Bluebeam Drawings når livscykelns slut den 21 mars 2023

Bluebeam Drawings stöds inte längre.

Bluebeam Drawings, som tidigare ingick i aktiva prenumerationer på underhåll, närmar sig nu livscykelns slut.

Från och med den ingår Bluebeam Drawings inte längre i aktivt underhåll, och det officiella datumet för livscykelns slut är .

Efter det officiella datumet för livscykelns slut förlorar användarna all åtkomst till Bluebeam Drawings, och produkten är inte längre berättigad till teknisk support.

Fortsatt funktionalitet

Om du även i fortsättningen vill ha tillgång till funktioner som liknar de i Drawings finns det ett par olika lösningar:

  • Bluebeam Cloud är en uppsättning webb-/applösningar som ger dig möjlighet att komma åt projektdokument, markera ritningar och utföra hela arbetsflöden när du är på språng.Gör så här för att komma igång.
    Du måste ha en Bluebeam-prenumerationsplan för att få tillgång till Bluebeam Cloud. Klicka här för att starta en 30 dagars testversion.
  • Med appen Revu för iPad kan du enkelt visa och markera dokument och samarbeta med olika projektintressenter. Klicka här om du vill veta mer.

Överför dokument från Bluebeam Drawings till Bluebeam Cloud

Det är enkelt att överföra befintligt arbete och befintliga dokument från Drawings till Bluebeam Cloud, antingen direkt från Studio-projekt eller från din lokala enhet.

  • Från Studio-projekt: Om alla dina dokument i Drawings har synkroniserats och uppdaterats med Studio-projekt kan du importera alla dina Studio-projektdokument direkt till Bluebeam Cloud med hjälp av appen. Klicka här för en närmare beskrivning.
  • Från din lokala enhet: Alternativt kan du ladda ner alla dokument som du behöver från Drawings till din lokala enhet och ladda upp dem direkt till Bluebeam Cloud. Klicka här för mer information.

Mer information om livscykelns slut

Mer information om de produkter/versioner som stöds finns i den här artikeln.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Meddelanden

Ritningar

Livscykelns slut

Tidigare versioner

Läs mer om support vid livscykelns slut för Bluebeam Drawings.

Related Articles