Revu 21 Administration Guide | Revu 21

revu
Bluebeam® Revu 21® Administrasjonsveiledning

Denne artikkelen gjelder:

 • Revu 21

Gå til andre versjoner:

Introduksjon

Denne veiledningen gir IT-administratorer kunnskapen, selvstendigheten og friheten til å administrere og feilsøke alle deler av Bluebeam-løsninger på tvers av organisasjonen din.

I denne veiledningen forklarer vi emner som: abonnementer, enkel pålogging (SSO), Studio, brannmur- og proxyinnstillinger, konfigurasjon av Revu og dokumentadministrasjonssystemet (DMS), samt Revu-innstillinger.

Du finner fullstendige instruksjoner for distribusjon av Revu i organisasjonen i Revu Deployment Guide. Hvis du vil ha mer informasjon om distribusjon av abonnementer, kan du se Veiledning for implementering av Bluebeam-abonnementer.

Abonnement

Bluebeam-abonnementer

Funksjonene som er tilgjengelige i Revu 21, så vel som funksjonene som er tilgjengelige i Bluebeam Cloud, bestemmes nå av hvilke av følgende abonnementer som er knyttet til en navngitt brukers lisens: Basics, Core eller Complete. Med vår nye abonnementsmodell må brukere logge på med en Bluebeam ID (BBID) for å bruke Bluebeam-løsninger. Klikk her for å finne ut hvordan du oppretter en BBID.

Bluebeams portal for abonnementsadministrasjon

Bluebeams portal for abonnementsadministrasjon er et nettbasert, administrativt verktøy som lar organisasjonsadministratorer administrere sine brukeres navngitte lisenser og deres abonnementstilgang. Herfra kan organisasjonsadministratorer tildele Bluebeam-abonnementslisenser, endre abonnementspakker, administrere andre administratorer og mer. Finn ut hvordan du administrerer abonnementer og brukere via portalen med Veiledning for administrasjon av Bluebeam-abonnementer.

Bluebeam Cloud

Alle brukere med tilgang til Revu 21 vil også kunne bruke Bluebeam Cloud, vårt nye tilbud for samarbeid på mobil/app. Bluebeam Cloud omfatter nåværende og fremtidige skybaserte løsninger – inkludert Bluebeams kraftige Field Tools for håndtering av gjenstående arbeid, informasjonsforespørsler (RFI) og anbud mens du er på farten. Dette vil gjøre det mulig for brukerne dine å bedre bygge, administrere og levere prosjekter i tide med økt produktivitet og ett enkelt registreringssystem.

Revu-kontoer kontra Studio-kontoer

Ideelt sett vil brukere ha ett BBID for å logge på alt som har med Bluebeam å gjøre. Hvis en brukers abonnement derimot er koblet til en annen BBID enn der Studio-prosjektene og -øktene deres er lagret (eller hvis de har BBID-er for forskjellige Studio-regioner), kan de aktivere Revu-funksjonene sine med en BBID og logge på Studio med en annen.

Frakoblet modus

Brukere med et Revu 21-abonnement kan midlertidig jobbe offline hvis de mister Internett-forbindelsen i opptil 14 dager.

Enkel pålogging

Enkel pålogging (SSO) er i en tidlig tilgangsfase. SSO er bare tilgjengelig for aktive kunder som har kjøpt eller konvertert minst 100 enkeltlisenser til et Bluebeam-abonnement.

Enkel pålogging (SSO) gjør det mulig for brukere å bruke en Federated Directory utenfor Bluebeam til godkjenning og identitet med Bluebeam-løsninger (f.eks. Revu 21, Studio og Bluebeam Cloud). Bluebeam SSO kan konfigureres i både Microsoft Azure AD– og Okta-miljøer. Hvis SSO implementeres, gir det en bedre påloggingsopplevelse for dine ansatte samt forbedret sikkerhet, risiko og brukeradministrasjon for IT-teamene dine.

SSO-konfigurasjon støtter multifaktorautentisering (MFA) som definert av identitetsleverandøren.

<!–

For more details, visit our SSO FAQ.

!–>

Bluebeam Studio

Bluebeam Studio er vår skybaserte samarbeidsplattform som hjelper team og organisasjoner med å administrere arbeidsprosjekter. Brukere kan opprette og bli med i Studio-økter og Studio-prosjekter, og laste opp PDF-filer og andre filtyper, noe som gjør at de kan samarbeide med samarbeidspartnere i sanntid. Med Revu 21 kan brukere logge på Studio med en separat BBID enn den som tilhører abonnementet deres.

Bluebeam Studio-portalen

Brukere kan administrere Bluebeam Studio-kontoer i Bluebeam Studio-portalen. Når de har logget på med påloggingsopplysningene for Studio-kontoen, kan de utføre følgende handlinger:

 • Administrere Studio-profilen sin
 • Endre e-postadresse
 • Se en liste over Studio-øktene de har opprettet
 • Tilordne eierskap for øktene deres på nytt
 • Se en liste over dokumentene i øktene deres
 • Se en liste over deltakere i øktene deres

Ytterligere ressurser

Ta en titt på disse veiledningene og artiklene i kunnskapsbasen vår for å få mer informasjon om Bluebeam Studio:

Hvis du har flere spørsmål om Studio-funksjoner eller -problemer, kan du ta kontakt med oss.

Bluebeam-administratoren

Bluebeam Administrator lar deg konfigurere Revu med funksjonene på de forskjellige fanene som beskrevet i følgende avsnitt. Disse innstillingene kan implementeres på sluttbrukernes maskiner for å standardisere tilpasning etter lansering.

Bluebeam Administrator må kunne kjøre med forbedrede rettigheter, og brannmuren og proxyserveren din bør ikke hindre den i å koble til Internett.

Du finner mer informasjon i Veiledningshjelp for Bluebeam Administrator.

Fanen for plugin-moduler

Denne fanen viser en liste over installerte applikasjoner som støttes av PDF-plugin som oppdages av «Bluebeam Admin User.exe» som startes når klientmaskinen startes.

Alle Revu-abonnementsnivåer vil vise programtilleggene for Microsoft Office (Word, Excel, Power Point og Outlook). Mens pluginene for AutoCAD, Revit, SolidWorks og Navisworks også vil være oppført, vil de bare fungere for Core og Complete abonnementsnivåer.

Revu 21 side-ved-side-installasjon

Revu 21 kan installeres og kjøres side ved side med Revu 2019 og nyere, som gir brukerne dine tilgang til to fullt funksjonelle versjoner av Revu. Dette lar brukere teste Revu 21 mens organisasjonen din bestemmer om tiden er inne for å oppgradere.

Alle aktiveringer og deaktiveringer av plugin-moduler må gjøres i Bluebeam Administrator 21 hvis du kjører side-ved-side-installasjoner av Revu.

Aktivere et plugin

Du kan finne mer informasjon om feilsøking av plugin-problemer på denne siden, men hvis en plugin mangler i et støttet program, kan du aktivere det ved å følge disse trinnene:

 1. Lukk programmet
 2. Gå til Start > Alle programmer > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator 21. Du kan enten:
  • Velge Start og skrive inn Bluebeam Administrator 21.
  • Gå til Hjelp > Administrator i Revu.
 3. Velg Plugin-fanen.
 4. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av navnet på programmet.
 5. Velg OK.
 6. Åpne programmet på nytt.

Nettkonfigurasjonsfanen (Net Config)

Denne fanen lar deg angi plasseringen til forskjellige Revu-innstillinger og -ressurser. De kan forbli i de standard lokale mappene som er listet i delen Ikke-administrert, eller de kan nås fra en sentralisert serverplassering som du kan angi i delen Administrert nettkonfigurasjon. Du kan også konfigurere Revu til å bruke en kombinasjon av lokale- og nettverksplasseringer basert på mappebaner du definerer i Ikke-administrert-delen.

Ikke-administrerte nettkonfigurasjoner

I en vanlig Revu-installasjon er alternativet Ikke-administrert aktivert som standard. I dette tilfellet befinner elementene og innstillingene seg på forskjellige steder i brukerens Windows-profil under C:\ProgramData som vist på skjermbildet.

E-postmaler bruker en annen standardmappe: C:\Brukere\Dokumenter\Bluebeam\E-post

Styrt nettkonfigurasjon

Slik konfigurerer du Revu-installasjonene dine for å få tilgang til alle innstillinger og elementer fra et sentralisert serversted:

Velg en datamaskin som skal brukes som en “staging”-maskin, og kopier eventuelle tilpassede innstillinger eller eiendeler til de tilsvarende standardplasseringene som er oppført når alternativet Ikke-administrert er aktivert. Se skjermdumpen for innstillinger som ikke er administrert ovenfor.
Du kan enkelt åpne standard mappeplasseringer ved å dobbeltklikke på deres tilhørende mappebanene.

 1. Når du er ferdig med å kopiere elementene, aktiverer du alternativet Administrert nettkonfigurasjon. En dialog åpnes, der du enten kan bla til en eksisterende nettverksmappe du vil bruke som sentral plassering, eller opprette en ny nettverksmappe.
 2. I begge tilfeller velger du mappen og trykker på Velg mappe-knappen.
 3. Når dialogen Kopier alle filer åpnes, klikker du på ett av følgende tre valg:
  • Kopier alle , som oppretter mapper for elementtypen eller innstillingen på serverplasseringen, og kopierer alt til riktig sted.
  • Slå sammen, som samler alle lokalt definerte innstillinger og ressurser og slår dem sammen med eksisterende elementer på det delte stedet.
  • Ingen kopi, som peker mot nettverksmappen, men ikke kopierer eller integrerer noe i mappen. Når handlingen er fullført, viser Net Config-fanen plasseringene til alle elementer og innstillinger.
Hvis du vil forhindre at sluttbrukerne gjør endringer i den sentrale nettverksmappen, kan du angi i mappetillatelsene på Skrivebeskyttet.

Berørte registernøkler

De følgende fem registernøklene endres når du gjør endringer i Net Config-fanen:

Mappestiene vist nedenfor er kun ment som illustrasjon.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Plugins]"ManageNetConfig"="1""ManageNetConfigPath"="U:\\netconfig\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Plugins\Email]"TemplateFolder"="U:\\netconfig\\E-mail\\"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Plugins\PageSetup]"ConfigFolder"="U:\\netconfig\\Page Setup\\"

Distribuere en administrert konfigurasjon

Bluebeam Administrator oppretter en registerfil med navnet Netcfg.reg, og som inneholder alle berørte registernøkler. Denne filen ligger i roten til den administrerte mappen (U:\netconfig i forrige eksempel), og den kan distribueres som en del av en MSI-distribusjon som beskrevet i Revus distribusjonsveiledning.

Du kan distribuere denne registerfilen til individuelle arbeidsstasjoner for raskt å bruke den administrerte konfigurasjonen.

Når du distribuerer en administrert nettkonfigurasjon som del av en MSI-distribusjon, vil ikke endringene tre i kraft før klientmaskinen startes på nytt. Men en omstart er ikke nødvendig når du konfigurerer én maskin manuelt.

Når du oppdaterer stien i Administrert nettkonfigurasjon eller innenfor Revu-preferanser nettkonfigurasjon, må Revu lukkes og åpnes på nytt for at endringene skal tre i kraft.

Skriver-fane

Denne fanen er delt inn i fire deler (skriveralternativer, skriver, portmonitor og bildeoppløsninger) som tilbyr funksjoner for å kontrollere og installere Bluebeam PDF-skriveren på nytt.

Skrivervalg

Disse alternativene avgjør hva som skjer under og etter at en PDF-fil er opprettet ved hjelp av PDF-skriveren eller Stapler.

Fremkall filnavn

Når dette alternativet er aktivert, vises dialogen Lagre som, som ber brukeren om å angi et filnavn, og om nødvendig velge et mål for den nye PDF-filen.

Slett kilde PS-fil

Dette alternativet er deaktivert som standard. Når alternativet er aktivert, vil PostScript-filen som en PDF-fil er basert på slettes når dokumentet er produsert.

Åpne i Viewer

Denne innstillingen avgjør om den nye PDF-filen åpnes i standard PDF-programmer på brukerens maskin.

Kontekstmeny for Stapler

Når dette alternativet er aktivert, vil alternativene Kombiner filer i Revu og Konverter filer i Revu være tilgjengelige når brukeren høyreklikker på en gjeldende fil på skrivebordet eller i Filutforsker.

Brukeren må ha administratorrettigheter på maskinen for å kunne endre denne innstillingen.

Mappevalg

Når du velger Mappealternativer, åpnes Mappealternativer-dialogboksen som lar deg velge standardplassering for å lagre nye PDF-filer som produseres med Bluebeam Stapler. De tilgjengelige alternativene er:

 • Kildemappe: Plasseringen til den opprinnelige kildefilen.
 • Siste lagrede mappe: Den siste mappen som en ny PDF-fil ble lagret i.
 • Tilpassede prosjekter-mappe: Dette alternativet lar deg spesifisere en annen standardplassering.
Bildeoppløsninger

Oppløsninger-listen viser bildeoppløsningene som vises i Lagre som-vinduet for Bluebeam PDF-skriveren, Stapler og Bluebeam-plugins.

Skriver

I tillegg til å vise skrivernavnet, driveren og skriverporten, kan du velge standard sidestørrelse fra den tilgjengelige listen over sidestørrelser i skriverdelen. Du kan også bruke Administrer sider-knappen til å redigere sidestørrelseslisten som beskrevet nedenfor.

Du kan også avinstallere og installere Bluebeam PDF-skriveren på nytt ved å bruke Installer skriver på nytt-knappen når du feilsøker ytelsesproblemer.

Administrer sider

Når du klikker på knappen Administrer sider, åpnes dialogen Sidestørrelse der du kan legge til, slette eller redigere sidestørrelser som brukes av Revu, PDF-skriveren, Stapler og plugins.

Dette er de samme innstillingene for sidestørrelse (PrtPageSizes.xml) som kopieres fra standardplasseringen (%ProgramData%\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Brewery\V45\Printer Support) når du konfigurerer en administrert nettkonfigurasjon.

Reinstaller skriver

Hvis brukeren støter på et problem med Bluebeam PDF-skriveren eller Stapler, for eksempel at dialogen Lagre som ikke vises når du oppretter en PDF-fil, må du bruke Installer skriver på nytt knappen til å installere PDF-skriveren på nytt. .

Hvis dette ikke fungerer, kan du også høyreklikke på knappen Installer skriver på nytt og velge Installer skriver.

Når du installerer Bluebeams PDF-skriver, bør du gå til Enheter og skrivere-delen i Windows’ kontrollpanel for å kontrollere at den også er installert der.

Portmonitor

Portmonitoren er basert på BBPrint.exe-prosessen som kjører per bruker, og overvåker brukerens skrivermappe (C:\ProgramData\Bluebeam Software\Print Jobs\) for filer som skal behandles.

Forutsatt at BBPrint.exe er aktivert som et oppstartselement, er det relativt sannsynlig at portmonitoren ikke kjører hvis dialoge Lagre som aldri vises, eller hvis en bruker ellers ikke kan produsere PDF-filer med Bluebeam PDF-skriveren eller Stapler. I dette tilfellet vil statusfeltet Portmonitor vise “i/t”. Du kan starte portmonitoren på nytt ved å følge instruksjonene i neste del.

Start portovervåkeren på nytt

Hvis portovervåkerens status vises som <i/t> eller dialogen Lagre som ikke vises mens du oppretter en PDF-fil, starter du portovervåkeren på nytt. Når den kjører igjen, skal status vises som svarer, og BBPrint.exe skal være listet som en kjørende prosess i Windows Oppgavebehandling.

AutoCAD sidestørrelser-fane

Denne fanen er tilgjengelig for Core og Complete-abonnenter på maskiner som også har installert et kompatibelt AutoCAD-produkt.

Du kan bruke avmerkingsboksene til å velge sidestørrelser (ANSI, ARCH eller ISO) som du ønsker å gjøre tilgjengelig på Sideoppsett-fanen i AutoCAD-pluginet.

Avmerkingsbokser ANSI, ARCH og ISO

Som alternativ til å klikke på de enkelte avmerkingsboksene, kan du bruke avmerkingsboksen for ANSI, ARCH og ISO til å velge eller fjerne hele grupper av størrelsestyper.

PDF-type

I rullegardinmenyen PDF Type kan du bestemme hvilken skriverdriver som skal brukes når du oppretter PDF-filer fra AutoCAD.
Dine valg er enten standard PDF-driver eller Heidi (AutoCAD HDI) driver, som blir forklart nedenfor:

Skriver

Dette alternativet bruker Bluebeam PDF-skriveren som støtter TrueType-skrifter for å opprette PDF-filer fra AutoCAD med søkbar tekst. I tillegg til å tilby bedre bildekvalitet, lar denne driveren deg også legge til flere sidestørrelser og synkronisere dem på tvers av nettverket ditt for bruk av alle dine Revu Core- og Complete-brukere.

Heidi

Heidi-alternativet bruker AutoCAD HDI-driveren som ikke støtter TrueType-skrifter og «tegner» ikke-søkbar tekst som vektordata. Du kan imidlertid opprette egendefinerte sidestørrelser og synkronisere dem på tvers av nettverket ditt for bruk av alle dine Revu Core- og Complete-brukere.

Synkronisere sidestørrelser på tvers av nettverket

Hvis du vil sentralisere egendefinerte sidestørrelser for alle Core- og Complete-brukere, følger du trinnene nedenfor basert på hvorvidt organisasjonen din brukte Bluebeams PDF-skriver eller AutoCAD Heidi-driveren:

 1. Synkronisere sidestørrelser for Bluebeam PDF-skriver
 2. Velg en datamaskin du vil bruke som oppsettmaskin og opprett dine tilpassende sidestørrelser på den.
 3. Gå til Nettverkskonfigurasjon-fanen.
 4. Klikk på ellipsen til høyre for standardmappebanen for skriverdriveren.
 5. En dialog åpnes, der du enten kan bla til en eksisterende nettverksmappe du vil bruke som sentral plassering, eller opprette en ny nettverksmappe.
 6. Velg mappen og klikk på Velg mappe.
 7. Når dialogen Kopier alle skriverstørrelsesfiler åpnes, klikker du på Kopier alle.
  Da kopieres prtPages.xml-filen fra standardplasseringen på den lokale stasjonen til nettverksplasseringen, og den nye mappestien for skriverdriveren vises i nettverkskonfigurasjonsfanen.
 8. Klikk på Bruk og så på OK.
Konfigurere andre maskiner til bruk av de sentraliserte sidestørrelsene for PDF-skriveren

Denne innstillingen kan distribueres til andre Core- og Complete-abonnenter som en del av en MSI-distribusjon, eller du kan manuelt konfigurere individuelle maskiner ved å følge trinnene nedenfor:

Merk: Sentraliserte PC3-filer kan ikke brukes når PDF-typen er satt til Skriver. De kan bare brukes når Heidi-driveren er valgt.

Hvis denne distribueres som en del av en MSI-distribusjon, vil ikke endringene tre i kraft før klientmaskinen startes på nytt. En omstart er ikke nødvendig når du konfigurerer én maskin manuelt.

 1. Åpne Bluebeam Administrator og gå til nettverkskonfigurasjonsfanen.
 2. Klikk på ellipsen til høyre for standardmappestien for skriverdriveren.
 3. Når Filuforsker åpnes, finner og klikker du på nettverksmappen som inneholder prtPages.xml, og så på Velg mappe.
 4. Når dialogen Kopier alle skriverstørrelsesfiler åpnes, klikker du på Ingen kopi.
 5. Klikk på Bruk og så på OK.
Synkronisere sidestørrelser for Heidi-driver
 1. Velg en datamaskin du vil bruke som oppsettmaskin og opprett dine tilpassende sidestørrelser på den.
 2. Klikk på kategorien Nettkonfig, og dobbeltklikk deretter på mappebanen for Heidi Driver.
  En dialog åpnes, der du enten kan bla til en eksisterende nettverksmappe du vil bruke som sentral plassering, eller opprette en ny nettverksmappe.
 3. Velg mappen og klikk på Velg mappe.
 4. Når dialogen Kopier alle Bluebeam PC3-filer åpnes, klikker du på Kopier alle.
 5. Da kopieres PC3-filene fra standardplasseringen på den lokale stasjonen til nettverksplasseringen, og den nye mappestien for Heidi-driveren vises i nettverkskonfigurasjonsfanen.
 6. Klikk på Bruk og OK.
Konfigurere andre maskiner til bruk av de sentraliserte PC3-filene

Denne innstillingen kan distribueres til dine andre Revu Core- og Complete-klienter som en del av en MSI-distribusjon som beskrevet i Revu Enterprise Deployment Guide, eller du kan manuelt konfigurere individuelle maskiner ved å følge trinnene som er oppført nedenfor:

Sentraliserte PC3-filer kan bare brukes for AutoCAD-plugin hvis Heidi-driveren er valgt. Sentraliserte PC3-filer kan ikke brukes for Bluebeam PDF-skriveren.

Hvis dette distribueres som del av en MSI-distribusjon, må klientmaskinen startes på nytt før den kan brukes.

 1. Åpne Bluebeam Administrator og gå til nettverkskonfigurasjons-fanen.
 2. Klikk på ellipsen til høyre for standardmappestien for Heidi-driveren.
 3. Når Filutforsker åpnes, må du finne og velge nettverksmappen som inneholder PC3-filene, og klikke på Velg mappe.
 4. Når dialogen Kopier alle Bluebeam PC3-filer åpnes, klikker du på Ingen kopi.
 5. Klikk på Bruk og så på OK.

Berørte registernøkler

De følgende to registernøklene endres når PDF-skriverens sidestørrelser og PC3-filer er sentralisert:

Mappestiene vist nedenfor er kun ment som illustrasjon.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Brewery\V45]"PageSizeConfigFile"="U:\\netconfig\\PtrPageSizes\\"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Bluebeam Software\21\Plugins\AutoCAD]"PC3Path"="U:\\netconfig\\PC3"

Støttelogger

Hvis du opplever problemer med Revu eller plugins, er det flere måter å få tilgang til de aktuelle loggene, og du kan sende dem til teknisk støtte om nødvendig.

Vis loggfiler

 • Bluebeam Administrator – Hjelp > Utforsk loggmappe
 • Revu – Revu > Innstillinger > Administrator > Alternativer > Utforsk loggmappe

Send logger på e-post til Bluebeams tekniske støtte

 • Bluebeam Administrator – Hjelp > Send logger til støtten
 • Revu – Hjelp > Rapporter et problem > Ja
Du kan bare aktivere eller deaktivere utvidet feilsøking i Revu-innstillinger.

Applikasjonslogger

Disse loggfilene registrerer aktivitetene til de forskjellige Revu-applikasjonenes komponenter. Du kan åpne hver loggfil ved å klikke på den tilhørende hyperlenken.

Plugin-logger

Denne gruppen av loggfiler registrerer aktivitetene til alle aktiverte plugins for støttede applikasjoner. Hver aktiverte plugin har en tilsvarende hyperlenke som du kan klikke på for å åpne loggfilen.

Utforsk

Denne knappen åpner mappen i den aktuelle Windows-brukerprofilen der alle loggfilene er lagret.

E-postlogger til støtte

Denne knappen brukes til å sende loggfilene til teknisk støtte.

Prøv å minimere problemet før du sender loggfilene.

Dette opprettes nye loggoppføringer som er spesifikke for problemet. Ved å klikke på den opprettes en zip-fil (logs.zip) som inneholder det komplette settet med loggfiler for alle Revu-komponenter og programtillegg. Dette er knyttet til en ny e-post, adressert til support@bluebeam.com.

Hvis e-posten ikke åpnes, eller du bruker en webmail-konto, kan du følge instruksjonene for å se loggfiler over og knytte logs.zip-filen manuelt til en e-postadresse til support@bluebeam.com.

I hvert tilfelle må inkludere så mye informasjon som mulig om problemet du opplever.

Tilbakestill innstillinger

Når du kjører dette alternativet, tilbakestilles programvaren til standardtilstanden basert på innstillingene som finnes i C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu.

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\"PbMngr5.exe" /reset - nullstiller Revu-innstillinger

Når du kjører en tilbakestilling av Revu-innstillingene, opprettes Backup.zip-filen i %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\

Dette gjelder tilbakestillinger som startes på følgende måter:

 • Revu > Innstillinger > Administrator > Tilbakestill
 • Bluebeam Administrator-konsoll > Hjelp > Tilbakestill innstillinger
 • Kommandolinjen.

Administratorkonsollfunksjon

Konsollapplikasjonen lar administratorer utføre følgende administrative funksjoner via kommandolinjen med PbMngr5.exe-programmet.

Følgende kommandolinjealternativer må utføres med forhøyede privilegier. Velg Start, skriv inn CMD og høyreklikk på ledeteksten og velg Kjør som administrator.

Administrative funksjoner

Den kjørbare filen PbMngr5.exe lar administratorer utføre følgende administrative funksjoner via kommandolinjen:

 • Installere plugins
 • Stille inn Revu som standardapplikasjon
 • Installere på nytt / avinstallere vår Bluebeam PDF-skriver
 • Angi standard DPI for Bluebeam PDF-skriveren
 • Konfigurer nettkonfig
 • Brukerinnstillinger for Tilbakestill / Gjenopprett / og Sikkerhetskopi

Du finner eksempler på disse kommandoene nedenfor:

Backup-innstillinger

Dette alternativet sikkerhetskopierer dine nåværende Revu-innstillinger til en .zip-fil og lagrer den på et sted valgt av deg, noe som er praktisk når du flytter innstillinger til en annen maskin.

Stempler og festede elementer i File Access fanen blir ikke sikkerhetskopiert i denne prosessen.

Sikkerhetskopi

Oppretter en zip-fil med navnet Backup i roten til C:\ :

C:\Programfiler\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\"PbMngr5.exe" /backup "C:\backup.zip"

Tilbakestill innstillinger

Når du kjører alternativet under, tilbakestilles programvaren til standardtilstanden basert på innstillingene som finnes i C:\Program Files\Common Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\{Revu-version-number}\Revu:

C:\Programfiler\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\"PbMngr5.exe" /reset
Når du kjører en tilbakestilling av Revu-innstillingene, opprettes Backup.zip-filen i %Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\ Dette gjelder for å kjøre en tilbakestilling innen Revu > Innstillinger > Administrator > Tilbakestill, Bluebeam Administratorkonsoll > Hjelp > Tilbakestill innstillinger, og via kommandolinjen som vist over.

Gjenopprett innstillinger

Å kjøre dette alternativet lar deg gjenopprette utvalgte Revu-innstillinger, som er en viktig del av å migrere Revu-innstillinger fra én maskin til en annen:

C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\”PbMngr5.exe” /restore “C:\backup.zip” – Gjenoppretter Revu-innstillinger fra zip-fil med navnet backup.zip i roten til C:\

Installere skriver på nytt

Når du kjører denne kommandoen, installeres Bluebeam PDF-skriveren på nytt.

C:\Programfiler\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\"PbMngr5.exe" /reinstallptr

Administratorkonsollfunksjoner

Følg disse trinnene for å se mer informasjon om tilgjengelige funksjoner i administratorkonsollen:

 1. Klikk på Start og skriv inn CMD.
 2. Åpne ledeteksten.
 3. I ledeteksten skriver du inn «C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu.»
 4. Skriv inn: PbMngr5.exe /help.
 5. Trykk på Enter.

Dette åpner den nyeste hjelpefilen for programmet. De tilgjengelige alternativene er:

/help eller /? Viser kommandolinjehjelpen for PbMngr5.exe.
/printername Viser skrivernavnet som brukes av Bluebeam Revu.
/printerdpi <number> Angir standard DPI for Bluebeam PDF-skriveren.
/reinstallptr Installerer Bluebeam-skriveren på nytt.
/uninstallptr Avinstallerer Bluebeam-skriveren.
/reset

Tilbakestiller Revu-innstillingene. Sørg for å sikkerhetskopiere innstillingene på forhånd.

Eks: C:\Programfiler\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\”PbMngr5.exe” /reset

/backup <zipfile>

Sikkerhetskopierer Revu-innstillingene.

Eks: C:\Program Files\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\”PbMngr5.exe” /backup “C:\backup.zip” – Oppretter en zip-fil med navnet Backup i roten til C:\

/restore <zipfile> Gjenoppretter Revu-innstillingene.
/setup [parameters] Oppsett brukes til å starte Bluebeam Revu.
/DVON
Microsoft har endret hvordan standardprogrammer velges i Windows 8 og nyere, noe som betyr at disse kommandoalternativene for å gjøre Revu til standard redigeringsprogram for PDF eller tilbakestille standard redigeringsprogram for PDF ikke fungerer med administratorkonsollfunksjonen. Brukerne dine må følge trinnene i Endring av standard PDF-visningsprogram for å endre standard PDF-visningsprogram. Du finner mer informasjon på Microsoft-nettstedet.
/DVON32
/DVOFF
/IF:

Bitvis flagg for å installere plugins i:

Office(1), AutoCad(2), AutoCad Lt(4), SolidWorks(8), Revit(16), IE(32), ProjectWise(64), Outlook(128), Sketchup(256)

/DPS:[A4 or Letter] Standard sidestørrelse som skal brukes med Bluebeam PDF-skriver
/NCPATH:<path> Netkonfig-bane.
/JOPATH:<path> Bane for jobbalternativer.
/PREFSPATH:<path> Bane til en Bluebeam Revu-innstillingsfil for preferanser.
/ANALYSE Gjør det mulig å fange opp data om bruken av Revu og sende dem automatisk til Bluebeam-servere. Ingen brukerdata fanges opp eller overføres.
/QLINKON Aktiverer Quantity Link-plugin for Excel.
/QLINKOFF Aktiverer Quantity Link-plugin for Excel.
/latest Bruk den siste installerte versjonen av Bluebeam Administrator til å utføre kommandolinjen.

Revu-preferanser – Administrator

Noen funksjoner som tidligere ble funnet i Bluebeam Administrator ble flyttet til Revu-innstillingene under Administrato-delen, inkludert Tilbakestill innstillinger, Sikkerhetskopi-innstilling, logging og klientspesifikke nettverkskonfigurasjonsinnstillinger.

Alternativer-fane

Alternativer-fanen omfatter følgende funksjoner:

 • Standard PDF-visningsprogram
 • Utforsk loggmappe
 • Utvidet feilsøking
 • Innstillinger
 • Tilbakestill
 • Sikkerhetskopi
 • Gjenopprett
 • Standard PDF-visningsprogram
 • Åpner vinduet Standardapper

Standard PDF-visningsprogram

Åpner vinduet Standard apper. Slik gjør Revu til standard PDF-visning:

 1. Velg Velg standardapper etter filtype.
 2. Velg .pdf.
 3. Velg Bluebeam Revu.

Utforsk loggmappe

Åpner banen til Revus loggfiler. Loggfilene er tilgjengelige her: C:\Brukere\AppData\Lokal\Bluebeam\Revu\21\Logger

Utvidet feilsøking

Når du velger dette alternativet, slås detaljert logging på i programmet.

Innstillinger – Tilbakestill

Du blir bedt om å lukke Revu når du velger dette alternativet. Når du har valgt OK i dialogvinduet:

 • Revu lukkes automatisk.
 • Brukerinnstillingene tilbakestilles.
 • Revu starter automatisk på nytt når prosessen er fullført.
 • Du kan velge Avbryt for å stoppe prosessen.

Når du kjører en tilbakestilling av Revu-innstillingene, opprettes Backup.zip-filen i % Appdata%\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\
Dette gjelder ved kjøring av en tilbakestilling innen Revu > Innstillinger > Administrator > Tilbakestill, Bluebeam Administratorkonsoll > Hjelp > Tilbakestill innstillinger, og via kommandolinjen.

Innstillinger – Sikkerhetskopier

Når du har valgt dette alternativet, vises en Lagre som-dialog.

Hvis du velger en katalog og deretter klikker på Lagre, lagres en .zip-fil som inneholder en sikkerhetskopi av Revu-innstillingene på det valgte stedet.

Innstillinger – Gjenopprett

Dette alternativet gjenoppretter innstillingene fra en sikkerhetskopi i form av en .zip-filen.

 1. Etter å ha klikket på Innstillinger – Gjenopprett, blir du bedt om å lukke Revu.
 2. Velg OK.
 3. Velg den sikkerhetskopierte .zip-filen.
 4. Klikk på Åpne

Når gjenopprettingen er fullført, starter Revu automatisk på nytt.

Nettverkskonfigurasjons-fane

Nettverkskonfigurasjonsfanen omfatter følgende alternativer:

 • Baner for stempler
 • Baner for E-postmaler
Banene vil endres hvis nye baner er valgt under Stempel > Endre stempelmappe

Standardbanen for stemplerfiler er ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Stamps. Du kan velge en annen stempelmappe ved å klikke Bla gjennom og velge ønsket mappe.

Standardbanen for e-postmaler er C:\Users\\Documents\Bluebeam\E-mail. Du kan velge en annen e-postmalmappe ved å klikke på Bla gjennom og velge ønsket mappe.

Revu-preferanser og -innstillinger

Dialogboksen Innstillinger brukes til å tilpasse Revu-innstillinger for en enkelt arbeidsstasjon, eller for en organisasjon.

Du kan for eksempel gå til Grensesnitt > Filtilgang for å konfigurere en forbindelse til Microsoft SharePoint eller Bentley ProjectWise, som du deretter distribuerer til brukerpopulasjonen.

Eller, hvis organisasjonen din bruker Studio UK for å være vertskap for sesjoner og prosjekter, kan du konfigurere denne forbindelsen fra Studio-delen.

Eksportere Revu-innstillinger

Hvis du vil bruke et sett med Revu-innstillinger over hele eller deler av organisasjonen, kan du klikke på Eksporter nederst til venstre i Innstillinger-dialogboksen og lagre dem i en nettverksdeling. RevuPrefences.xml kan distribueres ved å følge prosessen som er beskrevet i Revus distribusjonsveiledning.

Revu-profiler

Profiler inneholder informasjon om den generelle utformingen av Revu-grensesnittet, for eksempel verktøylinjeposisjoner, Tool Chest-innhold og panelkonfigurasjoner.

Beste praksis: Hvis du har opprettet firmaets profiler i en eldre versjon av Revu og ikke har oppdatert dem på flere år, er det lurt å gjenopprette disse profilene i den siste versjonen av Revu. Ellers kan det hende at du får kompatibilitetsproblemer.

Eksport av profiler

Komplette instruksjoner for å administrere, eksportere og importere Revu-profiler finner du i Revu-håndboken, men når en profil er opprettet, konfigurert og lagret, kan den eksporteres til et sentralt sted ved å klikke Eksporter i dialogboksen Administrer profiler. Etter dette kan den distribueres ved å følge prosessen i Revu Deployment Guide.

Du kan også importere en profil til en Revu-installasjon ved å gå til plasseringen dens og dobbeltklikke på .zip-filen. Du kan også importere den ved å klikke Importer i dialogen Administrer profiler, velge filen og klikke Åpne.

Inkluder avhengigheter

Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen før du klikker på Eksporter, legges følgende elementer til i profilen:

 • Verktøyssett
 • Tilpasset kolonner
 • Tilpassede statuser
 • Bookmark Structures™ (kun Revu Complete)

Bruk av delte profiler på en nettverksplassering

Hvis du ikke vil importere en profil i Revu, kan du koble til plasseringen på en sentralisert nettverksplassering som er tilgjengelig for alle brukere. Slik gjør du dette:

 1. Åpne dialogboksen Administrer profiler, og klikk på knappen Bla gjennom til høyre for mappebanen som vises i Plassering-boksen.
 2. Gå til mappen, klikk på den, og klikk så på Velg mappe.
Delte profiler er skrivebeskyttet. Eventuelle endringer som gjøres av en bruker (for eksempel å aktivere eller deaktivere verktøylinjer) går tapt når Revu lukkes.

Skrivebeskyttede profiler

Som standard husker Revu den sist kjente tilstanden eller oppsettet til brukergrensesnittet når programmet er lukket. Endringer – for eksempel aktivering av en verktøylinje eller skjule fanen Egenskaper – lagres i den aktive profilen. Hvis organisasjonen din bruker delte profiler som beskrevet ovenfor, vil du forhindre dette fordi den overskriver den delte profilen, noe som kan ha negativ innvirkning på andre mennesker som bruker den. Slik går du frem:

 1. Gå til profilens nettverksplassering.
 2. Høyreklikk på profilen og velg Egenskaper i popup-menyen.
 3. Velg avmerkingsboksen Skrivebeskyttet og så Bruk og OK.

Tool Chest

I hovedsak er Tool Chest et praktisk sted der brukere kan lagre og organisere markeringer i verktøysett. Mer detaljert informasjon om Tool Chest finner du også i Revu-håndboken.

I Revu 21 kan brukere sende Tool Chest til Bluebeam Cloud slik at de har tilgang til egendefinerte markeringer når de er på farten. Se denne artikkelen for mer informasjon.

Administrere verktøysett

Alle verktøysett lagres som .btx-filer som kan kopieres til en nettverksstasjon eller sendes direkte til brukere. På samme måte som profiler, kan verktøysett importeres direkte til Revu ved å dobbeltklikke på en .btx-fil, eller fra dialogboksen Administrer verktøysett.

Beste praksis: Hvis du har opprettet firmaets profiler i en eldre versjon av Revu og ikke har oppdatert dem på flere år, er det lurt å gjenopprette dem i den siste versjonen av Revu. Ellers kan det hende at du får kompatibilitetsproblemer.

Åpne dialogen Administrer verktøysett, velg Verktøysett og klikk på Eksporter for å eksportere et verktøysett. Når dialogen Lagre som åpnes, velger du målmappen for verktøysettet og klikker på Lagre. Hvis brukerne dine skal dele dette verktøysettet, lagrer du det på en nettverksplassering de har tilgang til.

Du kan også distribuere verktøysett ved hjelp av et kommandolinjeskript, som beskrevet i Revu Deployment Guide.

Bruke delte verktøysett på en nettverksplassering

Hvis du ikke vil importere en profil til Revu, kan du “koble til” plasseringen på et sentralisert nettverkssted som er tilgjengelig for alle brukere. For å gjøre dette må du følge trinnene som er oppført i Revu-håndboken.

Selv om verktøysett plassert på en delt nettverksplassering kan brukes mens en bruker er frakoblet, kan de ikke oppdateres eller sjekkes ut.

Låste verktøysett

Et låst verktøysett vises i Tool Chest med en blå hengelås   til høyre for navnet. Som administrator kan du gi brukerens skrivetillatelser til filen og stille inn andre til skrivebeskyttet tilgang. En bruker med skrivetillatelser til verktøysettet vil kunne sjekke ut filen og legge til endringer. Eventuelle endringer i et verktøysett vil påvirke alle brukere som deler dette verktøysettet.

Hvis en bruker har skrivebeskyttede rettigheter, vil ikke brukeren kunne gjøre noen endringer i verktøysettet eller låse det opp for endringer. Brukere som er merket skrivebeskyttede rettigheter, må ta kontakt med administratoren og be om tillatelse til å sjekke ut verktøysettet.

Bestemte brukertillatelser kan endres i et verktøysett ved å følge trinnene under:

1. Gå til nettverksplasseringen til verktøysettet.
2. Høyreklikk på verktøysettet (.btx) og velg Egenskaper. Egenskaper-dialogboksen vises.
3. Gå til Sikkerhet og velg Rediger under Gruppe- eller brukernavn.
4. Endre eksisterende brukere/grupper eller legg til nye brukere/grupper.
5. Trykk på Bruk og så på OK.

Skrivebeskyttede verktøysett

Hvis du vil forhindre endringer i et delt verktøysett, kan du stille inn egenskapene på skrivebeskyttet ved å gjøre som følger:

 1. Gå til verktøysettets nettverksplassering.
 2. Høyreklikk på verktøysettet og velg Egenskaper i popup-menyen.
 3. Fyll ut avmerkingsboksen Skrivebeskyttet og klikk på Bruk og deretter på OK.

Skraveringsmønstre

Revu inkluderer flere standard skraveringsmønstre som brukes til å fylle ut markeringer, og som kan eksporteres, importeres eller legges til på samme måte som verktøysett. Disse skraveringssett-filene (.bhx) kan også eksporteres til en sentral nettverksplassering der de kan distribueres til Revu-installasjonen din.

Du kan finne detaljer om hvordan du distribuerer Hatch Patterns i organisasjonen din i Revu Deployment Guide. Informasjon om å håndtere eksport, import, tilsetning eller på annen måte jobbe med luke-mønstrene dine finner du i Revu-håndboken.

Integrasjon med SharePoint og ProjectWise

Revu har direkte integrasjon med dokumenthåndteringssystemene (DMS) Microsoft SharePoint og Bentley ProjectWise.  I Revu kan du sjekke inn, sjekke ut og vise filer fra enten en ProjectWise DataSource eller en SharePoint Document Library.

Logge inn

Det første påloggingsforsøket vil bruke Windows-kontoopplysningene dine som standard når du logger deg på et SharePoint-nettsted. Hvis forsøket mislykkes, blir du bedt om å oppgi legitimasjonen din. For å sikre en smidig autentisering, kan Revu lagre de riktige legitimasjonene for deg i Revu File Access-innstillingene. Men disse opplysningene vil ikke bli inkludert i eksportfilen RevuPreferences.xml.

Revu-brukerhåndboken inneholder mer detaljert informasjon om hvordan du konfigurerer SharePoint- eller ProjectWise-integrering, men de grunnleggende trinnene er:

 1. Gå til Revu > Innstillinger (Ctrl+K)
 2. Gå til Grensesnitt > Filtilgang i dialogen Innstillinger.
 3. Klikk på +-symbolet i dialogen Filtilgang. Dette åpner dialogen Legg til dokumenthåndteringssystemer.
 4. Velg DMS-typen du ilv konfigurere og skriv derettsåer inn påloggingsinformasjonen og annen påkrevd informasjon.
 5. Klikk på OK.

Bluebeam, Revu, and Bluebeam Studio are trademarks or registered trademarks of Bluebeam, Inc. Microsoft, SharePoint, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

AutoCAD is a registered trademark of Autodesk in the United States and/or other countries.

© 2019 Bluebeam, Inc. All Rights Reserved.

All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

How-To

Revu 21

Instruktioner

 

Related Articles