Februari 2022 21 mars 2023
Project Rover April 2022 31 oktober 2022
Revu för Mac Mars 2019 1 mars 2020
Bluebeam Q September 2015 18 februari 2020

För mer information om tillgängliga supportresurser kan du besöka sidan med vår översikt över tekniska tjänster.

Meddelanden

Revu 21

Bluebeam Cloud

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Revu för Mac 1

Revu för Mac 2

Studio Enterprise

Ritningar

Livscykelns slut

Tidigare versioner

Installation

Läs mer om de versioner som stöds och de olika supportnivåerna för Bluebeam-produkter.

Related Articles