Så här samarbetar du i Studio med teammedlemmar som inte har Revu

Gäller för:

  • Revu 20
Från och med den 28 juni 2023 har stödet för Revu 2019 och tidigare nått livscykelns slut. Har du problem med att komma åt Studio? Klicka här för att läsa mer.

Om du har en teammedlem som inte äger Revu, men som du vill bjuda in till ett Studio-projekt eller en Studio-session, kan du låta teammedlemmen använda Revu i visningsläge.

Om du använder Revu 21 kallas visningsläget numera skrivskyddat läge för medarbetare som inte har någon aktiv Bluebeam-prenumerationsplan. Mer information om att arbeta i Revu och Studio utan prenumeration finns i den här artikeln.

Det finns två sidor av Studio: projekt och sessioner. I den här artikeln får du hjälp med att ta reda på vilket alternativ som passar ditt teams samarbetsbehov bäst och hur du och dina teammedlemmar kan delta i båda.

Så här aktiverar du visningsläget

För att komma igång måste du ladda ner och installera Revu på din dator. När du under installationen blir ombedd att ange ditt serienummer och din produktnyckel väljer du Använd som testversion. Då aktiveras en 30-dagars testversion av Revu som ger dig full tillgång till programmet. När testversionen går ut, går Revu automatiskt över till visningsläget. För att växla till visningsläget när som helst väljer du Revu > Visningsläge.

Studio-sessioner

Studio-sessioner är avsedda för PDF-baserat onlinesamarbete. I en Studio-session har Revu 20-användare i visningsläge tillgång till alla de funktioner för markeringar och verktygssatser som vanligtvis är förbehållna licensierade användare av Revu. Det här innebär att du kan göra mätningar, lägga till kommentarer och placera ut markeringar i PDF-filer för att dela med dig av dina synpunkter till andra som också deltar i Studio-sessionen.

Så här fungerar sessioner

Du behöver inte checka in och checka ut filer under en session. Du kan öppna en PDF genom att välja den, även om någon annan redan har öppnat den. Alla användare i en session kan lägga till markeringar i dokumentet, och alla kan se vad de andra lägger till eller har lagt till. Användarnas aktivitet, däribland användarnamn och vad de har lagt till, ändrat eller tagit bort från PDF-filen, registreras i historiken.

Så redigerar du markeringar

För att det ska vara tydligt vilken användare som är ansvarig för vad i dokumentet kan markeringar endast redigeras eller tas bort av den användare som skapade dem.

Automatisk säkerhetskopiering till molnet

Alla markeringar läggs till i realtid och laddas upp i molnet direkt när du lägger till dem i PDF-filen. Även om du skulle förlora anslutningen till sessionen lagras markeringarna säkert i molnet under den aktuella sessionen. Revu kommer även ihåg vilka PDF-filer som du hade öppna och återställer dem automatiskt, så att du kan fortsätta där du slutade när du är uppkopplad till internet igen.

Studio-projekt

Studio-projekt är Bluebeams system för dokumenthantering, där du kan lagra en rad olika filtyper (till exempel PDF-filer, Microsoft Office-filer och bilder) i molnet. Som användare i visningsläge kan du endast visa projektfiler. Om du däremot behöver lägga till markeringar i en PDF i projektet kan du be projektägaren (den person som bjöd in dig till projektet) att lägga till PDF-filen i en session. Projektägaren kan även använda funktionen Dela länk, som gör att du kan ladda ner en lokal kopia av projektfilen till din dator.

Så här lägger du till projektdokument i en session

Projektägaren behöver bara högerklicka på PDF-dokumentet och lägga till det i en ny session. Ägaren kan även ge andra användare den här möjligheten genom behörigheter. När PDF-filen har lagts till i en session kan en användare i visningsläge komma åt sessionen precis som tidigare, antingen med en inbjudningslänk eller med Studio-ID-numret.

Så här delar du en länk till en projektfil

Som projektägare följer du stegen nedan:

  1. Välj filen och klicka på Funktioner längst upp till höger.
  2. Välj Dela länk.
  3. Välj hur länge nedladdningslänken ska vara aktiv och om du vill att det ska krävas ett lösenord.
  4. Klicka på OK.

Revu skapar en hyperlänk som du kan kopiera och distribuera. (Användare i visningsläge kan fortfarande ladda ner filen från den här länken.)

Tänk på att användarna laddar ner en lokal version av projektfilen. Den nedladdade filen är inte ansluten till projektet på något sätt.

Så arbetar du med andra filformat än PDF i projekt

Du kan också ladda upp andra filtyper, som Excel-kalkylblad och Word-dokument, till Studio-projekt. Filerna kan checkas ut och redigeras lokalt i ett lämpligt program, och sedan checkas in i projektet igen.

Så här arbetar du med andra filtyper än PDF:

  1. Högerklicka på filen och välj Checka ut
  2. Högerklicka på filen igen och välj  Öppna.
  3. Redigera dokumentet i det program som öppnas och spara ändringarna där som vanligt.
  4. När du är tillbaka i projektet högerklickar du på filen i avsnittet Väntande och väljer  Checka in.
Under incheckningsprocessen blir du ombedd att lägga till kommentarer. Kommentarerna läggs till i dokumentets revisionshistorik. För att visa revisionshistoriken högerklickar du på dokumentet och väljer Revisionshistorik.
Tänk på att de här uppgifterna endast gäller för dokument som inte är av PDF-typ. Markeringar i och redigeringar av PDF-filer i ett projekt begränsas när du använder Revu i visningsläge. Använd en Studio-session för att göra markeringar i PDF-dokument istället.

Så här återställer du Studio-filer

Om du förlorar internetuppkopplingen när du har checkat ut en fil bör du se din aktivitet i avsnittet Väntande ändringar. När du ansluter till internet igen sparas väntande ändringar till projektfilen.

Instruktioner

Studio

Revu 20

Har du någonsin velat bjuda in en teammedlem som inte har Revu till ett Studio-projekt eller en Studio-session? Du kan göra det genom att be dem att använda Revu i visningsläge.

Related Articles