Bluebeam Drawings når livscykelns slut den 21 mars 2023

Bluebeam Drawings, som tidigare ingick i aktiva prenumerationer på underhåll, närmar sig nu livscykelns slut.

Från och med 22 mars 2022 kommer Bluebeam Drawings inte längre att ingå i köp av underhåll, och det officiella datumet för livscykelns slut är 21 mars 2023.

Efter det officiella datumet för livscykelns slut förlorar användarna all åtkomst till Bluebeam Drawings, och produkten är inte längre berättigad till komplett teknisk support.

Fortsatt funktionalitet

Om du även i fortsättningen vill ha tillgång till funktioner som liknar de i Drawings finns det ett par olika lösningar:

  • Vi har introducerat Bluebeam Cloud, en uppsättning webb-/applösningar som ger dig möjlighet att komma åt projektdokument, markera ritningar och utföra hela arbetsflöden när du är på språng. Kom igång idag!
  • Du kan utnyttja vår app Revu för iPad för att enkelt visa och markera dokument samt för att samarbeta med olika projektintressenter. Klicka här om du vill veta mer.

Mer information om livscykelns slut

Mer information om de produkter/versioner som stöds finns i den här artikeln.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Meddelanden

Ritningar

Livscykelns slut

Tidigare versioner

Läs mer om support vid livscykelns slut för Bluebeam Drawings.

Related Articles